13,324/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ราคาดังกล่าว รวม
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• บริการรถยนต์ รับ-ส่ง สนามบิน นำเที่ยวตามโปรแกรม
• มัคคุเทศก์ประจำทริป
• ค่าโรงแรมที่พัก 3วัน 2คืน ห้องละ 2ท่าน (พัก 3ท่าน ในกรณีไม่ต้องการชำระพักเดี่ยวเพิ่ม หรือมาไม่ครบคู่)
• อาหาร 6 มื้อหลัก (อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ) ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานที่และอุทยานทางทะเลต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเรือจอยทริป เกาะเฮ เกาะราชา ชมพระอาทิตย์ตก หรือ โปรแกรมอื่นที่ระบุในรายการ
• ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ราคาดังกล่าว ไม่รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (สามารถให้บริษัทช่วยจองให้ได้)
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม
• ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
31/3 หมู่ 2 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี
เบอร์โทร
0891287828
อีเมล
sales@trailsofasia.com
หมายเหตุ

• รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภับของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
* แพ็คเก็จนี้ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
* กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ ติดต่อขอราคาพิเศษได้ที่ 095-374-7642*
* ระยะเวลาจอง และเข้าพัก : 15 ต.ค. – 28 ก.พ. 65
*เข้าพักช่วง 28 ธ.ค. 64 – 04 ม.ค. 65 (Peak Season) ชำระเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท

ภูเก็ต แพกเกจ 3 วัน 2 คืน (ออกเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)

location_on กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต
โดย บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวภูเก็ตมุมใหม่ ทริปนี้ไม่ได้มาเล่นๆ
ทริปสุดโต่งท่องทะเลดำน้ำ + ชมเมืองเรียนรู้วัฒนธรรมภูเก็ต

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าเจ้าหน้าที่+ค่าเดินทาง ส่งกรุ๊ป 510 บาท (รวมค่าที่จอดรถ / ค่าน้ำมัน / ค่าทางด่วน)
ค่าไกด์ 1500 บาท
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไกด์ 353.5 บาท
Covid-19 Kit 50 บาท
Giveaway 80 บาท
Insurance 30 บาท
เครื่องดื่ม/ขนม/ผ้าเย็น 280 บาท
รวมค่าเบ็ดเตล็ด = 2,803.50

Vat 871.71 บาท
รวมค่าเบ็ดเตล็ด+VAT = 3,675.21 บาท

07.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

ทุกท่านพบกัน ณ จุดนัดหมายแต่เช้า ที่สนามบินดอนเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ของ Trails of Asia ให้การต้อนรับ และนำท่านเช็คอินที่เคาท์เตอร์สายการบิน บินลัดฟ้าสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต (ค่าตั๋วเครื่องบินไม่ได้รวมในแพกเกจ)

10.00 นายกิตติคุณ ไพยรัตน์ (ทูซิสเตอร์ ทราเวล)

ทุกท่านเดินทางถึง สนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยมีรถยนต์ ส่วนตัวรอรับคณะ
บริเวณประตูทางออก สนามบินนานาชาติภูเก็ต
(วันที่ 1)

11.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

นำท่านเดินทางไป “วัดพระทอง” เพื่อกราบสักการะพระทอง หรือพระผุด พระพุทธรูปที่มี
เรื่องเล่าในตำนานศักสิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต เพื่อเป็นสิริมงคล

12.30 ร้านอาหารทรีมังกี้ส์

แวะเติมพลัง มื้อกลางวัน (มื้อที่ 1) อาหารไทย ร้านทรีมังกี้ส์ ร้านสวยใจกลางเมืองภูเก็ตในบรรยากาศฟีลป่าทรอปิคอล ล้อมด้วยธรรมชาติ ต้นไม้ใหญ่ และจุดเชคอินสวยๆมากมาย

14.00 เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต

นำท่านเดินทางไปเช็คอินเข้าพักผ่อน ณ โรงแรม เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต 5* (คืนที่ 1)

16.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

รับท่านออกเดินทางจากที่พักเพื่อไปชมวิว หาดกะตะ หาดกะรน และจุดชมวิว 3 อ่าว ก่อนไปรอชมพระอาทิตย์ตกดินที่ “จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ”

18.45 ร้านกันเองแอทเพียร์

นำท่านมุ่งหน้าไปตำบลราไวย์ เพื่อรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) อาหารทะเล ณ ร้านกันเอง@เพีย ซีฟู๊ด ชิมเมนูอาหารทะเลแนวพื้นบ้านผสมผสาน เช่น ห่อหมกทะเล เลื่องชื่อเรื่องความอร่อยหอมมัน

20.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

นำคณะกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ โรงแรมที่พัก พักผ่อนชมวิว ถ่ายรูปกับมุมสวยต่างๆ
บริเวณโรงแรม และเดินเล่นบริเวณใกล้เคียงตามอัธยาศัย * อิสระให้ท่านได้รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

11.30 นายกิตติคุณ ไพยรัตน์ (ทูซิสเตอร์ ทราเวล)

รถรับจากที่พักสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ต (วันที่ 2)

13.00 บริษัทภูเก็ต ฮันนีมูน จำกัด

ออกจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเฮโดยเรือคาตามารัน ถึงเกาะเฮ เพลิดเพลินกับกิจกรรมดำน้ำตื้น ชมปลาและปะการังใต้ท้องทะเล ขึ้นเกาะเฮพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่น นอนอาบแดด, ว่ายน้ำ ถ่ายภาพ หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำ เช่น ดำน้ำลึก, Sea walker, Parasailing, Banana boat (กิจกรรมดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )
ช่วงเย็น ร่วมรับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือคาตามารัน (มื้อที่ 4) พร้อมชมบรรยากาศความ
สวยงามของท้องทะเลยามเย็น

18.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

เดินทางออกจากเกาะเฮ มุ่งหน้าสู่แหลมพรหมเทพเพื่อดื่มดำความงามของพระอาทิตย์ตก ใน
มุมมองจากท้องทะเล สนุกกับกิจกรรมตกปลาหรือถ่ายภาพกับช่างภาพมืออาชีพ

19.00 เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต

กลับถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง และส่งทุกท่านกลับที่พัก ณ เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต (คืนที่ 2)

08.30 เดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ โรงแรมที่พัก
พักผ่อนในโรงแรมตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมชายหาด

11.30 นายกิตติคุณ ไพยรัตน์ (ทูซิสเตอร์ ทราเวล)

ให้ท่านเก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พัก นำท่านไปกราบสักการะสรีระสังขาร รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม พระเกจิชื่อดังแห่งภูเก็ตที่ “วัดฉลอง” เพื่อเป็นสิริมงคล วัดนี้สายมูห้ามพลาด ขออะไรได้สมหวังดังใจแน่นอน (วันที่ 3)

13.00 ร้านอาหาร ระย้า

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) กับร้านอาหารพื้นเมืองที่ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเพราะ
เป็นที่เลื่องชื่อของจังหวัดภูเก็ต “ร้านระย้า” เมนูรสชาติแบบไม่หวงเครื่องตามต้นตำรับอาหารใต้

14.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

เราจะนำท่าน “นั่งรถชมเมือง” เพื่อให้ท่านได้เห็นความเป็นภูเก็ตแท้ๆ ให้ท่านได้ย้อนอดีตของเมืองพอสังเขป แวะถ่ายรูปกับ “เมืองเก่า” เป็นที่ระลึก เที่ยวเมืองเก่าเก็บรูปอย่างเต็มที่

16.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

แวะร้านกาแฟสวย อิสระให้ท่านรีเฟรชตัวเองด้วยเครื่องดื่มร้อน-เย็นภาคบ่ายให้สดใสซาบซ่า
โพสต์ท่าถ่ายรูปสวยๆ ท่ามกลางบรรยากาศบึงบัวสวยๆ ที่ “ร้านกาแฟดูบัว” ก่อนเดินทางไป
แวะซื้อของฝาก (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในแพกเกจ)

18.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

นำท่านไปเลือกซื้อของฝากของทานเล่นจากร้านของฝากประจำจังหวัด “ร้านแม่จู้” หรือ
“ร้านพรทิพย์” โดยทางร้านมีบริการอำนวยความสะดวกด้วยการแพคของฝากให้ท่าน
เรียบร้อยสามารถโหลดขึ้นเครื่องได้ทันที

19.00 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต ดูแลให้ท่านเช็คอิน โหลดสัมภาระที่เคาท์เตอร์สนามบิน หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก หรือนั่งพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวเดินทางขึ้นเครื่องกลับ

20.40 บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จำกัด

ทุกท่านเดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ