ข้อควรระวังในการสร้างรายการนำเที่ยว
ประเด็นที่เป็นปัญหาอาทิ ยกเคสที่ผ่านมาเป็นการถอดบทเรียนแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

1. TaxID ไม่ถูกต้อง

2. จังหวัดต้นทางและปลายทางต้องไม่เป็นจังหวัดเดียวกัน

3. พิกัดไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในรายการนำเที่ยว

4. ระบุการสแกน 3 หมวด (ที่พัก/ร้านอาหาร/กิจกรรม แหล่งท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่าย) สแกนให้ตรงกับหมวดที่กรอกไว้ในรายการนำเที่ยว

ดังนั้น เพื่อเป็นหลักการในการสร้างรายการนำเที่ยวขอ แนะนำเพิ่มเติม ดังนี้

1. มีระยะเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน 2 คืน มีการเดินทางข้ามจังหวัด โดยในรายละเอียดจังหวัดต้นทางและปลายทางที่กรอกในรายการนำเที่ยวต้องมีความสอดคล้องและตรงกัน (รายละเอียดจาก consent ข้อ 1.2.6)

2. ระบบมีการตรวจพิกัดและ tax id จาก 3 หมวดได้แก่ ที่พัก ร้านอาหาร และ กิจกรรมการท่องเที่ยว โดยการตรวจข้อมูลจะเทียบจากที่กรอกไว้ในรายการนำเที่ยว กับ ผลลัพธ์ที่สแกนมา (เลขภาษีมี 13 หลัก และ พิกัด ต้องเป็นพิกัดในไทย ไม่มีค่าติดลบ หรือเป็น 0,0)

3. ระบบถุงเงิน และ เป๋าตังค์กำหนดวัน/เวลาการสแกน ของรายการนำเที่ยว ตามระยะเวลาของรายการนำเที่ยวและวันที่เริ่มเดินทาง ผู้ตรวจสอบรายการนำเที่ยวสามารถมั่นใจได้ว่า จังหวัดต้นทางและเวลาสแกนไม่มีปัญหา สามารถทำได้เสมอ แต่ การสแกนหลังจากเช็คเอ้าท์จากที่พักปลายทาง ขอให้สังเกตจากรายการนำเที่ยว และ ที่พักวันสุดท้าย เนื่องจากระบบจะนับจากจำนวนคืนที่นอน เพื่อเปิดให้สแกน หากเป็นการเดินทางที่เลยวันที่เช็คเอ้าท์จากที่พักสุดท้าย (24.00 น. ) รายการนำเที่ยวจะต้องไม่สร้างวันถัดไป มิเช่นนั้น จะมีผลให้ไม่สามารถสแกนวันกลับได้