19,990/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรทัวร์อาจมีการสลับ ลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
34/2 หมุ่9 แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน
เบอร์โทร
0909713988
อีเมล
worldconnection88@hotmail.com
หมายเหตุ

โปรแกรมน่าน 4 วัน 3 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - น่าน
โดย บริษัท เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง พระธาตุแช่แห้ง ปัว วัดพระธาตุเบ็งสกัด
วัดภูเก็ต ถนนลอยฟ้า 1081 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จุดชมวิว 1715 หมู่บ้านสะปัน บ่อเกลือ บ่อเกลือโบราณ หอศิลป์ริมน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย

เดินทาง ต.ค.2564-ม.ค.2565 ราคาท่านละ 19,990 บาท
(ราคาไม่รวมช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

เบ็ดเตล็ด
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 1,200 = 4,800
2.ค่าตั๋วไกด์ 6,000
3.โรงแรม 2,000+2,000+1,700 = 5,700
4.ค่ารถมัคคุเทศก์ 1,000
5.ค่าประกันการเดินทางไกด์ 25
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 17,525
ลูกค้า 6 ท่าน เฉลี่ยคนละ 2,920

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 25
2.ค่าน้ำ ขนมและของบริการบนรถ ท่านละ 175 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 3,120

ภาษี 7% = 1305

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 4,425

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.30 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบินนกแอร์พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

08.30 สายการบินนกแอร์

ออกเดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบินนกแอร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)

09.45 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านเดินทางถึงจังหวัดน่าน

10.45 นายศิริศักดิ์ หลานวงศ์

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้

10.45 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

สู่ ‘จุดชมวิวโคตรสูง’ (59 กม.)บริเวณกิโลเมตรที่ 48 ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามของดอยภูคา จากนั้นเดินทาง ‘บ่อเกลือโบราณ’ (บ่อเกลือสินเธาว์) ที่มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขา ชาวบ้านที่นี่จะผลิตเกลือสินเธาว์ เพื่อบริโภคและจำหน่าย “บ่อเกลือ” แหล่งผลิต “เกลือสินเธาว์” ที่อยู่ใต้ดินซึ่งแตกต่างจากเกลือสมุทรทั่วไป เพราะเกลือสินเธาร์นั้นได้มาจากใต้ดิน ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น

12.00 ร้านกลิ่นไอเกลือ หรือเทียบเท่า ( ร้านสะปะ บ่อเกลือ )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านกลิ่นไอเกลือ
บ่อ1 42หมู่1(อยู่ใกล้กับ ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ น่าน 55220

13.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

หลังอาหารชม ‘หมู่บ้านสะปัน’ (9 กม.) ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี เดินเล่นเก็บบรรยากาศของหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตของชาวบ้านท้องถิ่นอาศัยอยู่รวมกันรีสอร์ทที่พักได้อย่างลงตัว โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนเลย ชาวบ้านยังคงทำนาข้าง ไร่ สวน เก็บภาพบรรยากาศของหมู่บ้านจากบนสะพานปูนข้ามแม้น้ำว้า

14.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

ชม “อุทยานแห่งชาติดอยภูคา” ถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่สุดของจังหวัดน่าน มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะ ยอดดอยภูคา มีเมฆปกคลุมตลอดฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีทิวทัศน์ที่บริเวณ ‘จุดชมวิว 1715’ (21 กม.) ตั้งอยู่บนดอยภูคา ไฮไลน์ของจุดชมชมทัศนียภาพของแม่น้ำน่านและภูเขาที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ จากความสูงจากถึง 1715 เมตร จุดเด่นของอุยานแห่งชาติดอยภูคา คือ การได้มาชมต้นชมพูภูคาพันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนนานของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย ในรอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ นำท่านผ่านเส้นทาง ‘ถนนลอยฟ้า 1081’ สู่ อ.เชียงกลาง อำเภอแสนสงบที่เล็กที่สุดของจังหวัดน่าน ที่เต็มไปด้วยความสวยงามและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์โอบล้อมด้วยภูเขา ท้องทุ่งนาเขียวขจี ผู้คนยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย

18.00 ร้านต๋าฝั่ง หรือเทียบเท่า ( แสงทองรีสอร์ท )

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านต๋าฝั่ง
50 ต.พระพุทธบาท อำเภอ เชียงกลาง น่าน 55160

19.00 แสงทองรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ปัว เดอ วิว )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก แสงทองรีสอร์ท
555, Moo 5 ตำบล เชียงกลาง อำเภอ เชียงกลาง น่าน 55160

07.00 แสงทองรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ปัว เดอ วิว )

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 นายศิริศักดิ์ หลานวงศ์

นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุจอมกิตติ โดยรถตู้

09.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านขึ้นนมันการ ‘พระธาตุจอมกิตติ’ พระธาตุประจำอำเภอที่เมื่อมาถึงเชียงกลางต้องแวะมาสักการะ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขา ภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ บริเวณวัดยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของบ้านเรือนในอำเภอเชียงกลางแทรกตัวอยู่ท่ามกลางนาข้าวเขียวขจีอีกด้วย

10.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านเดินทางสู่ ‘โรงงานยาสูบ สบกอน’ ซึ่งเป็นเตาเผาแบบสมัยโบราณ เป็นสถานที่ถ่ายรูปสุดชิคของเชียงกลาง ที่เต็มไปด้วยเป็นอาคารก่ออิฐปูนสีส้ม ที่ถูกทิ้งร้างตัวตึกมีความสวยแบบวินเทจ โดยอาคารแต่ละหลังคือหนึ่งเตาเผา ซึ่งมีทั้งหมด 118 ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493

11.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

เดินทางสู่ อ.ปัว ชมความอัศจรรย์ของ “ต้นดิ๊กเดียม ณ วัดปรางค์” ชมต้นไม้ที่มีอารมณ์ขันอยูคู่วัดปรางค์แห่งอําเภอปัวมานานนับร้อยปี

12.00 ร้านอาหารเรณู หรือเทียบเท่า ( ร้านต้นตาลเลิศรส )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเรณู ตำบล ปัว อำเภอ ปัว น่าน 55120

13.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

ชม ชุมชนไทลื้อ อ.ปัว ชุมชนชาวไทลื้อซึ่งอพยพมาจาสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่งดงาม เรียกว่า “ผ้าลายนํ้าไหล” ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน นับเป็นหัตถกรรมที่ ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย อิสระให้ท่าน เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองเป็นของฝาก

14.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

จิบกาแฟชมวิว ณ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟเก๋ไก๋ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้ งเดิม ชมวิวนา ข้าวและขุนเขาที่อยู่เบื้องหน้า พร้อมถ่ายภาพเช็คอินกบักระท่อมปลายนาในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครและท่านใดสนใจผ้าทอ สามารถ เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกผ้าทอไทลื้อผ้าทอนํ้าไหลลายโบราณชื่อดังแห่งปัวได้ที่ร้านลําดวนผ้าทออําเภอปัว

15.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นําท่านไปชมโบราณสถาน ‘วัดพระธาตุ เบ็งสกัด’ สักการะองค์พระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปัวเคารพและศรัทธาอย่างมากตั้งอยูข้างๆ วิหารทรงตะคแบบศิลปะพื้นบ้านไทลื้อ

16.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นําท่านท่องเที่ยว วัดภูเก็ต วัดในจังหวัดน่าน ที่ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่า หมู่บ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยูบนเนินเขา ซึ่งทางเหนือเรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งชื่อว่า "วัดภูเก็ต"

18.00 ร้านต้นตาลเลิศรส หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารเรณู )

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านต้นตาลเลิศรส 348 หมู่ 8, ตำบล ปัว อำเภอ ปัว น่าน 55120

19.00 ปัว เดอ วิว หรือเทียบเท่า ( แสงทอง รีสอร์ท )

นำท่านสู่ที่พักโรงแรม ปัว เดอ วิว 222 M5 Bankam, Woranakorn, Pua District, Nan 55120

07.00 ปัว เดอ วิว หรือเทียบเท่า ( แสงทอง รีสอร์ท )

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม ปัว เดอ วิว 222 M5 Bankam, Woranakorn, Pua District, Nan 55120

08.00 นายศิริศักดิ์ หลานวงศ์

นำท่านสู่ ‘วัดภูมินทร์’ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 400 ปี เดิมมีชื่อว่า วัดพรหมมินทร์ ความงดงามและไม่เหมือนใครของวัดนี้คือ เป็นวัดเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างทรงจตุรมุข ดูแล้วคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว

09.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านชม ‘วัดมิ่งเมือง’ ที่มีลายปูนปั้นบนผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจง สักการะเสาพระหลักเมืองน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคล

10.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านไปสักการะ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุประจำปีเถาะ ที่เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน

12.00 ร้านเฮือนเจ้านาง หรือเทียบเท่า ( ร้านเฮือนฮอม )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านเฮือนเจ้านาง ตำบล ฝายแก้ว อำเภอ ภูเพียง น่าน 55000

13.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านเยี่ยมชม ‘หอศิลป์ริมน่าน’ ที่จัดแสดงงานศิลปะตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านก็คือ “หอศิลป์ริมน่าน” เป็นหอศิลป์สุดชิลล์ที่เต็มไปด้วยงานศิลปะมากมาย และความสงบเงียบ มีขนาดใหญ่มากกว่า 13 ไร่ เป็นที่รวบรวมศิลปะต่างๆ และประติมากรรมของศิลปินเอาไว้

14.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านสู่ ‘วัดพระธาตุเขาน้อย’ ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยทางด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ งดงามแบบศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

16.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านสู่ ‘ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน’ ถนนคนเดินที่มีของที่ระลึกอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเหนือ ของแฮนด์เมดต่างๆ

18.00 ร้านเฮือนฮอม หรือเทียบเท่า ( ร้านเฮือนเจ้านาง หรือ ร้านอาหารกิน )

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านเฮือนฮอม 11 12 ถนน สุริยพงษ์ ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000

19.00 น่านนครา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โรงแรมน่านตรึงใจ หรือ โรงแรมเวียงแก้ว )

นำท่านสู่ที่พัก น่านนครา รีสอร์ท 16 1, ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000

05.00 นายศิริศักดิ์ หลานวงศ์

นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้

05.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

รุ่งอรุณยามเช้า นำท่านเดินทางขึ้นสู่ดอยเสมอดาว ตั้งอยู่ ‘อุทยานห่งชาติศรีน่าน’ (17 กม.) ที่มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน วางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ที่สำคัญของแม่น้ำน่าน นำท่านขึ้นจุดชมทิวทัศน์ ดอยผาชู้ ทิวทัศน์ทั้งสองฝั่งแม่น้ำน่าน และจุดชมวิว ‘ดอยเสมอดาว’ ในวันที่อากาศดีท่านจะมองเห็นหมอกไหลผ่านทิวเขาที่สวยงาม

08.00 น่านนครา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โรงแรมน่านตรึงใจ หรือ โรงแรมเวียงแก้ว )

บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมน่านนครา รีสอร์ท 16 1, ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000

09.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำทุกท่านเดินทางสู่ ‘เสาดินนาน้อยและคอกเสือ’ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม กระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่

10.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำทุกท่านชมมนต์เสน่ห์บ้านพื้นถิ่น ‘โฮงเจ้าฟองคำ’ บ้านเรือนไทยโบราณสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2468 และยังคงรูปแบบดั้งเดิมเหมือนเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ชาวเมืองน่านเรียกบ้านหลังใหญ่ว่า "โฮง" ลักษณะเป็นเรือนไม้ 3 หลังติดต่อกัน เป็นบ้านพักของเจ้าศรีตุมมากับเจ้ามะโน เจ้าศรีตุมมาเป็นหลานของเจ้ามหาวงศ์ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 11

12.00 ร้านอาหารรันเวย์น่าน หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารกิน )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารรันเวย์น่าน น่าน-ทุ่งช้าง, Thungchane Rd, เมือง (Muang, น่าน 55000

13.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านสู่ “โอทอปน่าน” ศูนย์รวมของฝากที่ใหญ่ที่สุด ใน จ.น่าน เลือกซื้อของฝากที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ

19.10 สายการบินนกแอร์

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินนกแอร์

20.25 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ