13,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- รับชำระด้วยแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
191/2 ซอย ศึกษาวิทยา ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก
เบอร์โทร
0636355987
อีเมล
sunee@tpsl.co.th
หมายเหตุ

003 เบตง ปัตตานี หาดใหญ่

location_on กรุงเทพมหานคร - สงขลา
โดย บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เดินทางระวหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2565 (3 คืน 4 วัน)
เส้นทางใต้สุดแดนสยาม วัดคูหาภิมุข – จุดชมวิวข้ามเขื่อนบางลาง – สนามบินเบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – หอนาฬิกาเบตง – ตู้ไปรษณีย์เบตง – Street Art – ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแตปูซู – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง – ป้ายใต้สุดแดนสยาม – วัดช้างให้ – มัสยิดกลาง – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – มัสยิดกรือเซะ – วังยะหริ่ง – หาดตะโละกาโปร์ – เกาะยอ – วัดแหลมพ้อ – สถาบันทักษิณคดีศึกษา – ย่านเมืองเก่าสงขลา – หาดสมิหลา – ตลาดกิมหยง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 2480+2480 = 4960 บาท
2. เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1000*4 = 4000 บาท
3. ค่าห้องมัคคุเทศก์ 600+600+800 = 2000 บาท
4. ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 255+250+250+250 = 1005 บาท
5. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 12000 บาท
ลูกค้า 8 คน เฉลี่ยคนละ 1500 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 50*4 = 200 บาท

รวมค่าใช้จ่าย
ภาษี 7% = 945 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2680 บาท

05.20 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

ผู้เดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย

07.20 Air Asia

ออกเดินทางบินสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดย สายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD.3116 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที รวมค่าโหลดกระเป๋า สัมภาระ ท่านละ 20 ก.ก. ต่อท่าน

08.45 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ นำท่านเดินทางสู่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

09.15 นิวเฟรนด์ ทัวร์

รถตู้นำเที่ยว เส้นทางหาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา-เบตง

11.30 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

นำท่านกราบสักการะ พระพุทธไสยาสน์ ณ “วัดคูหาภิมุข” (วัดหน้าถ้ำ) วัดที่สำคัญมากของเมืองยะลา

12.30 ธาราซีฟู้ด หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารตะกงแกง ยะลา )

รับประทานกลางวันอาหารร้าน ธาราซีฟู๊ด ยะลา

13.30 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

เดินทางต่อไปยัง อ.เบตง ระหว่างทาง แวะเก็บภาพความประทับใจ ณ “จุดชมวิวข้ามเขื่อนบางลาง” ภายในอำเภอเบตง เชิญเที่ยวชม “สนามบินเบตง” ประตูสู่ด้ามขวานไทย เป็นสนามบินแห่งใหม่

16.30 Grandview Landmark หรือเทียบเท่า ( The Holiday Hill Betong )

30 ถ.แกรนด์วิลล่า2 อำเภอเบตง ยะลา 95110

17.30 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

นำท่านเก็บภาพ “อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์” อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย แวะเก็บภาพของเมืองเบตง “หอนาฬิกาเบตง” “ตู้ไปรษณีย์เบตง” ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ “สตรีทอาร์ต”

18.30 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

อาหารเย็นเชิญอิสระตามอัธยาศัย นำท่านพาเดินเล่นในเมือง

04.00 นิวเฟรนด์ ทัวร์

รถตู้นำเที่ยว นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว เส้นทางเบตง

04.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางไปชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

05.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

เดินทางถึง “Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง” จุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง ที่มีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี เชิญท่านชมเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ และ ทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ **หมายเหตุ** เนื่องจาก Skywalk ยังปิดทำการอยู่ในช่วงโควิด ทางเราจะติดตามข่าวสารและแจ้งให้ท่านทราบ หากยังไม่เปิดให้บริการ ทางบริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนรายการให้ตามความเหมาะสม

07.00 Grandview Landmark

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

08.30 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

นำท่านชม “สะพานแตปูซู” ข้าม แม่น้ำปัตตานีการก่อสร้างสะพานแตปูซูขึ้นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้าน ในการเอาชนะธรรมชาติและความรักสามัคคีของคนในชุมชน จากนั้นเดินทางต่อไปยัง “น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9”

12.00 ณ ร้านครัว สมุย เบตง หรือเทียบเท่า ( ภัตตาคารเชียงการีลา เบตง )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านครัว สมุย เบตง

13.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ “สวนหมื่นบุปผา” หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำท่านแวะ “อุโมงค์ปิยะมิตร” และต้นไทรพันปี สถานที่แห่งนี้เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น สำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมืองเมื่อปี พ.ศ.2519 และ นำท่านเที่ยวชม “บ่อน้ำร้อนธรรมชาติเบตง” มีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆได้เป็นอย่างดี และพลาดไม่ได้กับ “ป้ายใต้สุดแดนสยาม” ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกว่าเคยมาสัมผัสดินแดนที่ได้ชื่อว่าอยู่ใต้สุดของประเทศมาแล้ว

18.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

รับประทานอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย

20.00 Grandview Landmark หรือเทียบเท่า ( The Holidays Hill betong )

พักค้างแรม ณ.โรงแรมที่พัก 30 ถ.แกรนด์วิลล่า2 อำเภอเบตง ยะลา 95110

07.00 Grandview Landmark

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

07.45 นิวเฟรนด์ ทัวร์

รถตู้นำเที่ยวเส้นทาง เบตง-ปัตตานี-สงขลา นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว

08.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางไปกราบนมัสการ หลวงปู่ทวด ณ “วัดช้างให้” วัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้

12.00 ร้านอาหารลอนดอน ปัตตานี หรือเทียบเท่า ( ครัวมาดาม แหลมนก )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารลอนดอน ปัตตานี

13.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางไปยัง “มัสยิดกลาง” ภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาล เป็นสถานที่เมื่อมาถึงปัตตานี ต้องมาชมศิลปะและความสวยงามของตัวอาคาร จากนั้นชม “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี แวะชม “มัสยิดกรือเซะ” หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์ เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีในจังหวัดปัตตานี มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบโกธิคของชาวยุโรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง จากนั้นเดินทางต่อไปยัง “วังยะหริ่ง” หรือ วังเจ้าเมืองยะหริ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2428 ในสมัยรัชกาลที่ 5โดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม เป็นเรือนไม้กึ่งปูน สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรปผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมืองและชวา ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองยะหริ่งในปัจจุบัน แวะชม “เรือกอและ” ที่มีลวดลายแปลกตามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสีสันสดใสสวยงามจอดเรียงรายริมชายหาดตะโละกาโปร์ จากนั้นออกเดินทางสู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

18.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

เดินทางถึงเมืองหาดใหญ่ เดินเที่ยวเล่นชมภายในเมืองและเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยสำหรับอาหารเย็นวันนี้

19.00 Centara Hotel Hatyai หรือเทียบเท่า ( Crystal Hotel Hadyai )

เช็คอิน และพักค้างแรมที่โรงแรม Centara Hotel Hatyai 3 ถนน เสน่หานุสรณ์ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

07.00 Centara Hotel Hatyai

รับประทานอาาหารเช้าในโรงแรม

09.00 นิวเฟรนด์ ทัวร์

รถตู้นำเที่ยว เส้นทาง หาดใหญ่ เกาะยอ สงขลา ส่งสนามบินหาดใหญ่

09.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ “เกาะยอ” กราบสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ “วัดแหลมพ้อ” วัดที่เก่าแก่ที่สำคัญของจังหวัดสงขลา หลังจากนั้นนำท่านชม “สถาบันทักษิณคดีศึกษา” พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมท้องถิ่นศิลปหัตถกรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณคดี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย อีกทั้งเป็นจุดชมทิวทัศน์ ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบสงขลาในมุมสูงที่มีสะพานเปรมตินสูลานนท์ทอดยาวผ่านทะเลสาบ

12.00 ร้านอาหารมหัศจรรย์เกาะยอ หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารนำ้เคียงดิน เกาะยอ )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารมหัศจรรย์เกาะยอ

13.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

นำท่านเที่ยวชม “ย่านเมืองเก่าสงขลา” ย่านนี้เป็นสถานที่สำคัญในอดีต เป็นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ แถมมีการเพิ่มสีสันด้วยภาพวาดสตรีทอาร์ท ที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสงขลา ก่อนกลับ ถ่ายภาพความประทับใจ ณ “หาดสมิหลา” หาดทรายขาวละเอียดมากที่เรียกว่า "ทรายแก้ว" มีสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงรูปปั้น นางเงือกทอง จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากที่ “ตลาดกิมหยง” ตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่สุดของหาดใหญ่ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

16.30 Thai Lion Air

ออกเดินทางบินกลับสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลออน แอร์ (Thai Lion Air) เที่ยวบินที่ SL 715 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) รวมค่าโหลดกระเป๋า สัมภาระ 15 ก.ก. ต่อท่าน

18.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ