14,990/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรทัวร์อาจมีการสลับ ลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
34/2 หมุ่9 แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน
เบอร์โทร
0909713988
อีเมล
worldconnection88@hotmail.com
หมายเหตุ

สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง

อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ 4 วัน 3 คืน (WE)

location_on สมุทรปราการ - อุดรธานี
โดย บริษัท เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

อุดรธานี - หนองหาน (ล่องเรือชมทะเลบัวแดง) - ป่าคำชะโนด - หนองคาย - ศาลาแก้วกู่ - วัดโพธิ์ชัย - ตลาดท่าเสด็จ - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - วัดป่าภูก้อน - ถ้ำดินเพียง - วัดผาตากเสื้อ (เกล็ดพญานาคริมโขง) - ทะเลหมอก ‘ห้วยภูอีสัน’ – พระธาตุบังพวน - บึงกาฬ – วัดอาฮง - หินสามวาฬ - ภูทอก (วัดเจติยาศรีวิหาร) บึงโขงหลง - วัดสันติวนาราม

เดินทางช่วงเดือนต.ค.2564-ม.ค.2565 ราคาท่านละ 14,990 บาท (ราคาไม่รวมช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

เบ็ดเตล็ด
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 1,200 = 4,800
2.ค่าตั๋วไกด์ 3,600
3.โรงแรม 1,000+1,000+1,000 = 3,000
4.ค่ารถมัคคุเทศก์ 1,000
5.ค่าประกันการเดินทางไกด์ 25
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 12,425
ลูกค้า 6 ท่าน เฉลี่ยคนละ 2,070

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 25
2.ค่าน้ำ ขนมและของบริการบนรถ ท่านละ 175 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 2,270

ภาษี 7% = 1000

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 3,270

0 ค่าบริหารดำเนินการ หรือเทียบเท่า ( ร้านชายโขง )

0

05.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ (เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

07.25 สายการบินไทยสมายล์

ออกเดินทางสู่จ.อุดรธานี โดยสายการบินไทยสมายล์

08.30 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

เดินทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี

09.00 นาย นิติธรรม ธานี

นำท่านเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้

09.30 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านเดินทางสู่ อ.กุมภวาปี (38 กม.) หนองหาน หนองน้ำจืดธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยปลาจำนวนมาก มีนกอย่างน้อย 74 ชนิด และพืชน้ำอีกอย่างน้อย 15 ชนิด โดยเฉพาะ บัวแดง หรือบัวสาย ที่จะพร้อมใจกันบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปีอีกด้วย ลงเรือหางยาวที่ท่าเรือบ้านเดียม แถมฟรี

10.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

ล่องเรือชม “ทะเลบัวแดง” ที่บานสะพรั่งเต็มบึง (*** เดือนตุลาคมบัวเริ่มแตกใบ และเริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์) ** รายการนี้ เป็นรายการแถมฟรี หากดอกบัวโรยแล้ว ไม่สามารถชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

10.30 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

เดินทางสู่ “คำชะโนด” หรือ “ป่าคำชะโนด” (89 กม.) สถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธ์ ที่ตั้งอยู่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ดินแดนที่เต็มไปด้วยการเล่าขานตำนานลี้ลับอันโด่งดัง ที่เชื่อกันว่าเป็นดินแดนของพญานาค ป่าคำชะโนด ตั้งอยู่ภายในพื้นที่วัดศิริสุทโธคำชะโนด ด้านในของป่าคำชะโนด เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าปูศรีสุทโธ และ “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์” หรือ “บ่อคำชะโนด”

12.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

13.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

เดินทางสู่ จ.หนองคาย (81 กม.) นำท่านชม “ศาลาแก้วกู่” หรือ วัดแขก อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา อันเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่สวยงามแปลกตา จัดแสดงรูปปั้นก่ออิฐถือปูนเรื่องราวทางศาสนา

14.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านสู่ “ตลาดท่าเสด็จ” ริมแม่น้ำโขง แหล่งรวมสินค้าเป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์จังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้าโอทอป ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ

18.00 ครัวแม่แป๊ด หรือเทียบเท่า ( ร้านชายโขง )

รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวแม่แป๊ด
ตำบล เมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000

19.00 โรงแรมรอยัลนาคารา หรือเทียบเท่า ( โรงแรมสังคมริเวอร์วิว หรือ Asawann Hotel )

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรมรอยัลนาคารา ตำบล มีชัย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000

07.00 โรงแรมรอยัลนาคารา หรือเทียบเท่า ( โรงแรมสังคมริเวอร์วิว หรือ Asawann Hotel )

บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมรอยัลนาคารา ตำบล มีชัย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000

08.00 นาย นิติธรรม ธานี

นำท่านเดินทางโดยรถตู้ เดินทางสู่ “อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” (69 กม.)

09.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

เดินทางถึง “อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” (69 กม.) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ถือเป็นอุทยานที่แสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่ถูกขัดเกลาจากขบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติกัดเซาะ มาเป็นเวลาหลายล้านปี ทำให้เกิดเป็นโขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่างๆ

10.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านสักการะ "พระพุทธบาทบัวบก" (2.3 กม.) รอยพระพุทธบาทมีลักษณะเป็นแอ่งลึกประมาณ 60 เซนติเมตร ที่มีการสร้างพระธาตุเจดีย์ครอบรอยพระพุทธบาท ภายในพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตัวองค์เจดีย์เป็นทรงบัวเหลี่ยมคล้ายองค์พระธาตุพนม

11.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านเดินทางสู่ ‘วัดป่าภูก้อน’ (59 กม.) สถานที่ปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง และป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง เป็น รอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ทำด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร มี ลักษณะอ่อนช้อยงดงาม

12.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

13.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

เดินทางสู่ ‘ถ้ำดินเพียง’ (41 กม.) สถานที่ที่มีเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวกับเรื่องพญานาค อยู่ในวัดถ้ำศรีมงคล ภายในถ้ำมีน้ำชื้นอยู่ตลอดเวลาและมีลักษณะเป็นโพรงลอดผ่านเข้าไปได้ อีกทั้งยังมีจุดที่เชื่อมต่อกับลำน้ำโขง ชาวบ้านเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เคยเป็นสายทางที่พญานาคใช้เดินทางไปสู่เมืองบาดาล

14.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดผาตากเสื้อ’ (18 กม.) ชมความงดงามทัศนียภาพฝั่งไทยและฝั่งลาว โดยมีแม่น้ำโขงไหลผ่านแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างสองประเทศที่สร้างความประทับใจจากจุดชมวิวด้านบนของ ‘SKYWALK’ ที่ติดตั้งอยู่บนหน้าผา ช่วงน้ำลงจะเห็น “เกล็ดพญานาคริมโขง” ปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ที่เกิดจากลอนคลื่นในแม่น้ำโขงพัดพาเอาทรายและตะกอนมาทับถมจนคล้ายเกล็ดพญานาค มีให้พบเห็นโดยทัวร์ไปบริเวณสันดอนแม่น้ำโขง

18.00 โรงแรมสังคมริเวอร์วิว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมรอยัล นาคารา )

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ โรงแรมสังคมริเวอร์วิว ตำบล ผาตั้ง อำเภอ สังคม หนองคาย

19.00 โรงแรมสังคมริเวอร์วิว หรือเทียบเท่า ( โรงแรม รอยัล นาคารา )

พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ตำบล โรงแรมสังคมริเวอร์วิว ตำบล ผาตั้ง อำเภอ สังคม หนองคาย

05.30 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

รุ่งอรุณยามเช้า นําทุกท่านเดินทางสู่ “ห้วยภูอีสัน” (18 กม.) จากนั้น เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น (รถอีแต๋น) สู่ จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามและขึ้นชื่อของหนองคาย สัมผัสแสงแรกของวันและชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาเกาะแก่งของแม่น้ำโขงที่เบื้องล่างที่สวยงาม

07.00 โรงแรมสังคมริเวอร์วิว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมรอยัล นาคารา )

บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมสังคมริเวอร์วิว ตำบล ผาตั้ง อำเภอ สังคม หนองคาย

08.00 นาย นิติธรรม ธานี

นำท่านเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ เดินทางสู่ ‘พระธาตุบังพวน’ (72 กม.) มนัสการ พระธาตุเจดีย์เก่าแก่ที่สําคัญของจังหวัดหนองคาย วัดพระธาตุบังพวน นอกจากมีองค์พระธาตุแล้ว ยังกลุ่มโบราณสถานที่เรียกว่า สัตตมหาสถาน ที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนา จำนวน 7 แห่ง คือ โพธิบัลลังก์, อนิมมิสเจดีย์, รัตนจงกรมเจดีย์, รัตนฆรเจดีย์, อชาปาลนิโครธเจดีย์,มุจลินทเจดีย์ และราชายตนะเจดีย์ ซึ่งในวัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้นับเป็นที่เดียวในโลกที่ยังหลงเหลือโบราณสถานอันเป็นสัตตมหาสถานจากอดีตครบทั้ง 7 สิ่ง

10.30 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

เดินทางสู่ “วัดอาฮงศิลาวาส” (72 กม.) ตั้งอยู่ที่
อ.เมืองบึงกาฬ ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร บริเวณหน้าวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของแก่งอาฮง คือ จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงซึ่งมีความลึก 200 เมตร

12.00 ร้านธาราแลนด์ ไคสี หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารคลองสำราญ หรือ ร้านแหนมเนืองคุณอ้อ )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านธาราแลนด์ ไคสี ถ. ชยางกูร ตำบล ไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

13.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

เดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู (44 กม.) บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยกลุ่มก้อนหินรูปทรงต่างๆ หน้าผา และถ้ำ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่

14.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านขึ้นรถท้องถิ่น ขึ้นสู่ “หินสามวาฬ” (Tree Rock Whale) มีอายุกว่า 75 ล้านปี ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดมหึมาวางเรียงกัน 3 ก้อน รูปร่างคล้ายปลาวาฬ สามารถยืนชมทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น้ำโขง และภูเขาเมืองปากกระดิ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างชัดเจน

18.00 ร้านอาหารคลองสำราญ หรือเทียบเท่า ( ร้านแหนมเนืองคุณอ้อ หรือ riverside bar & restaurant )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารคลองสำราญ ถนนบึงกาฬ-พังโคน 187 ม.10 บ้านแสนสำราญ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

19.00 โรงแรมเดอะ วัน บึงกาฬ

เดินทางสู่ที่พัก โรงแรมเดอะ วัน บึงกาฬ 459 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ-นครพรม ตำบล บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

07.00 โรงแรมเดอะ วัน บึงกาฬ

บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมเดอะ วัน บึงกาฬ 459 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ-นครพรม ตำบล บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000

08.30 นาย นิติธรรม ธานี

นำท่านเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้ สู่ “วัดภูทอก” หรือ “วัดเจติยาศรีวิหาร” (47 กม.) จากนั้น เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปี ทางเดินขึ้นแต่ละชั้นจะผ่านทั้งผ่านซอกหิน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเนินเขาเตี้ยๆ สลับกัน และทัศนียภาพของภูลังกา รวมถึงอุโมงค์ และถ้ำต่างๆ และพุทธวิหารอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ชั้นที่ 6 จะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของภูทอก

10.30 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

เดินทางสู่ “บึงโขงหลง” (26 กม.) แวะเก็บภาพบรรยากาศของทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และพืชน้ำนานาชนิด เช่น นกกว่า 100 ชนิด โดยเป็นนกอพยพกว่า 50 ชนิด

12.00 ร้านหลบมุม ซอย 8 หรือเทียบเท่า ( ครัวคุณเพชร หรือ ร้านระเบียงไม้ สาขา 2 )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านหลบมุม ซอย 8
บ้านดอนกลาง ตำบล บึงโขงหลง อำเภอ บึงโขงหลง บึงกาฬ 38220

13.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านเดินทางสู่ “วัดสันติวนาราม”(141 กม.) อุโบสถดอกบัวกลางน้ำ ตั้งอยู่ที่ วัดสันติวนาราม พุทธอุทยานบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ใกล้กับแหล่งมรดกโลกชุมชนบ้านเชียง เป็นพระอุโบสถทรงดอกบัวสีขาวหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ตั้งโดดเด่นกลางน้ำมีสะพานทางเดินเชื่อมไปยังพระอุโบสถ ส่วนภายในวิจิตรตระการตาด้วยภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ มีองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นอยู่ภายในอุโบสถ บริเวณโดยรอบอุโบสถยังโอบล้อมไปด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถทำทานด้วยการให้อาหารปลาได้อีกด้วย

14.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านเดินทางสู่ “วัดป่าบ้านตาด” ซึ่งตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีศรัทธาญาติโยมชาวบ้านตาดถวาย พื้นที่ในกำแพงล้อมรอบประมาณ 300 ไร่ พร้อมกับนิมนต์ให้หลวงตามหาบัวมาพำนักเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้าน หลังจากนั้น หลวงตามหาบัว จึงตกลงรับนิมนต์ชาวบ้านมาพำนักที่นี่เพื่อจะได้อยู่ดูแลโยมแม่ที่แก่ชรา พร้อมกับเริ่มสร้างและพัฒนา วัดป่าบ้านตาด และเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2513 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนา และให้ชื่อว่า วัดเกษรศีลคุณ แต่ชาวบ้านจะรู้จักและเรียกกันในนาม “วัดป่าบ้านตาด”

20.55 สายการบินไทยสมายล์

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์

22.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ