8,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 8,500 บาท (ลูกค้าจ่ายเพียง 5,100 บาท รัฐร่วมจ่าย 40% = 3,400 บาท)

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถบัสปรับอากาศVIP 50 ที่นั่ง นำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักหรูมาตรฐานชั้นดีระดับ 5 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหารอิ่มอร่อยตามที่ระบุในรายการ
-ค่าแพ็คเก็จดำนำ้หมู่เกาะสิมิลัน
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
- ค่าซักรีด มินิบาร์
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการบริการหรือให้เพื่อเป็นสินน้ำใจแกผู้ให้บริการ

****เงื่อนไขเพิ่มเติม ****
1. ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย
2. หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่ 17 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร 099-324-2694
อีเมล afeeftour.id@gmail.com

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
17 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอยกรุงเทพกรีฑา53 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร
0993242694
อีเมล
Afeeftour.id@gmail.con
หมายเหตุ

ทัวร์ภูเก็ต พังงา หมู่เกาะสิมิลัน

location_on กรุงเทพมหานคร - พังงา
โดย อฟีฟ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์ภูเก็ต พังงา หมู่เกาะสิมิลัน 4วัน2คืน (พักหรูโรง 5 ดาว 2คืน)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

16.00 บจก.คุณสมพงค์

สมาชิกพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ "ศูนย์กลางอิสลามฯ รามคำแหง ซ.2 " เจ้าหน้าที่อฟีฟทัวร์แอนด์ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านกระเป๋าสัมภาระแก่ท่าน พร้อมนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต โดยรถบัสปรับอากาศVip 50 ที่นั่ง

07.00 บจก.คุณสมพงค์

นำท่านเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต ทำภารกิจส่วนตัว/ละหมาด อิสระรับประทานอาหารเช้า ณ ชุมชนมุสลิมบางเทา

08.00 Phuket old town ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

นำท่านเช็คอิน และถ่ายรูปสวยๆที่ Phuket old town ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชมตึกชิโนโปตุกีสหลากหลายสีสัน

10.00 จุดชมวิวเขารัง

นำท่านชมจุดชมวิว เขารัง ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเกาะภูเก็ตได้อย่างชัดเจน ทั้งหลังคาตึกเก่า สะพานหิน อ่าวฉลอง และหาดราไวย์ เป็นต้น

12.00 ครัวมารีน่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(มื้อที่ 1)

13.30 seabed grand hotel phuket

นำท่านเช็คอิน เข้าที่พัก โรงแรม ซีเบด แกรนด์ โฮเทล ภูเก็ต โรงแรมเปิดใหม่ในเมืองภูเก็ต กับคอนเซ็ปต์โลกใต้ทะเล ให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ใต้ท้องทะเล

17.30 แหลมพรหมเทพ

นำท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ หนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในเมืองไทย เป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ต

19.00 ครัวมารีน่า

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2)

06.00 โรงแรมซีเบด แกรด์ โฮเทล ภูเก็ต

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่3)

07.00 บจก.คุณสมพงค์

นำท่านเช็คเอาท์ ออกเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ

08.30 บริษัท เลิฟอันดามัน

นำท่านเดินทางถึง ท่าเรือ รับอุปกรณ์ดำนำ้ หลังจากนั้นนำท่านหมู่หน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องนำ้ใส ทรายสวยละเอียด และมีสัญลักษณ์ท้องทะเลอย่างหินเรือใบ เป็นหมู่เกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังกระทั่งได้รับการยกย่องจากนิตยสารสกินไดวิ่งของอเมริกาว่า เป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้นำ้ติดอันดับความงามเป็น 1 ใน 10 ของโลก (ดำนำ้เต็มวัน)
รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่องส่วนตัว (มื้อที่4)

17.00 pullman khao lak resort

ท่านท่านเช็คอินท์ เข้าที่พักโรงแรม พูลแมน เขาหลัก รีสอร์ทเปิดใหม่ บนหาดบางม่วง ชายหาดสวยที่สุด เหมาะแก่การพักผ่อน (อิสระอาหารเย็น)

07.00 โรงแรมพูลแมน เขาหลัก รีสอร์ท

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5)

09.00 อนุสรณ์สถานสึนามิบ้านนำ้เค็ม

นำท่านชม อนุสรณ์สถานสึนามิบ้านนำ้เค็ม ซึ้งเป็นสถานที่ประสบพิบัติภัยสึนามิอย่างรุ่นแรง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 โดยรัฐบาลได้ดำเนินการก่อสร้างหอเตือนภัย พิพิธภัณฑ์ และสวนแห่งนี้ขึ้นริมหาดบ้านน้ำเค็ม

12.00 ครัวบังหมาดซีฟู้ด

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารซีฟู้ด (มื้อที่6)

13.30 บจก.คุณสมพงค์

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร