9,700/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- ค่ารถโค้ช VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น
- ค่าที่พัก 2 คืน หนองคาย , บึงกาฬ
- ค่าบริการอาหาร รวม 9 มื้อ
- บริการเครื่องดื่ม น้ำ ,น้ำแข็ง บนรถ ตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุ
- ค่ากิจกรรมกลางคืน
- ค่าประกันอุบัติการณ์เดินทางตลอดโปรแกรม วงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท/ 500,000 บาท
- ทีมงานบริการอำนวยความสะดวกและดูแลตลอดการเดินทาง 1-2 คน/ คัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
5 ม. 5 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
เบอร์โทร
0811075655
อีเมล
praneephonao@gmail.com
หมายเหตุ

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจร ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เป็นต้น โดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

หนองคาย - บึงกาฬ 4 วัน 2 คืน

location_on ร้อยเอ็ด - บึงกาฬ
โดย ออนซอนทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

จงจำไว้ว่า ความสุขเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศน์
1. ค่ารถมัคุเทศน์-สตาฟ 2000
2ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคุเทศน์ 1500x4 =6000
3.ค่าเบี้ยเลี้ยงสตาฟ 800x4 = 3200
4.ค่าห้องมัคคุเทศน์650+650=1300
5.ค่าประกันเดินทางมัคุเทศน์+สตาฟ 56x2=112
รวมค่าใช้จ่ายมัคุเทศน์+สตาฟ 12612บาท
ลูกค้า20คน เฉลี่ยคนล่ะ 630.6บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันเดินทาง 56 บาท
2.ค่าขนม ค่าเครี่องดื่ม และของบริการบนรถ 4วันx100 =400 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 1,086.6 บาท
ภาษี7% 658 บาท
รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1744.6บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

23.00 ละมัย แสงเสดาะ

ละมัย เเสงเสดาะ
รวมกันที่จุดนัดหมายพร้อมทีมงานต้อนรับ ตรวจเช็คสัมภาระแจกแท็กติดกระเป๋านำทุกท่านเดินทางมุ่งหน้า สู่จังหวัดอุดร พร้อมให้ท่านได้สนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะหรือจะหลับพักผ่อนบนรถบัสปรับอากาศ VIP

07.00 วาสนาปาร์ค รีสอร์ทและร้านอาหาร คำชะโนด

รับประทานอาหารเช้า วาสนาปาร์ค รีสอร์ทและร้านอาหาร คำชะโนด

08.00 ละมัย แสงเสดาะ

นำคณะเดินทางท่องเที่ยวโดยรถบัส ปรับอากาศ vip

08.10 ออนซอนทัวร์

คำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็น เกาะลอยน้ำ ที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีประทุมมา และสิ่งลี้ลับต่าง ๆ เกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำ โดยมีความเชื่อที่ว่าเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา

12.00 วาสนาปาร์ค รีสอร์ทและร้านอาหาร คำชะโนด หรือเทียบเท่า ( ครัวแม่แป๊ด )

รับประทานอาหารเช้า วาสนาปาร์ค รีสอร์ทและร้านอาหาร คำชะโนด

13.00 ออนซอนทัวร์

สักการะขอพรหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมือง ประดิษฐาน
อยู่ที่วัดโพธิ์ชัย ซึ่งมีฐานะเป็นวัดอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนโพธิ์ชัย ในเขตเทศบาลเมือง

15.00 โรงแรมอัศวรรณ หรือเทียบเท่า ( บุศยรินทร์ )

นำคณะเข้า Check-in เข้าที่พักให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรมอัศวรรณ

18.00 โรงแรมอัศวรรณ

รับประทานอาหารเย็น โรงแรมอัศวรรณ

18.00 ร้านชายโขง

รับประทานอาหารเย็น

22.00 ออนซอนทัวร์

ราตรีสวัสดิ์

07.00 โรงแรมอัศวรรณ หรือเทียบเท่า ( บุศยรินทร์ )

รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารโรงแรมอัศวรรณ

08.00 ละมัย แสงเสดาะ

check-out นำคณะเดินทางท่องเที่ยวโดยรถบัส ปรับอากาศ vip

09.00 ออนซอนทัวร์

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย หรือ วัดแขก ตั้งอยู่ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาเยี่ยมชมมากมาย เพราะเต็มไปด้วยรูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ที่มีความแปลกตาจำนวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคลในคริสต์ศาสนา ความเชื่อพื้นบ้าน และตัวละครจากรามเกียรติ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และงดงามดูสวยงามตระการตา

10.00 ออนซอนทัวร์

ซื้อของฝาก ตลาดท่าเสด็จ และชมวิวริมแม่น้ำโขง

12.00 ครัวแม่แป๊ด หรือเทียบเท่า ( ร้านวิวโขง )

รับประทานอาหารกลางวัน ครัวแม่แป๊ด

14.30 ออนซอนทัวร์

แก่งอาฮง หรือจุดชม “สะดือแม่น้ำโขง” ณ วัดอาฮงศิลาวาส ตำบลหอคำ เขตอำเภอเมืองบึงกาฬ
เป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุดไม่สามารถวัดความลึกได้ กระแสน้ำไหลเชี่ยวมากในฤดูน้ำหลาก
และมีกระแสน้ำไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่จัง สังเกตได้จากเมื่อมีวัสดุหรือซากไม้ขนาดใหญ่ลอย
มาเมื่อถึงบริเวณนี้ สิ่งของต่างๆ จะหมุนวนอยู่ประมาณ 30 นาที จึงจะไหลต่อไป ซึ่งชาวบ้านเชื่อกัน
ว่าเป็น “สะดือแม่น้ำโขง” มีความกว้างประมาณ 300 เมตร

15.00 โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมบีเคเพลส Bk Place บึงกาฬ )

นำคณะ check-in เข้าที่พัก โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ

18.00 โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมบีเคเพลส Bk Place บึงกาฬ )

รับประทานอาหารเย็น โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ

22.00 ออนซอนทัวร์

ราตรีสวัสดิ์

07.00 โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมบีเคเพลส Bk Place บึงกาฬ )

รับประทานอาหารเช้า

08.00 ละมัย แสงเสดาะ

Check-out ออกจากที่พัก นำคณะเดินทางท่องเที่ยวโดยรถบัส ปรับอากาศ vip

10.00 ออนซอนทัวร์

หินสามวาฬ เป็นกลุ่มภูเขาหินทรายขนาดมหึมาสามก้อน อายุเก่าแก่ราว 75 ล้านปี กลุ่มหินเหล่านี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก กระบวนการกัดกร่อนของหินทราย และอีกหลายปัจจัย จากธรรมชาติจนเกิดเป็นหน้าผาลักษณะแปลกตาหินช้างจุดชมวิวส้างร้อยบ่อ มีลักษณะเป็นหลุมคล้ายสามพันโบก

12.00 ร้านคุณปุ๋ยพูลวิลล่า

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านคุณปุ๋ยพูลวิลล่า

13.00 ออนซอนทัวร์

นำคณะซื้อของฝาก/เดินทางกลับ

18.00 จ้อก้อฟาร์ม ร้อยเอ็ด หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารบ้านสวน )

รับประทานอาหารเย็น

22.00 ออนซอนทัวร์

นำคณะถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ