15,590/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

โปรดติดต่อขอรายการทัวร์โดยละเอียดเพื่อพิจารณาก่อนทำการจอง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
53/151 ม.5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
เบอร์โทร
0923751414
อีเมล
norbhoditravel@gmail.com
หมายเหตุ

ติดต่อ line id : youngbhodi

เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ริม-สะเมิง 5 วัน 4 คืน

location_on สมุทรปราการ - เชียงใหม่
โดย หน่อโพธิ์ แทรเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบสบายๆ เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ริม-ม่อนแจ่ม-สะเมิง 5 วัน 4 คืน
นอนแม่สาวัลเล่ย์

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

หมวดค่าใช้จ่ายพนักงาน
1. ค่าจ้างมัคคุเทศก์วันละ 1,500 x 5 วัน = 7,500 บาท
2. ค่าที่พักมัคคุเทศก์เฉลี่ยคืนละ 800x4 = 3200 บาท
3. ค่าอาหารมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 8 มื้อๆ ละ 200 บาท รวม 1,600 บาท
4. ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 4,000 บาท
5. ค่าประกันภัยพนักงาน 2 คนๆ ละ 35 บาท รวม 70 บาท
รวมข้อ 1-5 เป็นเงิน 16,370 บาท เฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยว 8 คน เป็นค่าใช้จ่ายคนละ 2,046.25 บาท

หมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดนักท่องเที่ยว
1. น้ำดื่ม ผ้าเย็น วันละ 50 บาท x 5 วัน = 250 บาท
2. ประกันภัย คนละ 35 บาท
รวมคนละ 285 บาท

รวม 2 หมวด คิดเป็นค่าใช้จ่ายคนละ 2331.25

07.00 หน่อโพธิ์ แทรเวล

เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน Thaismile ที่สนามบินสุวรรณภูมิ มัคคุเทศก์ทำการสแกนใบหน้าของทุกท่าน เพื่อเป็นการยืนยันการเริ่มเดินทาง จากนั้นพาท่านเช็คอินโหลดน้ำหนักได้ 20 กิโลกรับ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม

09.35 สายการบินไทยสมายล์

ออกเดินทางสู่จังหวัดน่าน โดยสายการบิน Thaismile เที่ยวบินที่ WE104

10.55 บ. เร้นท์ คอนเนคเต็ด จก.

ถึงท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางต่อโดยรถตู้ปรับอากาศ

11.30 หน่อโพธิ์ แทรเวล

อิสระให้รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านข้าวซอยคุณยาย

13.00 หน่อโพธิ์ แทรเวล

พาเช้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ต่อด้วย วัดโบราณสวยงามในเมืองเชียงใหม่

16.00 โรงแรม ชู เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมนันทรา เชียงใหม่ รีเวอร์ฟรอนท์ )

เข้าเช็คอินที่ Chu Hotel หรือเทียบเท่า

17.00 หน่อโพธิ์ แทรเวล

อิสระเดินเล่นและรับประทานอาหารเย็นเอง ที่ถนนคนเดินท่าแพ

07.30 โรงแรมชู เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมนันทรา เชียงใหม่ รีเวอร์ฟรอนท์ )

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

08.00 บ. เร้นท์ คอนเนคเต็ด จก.

ออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถตู้ปรับอากาศ ไปชมพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ... จากนั้นเดินทางต่อเข้าจังหวัดลำพูน สักการะพระธาตุหริภุญชัย

12.00 หน่อโพธิ์ แทรเวล

อิสระรับประทานอาหารกลางวันเอง ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำใย เจ้าอร่อยของเมืองลำพูน

13.00 หน่อโพธิ์ แทรเวล

ช่วงบ่ายพาชมวัดวาอาราม และโบราณสถานที่สำคัญของเมืองลำพูน อาทิ วัดสันป่ายางหลวง (ติดอันดับ 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย), วัดพระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน, วัดจามเทวี, วัดมหาวัน, กู่ช้างกู่ม้า สุสานของช้างศึกคู่บุญพระนางจามเทวี, วัดพระยืน วัดโบราณก่อนสมัยพระเจ้ากือนา, วัดพระคงฤาษี พระนางจามเทวีโปรดให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่พำนักของพระสงฆ์ที่อัญเชิญมาจากลังกา วัดนี้เป็นต้นกำเนิดพระเครื่องชื่อดังของลำพูน พระคง

17.30 หน่อโพธิ์ แทรเวล

อิสระเดินเล่น ช้อปปิ้ง และรับประทานอาหารเย็นเองที่ ย่าน One Nimman

20.00 โรงแรมชู เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมนันทรา เชียงใหม่ รีเวอร์ฟรอนท์ )

ได้เวลาพอสมควรกลับเข้าโรงแรมที่พัก

07.30 โรงแรมชู เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมนันทรา เชียงใหม่ รีเวอร์ฟรอนท์ )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2)

08.30 บ. เร้นท์ คอนเนคเต็ด จก.

นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถตู้ปรับอากาศ ขึ้นสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ และ
วัดผาลาดสกคาทามี (เชิงดอยสุเทพ) ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ช้างอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหยุดอยู่ ... จากนั้นเดินทางสู่ อำเภอ แม่ริม

12.00 แม่สาวัลเล่ย์

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหารใน รีสอร์ท แม่สาวัลเล่ย์

13.00 แม่สาวัลเล่ย์

เช็คอินที่พัก แม่สาวัลเล่ย์รีสอร์ท

13.30 หน่อโพธิ์ แทรเวล

ช่วงบ่ายเข้าชม สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

17.30 แม่สาวัลเล่ย์

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 แม่สาวัลเล่ย์

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก (มื้อที่ 5)

08.00 บ. เร้นท์ คอนเนคเต็ด จก.

พาท่านเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ
ขึ้นชมดอยม่อนแจ่ม และบริเวณโดยรอบ : จุดชมวิวม่อนแจ่ม, สกายวอล์ค, สวนองุ่นอีเดน

12.00 แม่สาวัลเล่ย์

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ที่รีสอร์ท

13.00 หน่อโพธิ์ แทรเวล

ช่วงบ่ายเดินทางท่องเที่ยวสะเมิง : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปาดะ, ไร่สตอบอรี่ไผ่สีทอง, สบสะเมิง

17.00 แม่สาวัลเล่ย์

กลับเข้าพัก ณ แม่สาวัลเล่ย์

17.30 แม่สาวัลเล่ย์

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.30 แม่สาวัลเล่ย์

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก (มื้อที่ 8)

09.30 บ. เร้นท์ คอนเนคเต็ด จก.

เช็คเอ๊าท์ แล้วออกเดินทางท่องเที่ยวต่อด้วยรถตู้ปรับอากาศ

10.00 หน่อโพธิ์ แทรเวล

ระหว่างทางแวะชมและซื้อของฝาก ใบออร์คิดแอนด์บัตเตอร์ฟลายฟาร์ม จากนั้นพาท่านเข้าชมพระตำหนักดาราภิรมย์ และ วัดป่าดาราภิรมย์

12.00 หน่อโพธิ์ แทรเวล

อิสระรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านบุฟเฟ่ต์ขนมจีนวัดเกต

13.00 หน่อโพธิ์ แทรเวล

ชมวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

14.00 หน่อโพธิ์ แทรเวล

แวะซื้อของฝากที่ตลาดวโรรส

15.30 หน่อโพธิ์ แทรเวล

เช็คอินที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
มัคคุเทศก์ทำการสแกนใบหน้าของทุกท่าน เพื่อยืนยันการเดินทางจบทริป

17.10 สายการบินไทยสมายล์

เดินทางออกจากสนามบินเชียงใหม่ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE165

18.10 หน่อโพธิ์ แทรเวล

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ