5,990/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม**
/ รถโค้ชปรับอากาศ (วี.ไอ.พี) 2 ชั้น เดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรม
/ รถสองแถวท้องถิ่น เดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรม
/ ที่พักห้องละ 2 ท่านจำนวน 2 คืน (โรงแรมเอเซียกรุ๊ป หรือเทียบเท่า)
/ อาหารทุกมื้อตามโปรแกรม (จำนวน 10 มื้อ)
/ ค่าเครื่องดื่มอาหารว่าง ระหว่างการเดินทาง
/ ค่าเครื่องดื่มเมนูเย็น ท่านละ 1 แก้ว ตามเมนูที่ระบุ
/ ค่าซุ้มอาหารพิเศษ ซุ้มส้มตำ ซุ้มเหล้าปั่น ตามระบุในโปรแกรม
/ ค่าคาราโอเกะพร้อมซ้อปดริ้ง(น้ำอัดลม โซดา น้ำแข็ง) ตลอดงานเลี้ยงสังสรรค์
/ ของรางวัลร่วมสนุกบนรถและงานเลี้ยง
/ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
/ ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท (รักษาพยาบาล 500,000.-บาท)
***กรณีเดินทางเองประกันไม่คุ้มครอง***
/ บันทึกภาพถ่ายนิ่งตลอดการเดินทาง และอัพโหลดลงกรุ๊ปไลน์
/ ทีมงานมัคคุเทศก์คอยดูแลตลอดการเดินทาง
/ รวม Vat 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม**
X ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
X ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
33/2 หมู่ 1 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์
เบอร์โทร
0994598719
อีเมล
sanongtours@hotmail.com
หมายเหตุ

หมายเหตุ* โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือ ภัยธรรมชาติแต่ทางบริษัทฯยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานของการบริการซึ่งเน้นผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

เชียงใหม่-แม่กำปอง-แม่ริม-แม่แตง 4 วัน 2 คืน

location_on สุพรรณบุรี - เชียงใหม่
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนองทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

✅ สัมผัสวิถีชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ “หมู่บ้านแม่กำปอง”
✅ ตื่นตากับดอกไม้หลากสี “Six flowers Garden”
✅ อลังการ“แดนเทวดา” ดินแดนแห่งเมืองสวรรค์
✅ ชมวัดดังเชียงใหม่ “วัดบ้านเด่น”“วัดพระธาตุดอยคำ”
✅ ร้านกาแฟสุดเก๋บนเครื่องบิน “AIR DIAMOND CAFE”

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่ามัคคุเทศก์ จำนวน 1 ท่าน วันละ 1,300 บาท 4 วัน = 5,200 บาท
ค่าสต๊าฟ จำนวน 2 ท่าน วันละ 800 บาท4 วัน = 6,400 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุ 900 บาท
ค่าเบ็ดเตล็ดทั่วไป 1,000 บาท (ของว่างและเครื่องดื่ม,น้ำแข็ง,ฯลฯ)

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

18.00 หจก.สนองทัวร์

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่สนองทัวร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ท่านและสัมภาระในการเดินทาง พร้อมบริการกาแฟ โอวัลติน ขนมปัง

19.00 หจก.สนองทัวร์

ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (วี.ไอ.พี.) เดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างการเดินทาง บริการอาหารเย็นแบบกล่อง (มื้อที่ 1) สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการตลอดการเดินทาง

05.00 โรงแรมเอเซีย กรุ๊ป

นำท่านเดินทางถึง จ.เชียงใหม่ ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว ล้างหน้าแปรงฟัน พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

08.00 นายพิพัฒน์พงษ์ ศรีสุธรรม

นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง สัมผัสวิถีชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์เป็นหมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก อิสระให้ท่านชม แชะ ชิม ชิลล์ พักผ่อนสบายๆ ในแบบสโลว์ไลฟ์ ชมวิถีชีวิตชุมชนแม่กำปอง อิงแอบแนบธรรมชาติบริสุทธิ์ สูดโอโซนบริสุทธิ์ให้เต็มปอด เติมพลังให้กับชีวิต

12.00 ร้านอาหารเฮือนทิพย์ 456

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮือนทิพย์ 456 (มื้อที่ 3)

13.00 หจก. สนองทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวงชั้นตรี ที่งดงาม อายุอานามกว่า 100 ปีอารามหลวงสงบร่มรื่นย่านแม่ริม ชื่อของวัดนี้ถูกตั้งขึ้นตามพระนามของ "พระราชชายา เจ้าดารารัศมี" ลักษณะเด่นภายในวัดมีพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปสุโขทัย พระธาตุเจดีย์พระพุทธบาทสี่รอย ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง ศิลปสุโขทัยประยุกต์ มณฑปพระเจ้าทันใจ เป็นศิลปล้านนาเชียงตุง ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปเชียงแสนสิงห์

15.00 คุณอรุณนิสา ทิศเหนือ

เดินทางสู่ทุ่งดอกไม้ Sixflowers Garden แม่ริม แลนด์มาร์กใหม่ แปลงดอกไม้หลากสีซึ่งปลูกเป็นแปลงโค้งให้มุมภาพแปลกตากว่าที่อื่น มีมุมให้ชิลนั่งจิบกาแฟ ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศ

18.00 ร้านอาหารแกงร้อนบ้านสวน

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารแกงร้อนบ้านสวน (มื้อที่ 4)

19.00 โรงแรม เอเชีย กรุ๊ป

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก โรงแรม เอเชีย กรุ๊ป เชียงใหม่ เก็บสัมภาระต่างๆเข้าห้องพัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

07.00 โรงแรม เอเชีย กรุ๊ป

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 หจก. สนองทัวร์

นำคณะเที่ยวชมความงดงาม อลังการ วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือ วัดบ้านเด่น บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและล้านนา

10.30 บริษัท แดนเทวดา จำกัด

นำท่านไปชม “แดนเทวดา” ที่นี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ อ.แม่แตง พื้นที่กว่า 9 ไร่ มีมุมถ่ายรูปมากมาย มีสวนดอกไม้ที่อยู่ด้านหน้าน้ำตกเป็นแปลงดอกมากาเร็ต เดินอ้อมไปหลังน้ำตกอารมณ์จะเป็นสวนและร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่น มีลำธารไหลผ่าน และมีพร็อพทางเดินไม้และสะพานให้ถ่ายภาพบนน้ำตกใหญ่มีช่องให้ขึ้นไปโผล่หน้ามาถ่ายรูปได้ สำหรับใครที่อยากมองหรือถ่ายรูปจากมุมสูง Sky Walk เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่อยากให้พลาด สวนแห่งนี้ แบ่งเป็น 4 โซน โซน 1 คือร้านกาแฟ โซน 2 เป็นสวนดอกไม้หน้าน้ำตก โซน 3 เป็นสวนญี่ปุ่นอยู่หลังน้ำตก โซน 4 จำลองตลาดเก่าของแม่แตง มีสินค้าโอท็อปจำหน่าย

12.00 บริษัท แดนเทวดา จำกัด

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารแดนเทวดา (มื้อที่ 6)

14.00 หจก.สนองทัวร์

นำท่านเช็คอินที่ AIR DIAMOND CAFE & HOTEL ร้านกาแฟสุดเก๋บนเครื่องบินที่นำเครื่องบิน AIRBUS A330-300 ลำใหญ่ ของการบินไทยที่ปลดระวางแล้วมาดัดแปลงเป็นร้านกาแฟ จำลองบรรยากาศบนเครื่องมาให้เราได้นั่งจิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ ให้หายคิดถึงการนั่งเครื่อง บริการเครื่องดื่มหลากหลายเมนูจาก Black Canyon ท่านละ 1 แก้ว

16.00 โรงแรม เอเชีย กรุ๊ป

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก โรงแรม เอเชีย กรุ๊ป เชียงใหม่ อาบน้ำ แต่งตัวเข้าสู่งานเลี้ยงฯ

18.00 โรงแรม เอเชีย กรุ๊ป

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) ในบรรยากาศของงานเลี้ยงสังสรรค์
“ธีมลายดอกไม้” สนุกสนานกับกิจกรรมการประกวดการแต่งกายเพื่อชิงรางวัล สนุกสนานกับกิจกรรมเกมส์บนเวทีพร้อมของรางวัลต่างๆมากมายและเครื่องดื่มซ๊อฟดริ้ง และดนตรีคาราโอเกะ
บริการ ซุ้มเหล้าปั่น จำนวน 1 ซุ้ม / ซุ้มส้มตำ จำนวน 1 ซุ้ม

07.00 โรงแรม เอเชีย กรุ๊ป

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 หจก. สนองทัวร์

เช็คเอาท์ออกจากที่พัก นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ พร้อมกราบขอพรหลวงพ่อทันใจ

11.00 ร้านอาหาร อิ่มปลาเผา

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอิ่มปลาเผา (มื้อที่ 9)

13.00 หจก.สนองทัวร์

นำท่านแวะเลือกชมเลือกซื้อสินค้า ณ กาดทุ่งเกวียน และสินค้าขึ้นชื่อ และสินค้าอื่นๆ

17.00 ร้านอาหารบ้านเคียงน้ำ

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารบ้านเคียงน้ำ (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ จังหวัดสุพรรณบุรี

23.59 หจก. สนองทัวร์

นำท่านเดินทางถึง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ