17,340/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ค่าใช้จ่ายท่านละ 17,340.00 บาท (มีส่วนลด 40% แต่ไม่เกิน 5,000.00 บาท ภายใต้โครงการทัวร์เที่ยวไทย
อัตราค่าใช้จ่ายข้างต้นรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สมุทรปราการ (สุวรรณภูมิ)-หาดใหญ่-สมุทรปราการ (สุวรรณภูมิ) โดยสายการบินไทยสมายล์
2. ค่ารถตู้รับ-ส่งระดับมาตรฐานตลอดการเดินทาง หาดใหญ่-สตูล-ปัตตานี-เบตง-หาดใหญ่
3. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานจำนวน 4 คืน (ห้องพักคู่)
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ (รวมอาหารเช้า)
5. ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
6. ค่าเข้าชมสถานที่และกิจกรรมตามที่ระบุตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงิน 1,000,000.00 บาท
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอดการเดินทางวงเงินคุ้มครอง 500,000.00 บาท
9. ค่ามัคคุเทศก์ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม:
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ
2. ค่าทิปสำหระับมัคคุเทศก์และคนขับรถ

เงื่อนไขการจอง:
การจองทัวร์จะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ลงทะเบียนใช้สิทธิแล้วจ่ายเงินผ่านแอปเป๋าตังกับบัญชีถุงเงินของบริษัทแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการขอยกเลิกหรือขอเงินคืนค่าทัวร์:
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ในทุกกรณี ยกเว้นมีการประกาศจากทางรัฐบาล

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
92/39 หมู่ที่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
เบอร์โทร
0818205220
อีเมล
wcheyong@gmail.com
หมายเหตุ

ล่องใต้กับวีระชัยทัวร์ เส้นทาง สงขลา (หาดใหญ่)-สตูล-อุทยานธรณีสตูล-ปัตตานี-ยะลา (เบตง) 5 วัน 4 คืน

location_on สมุทรปราการ - ยะลา
โดย บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ล่องใต้กับวีระชัย ทัวร์ เส้นทาง สงขลา (หาดใหญ่)-สตูล-อุทยานธรณีสตูล-ปัตตานี-ยะลา (เบตง)
5 วัน 4 คืน (โดยสายการบินไทยสมายล์)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

โปรแกรมแน้นคุณภาพการให้บริการ โดยเฉพาะในส่วนของที่พักและอาหาร

07.00 สายการบินไทยสมายล์

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE259
(ใช้เวลาเดินทางตามตารางบิน 1 ชั่วโมง 30 นาที)

08.30 สายการบินไทยสมายล์

เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่

09.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

นำคณะออกเดินทางโดยรถตู้ระดับมาตรฐานสู่ท่าเรือหมู่บ้านตันหยงโป จังหวัดสตูล
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

10.30 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

นำคณะเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านตันหยงโป ที่มีหาดทรายยาว ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างประเทศไทยกับเกาะ
ลังกาวีของมาเลเซีย ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการประมง และมีสมญานามของหมู่บ้านว่าเป็น
“หมู่บ้านซีฟู้ดของเมือสตูล (Seafood Village) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากที่
ขึ้นชื่อของหมู่บ้าน เช่น กะปิที่โด่งดังของสตูล อาหารทะเลแห้ง ซีฟู้ดสำเร็จรูป

12.00 ร้านอ่าวใหม่ซีฟูดส์ หรือเทียบเท่า ( ร้านตันหยงซีฟูดส์ )

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

ออกเดินทางโดยเรือหางยาวเพื่อสัมผัสความมหัศจรรย์ของทะเลแหวกซึ่งเต็มไปด้วยเปลือกหอย
จำนวนมากนับล้านปีที่สะสมทำให้เกิด “สันหลังมังกร” ในหมู่เกาะของทะเลอันดามัน
(ใช้เวลาเดินทางโดยเรือประมาณ 15 นาที)

16.30 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

จากนั้นออกเดินทางสู่ปากบารา

18.30 ร้านฟ้าใส

รับประทานอาหารค่ำ

19.30 โรงแรม Seesea Resort Satun หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Royal Hill Satun )

เข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรม Seesea Resort Satun หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Royal Hill Satun )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

ออกเดินทางโดยรถตู้ระดับมาตรฐานสู่ท่าเรือ

09.00 บริษัท ประสานเวิลด์ทัวร์

นำคณะออกเดินทางโดยเรือหางยาวสู่สันหลังมังกร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและการขึ้น-ลงของน้ำ)
จากนั้นให้ท่านได้พายเรือแคนูเข้าสู่ประติมากรรมแท่งหินน้อยใหญ่ที่มีลักษณะเป็นยอดแหลมดัง
ปราสาทในนิยาย นำคณะเที่ยวชม “ปราสาทหินพันยอด” ภูเขาหินปูนที่มีอายุ 400 ล้านปี ซึ่ง
เป็นหนึ่งใน Satun Geopark ที่ได้รับรองจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของ
ประเทศไทย
จากนั้นออกเดินทางสู่อ่าวโต๊ะบะ หรืออ่าวฟอสซิล
นำคณะขมซากฟอสซิลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และในส่วนของ “หัวใจมรกต” ที่ปลายแหลม
รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง (พร้อมเครื่องดื่ม และผลไม้)
นำคณะออกเดินทางโดยเรือหางยาวสู่เกาะหินงาม (เกาะที่ไร้หาดทราย)
ชื่นชมกับหาดหินที่เรียงร้อยกันเป็นจำนวนมาก พร้อมกิจกรรมดำน้ำดูปะการังบริเวณหลังเกาะ
หินงาม
จากนั้นนำท่านชมแหล่งฟอสซิลยุคหินมหาพาลิโอโซอิก ยุคแคมเบียน และโอโดวิเซียม
เดินทางกลับสู่ฝั่ง
(รวมค่าเรือหางยาว เรือคายัค เสื้อชูชีพ ไกด์นำเที่ยว สตาฟ และประกันภัย)

15.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

นำคณะเดินทางล่องแก่งวังสายทอง

17.30 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

ออกเดินทางโดยรถตู้สู่อำเภอหาดใหญ่

19.30 ร้านอาหารป่ายาง

รับประทานอาหารค่ำ

20.30 โรงแรม Crystal Hotel Hat Yai หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Centara Hotel Hat Yai )

นำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก

07.00 โรงแรม Crystal Hotel Hat Yai หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Centara Hotel Hat Yai )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.30 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

ออกเดินทางโดยรถตู้ระดับมาตรฐานสู่จังหวัดปัตตานี
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

11.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

นำคณะเข้าชม ศาลเจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว หรือศาลเจ้าเล่งจูเกียง ซึ่งเป้ฯที่เลื่อมใสของชาวไทยเชื้อ
สายจีนทั้งในท้องถิ่น และจากจีน มาเลเซีย ละสิงคโปร์
จากนั้นนำคณะเข้าชมวัดช้างให้ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่กว่า 300 ปี ให้ท่านได้กราบสักการะหลวงปู่
ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดช้างให้

12.30 ร้านอาหารสี่กั๊ก

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

ออกเดินทางโดยรถตู้สู่อำเภอเบตง

15.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

แวะถ่ายรูปสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลางที่มีทิวทัศน์สวยงาม

16.30 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

นำคณะชมสะพานแตปูซู ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปัตตานี ที่มีความยาวกว่า 100 เมตร

18.00 ร้านอาหารต้าเหยิน เบตง หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารฮ่งกี่ )

รับประทานอาหารค่ำ

19.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

นำคณะชมตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นตู้เก่าแก่ดั้งเดิมที่สร้างมาตั้งแต่ปี 2467
นำคณะชมแสงสียามค่ำคืนของอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ที่ลอดผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมชุมชนเมืองกับปริมณฑล
จากนั้นนำคณะชมวงเวียนหอนาฬิก

19.30 โรงแรม Grandview Landmark Betong หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Grand Mandarin Betong )

เดินทางเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมทีพัก

05.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

นำคณะเดินทางโดยรถตู้ระดับมาตรฐานสู่เขาไมโครเวฟ

05.30 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
ขึ้นชมวิวจากสกายวอล์ค (Skywalk)

07.00 ร้านเซ่ง ติ่มซำ เบตง

รับประทานอาหารเช้า

08.30 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

นำคณะชมสถาปัตยกรรมของสนามบินแห่งใหม่ของเบตง ซึ่งกลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของเบตง
จากนั้นออกเดินทางสู่วัดพุทธาธิวาส
นำคณะเข้าสักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ พร้อมชมวิหารหลวงปู่ทวด
ออกเดินทางสู่ส่วนใต้สุดของสยาม
นำคณะถ่ายรูปกับป้าย “ใต้สุดสยาม” ไว้เป็นที่ระลึก

12.00 ร้านคุณชาย

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

นำคณะเดินทางชมอุโมงค์ปิยะมิตร ซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา

14.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

นำคณะเที่ยวชมสวนหมื่นบุปผา

15.30 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

นำคณะชมบ่อน้ำร้อนเบตง

16.30 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

แวะพักผ่อน ณ ร้านเฉาก๋วยโบราณ (เฉาก๋วยเบตง ก.ม. 4)

18.00 ร้านใบหยก

รับประทานอาหารค่ำ

19.00 โรงแรม Grandview Landmark Betong หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Grand Mandarin Betong )

เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

06.30 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

ออกเดินทางโดยรถตู้ระดับมาตรฐานเพื่อรับประทานอาหารเช้า

07.00 โรงแรม Grandview Landmark Betong หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Grand Mandarin Betong )

รับประทานอาหารเช้า

08.00 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

ออกเดินทางสู่อำเภอหาดใหญ่

12.30 ร้านต้าเหยิน

รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 บริษัท วีระชัย ทัวร์ จำกัด

ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

15.20 สายการบินไทยสมายล์

ออกเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่สู่กรุงเทพ

16.50 สายการบินไทยสมายล์

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ