12,800/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราราคานี้รวม
- ห้องพักแบบ Deluxe Pool View 2 คืน (ห้องคู่) รวมอาหารเช้า
- กรีนฟี 18-หลุม รวมรถกอล์ฟและแคดดี้ สำหรับ 2 สนาม
- รถตู้ VIP เดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-หัวหิน และรับส่งระหว่างโรงแรม-สนามกอล์ฟ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทางมูลค่า 1,000,000 บาท/ท่าน

อัตราราคานี้ไม่รวม
- ค่าเครื่องดื่มและอาหาร (ยกเว้นมื้อเช้าที่โรงแรม)
- ค่าซักรีดและมินิบาร์ของโรงแรม
- ค่าทิปแคดดี้ (ปกติ 300-500 บาท/สนาม)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
254/113 หมู่ 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
เบอร์โทร
0819174796
อีเมล
info@easygolfbooking.com
หมายเหตุ

- ราคาทัวร์ 12,800 บาท / ท่าน เป็นราคาพักห้องคู่ (สำหรับพักเดี่ยว ลูกค้าจะต้องจ่ายเพิ่มอีก 3,000 บาท)
- ราคาทัวร์ 12,800 บาท / ท่าน สำหรับคณะเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป (หากไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจอง)

เล่นกอล์ฟที่หัวหิน Hua Hin Golf Package 3 วัน / 2 คืน / 2 สนาม

location_on กรุงเทพมหานคร - ประจวบคีรีขันธ์
โดย บริษัท อีซี่กอล์ฟบุ๊กกิ้ง จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

แพ็คเกจเล่นกอล์ฟ 3 วัน 2 คืน พักโรงแรมสุดหรูใจกลางเมืองหัวหิน G Hua Hin Resort and Mall - เล่นกอล์ฟ 2 สนามชั้นนำของเมืองไทย Black Mountain Golf Club และ Banyan Golf Club

ราคาโปรโมชั่นทัวร์เที่ยวไทย สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1.ค่ามัคคุเทศก์ 1400*3 = 4200 บาท
2.ค่าห้องมัคคุเทศก์ 1300*2 = 2600 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 6800 บาท
ลูกค้า 6 คน เฉลี่ยคนละ 1133.33 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง = 35 บาท
2.ค่าแคดดี้ 380*2 = 760 บาท
3.ค่าทิปคนขับรถ 500*3 วัน/ลูกค้า 6 คน เฉลี่ยคนละ = 250 บาท

12.00 บริษัท อีซี่กอล์ฟบุ๊กกิ้ง จำกัด

รับลูกค้า ณ จุดนัดพบใน กทม. เพื่อนั่งรถตู้เดินทางไปหัวหิน

16.00 G Hua Hin Resort and Mall หรือเทียบเท่า ( City Beach Resort )

ลูกค้า check-in เข้าพักที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 G Hua Hin Resort and Mall

ลูกค้ารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 บริษัท อีซี่กอล์ฟบุ๊กกิ้ง จำกัด

รับลูกค้าเดินทางไปสนามกอล์ฟ

09.00 Banyan Golf Club

ลูกค้า check-in เข้าเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟ

14.00 G Hua Hin Resort and Mall หรือเทียบเท่า ( City Beach Resort )

ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 G Hua Hin Resort and Mall

ลูกค้ารับประทางอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 บริษัท อีซี่กอล์ฟบุ๊กกิ้ง จำกัด

ลูกค้า check-out จากโรงแรมและเดินทางไปสนามกอล์ฟ

09.00 Black Mountain Golf Club

ลูกค้า check-in เข้าเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟ

14.00 บริษัท อีซี่กอล์ฟบุ๊กกิ้ง จำกัด

ลูกค้านั่งรถตู้เดินทางกลับ กทม. โดยสวัสดิภาพ