9,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- จำนวนคนนำเที่ยวต่อครั้ง 80 ท่าน
- กรณี 2-9 ท่าน ใช้รถตู้ ไม่มีไกด์
- กรณี 10 ท่านขึ้นไปใช้รถบัส มีไกด์ (ฟรี) ต่อ 1 บัส
- รถบัส 1 คัน นั่งได้ 40 ท่าน
- ค่าห้องพักโรงแรม, ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ หรือเทียบเท่า
- VAT 7%
- ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการหรือเทียบเท่า
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติหตุ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- มัดจำ 50% เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระ 14 วัน ก่อนเดินทาง (มัดจำไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี)
- ทิป
- น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
- SNACK

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้ให้
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว โทรศัพท์ ซักรีด ฯลฯ

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางดังนี้.-
- กรณีที่มัดจำตั๋วเครื่องบิน, การจองตั๋วอื่น ๆ หรือจองโรงแรมแล้ว ไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ หากมีการยกเลิก ทางสายการบิน,ตั๋ว,โรงแรม จะเก็บค่ามัดจำทั้งหมดและผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 100%
- กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใด อันมีค่าใช้จ่าย เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินและ ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้ว ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 100%
- กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของค่าทัวร์
- กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 100 % ของค่าทัวร์
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
เลขที่ 10/146 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1601D ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร
0851157966
อีเมล
suwana_prang@hotmail.com
หมายเหตุ

ทัวร์เที่ยวไทย เที่ยวเมืองพัทยา 3 วัน 2 คืน (Gold Package)

location_on กรุงเทพมหานคร - ชลบุรี
โดย บริษัท เจแปน พาราไดซ์ ทัวร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์เที่ยวไทย เที่ยวเมืองพัทยา
3 วัน 2 คืน (Gold Package)
ติดต่อ 062-595-5722, 085-115-7966 หรือ LINE ID: @708jshjr

Link โปรแกรมเต็ม: https://www.jpparadisetour.com/index.php/2020-04-24-08-03-52
หรือ https://www.jpparadisetour.com/ --->แพคเกจทัวร์ (ด้านบนแถบ) --->แพคเกจ
ทัวร์เที่ยวไทย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

อัตราค่าบริการนี้รวม
- จำนวนคนนำเที่ยวต่อครั้ง 80 ท่าน
- กรณี 2-9 ท่าน ใช้รถตู้ ไม่มีไกด์
- กรณี 10 ท่านขึ้นไปใช้รถบัส มีไกด์ (ฟรี) ต่อ 1 บัส
- ค่าห้องพักโรงแรม, ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ หรือเทียบเท่า
- VAT 7%
- ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการหรือเทียบเท่า
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติหตุ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- มัดจำ 50% เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระ 14 วัน ก่อนเดินทาง (มัดจำไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี)
- ทิป
- น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
- SNACK

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้ให้
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว โทรศัพท์ ซักรีด ฯลฯ

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

07.00 JAPAN PARADISE TOUR

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่บริษัททัวร์คอยต้อนรับคณะ ทำการ CHECK IN โดยการสแกน QR CODE ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

08.00 ธนัชวิชญ์ แทรเวล

นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดชลบุรี โดยรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ ทัวร์ให้บริการ SET BOX (ฟรี)

10.00 JAPAN PARADISE TOUR

จากนั้นเดินทางสู่ ฟาร์มแกะ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองพัทยา ที่จะทำให้ทุกครอบครัวมีความสุขไปกับเหล่าสัตว์น่ารัก ที่นี่มีการจัดแต่งอย่างลงตัวเหมาะแก่การถ่ายภาพ ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆในสไตล์ยุโรป มีสัตว์นำเข้ามากมาย เช่น ม้าแคระ ลาแคระ หงส์ขาว หงส์ดำ อัลปาก้า อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆเช่น ขี่ม้า นั่งรถลากที่เราทำขึ้นมาเอง กิจกรรมเกมแสนสนุก กิจกรรมยิงธนู (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม)

12.00 เจ้จุก ซีฟู้ด พัทยา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ร้านเจ้จุก ซีฟู้ด หรือเทียบเท่า
รายการอาหาร ทอดมันปลา
ผักรวมชุบแป้งทอด
ต้มยำกุ้ง
ผัดผักรวมมิตร
ข้าวสวย
น้ำเปล่า
น้ำแข็ง
*ร้านอาหารและรายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง

13.00 JAPAN PARADISE TOUR

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์แปลก เป็นสถานที่รวบรวมปลาน้ำจืดและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์สัตว์แปลกสัตว์หายาก ทั้งไทยและต่างประเทศ ให้ชมกันอย่างจุใจ บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ มีอุโมงค์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย อาทิ ถ่ายรูปกับสัตว์อย่างใกล้ชิด ให้อาหารปลา ขี่ม้า ให้อาหารกระต่าย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม)

15.00 DUSIT THANI HOTEL PATTAYA หรือเทียบเท่า ( AMARI HOTEL PATTAYA )

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม DUSIT THANI HOTEL PATTAYA หรือระดับเทียบเท่า
ห้อง STANDARD

18.00 VIEW D SEAFOOD

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร VIEW D SEAFOOD RESTAURANT หรือเทียบเท่า
รายการอาหาร ทะเลผัดฉ่า
แกงจืดเต้าหู้หมูสับสาหร่ายทะเล
หอยแมลงภู่อบหม้อดิน
ปอเปี๊ยดทอด
ข้าวสวย
น้ำเปล่า
น้ำแข็ง
*ร้านอาหารและรายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง

07.00 DUSIT THANI HOTEL PATTAYA หรือเทียบเท่า ( AMARI HOTEL PATTAYA )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

10.00 JAPAN PARADISE TOUR

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ART IN PARADISE เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ แห่งเดียวในไทยที่เมืองพัทยา ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสงานศิลปะ ได้อย่างใกล้ชิด ถ่ายภาพกับภาพเขียนได้อิสระแปลกแหวกแนวกับศิลปะภาพวาดแบบ 3D เวลาถ่ายรูปออกมาเหมือนกับ ภาพเสมือนจริง ทะลุออกมา ขึ้นอยู่ว่าเราจะมีไอเดียเอาตัวเองไปอยู่ในภาพยังไง ซึ่งในแต่ภาพก็จะมีตัวอย่างการโพสต์ท่าติดไว้ ด้านข้างงานศิลปะแต่ละชิ้นเพื่อเป็นแนวทางให้นักท่องเที่ยวดูว่าจะโพสต์ท่าแบบใด หวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของพัทยา โดยพิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรมสามมิติ มีนายชิน แจยอล ชาวเกาหลี เป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ แห่งใหม่ของพัทยาและประเทศไทย โดยเปิดให้ผู้มีใจรักศิลปะ ประชาชนทั่วไป และเด็กนักเรียนได้เข้ามาชมความงามและร่วมถ่าย ภาพศิลปะสามมิติที่เสมือนจริงและแปลกใหม่ ทำให้ผู้ชมกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ หรือหลอมรวมเข้ากับภาพเขียนจนเป็น อันหนึ่งอันเดียวกับผลงานศิลปะเหล่านี้ (ฟรีค่าเข้า)

12.00 ร้านลุงไสว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ร้านลุงไสว หรือเทียบเท่า
รายการอาหาร เนื้อปูผัดผงกะหรี่
หอยตลับผัดพริกเผา
ผัดผักบุ้งไฟแดง
ต้มยำปลา
ไข่เจียวกุ้ง
ข้าวสวย
น้ำเปล่า
น้ำแข็ง
*ร้านอาหารและรายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง

13.00 JAPAN PARADISE TOUR

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปชมความงามของ ไร่องุ่น กับวิวทิวทัศน์อันงดงาม เป็นอาณาจักรทั้งผลิตและจำหน่ายองุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นและล่าสุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำเมืองพัทยา ซึ่งเจ้าของไร่องุ่นแห่งนี้เป็นของอดีตนางเอกชื่อดัง คุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ ที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ไร่องุ่นซิลเวอร์เลคให้สวยงาม นอกจากจะสามารถกินลมชมวิวสัมผัสอากาศอันริสุทธิ์ภายในไร่แล้ว ตรงข้ามไร่มีร้านอาหารที่ทางไร่ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว บรรยากากาศของร้าน สีสันสวยงามมองเห็นวิวไกลสุดตา (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม)

15.00 DUSIT THANI HOTEL PATTAYA หรือเทียบเท่า ( AMARI HOTEL PATTAYA )

DUSIT THANI HOTEL PATTAYA หรือระดับเทียบเท่า
STANDARD ROOM

18.00 เชลล์ตังเก ซีฟู้ด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เชลล์ตังเก ซีฟู้ด หรือเทียบเท่า
รายการอาหาร ปลาหมึกผัดพริกเผา
ต้มโคล้งทะเล
กุ้งผัดพริกสด
คะน้าน้ำมันหอย
ข้าวสวย
น้ำเปล่า
น้ำแข็ง
*ร้านอาหารและรายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง

07.00 DUSIT THANI HOTEL PATTAYA หรือเทียบเท่า ( AMARI HOTEL PATTAYA )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

12.00 BLUE SIAM WONGAMAT BEACH RESTAURANT

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BLUE SIAM WONGAMAT BEACH RESTAURANT หรือเทียบเท่า
รายการอาหาร ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
ผัดผักบุ้งไฟแดง
แกงเขียวหวาน
ปีกไก่ทอด
ข้าวสวย
น้ำเปล่า
น้ำแข็ง
*ร้านอาหารและรายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง

13.00 JAPAN PARADISE TOUR

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านลูกกวาด ร้านคาเฟ่ไอศครีมและของหวาน ที่นำธีม “ดินแดนของหวาน” เข้ามาเป็นคอนเซ็ปต์หลักของร้าน พร้อมพาทุกคนโลดแล่นตามจินตนาการในเมืองไอศครีมยักษ์ ให้คุณได้ท่องไปในเรื่องราวสวีทพร้อมแชะภาพสุดคิวท์ ลงโซเชียลให้เพื่อนได้ว้าว โดยทางร้านจะแบ่งโซนให้บริการเป็น 2 ส่วน ด้วยกัน ได้แก่ ร้านขายไอศกรีมและร้านขายขนมกับเครื่องดื่ม การตกแต่งร้านเน้นความสดใสเป็นหลัก หน้าต่างกรุเป็นกระจกใส ทำให้ร้านดูปลอดโปร่ง โล่งกว้างขวางยิ่งขึ้น มองเห็นวิว “ดินแดนของหวาน” ที่อยู่ด้านนอกชัดเจน (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม)

15.00 JAPAN PARADISE TOUR

นำท่านออกเดินทางกลับสู่ จุดนัดพบ โดยรถบัสหรือรถตู้ปรับอากาศ

17.00 JAPAN PARADISE TOUR

เดินทางถึง จุดนัดพบ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน