11,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่คืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรีอเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-รับชำระด้วยแอฟพลิแคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
63/294 หมู่บ้านสัมมากร ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด
เบอร์โทร
0800851100
อีเมล
greattravelworld@gmail.com
หมายเหตุ

เที่ยวเกาะตะรุเตา หลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

location_on สมุทรปราการ - สตูล
โดย บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวเกาะตะรุเตา หลีเป๊ะ เต็มอิ่ม จุใจ 3 วัน 2 คืน
พัก เกาะหลีเป๊ะ 2 คืน
ช่วงเวลาแห่งทะเล..ดำน้ำ ดูปะการัง 7 สี ชมพระอาทิตย์ตกชายหาด
ดำนำ้ “ร่องน้ำจาบัง” ชม “ปะการังเจ็ดสี”
อิ่มอร่อยกับอาหารทะเล๊..ทะเล ตลอดทริป

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ = 3,600 บาท
2 เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,000*3 = 3,000 บาท
3. ค่ารถมัคคุเทศกฺ์ 500 บาท
4. ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 800+ 800 = 1,600 บาท
5. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมีคคุเทศก์ 8,735 บาท
ลูกค้ากรุ๊ปละ 9 คน เฉลี่ยคนละ บาท

ค่าใช้จ่าเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 970 บาท

ยอดรวม 1105

05.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความมสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง

06.55 สายการบิน Vietjet Air

เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน Vietjet เที่ยวบินที่ VZ320

08.20 บริษัท ซีแอทฮอลิเดย์ทรานสปอร์ต จำกัด

คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ รถตู้ปรับอากาศ VIP (8-9 ที่นั่ง) รับคณะพาเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา จ.สตูล

10.00 ร้านอาหาร ฟ้าใส ซีฟู๊ด

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ก่อนลงเรือ มุ่งสู่เกาะหลีเป๊ะ

11.30 บริษัท ซีแอทฮอลิเดย์ทรานสปอร์ต จำกัด

นำคณะลงเรือ Speed Boat (เรือจอย นั่งรวมกับคณะอื่น) มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน ปลายทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

12.00 เกาะตะรุเตา

คณะเดินทางถึง เกาะตะรุเตา อิสระให้ท่านได้พักอริบท พร้อมถ่ายรูปเกาะตะรุเตาเป็นที่ระลึก ก่อนนำท่านเดินทางต่อ นำท่านแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

15.00 SITA BEACH RESORT หรือเทียบเท่า ( BUNDHAYA RESORT )

ลงทะเบียน รับกุญแจกห้องพัก..ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสีฟ้าครามสดใส ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก *** ราคานี้ สำหรับห้องพัก Superior Garden View ***

18.00 ร้านปาปาย่ามัม (Papaya Mom)

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) พร้อมอิสระพักผ่อน เดินเล่นถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ ชมชายหาดยามค่ำคืน

07.00 SITA BEACH RESORT หรือเทียบเท่า ( BUNDHAYA RESORT )

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

09.00 บริษัท ซีแอทฮอลิเดย์ทรานสปอร์ต จำกัด

เกาะหินซ้อน เกาะผึ้ง เกาะไม้ไผ่ เกาะดง เกาะรอกลอย
นำท่านดำน้ำตื้นตามเกาะต่างๆ ด้วยเรือหางยาว เดินทางสู่ เกาะหินซ้อน เพื่อดำน้ำตื้น ดูปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดสีที่สมบูรณ์และสวยงาม ชมธรรมชาติของหินที่วางซ้อนกันอันเกิดจากธรรมชาติ ให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก ได้เวลาพอสมควรนำคณะออกเดินทาง ไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง จากนั้นนำท่าน ไปชมความสวยงามของเกาะไผ่ , หมู่เกาะดง และเกาะรอกลอย

12.00 บริษัท ซีแอทฮอลิเดย์ทรานสปอร์ต จำกัด

คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี รันประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ข้าวกล่อง+ผลไม้ ให้ท่านสัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดู ได้ยากมาก

13.00 บริษัท ซีแอทฮอลิเดย์ทรานสปอร์ต จำกัด

นำคณะออกเดินทางจากเกาะราวี ไปดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสอง เกาะอาดัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก จากนั้นนำท่าน ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสันปะการังเขากวาง ปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต ...อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 SITA BEACH RESORT หรือเทียบเท่า ( BUNDHAYA RESORT )

พัก Sita Beach Resort หาดพัทยาบีช (Pattaya Beach)

18.00 SITA BEACH RESORT หรือเทียบเท่า ( BUNDHAYA RESORT )

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหารรีสอร์ท หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ...อิสระพักผ่อน

07.00 SITA BEACH RESORT

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ รีสอร์ท

07.00 BUNDHAYA RESORT

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ รีสอร์ท

09.00 บริษัท ซีแอทฮอลิเดย์ทรานสปอร์ต จำกัด

คณะทำการ Check Out อำลาที่พัก..นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล โดยเรือสปีดโบ๊ท

11.00 บริษัท ซีแอทฮอลิเดย์ทรานสปอร์ต จำกัด

คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ และแวะร้านขายของฝาก และรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 ร้านอาหารลานข้าว

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารลานข้าว (มื้อที่ 7)

17.25 สายการบิน Vietjet Air

เหินฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบิน Thai Vietjet Air เที่ยวบินที่ VZ323 เวลา 18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ