9,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
• รถโค้ชปรับอากาศ VIP สองชั้น ไป – กลับ และระหว่างการท่องเที่ยว
• รถตู้ขึ้นดอย 2 วัน
• ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุไว้
• ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุไว้
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
• ค่าเจ้าหน้าที่และไกด์คอยอำนวยความสะดวก
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางมูลค่า 1,000,000 บาท
• ค่าภาษี 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าอาหารเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ได้กำหนดไว้
• ค่าชักรีด มินิบาร์
• อาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการอาหาร
• ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
189 หมู่ 4 ต.ชีทวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
เบอร์โทร
0933264447
อีเมล
nathachar999@gmail.com
หมายเหตุ

เชียงใหม่-ดอยสุเทพ-ดอยอินทนนท์

location_on อุบลราชธานี - เชียงใหม่
โดย ณัฐชา เลิฟ ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

แอ่วเชียงใหม่ ดอยสุเทพ-ดอยอินทนนท์ ม่วนแต้ๆ กับทีมงานณัฐชาเลิฟทัวร์ที่คอยบริการท่านตลอดการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์
-ค่าอาหารว่าง 4 วัน 600 บาท
-ค่าประกันชีวิต (กรรมธรรม์เสียชีวิต อุบัติเหตุท่านละ 1 ล้านบาท/ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุท่านละ 5 แสนบาท) ท่านละ 25 บาท
-ค่ามัคคุเทศก์ วันละ 66 บาท
-ค่าอาหารเช้าวันแรก 60 บาท
-ค่าหมวก 150 บาท
-ค่าหน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ 100 บาท
-ค่าภาษี 7% คิดเป็น 647 บาท

13.00 ศรีอุทัยทัวร์

รับคณะท่านที่จุดนัดพบ ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยพนักงาน ณัฐชาเลิฟทัวร์จะคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระของท่านจากนั้นบริการอาหารว่างบนรถและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

18.00 ร้านอาหารปลาป้าใหญ่ป้าน้อย ขอนแก่น

แวะรับประทานอาหารเย็น/เซ็ตโต๊ะ หลังจากนั้นเดินทางไปยังเชียงใหม่

06.00 โรงแรมเดอะแฟมิลี่ เชียงใหม่

นำคณะท่านทำภาระกิจส่วนตัว (ห้อง day-use) และรับประทานอาหารเช้า/บุฟเฟต์

08.00 รถตู้ทีมงานเสน่ห์กรุุ๊ป

นำคณะเปลี่ยนยานพาหนะเป็น รถตู้ เดินทางขึ้นดอยปุย

09.00 น. นำคณะท่านเที่ยวชม ดอยปุย หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง เชียงใหม่

10.00 น. นำคณะท่านเที่ยวชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

11.00 น. นำคณะท่านเที่ยวชม วัดพระธาตุดอยสุเทพ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 (จ.ศ. 746) ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 ปี มาบรรจุไว้ที่นี่ ด้วยการทรงอธิษฐานเสี่ยงช้างมงคลเพื่อเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐาน พอช้างมงคลเดินมาถึงยอดดอยสุเทพ มันก็ร้องสามครั้ง พร้อมกับทำประทักษิณสามรอบ แล้วล้มลง
พระองค์จึงโปรดเกล้าฯให้ขุดดินลึก 8 ศอก กว้าง 6 วา 3 ศอก หาแท่นหินใหญ่ 6 แท่น มาวางเป็นรูปหีบใหญ่ในหลุม แล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิษฐานไว้

13.00 น. นำคณะท่านเลือกซื้อของฝาก ณ.โรงงานผลิตเครื่องหนัง เอสเค

14.00 น. นำคณะท่านเที่ยวชมสวนพฤกษาศาสตร์เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด

15.00 น. นำคณะท่านกลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 ภัตราคารใบตอง

รับประทานอาหารกลางวัน/เซ็ตโต๊ะ

16.00 ม่อนพาฝัน รีสอร์ท

นำคณะนักท่อเงเที่ยว Check-in เข้าที่พัก

19.00 ร้านอาหารม่อนพาฝัน

อาหารเย็น/ชุดหมูกะทะ

07.00 ม่อนพาฝัน รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า/บุฟเฟต์ และcheck-out ออกจากดรงแรม

08.00 รถตู้ทีมงานเสน่ห์กรุุ๊ป

นำคณะท่านขึ้นรถตู้ออกเดินทางไปยังดอยอินทนนท์

09.00 น. นำคณะท่านเที่ยวชมดอยอินทนนท์ และชมจุดสูงสุดของยอดดอยซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติชื่อดังประจำเมืองเชียงใหม่ พร้อม เดินทอดน่องไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชมทิวทัศน์ป่าเขา

10.00 น. นำคณะท่านเที่ยวชมพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ

13.00 น. นำคณะท่านเที่ยวชม น้ำตกวชิรธาร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิดจากลำห้วยแม่กลาง สูงประมาณ 70-80 เมตร ตัวน้ำตกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร สายน้ำไหลตกจากหน้าผาลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ในยามแสงอาทิตย์ส่อง กระทบละอองน้ำจะปรากฏสายรุ้งงดงามเหนือธารน้ำ

15.00 น. นำคณะท่านเดินทางไปศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย

16.00 น. นำคณะท่านกลับที่พัก

12.00 ครัวข้าวปั้น น้ำตกวชิระธาร

แวะรับประทานอาหารหลางวัน/เซ็ตโต๊ะ

17.00 โรงแรมฟูราม่า

นำคณะท่าน Check-in เข้าโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 เวียงแก้วขันโตก

รับประทานอาหารเย็น/บุฟเฟต์

07.00 โรงแรมฟูราม่า

รับประทานอาหารเช้า/บุฟเฟต์

08.00 ศรีอุทัยทัวร์

08.00 น. นำคณะท่านเดินทางกลับ

08.30 น. นำคณะท่านเดินทางแวะซื้อของฝากที่วนัสนันท์

09.00 น. นำคณะเดินทางแวะกราบพระธาตุลำปางหลวง

12.00 ร้านอาหารเฮือนงิ้วแดง

แวะรับประทานอาหารหลางวัน/เซ็ตโต๊ะ

19.00 ร้านอาหารเทียนหอม

แวะรับประทานอาหารเย็น/เซ็ตโต๊ะ หลังจากนั้นนำคณะท่านเดินทางกลับอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยพร้อมความประทับใจ