4,790/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าห้องพักตามที่ระบุในรายการ (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
2.ค่าเรือและกิจกรรมท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง (รายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปที่ตามระบุในกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
• ไม่รวมค่าพาหนะ รายการทัวร์นี้ไม่มีบริการ เนื่องจากเป็นแพคเกจนำรถส่วนตัวเดินทางเอง
• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
• ค่าทิปไกด์ ตามความพึงพอใจของท่าน

เงื่อนไข
1.ผู้เดินทางจะได้รับสิทธิ์การสนับสนุนจากภาครัฐเป็นส่วนลด 40% ทันทีเมื่อทำการจองทัวร์
2.รายการนำเที่ยวนี้สำหรับร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย จะทำการแสกนเป๋าตังของผู้เดินทาง และมีการสแกนหน้าในการเดินทาง
3.หากยืนยันการจองและชำระเงินเงินแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกคืนเงินในทุกกรณี

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
12 ถ.ประตูโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทร
0949526461
อีเมล
thaismiletour2@gmail.com
หมายเหตุ

-สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน จำนวน 6 ท่านขึ้นไป
-สำหรับการเลือกวันเดินทางกรุณาติดต่อสอบถามทาง หจก. โดยตรง

ทัวร์พัทยาฮาเฮ เที่ยวเกาะล้าน เล่นน้ำหาดแสม 3 วัน 2 คืน พักหรู 4 ดาว

location_on กรุงเทพมหานคร - ชลบุรี
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย สมายล์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

พัทยาเกาะล้าน เล่นน้ำหาดแสม 3 วัน 2 คืน พักหรู 4 ดาวริมหาดพัทยา
สปีดโบ้ทเที่ยวเกาะล้าน ชมปราสาทสัจธรรม ซีฟู๊ดกระทะร้อนริมชายหาด "สำรับไทย" อิ่มอร่อยได้แบบส่วนตัว เที่ยวพัทยา พัทยาฮาเฮ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์
1. ค่าเบี้ยงเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,000 x 3 วัน = 3,000 บาท
2. ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 1,000 บาท
3. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 18 บาท
4. ค่าพนักงานผู้ช่วยส่งทัวร์ 500 บาท
รวม 4,518 บาท ลูกค้า 6 ท่าน เฉลี่ย 753 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
ค่าประกันการเดินทาง เบี้ยประกัน 18 บาท
รวม 771 บาท

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) 313.36 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งสิ้น 1,084.36 บาท

ทั้งนี้ ทางหจกฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โรแมนติค แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ผู้เสียภาษี 0105543068815 เป็นผู้ดำเนินการในฐานะแลนด์โอเปอเรเตอร์

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

10.00 หจก.ไทย สมายล์ ทัวร์แอนด์แทรเวล

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทางเจ้าหน้าที่จะทำการแสกนเป๋าตังและใบหน้าของท่าน อธิบายเส้นทางก่อนออกเดินทางสู่ชลบุรีโดยพาหนะส่วนตัวของแต่ละท่าน

12.00 สำรับไทย

เดินทางถึงร้านสำรับไทย ชลบุรี ทีมงานบริการอาหารกลางวัน “สำรับไทย” ซึ่งอยู่ในปราสาทสัจธรรม ให้ท่านได้อิ่มอร่อยอย่างสบายใจ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ด้วย “สำรับอาหารส่วนตัว” รับประทานกับสมาชิกที่ร่วมเดินทางของท่านเท่านั้น

13.00 ปราสาทสัจธรรม

เข้าชมสุดยอดสถาปัตยกรรมที่เปี่ยมล้นด้วยความหมาย...
ปราสาทสัจธรรม : ความว่างเปล่า คือ ความจริงที่แท้ ตื่นตาตื่นใจเมื่อเห็น "ปราสาทสัจธรรม" ปราสาทไม้แกะสลักหลังใหญ่ ทรงไทยจัตุรมุข สูงกว่า 100 เมตร ใช้ไม้เนื้อแข็งที่รับน้ำหนักได้ดี เช่น ไม้ตะเคียนทอง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้สักทองในการสร้าง เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่ถูกสร้างขึ้นในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ซึ่งออกแบบให้หลุดจากกรอบสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิม แต่ยึดกรรมวิธีแบบโบราณในการสร้าง เช่น ใช้การยึดต่อไม้ด้วยการเข้าเดือย ตอกสลัก เข้าลิ่ม เข้าหางเหยี่ยว โดยไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่น้อย แนวคิดหลักต้องการนำเสนอเรื่องความเชื่อ ความศรัทธา ศาสนา ปรัชญา จริยธรรม อารยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเอเชียตะวันออก

15.00 A-One The Royal Cruise Hotel

นำท่านเข้าสู่ที่พัก เช็คอินเข้าพัก ณ โรงแรม A-One The Royal Cruise Hotel (A-One New Wing) โรงแรมที่พักสุดสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากมาย ทั้งห้องออกกำลังกาย ห้องละหมาด สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ ด้านหน้าโรงแรมคือชายหาดพัทยา ด้านหลังคือห้างเซ็นทรัลมารีน่า ใกล้ๆ กันยังมีห้างเทอมินอล21
ให้ทุกท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

17.00 Pattaya Seaview Hotel

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของ Pattaya Seaview Hotel ด้วยเมนูชุดส่วนตัวแบบ Western Set Steak ที่มีให้ท่านเลือก หมู ไก่ หรือปลา เสิร์ฟพร้อม สลัด ผลไม้ และน้ำดื่ม
หลังมื้ออาหารให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

07.00 A-One The Royal Cruise Hotel

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม A-One The Royal Cruise Hotel ด้วยอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ พิถีพิถันตามมาตรฐาน SHA เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้มั่นใจในมาตรการความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข โปรดให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิ - สวมถุงมือ – ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

09.30 หจก.ไทย สมายล์ ทัวร์แอนด์แทรเวล

บริการท่านด้วยรถตู้ VIP รับท่านที่โรงแรม (ท่านสามารถจอดรถไว้ที่โรงแรม) นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

10.00 เรือสปีดโบ้ท หรือเทียบเท่า ( บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด )

ออกเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทสู่เกาะล้าน (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) ถึงเกาะล้าน (หาดแสม) เรือจอดทอดสมอบริเวณหน้าหาดแสม ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำที่ชายหาด
โปรดเตรียม : กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ชุดว่ายน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สายชาร์ต ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็น
* *กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้ ทัวร์จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมนำท่านเข้าชม “สวนนงนุช” แพ็คเก็จ ชมสวนสวย+นั่งรถชมวิว+ทานอาหารไทย เป็นการทดแทน

12.00 ร้านอนันต์ซีฟู๊ด

บริการอาหารกลางวัน ซีฟู้ดกระทะร้อน ที่ร้านอนันซีฟู้ด (หรือเทียบเท่า) เพื่อให้ท่านได้รับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อยและปลอดภัย สบายใจ ห่างไกลโควิด ด้วยชุดอาหาร “ซีฟู้ดกระทะร้อน” ส่วนตัว 1 ชุดสำหรับ 2 ท่าน
ซึ่งประกอบด้วย ปลา กุ้ง หอย หมึก หมู ไก่ ผักรวมและบะหมี่หรือวุ้นเส้น พร้อมน้ำดื่มและผลไม้ อิ่มหนำสำราญดีแล้วหลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย หรือจะเลือกใช้บริการรถสองแถวนำเที่ยวบนเกาะ ซึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทางร้าน

15.00 หจก.ไทย สมายล์ ทัวร์แอนด์แทรเวล

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ทกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก-เช็คอิน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 สวนอาหารเรือนไทย

บริการอาหารค่ำ ณ สวนอาหารเรือนไทย ด้วยชุดอาหาร “สำรับไทย” เพื่อให้ทุกท่านสบายใจและปลอดภัย ห่างไกลโควิด อิ่ม อร่อย ด้วยชุดสำรับไทยส่วนตัว

ชุดสำรับ 6 ท่าน : ไก่อบเรือนไทย, ยำวุ้นเส้นกุ้งหมูสับ, ต้มยำไก่ใบมะขามอ่อน, ปลากะพงทอดน้ำปลา,
แกงส้มผักรวมปลาทอด เสริฟ์พร้อมข้าวสวย ผลไม้รวมและน้ำดื่ม

20.00 A-One The Royal Cruise Hotel

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับที่พัก เข้าพัก ณ โรงแรม A-One The Royal Cruise Hotel (A-One New Wing)
ราตรีสวัสดิ์ในค่ำคืนที่สุดสบายริมชายหาดพัทยา

07.00 A-One The Royal Cruise Hotel

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม A-One The Royal Cruise Hotel (เปิดให้บริการ 07.00-10.00 น.)

12.00 หจก.ไทย สมายล์ ทัวร์แอนด์แทรเวล

เช็คเอาท์ ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ