9,295/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
• รถโค้ชปรับอากาศ VIP สองชั้น ไป – กลับ และระหว่างการท่องเที่ยว
• ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุไว้
• ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุไว้
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
• ค่าเจ้าหน้าที่และไกด์คอยอำนวยความสะดวก
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางมูลค่า 1,000,000 บาท
• ค่าภาษี 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่ารถท้องถิ่น 20 บาท
• ค่าอาหารเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ได้กำหนดไว้
• ค่าชักรีด มินิบาร์
• อาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการอาหาร
• ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
51/67 ซ.รามคำแหง96 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
เบอร์โทร
0814459593
อีเมล
topteam@topuplearning.co.th
หมายเหตุ

เชียงคาน-เลย

location_on อุบลราชธานี - เลย
โดย ท็อปอัพ เลินนิ่ง
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ดูหมอกขาวและรับลมหนาวก่อนใครที่เชียงคาน พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านของเมืองเลย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์
-ค่าอาหารว่าง 3 วัน 600 บาท
-ค่าประกันชีวิต (กรรมธรรม์เสียชีวิต อุบัติเหตุท่านละ 1 ล้านบาท/ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุท่านละ 5 แสนบาท) ท่านละ 25 บาท
-ค่ามัคคุเทศก์ วันละ 100 บาท
-่ค่าสตาฟวันละ 50 บาท
-ค่าอาหารเช้าวันแรก 100 บาท
-ค่าหมวก 200 บาท
-ค่าของกิจกรรมเล่นเกมบนรถทัวร์และบนเวทีงานเลีัยง 200 บาท
-ค่าหน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ 400 บาท
-ค่าภาษี 7% คิดเป็น 630 บาท

07.00 ศรีอุทัยทัวร์

รับคณะนักท่องเที่ยวที่จุดนัดหมาย ณ จังหวัดอุบลราชธานีโดยรถปรับอากาศ 2 ชั้น VIP พร้อมพนักงานท็อปอัพ เลินนิ่งคอยอำนวยความสะดวกและบริการอาหารเช้า/ข้าวกล่อง พร้อมอาหารว่างบนรถและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

12.00 ร้านอาหารปลาป้าใหญ่ป้าน้อย ขอนแก่น

นำคณะนักท่องเที่ยวแวะรับประทานอาหารกลางวัน/เซ๊ตโต๊ะ

18.00 เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท

นำคณะนักท่องเที่ยว check-in เข้าที่พัก/ห้องริมแม่น้ำโขง

19.00 เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท

นำคณะนักท่องเที่ยวรับประทานอาหารเย็น/เซ็ตโต๊ะ

05.00 ศรีอุทัยทัวร์

นำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางไปขึ้นรถสองแถวท้องถิ่น เพื่อเดินทางไปชมทะเลหมอกที่ภูทอก
*นักท่องเที่ยวต้องจ่ายค่ารถประจำทางท้องถิ่นเอง เป็นจำนวนเงิน 20 บาท

10.00 น. นำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวชม Skywalk Chiang Khan จุดชมวิวแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา มีทางเดินทอดยาวออกไปประมาณ 20 เมตร พร้อมจุดแวะพักทรงกลมทั้งหมด 3 จุด (ขนาดกว้าง 8 เมตร) แต่ละจุดสามารถชมวิวทิวทัศน์ในมุมมองที่แตกต่างกันแบบพาโนรามาพื้นกระจกใสหนา 4 ซม. สูงจากระดับแม่น้ำโขงกว่า 80 เมตร และยังสามารถชมวิวแม่น้ำ 2 สาย ชายฝั่งไทย - ลาว

13.00 น. นำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมวัดศรีคุณเมือง หรือ "วัดใหญ่" หนึ่งในหลายศาสนสถานสำคัญและถือเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่นี่ ตั้งอยู่บนถนนชายโขง ระหว่างซอยศรีเชียงคาน 6 และซอยศรีเชียงคาน 7 วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 และถือเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนาน และทุกวันพระรวมถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา

14.00 น. นำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมแก่งคุดคู้ซึ่งเป็นที่เที่ยวตากอากาศของเมืองเชียงคานเลยก็ว่าได้ โดยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมวิวความสวยงามของธรรมชาติและบรรยากาศโรแมนติกในยามเย็น ด้วยวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่กว้างขวางไกลสุดลูกหูลูกตา ขนานไปสองฝั่งทั้งไทยและลาว

07.00 เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท

นำคณะนักท่องเที่ยวรับประทานอาหารเช้า/บุฟเฟต์

12.00 ร้านจิตส้มตำ

นำคณะนักท่องเที่ยวแวะรับประทานอาหารกลางวัน/เซ็ตโต๊ะ

15.00 เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท

นำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางกลับที่พักแลัพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเที่ยวชมเชียงคานด้วยตัวเอง และเดินทางกลับมารับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก/ห้องริมแม่น้ำโขง

18.00 เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท

นำคณะนักท่องเที่ยวรับประทานอาหารเย็นบุฟเฟห์พื้นเมือง พร้อมงานเลี้ยงคาราโอเกะพร้อมการแสดงแสงสีเสียงทีมงานทัวร์

05.00 ศรีอุทัยทัวร์

นำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางไปใส่บาตรยามเช้า ณ ถนนคนเดินเชียงคาน

09.00 น. นำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางซื้อของฝาก ณ ร้านมะพร้าวแก้ว หลังจากนั้นเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี

07.00 เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท

นำคณะนักท่องเที่ยวรับประทานอาหารเช้า/บุฟเฟต์

12.00 ร้านอาหารปลาป้าใหญ่ป้าน้อย ขอนแก่น

นำคณะนักท่องเที่ยวแวะรับประทานอาหารกลางวัน/เซ็ตโต๊ะ

18.00 ร้านข้าวต้มหยก

นำคณะนักท่องเที่ยวแวะรับประทานอาหารกลางวัน/เซ็ตโต๊ะ
หลังรับประทานอาหารเย็นนำพาคณะกลับถึงอุบลเวลา 21.00 น. โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ