12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

* รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกรณี
* ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
* ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
* โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
* รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
* ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ราคานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพญ - น่าน
- ค่าที่พัก พักที่สะปัน 1 คืน , เมืองน่าน 1 คืน
- ค่าอาหาร มื้อหลักตามโปรแกรม 8 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
- ประกันการเดินทาง บริษัทไทยประกันภัย ทุนประกัน 1 ล้านบาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ราคานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าซักรีด , ค่ามินิบาร์
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกโปรแกรม

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
160/381 หมู่บ้านศรีเทพไทย หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางสมัคร อ.บางปะกง
เบอร์โทร
0819498298
อีเมล
jidapa.14@hotmail.com
หมายเหตุ

ดินแดนแห่งน่าน 3 วัน 2 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - น่าน
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจที. ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ดินแดนแห่งน่าน พักใจ พักกาย ที่หมู่บ้านสะปัน เซลฟี่กับถนนหมายเลข 3 เที่ยววัดภูมินทร์ (กระซิบรักบรรลือโลก) พักโรงแรม 4 ดาวในเมืองน่าน
เดินทาง พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565
(โครงการทัวร์เที่ยวไทย)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้าจ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1. ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 2,210 + 2,210 = 4,420 บาท
2. ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ = 500 บาท
3. ค่าที่พักมัคคุเทศก์ 1,200 + 1,500 = 2,700 บาท
4. ค่ามัคคุเทศก์ 3 วัน ๆละ 1,200 บาท = 3,600 บาท
5. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ = 25 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์ 11,225 บาท
ลูกค้า 8 คน เฉลี่ยคนละ 1,403 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันเดินทาง 25 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดการเดินทาง 150 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,578 บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 626 บาท
รวมเป็นเงิน 2,207 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.30 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

พบกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เค้าเตอร์สายการบินแอร์ นกแอร์ ทีมงานเจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก โหลดกระเป๋าสัมภาระ 20 กก./ท่าน เช็คอินท์ Scan .ใบหน้า กับ โครงการทัวร์เที่ยวไทย

08.35 นกแอร์

ออกเดินทางลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานเมืองน่าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

09.40 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

เดินทางถึงสนามบินน่าน น่านคร รับสัมภาระ

10.00 ร้านก๋วยเตี๋ยวไร้เทียมทาน

รับประทานอาหารเช้า ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไร้เทียมทาน อร่อยขั้นเทพ ที่สุดในน่าน ตั้งอยู่ที่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จ.น่าน

11.00 นายธิติพงษ์ มาณกิจ

ออกเดินทางต่อด้วยรถตู้ท้องถิ่น ไปยังหมู่บ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะสักการะวัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2395 พระสงฆ์มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปุ่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจีและทิวเขาของดอยภูคาเรียบรายสลับซับซ้อน

13.00 ร้านกลิ่นไอเกลือ

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารกลิ่นไอเกลือ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน

15.30 ไทรวารี รีสอร์ท

เดินทางถึงที่พัก หมู่บ้านสะปัน ไทรวารี รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน รีสอร์ทท่ามกลางหุบเขา ที่ตั้งอยู่ติดริมคลองข่า โอบล้อมด้วยทุ่งนาและภูเขาเขียวขจี จึงได้สมญาว่า " สวรรค์บนดิน" เข้าที่พัก ๆ ห้องละ 2 ท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ไทรวารี รีสอร์ท

รับประทานอาหารเย็น ที่รีสอร์ท หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ไทรวารี รีสอร์ท

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารไทรวารี รีสอร์ท

09.00 นายธิติพงษ์ มาณกิจ

ออกเดินทาง เข้าเมืองน่าน ระหว่างผ่านร้านกาแฟดอยกว่างคอฟฟี่ ร้านกาแฟวิวดี ตั้งอยู่ริมถนนลอยฟ้า ริมถนนน่านสันตติสุข ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนที่สวย ที่สุดในเมืองน่าน ร้านตั้งอยู่ริมถนน วิวหน้าร้านได้โค้งถนนลอยฟ้าเห็นวิวทิว เขาเขียวขจีของดอยภูคา วิวด้านหลังแบบพาโนรามา สวยงามสุดลูกหูลูกตา
- แวะถ่ายรูปเก๋ ๆ กับกำแพงเมืองพลัว - ไหว้พระ วัดภูเก็ต และชมวิวทุ่งนา
- แวะร้านลำดวนผ้าทอ เพื่อซื้อผ้าสิ้นพื้นเมืองเป็นของฝาก หลังวัด ซึ่งเป็นไฮไลท์ของวัดนี้ หรือจะไปเดินช๊อปต่อด้านล่าง

12.00 ร้านฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร ฟาร์มเห็นบ้านหัวน้ำ ประเภทออแกนิกส์ และอาหารอิตาลี่ อาทิ พิซ่าเห็ด สลัดผักออแกนิกส์

16.00 โรงแรมน่านตรึงใจ

เดินทางเข้าที่พัก โรงแรมน่านตรึงใจ ระดับ 4 ดาว ตั้งอยุ่ที่ 354 หมู่ 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน พักห้องละ 2 ท่าน

18.00 ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง ตั้งอยู่ที่ตำบลฝ้ายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ร้านอาหารริมแม่น้ำน่าน

19.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

เดินช๊อปปิ้งถนนคนเดินเมืองน่าน มีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิอาหารพื้นเมืองต่างๆ และสินค้าพื้นเมือง สมควรแก่เวลา กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมน่านตรึงใจ

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นเก็บสัมภาระ อำลาที่พีก

09.00 นายธิติพงษ์ มาณกิจ

ออกเดินทาง นมัสการพระธาตุแช่แห้ง โบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ เมืองน่าน จากนั้น - นำท่านเดินทางสุ่วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยุ่บนเขาน้อย บนวัดเห็นวิวสวย จุดถ่ายรูปยอดนิยมจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ พร้อม ฉากหลังเป็นวิวน่าน - นำท่านสักการะ วัดหัวข่วง หรือวัดพระธาตุช้างคำ วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดน่าน - นำท่านเดินทางสู่วัดภูมินทร์ วัด
เก่าแก่ของจังหวัดน่าน ภายในวัดมีจิตรกรรมฝาผนังภาพปู่ม่านย่าม่าน หรือ
ภาพกระซิบรักบรรลือโลก

12.00 ร้านอาหารสุริยาการ์เด้น

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารสุริยาการ์เด้่น ตั้งอยู่ที่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จ.น่าน

13.30 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

ถ่ายภาพสวยๆ กับซุ้มลีลาวดี ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปอิสระ ให้ท่านได้ช๊อปปิ้ง และซื้อของฝาก

15.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

เดินทางถึงสนามบินน่าน นครน่าน เช็คอินท์ โหลดสัมภาระ

17.40 สายการบินนกแอร์

ออกเดินทางกลับด้วยสายการบินนกแอร์ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 15 นาที

18.50 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจกับทีมงานเจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์