10,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรีอเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-รับชำระด้วยแอฟพลิแคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
63/294 หมู่บ้านสัมมากร ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด
เบอร์โทร
0800851100
อีเมล
greattravelworld@gmail.com
หมายเหตุ

บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด (สาขาอุทัยธานี)
กรุ๊ปเหมา ( 8-9 ท่าน) บริการรถรับ- ส่งสนามบิน ฟรี!
สำหรับผู้เดินทางเริ่มจาก อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา
สอบถามรายละเอียด โทร. 080-085-1100

ใต้สุดแดนสยาม หาดใหญ่ - ปัตตานี – เบตง 3 วัน 2คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - ยะลา
โดย บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวครบ เก็บหมดทุกจุด Highlight พัก 4 ดาว อาหาร 8 มื้อ
พิเศษ! เมนูเด็ด ไก่สับเบตง เคาหยก ถั่วเจี๋ยน
*ชมทะเลหมอก สกายวอล์กอัยเยอร์เวง
*ไหว้เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หลวงปู่ทวด
*สักการะพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ
*ชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง ป้ายใต้สุดสยาม
* Street Art เบตง
*อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ต้นไม้พันปี บ่อน้ำพุร้อน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์
ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ = 4, 000 บาท
2 เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,000*3 = 3,000 บาท
3. ค่ารถมัคคุเทศกฺ์ 500 บาท
4. ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 800+ 800 = 1,600 บาท
5. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมีคคุเทศก์ 9,135 บาท
ลูกค้ากรุ๊ปละ 9 คน เฉลี่ยคนละ 1,015 บาท

ค่าใช้จ่าเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 100 บาท

ยอดรวม 1150

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.30 สายการบิน Thai Lion Air

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน เช็คอินพร้อมโหลดสัมภาระ
เที่ยวบิน SL702 สนามบินดอนเมือง - สนามบินหาดใหญ่ เวลา 07.45 -09.15 น.)

09.30 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ รับสัมภาระที่ฝากกับสายการบิน
นำท่านขึ้นรถตู้ (คันละ 8-9 ท่าน) ออกเดินทางสู่ปัตตานี-เบตง ยะลา ระยะเวลา 3 วัน
พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1 ) ติ่มซำสนามบินหาดใหญ่
ณ ร้านอาหารติ่มซำ โจ้ก และเครื่องดื่ม

11.00 มัสยิดกลาง - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ปัตตานี

นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) เมื่อถึง จ.ปัตตานี
จากนั้นนำท่านชม มัสยิดกลาง ปัตตานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำเมืองปัตตานีอรูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาล มัสยิดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี ในต่างจังหวัดและในต่างประเทศ มาที่นี่สิ่งควรจะขอพรคือด้วน ขอโชคลาภ ขอเรื่องสุขภาพกับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่

12.00 ร้านครัวมาดาม

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ร้านครัวมาดาม

13.00 วัดช้างให้ - สะพานเขื่อนบางลาง

จากนั้นนำท่านไป อ.โคกโพธ์ เดินทางสู่ วัดราษฎร์บูรณะ หรือวัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้
หลังจากนั้นเดินทางสู่เบตง จังหวัดยะลาเมืองงามชายแดน
ก่อนเข้าสู่เมืองเบตงก็แวะพักชมวิวที่สะพานข้ามเขื่อนบางลาง ซึ่งมองเห็นทัศนียภาพของเขื่อนบางลางที่สวยงามอยู่เบื้องล่างในบรรยากาศแสนสบาย

18.00 ร้านคุณชายเบตง

บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) ณ บ้านคุณชายอำเภอเบตง 27 ถ.สฤษดิ์เดช ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110

19.00 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Grand View Landmark Hotel (คืนที่ 1)

07.00 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

นำท่านขึ้นรถตู้ (คันละ 8-9 ท่าน) ออกเดินทางไปชมทะเลหมอกที่เขาไมโครเวฟ ที่จุดชม “ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง” ไฮไลท์สำคัญ คือ ระเบียงทางเดิน หรือสกายวอล์กที่ยื่นออกไปจากฐาน มีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสแทมเพอร์ลามิเนต ที่มีความมั่นคงแข็งแรง ทนทาน หนา 4 เซนติเมตร สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง

09.00 สะพานแตปูชู - สนามบินเบตง

หลังอาหารนำท่านชม สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนแบบพื้นไม้ ชื่อสะพานมาจาก นามสกุลผู้นำชุมชนชื่อ นายอัครเดช แตปูซู ผู้ใหญ่บ้าน ได้ระดมเงินทุนบริจาค การก่อสร้างสะพานแตปูซู ขึ้นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกัน
***จากนั้นนำท่านชมสนามบินเบตง เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ และนับเป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 39 ของประเทศไทย

11.00 พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ - ป้ายใต้สุดสยาม

นำคณะนมัสการ พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ตั้งอยู่บนเนินเขาในตัวเมืองเบตง บริเวณวัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ ลักษณะเจดีย์ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของวัดและเมืองเบตงอีกมุมหนึ่งได้สวยงาม
***นำท่านแวะถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

12.00 ครัวสมุย เบตง

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ครัวสมุย เบตง

14.00 อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนดอกไม้เมืองหนาว หมื่นบุปผา

นำคณะเข้าชม อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างโดยกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ในปี พ.ศ. 2519 เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการสมาชิกพรรคฯ ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ปัจจุบันอุโมงค์มีรอยอดีตทิ้งไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ทัศนา อาทิ ห้องนอนเตียงดินเหนียว อุปกรณ์การสู้รบ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงห้องบัญชาการรบที่จุคนได้ถึง 200 คน ที่นี่ยังมีต้นไม้ที่อายุราว 1000 ปีอีกด้วย
***นำท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาว หมื่นบุปผา สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขาบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของผู้ที่เคยเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย เมื่อครั้งในอดีต ปัจจุบันชาวหมู่บ้านปิยะมิตรได้เข้าร่วมโครงการปลูกดอกไม้เมืองหนาว

15.00 บ่อน้ำร้อนเบตง - ร้านของฝากพื้นเมือง

พาท่านไปสัมผัส บ่อน้ำร้อนเบตง ที่บ่อใหญ่มีความร้อน ต้มไข่สุก ภายในเวลาแค่ 7 นาที ในคณะที่บ่อเล็กมีการขุดทอนความร้อนของสายน้ำให้เราๆท่านๆสามารถนั่งเอาเท่าแช่น้ำกันได้แบบร้อนพอสมควร
*** นำท่านแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก ของพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของเมืองเบตง หมี่เบตง ส้มโชกุนเบตง ตลอดจนสินค้าชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย

17.00 ชมหอนาฬิกา - ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย - สตรีทอาร์ต Street Art

พาท่านชมหอนาฬิกา เป็นสิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่ที่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมายาวนานจากนั้นนำคณะ
***ชมตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตู้เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
***ถ่ายรูปสตรีทอาร์ต Street Art เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของทีมนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและชาวเบตง เนรมิตงานศิลปะ บอกเล่าถึงเรื่องราววิถีชีวิตและสัญลักษณ์ของเมืองเบตง

18.00 ร้านอาหารต้าเหยิน

บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) ณ ร้านต้าเหยิน (กิตติ) เบตง

19.00 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Grand View Landmark Hotel (คืนที่ 2)

07.00 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารโรงแรม

10.00 วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) ยะลา

นำท่านชม วัดคูหาภิมุขตั้งอยู่อำเภอเมืองยะลา เป็นวัดที่สำคัญและเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดยะลา เดิมวัดนี้ชื่อ วัดหน้าถ้ำ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดคูหาภิมุข ในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ภายในวัดมีถ้ำใหญ่ ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ พระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ นอกจากนี้ยังมีหินงอกหินย้อยสวยงามและน้ำใสสะอาดไหลรินจากโขดหิน มีพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัย เก็บวัตถุโบราณที่ได้มา

12.00 ครัววิวเขา หาดใหญ่ หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารป่ายาง หาดใหญ่ )

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ร้านครัววิวเขา หาดใหญ่

13.00 ตลาดกิมหยง

พาท่านช้อปปิ้งหาของฝาก ของอร่อย ที่ ตลาดกิมหยง จนได้เวลาเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

14.00 สายการบิน Thai Lion Air

พาท่านเช็คอิน ณ สนามบินหาดใหญ่ เวลา 16.30 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL715 เดินทางถึง สนามบิน ดอนเมือง เวลา 18.00 น. โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก