14,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เชียงใหม่ - ภูเก็ต - เชียงใหม่
- ค่าที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถตู้ / รถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยว (ตามจำนวนผู้เดินทางในแต่ละทริป)
- ค่าเรือยอร์ชเที่ยวเกาะเฮ รวม ไกด์ชำนาญการ, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, อาหารกลางวัน, น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผลไม้, ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ากิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000/500,000 บาท (คุ้มครองตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในกรมธรรม์)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย
1.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือหักจากที่รัฐฯ สนับสนุน เต็มจำนวนทันที่ หลังจากการจอง (ภายใน 24 ชม.)
2.การชำระค่าทัวร์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์" เท่านั้น โดยชื่อที่ลงในแอพพลิเคชั่น“เป๋าตัง” ต้องเป็นชื่อเดี่ยวกันกับผู้เดินทางเท่านั้น
3.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้
4.เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ทุกกรณี
5..ผู้เดินทางต้องนำโทรศัพท์เครื่องที่มีแอพพลิเคชั่น“เป๋าตัง”ที่ลงทะเบียนในชื่อท่านพกเดินทางไปด้วย
6.รัฐฯ สนับสนุนเงินโครงการ 40% ของค่าทัวร์ (ไม่เกิน 5,000)
7.รัฐฯ สนับสนุนเงินโครงการให้สำหรับผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เท่านั้น

การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ต้องได้รับวัคซีนครบตามเงื่อนไขดังนี้
Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม
Sinovac + Aztra Zeneca
Aztra Zeneca 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Pfizer 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Modena 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Johnson & Johnson 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
15/28 ถนนผดุงภักดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
เบอร์โทร
0902135253
อีเมล
jointour108@gmail.com
หมายเหตุ

1.โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม และสภาพอากาศในวันเดินทาง
2.รัฐฯ สนับสนุนโครงการทัวร์เที่ยวไทย 40% (ไม่เกิน 5000 บาท) จากราคาค่าทัวร์
3.รัฐฯ สนับสนุนโครงการทัวร์เที่ยวไทยให้สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

(001 Phuket Hiso Trip) เชียงใหม่ - ภูเก็ต 4วัน 3คืน ทัวร์สุดหรู จ่ายในราคาสุดถูก

location_on เชียงใหม่ - ภูเก็ต
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 108 ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงใหม่ - ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน เที่ยว+พัก ระดับไฮโซ จ่ายในราคาชาวบ้าน
บินตรงกับ ไทยแอร์เอเชีย เชียงใหม่-ภูเก็ต-เชียงใหม่ (รวมโหลดสัมภาระและอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ)
เที่ยวภูเก็ตช่วงไฮซีชั่น ที่สุดของทะเล ที่สุดของธรรมชาติ ที่สุดของความสวยงาม
ที่พักคัดสรรค์มาอย่างหรูและดีสุด ในราคาที่คุ้มที่สุด
ล่องเรือยอร์ชเที่ยวเกาะเฮ ตามแบบฉบับไฮโซ Celeb
ชมวิวระดับร้อยล้าน เสม็ดนางชี
อาหารทะเล จัดเต็ม จัดครบ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

พยายามรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเพื่อกระจายให้ทั่วถึงร้านค้าในพื้นที่
และเลือกโรงแรมระดับ 4-5 ดาว เพื่อเสนอแก่นักท่องเที่ยวที่มีทุนทรัพย์ และสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้
ค่าบริหารดำเนินการได้คำนวณรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้แล้ว

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

11.00 สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

ทุกท่านพร้อมเพรียงกัน ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เคาร์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริการเช็คอินท์และโหลดสัมภาระ (ทุกท่านสามารถโหลดสัมภาระได้ 15 กก. และถือขึ้นเครื่อง 7 กก.) จากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินท์ทุกท่านเข้าระบบโครงการทัวร์เที่ยวไทย (อย่าลืมนำโทรศัพท์ที่ท่านติดตั้งแอพ "เป๋าตังค์" ที่ทำการจองทัวร์ มาด้วยในวันเดินทาง)

13.00 ไทยแอร์เอเชีย

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3162 นำท่านเดินทางออกจากเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่เกาะภูเก็ต
ทุกท่านกรุณานั่งประจำที่นั่ง เพื่อรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม

15.30 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

มัคคุเทศก์และรถตู้ รอรับคณะ ณ จุดนัดพบ หลังทุกท่านรับสัมภาระและพร้อมเพรียงแล้วออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต

17.00 แหลมพรหมเทพ

นำคณะเดินทางถึงแหลมพรหมเทพ ชมวิวทิวทัศน์ เก็บภาพถ่ายกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน

18.00 Bukito by ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ หรือเทียบเท่า ( กันเอง2 หรือ สุโข รีสอร์ท )

จากนั้นทุกท่านกลับมาจุดนัดพบ ณ ร้าน Bukito by ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ
บริการอาหารเย็น พร้อมดื่มดำไปกับบรรยากาศของพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า

19.30 สุโข สปา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( The Front Village )

นำคณะเข้าเช็คอินท์สู่ที่พัก ระดับ 5 ดาว ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

07.00 108ทัวร์

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

รับคณะเดินทางสู่จังหวัดพังงา

09.30 สะพานรักสารสิน

นำคณะชมสะพานรักสารสิน พร้อมฟังคำบรรยายความมั่นคงในรัก จากมัคคุเทศก์จนเป็นที่มาของชื่อสะพานรักแห่งนี้

11.00 ชมวิวเสม็ดนางชี

นำคณะชมวิวร้อยล้าน เสม็ดนางชี โดดเด่นที่สุดของ จ.พังงา ณ เวลานี้

12.00 สวนอาหารครกไม้ไทย2 หรือเทียบเท่า ( เสม็ดนางชีบูทีค )

นำคณะรับประทานอาหารเที่ยง ร้านอาหารครกไม้ไทย 2

14.00 เขารัง สวนสาธารณะใจกลางเมือง

นำคณะเดินทางถึงเขารัง สวนสาธารณะใจกลางเมืองที่ตั้งอยู่บนเขาสามารถชมวิวทัศนียภาพเมืองภูเก็ตได้360 องศา และชมอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี หรือ นายคอซิมบี้ ณ ระนอง ผู้สร้างคุณูปการให้กับ เมืองภูเก็ตมากมาย และพัฒนาเมืองภูเก็ตแทบทุกด้าน อาทิ การคมนาคม การศึกษา การปกครอง

15.00 วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม)

นำคณะเดินทางถึงวัดฉลอง นมัสการ หลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง หลวงพ่อเกลื้อม พระพทุธรูปศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต สร้างความเป็นสิริมงคลของผู้เดินทาง

16.00 ย่านเมืองเก่า ภูเก็ต

นำคณะเดินเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต แหล่งการค้าที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชมตึกสภาพบ้านเรือนในยุคสมัยที่เหมืองแร่เฟื่องฟู สถาปัตยกรรมแบบชิโนยูโรเปี่ยน แวะหยุดถ่ายรูปกับไฮไลท์ภูเก็ตสตรีทอาร์ทที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวภูเก็ต ชมศาลเจ้าแสงธรรม ตึกธนาคารกสิกรไทย ที่ถนนภูเก็ต ถนนพังงา และพลาดไม่ได้กับการช๊อปปิ้ง ณ ถนนถลาง แหล่งผ้าปาเต๊ะ ของฝาก อื่นๆ อีกมากมาย

17.00 ถนนคนเดินหลาดใหญ่ หรือเทียบเท่า ( กันเอง2 หรือ สุโข สปา รีสอร์ท หรือ ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ )

นำคณะเดินทางสู่ถนนถลาง ซึ่งเป็นถนนคนเดินหลาดใหญ่ ชมไฮไลท์อาหารท้องถิ่น และสินค้าต่างๆ มากมาย
ให้คณะได้ลองชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย

19.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

คณะพร้อมเพรียงกัน ณ จุดนัดพบ นำทุกท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

19.30 สุโข สปา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( The Front Village )

นำคณะเดินทางกลับถึงที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่เดิม คืนที่ 2 )

07.00 108ทัวร์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

นำคณะออกเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง

09.00 ภูเก็ต ฮันนีมูน

นำคณะขึ้นเรือยอร์ชคาตามารัน เดินทางสู่เกาะเฮ ระหว่างชมธรรมชาติของท้องทะเลอันดามัน
ซึ่งท่านอาจจะโชคดี ในวันที่ท้องทะเลเป็นใจท่านจะได้ชมน้องโลมา มาว่ายน้ำเทียบเคียงข้างเรือของเรา

อาหารกลางวัน บริการแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือยอร์ชคารามารัน พร้อมชมบรรยากาศความสวยงามของเกาะเฮ

12.00 เกาะเฮ

นำคณะขึ้นเกาะเฮ ถ่ายรูป เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ คณะจะไปร่วมสนุกกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำ ต่างๆ อาทิ อาบแดด ดำน้ำตื้น กิจกรรมบางอย่างมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม อาทิ ดำน้ำลึก, Sea Walker, เรือลากล่ม, เรือกล้วย สามารถสอบถามได้จากมัคคุเทศก์ที่เดินทางไปด้วย

14.30 ภูเก็ต ฮันนีมูน

นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือฉลอง ระหว่างทางกลับชมบรรยากาศความสวยงามของท้องทะเลภูเก็ต และกิจกรรมตกปลา

16.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง นำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ให้คณะอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะใช้บริการเสริมต่างๆ ของทางโรงแรม อาทิ สปา , นวดแผนโบราณ (บริการเสริมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทุกท่านสามารถสอบถามได้โดยตรงกับทางโรงแรมที่พัก)

17.00 สุโข สปา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( The Front Village )

นำคณะกลับถึงโรงแรมที่พัก (พักที่เดิม คืนที่ 3) ให้คณะอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะใช้บริการเสริมต่างๆ ของทางโรงแรม อาทิ สปา , นวดแผนโบราณ ( บริการเสริมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทุกท่านสามารถสอบถามได้โดยตรงกับทางโรงแรมที่พัก )

18.30 สุโข สปา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( The Front Village )

บริการอาหารเย็น ณ รีสอร์ท ที่พัก

06.00 108ทัวร์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

นำคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต

09.00 108ทัวร์

นำคณะเช็คอินท์รับบอร์ดดิ้งพาส พร้อมโหลดสัมภาระ (ทุกท่านรวมค่าโหลดสัมภาระ 15 กก.)
สายการบินไทยแอร์เอเชีย พร้อมทั้งเช็คเอาท์ผ่านแอพ "เป๋าตังค์" ออกจากโครงการทัวร์เที่ยวไทย

10.45 ไทยแอร์เอเชีย

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3161 ออกเดินทางจากสนามบินภูเก็ต มุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ (ทุกท่านกรุณานั่งประจำที่นั่ง เพื่อรับบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.30 ไทยแอร์เอเชีย

สายการบินไทยแอร์เอเชีย นำคณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ
อิสระแยกย้ายเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง "Home Sweet Home"