5,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการรวม:
• รถตู้ปรับอากาศ VIP 8-9 ที่นั่ง
• ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม ห้องละ 2-3 ท่าน
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ , มัคคุเทศก์
• อาหารตามรายการที่ระบุ จำนวน 8 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
• วงเงินประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ
• ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ตามความพึงพอใจของท่าน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
63/294 หมู่บ้านสัมมากร ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด
เบอร์โทร
0800851100
อีเมล
greattravelworld@gmail.com
หมายเหตุ

-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่คืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรีอเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-รับชำระด้วยแอฟพลิแคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

เที่ยวอุทัยฯ ไม่ไปไม่รู้...เจาะลึก! เจ้าถิ่นพาเที่ยว 3วัน 2คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - อุทัยธานี
โดย บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

อุทัยธานี...เมืองต้องห้ามพลาด!
ท่องเที่ยวใกล้กรุง...ที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ทั้งธรรมชาติภูเขา
ตลาดเก่าโบราณ ชุมชนวิถีชีวิต วัดวาอาราม และแหล่งประวัติศาสตร์
รวมทั้งอาหารท้องถิ่นอร่อยเด็ด และคาเฟ่สวย ให้เที่ยวได้แบบบไม่มีเบื่อ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,000*3 = 3,000 บาท
2. ค่ารถมัคคุเทศกฺ์ 500 บาท
3. ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 500+ 500 = 1,000 บาท
4. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมีคคุเทศก์ 4,535 บาท
ลูกค้ากรุ๊ปละ 9 คน เฉลี่ยคนละ 503 บาท

ค่าใช้จ่าเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 100 บาท

ยอดรวม 638 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ..........เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ อำนวยความสะดวก

07.00 นายพนา สังข์สมุทร

เดินทางสู่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP (8-9 ที่นั่ง)
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) แบบ Set Box บนรถ
ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ เส้นทางหมายเลข 340 (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี) ถึงสุพรรณบุรี ขับตามถนนมาลัยแมนก็จะถึง อ.อู่ทอง มุ่งสู่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

10.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พาท่านชม วัดถ้ำเขาประทุน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โบสถ์รากไม้หนึ่งเดียวในโลก พิเศษ! ห้ามพลาด
กราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทรายทองศรีประภาไพ ที่มีอายุกว่าหลายร้อยปี มีลำต้นขนาดใหญ่ประมาณ 5-6 คนโอบ ยาวประมาณ 20 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เมตร เป็นต้นตะเคียนที่ใหญ่โตอีกต้นหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานี

12.00 ร้านรุ่งโภชนา แยกด่านช้าง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ร้านรุ่งโภชนา

13.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

เดินทางถึง วัดถ้ำเขาวง อีกหนึ่ง Unseen Thailand
วัดสวยท่ามกลางขุนเขา ดูเผินๆ ภายนอกจะเห็นเป็นเรือนไม้ขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยเขาหินปูน เหมือนเป็นรีสอร์ท ท่ามกลางป่าเขา แต่ที่จริงแล้ว ที่นี่คือ “วัดถ้ำเขาวง” วัดทรงศาลพระภูมิ ผู้รู้ของเราบอกว่าถ้ามองดีๆ ก็จะเหมือนกับศาลพระภูมิขนาดยักษ์ตั้งอยู่ ชม ต้นไม้ยักษ์ ต้นไม้ที่มีความสูงมากและใช้คนนับสิบคนโอบ
และ นำท่านชม ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของอุทัยธานี

15.30 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พาทุกท่านออกเดินทางไป หุบป่าตาด ป่าดึกดำบรรพ์ หนึ่งใน Unseen Thailand ชมบรรยากาศภายในหุบเขาที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่อายุหลายร้อยปี และสัตว์เลื้อยคลานชนิดแปลกๆ ที่พบได้ที่นี่เท่านั้น ให้ความรู้สึกเหมือนเดินทางย้อนเวลาสู่ยุคดึกดำบรรพ์ (โปรแกรมนี้มีการเดินสำรวจธรรมชาติแนะนำให้ใส่รองเท้าผ้าใบ ไม่ควรใส่รองเท้าที่จะไม่ทำให้ท่านเดินลำบาก) แวะชม จุดชมวิวบ้านชายเขา เป็นจุดชมวิวที่รายล้อมด้วยภูเขาหินปูนและต้นไม้สีเขียวเรียงรายสวยงามมาก

17.00 บ้านน้ำหอมรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท )

นำท่านเข้าที่พัก บ้านน้ำหอมรีสอร์ท อ.ทัพทัน หรือเทียบเท่า

18.00 บ้านน้ำหอมรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ รีสอร์ท

07.00 บ้านน้ำหอมรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 นายพนา สังข์สมุทร

พาทุกท่าน เดินทางท่องเที่ยว อ.ทัพทัน และ อ.สว่างอารมฌ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP (8-9 ที่นั่ง)

09.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พาท่านเที่ยวชมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านไร่วรัญรัช กิจกรรมปลูกผักสวนครัว สมุนไพร และเป็น ฟาร์มเพาะพันธ์แคกตัส ที่ใหญ่ที่สุดในอุทัยธานี โดยเฉพาะใครที่เป็นสายแคคตัส หลากหลายสายพันธุ์บอกเลยว่า...จะต้องหาโอกาสมาให้ได้ ท่านสามารถเลือกซื้อและเลือกชม ไม้บอนสี สวยๆ ได้อีกด้วย

10.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พาท่านเที่ยวชม BIG BUFFALO ควาย นา CAFE’หนึ่งบางปู ท่านสามารถเดินชมน้องควายสายพันธ์รูปทรงงามมูลค่าเป็นล้าน และชมบรรยากาศโดยรอบทะเลสาป มีเรือเป็ดให้ขี่ชมวิวกันเพลินๆ พร้อมมุมถ่ายรูป หลากหลายสไตล์ของธรรมชาติ เที่ยวชมและดื่มเครื่องดื่ม พร้อมทั้งชื่นชมธรรมชาติที่สวยงาม

12.00 ร้านอาหาร บ้านเลขที่ 7 หรือเทียบเท่า ( บ้านน้ำหอมรีสอร์ท )

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ บ้านเลขที่ 7 อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

13.30 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พาท่านชม..จุดเช็คอิน ร้านกาแฟวิวสวยสุดปังแห่งนี้มีชื่อว่า
"บ้านไร่ปลายนา" บรรยากาศของที่นี่ชิลๆ ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยวิวทุ่งนาสีเขียวสดใสตกแต่งเรียบง่ายตามสไตล์บ้านทุ่ง มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาว และมุมเก๋ๆ ให้ถ่ายรูปมากมาย ภายใน
มีร้านกาแฟเล็กๆ บริการด้วย แวะซื้อ น้ำพริกปลาย่าง…ของดีของฝากเมืองอุทัยธานี

15.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พาท่าน ล่องเรือชม วิถีชีวิตชาวแพอุทัยธานี และบรรยากาศแม่น้ำสะแกกรัง

16.30 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินตรอกโรงยา อยู่ใจกลางเมืองอุทัยธานี ซึ่งจะมีจัดเฉพาะวันเสาร์ สืบสานเรื่องราวของ "ซิเกี๋ยกั้ง" ชุมชนค้าขายของชาวจีนมาแต่โบราณ นับเป็นสีสันอันน่ารักที่ปลุกเมืองอุทัยธานีให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง

17.30 อุทัยริเวอร์เลค หรือเทียบเท่า ( โรงแรม ซีทูยู อุทัยธานี )

นำท่านเข้าที่พัก อุทัยริเวอร์เลค อ.เมือง หรือเทียบเท่า

18.00 อุทัยริเวอร์เลค หรือเทียบเท่า ( บ้านระเบียงดาว อุทัยธานี )

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ รีสอร์ท

07.00 อุทัยริเวอร์เลค หรือเทียบเท่า ( โรงแรม ซีทูยู อุทัยธานี )

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 นายพนา สังข์สมุทร

พาคณะเดินทางท่องเที่ยว อ.เมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP (8-9 ที่นั่ง) และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

08.30 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พาเดินทางสู่ ยอดเขาสะแกกรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดอุทัยธานี ที่ทุกคนที่ไปจังหวัดอุทัยต้องไปเยือน เดิมที่นี่เคยถูกเรียกว่า เขาแก้ว ปัจจุบันเขาสะแกกรังเป็นที่ตั้งของ วัดสังกัสรัตนคีรี สถานที่ที่ชาวอุทัยธานีนับถือ ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง และเป็นจุดมวิวสวยๆ ของอุทัยธานี

10.30 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พาท่านเดินทางสู่ วัดจันทาราม ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดท่าซุง
ในอดีตบริเวณนี้เป็น จุดแวะพักแพซุงต่างๆ ที่ล่องสัญจรมาตามลำน้ำ วัดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอุทัยธานี

12.00 ร้านอาหารศาลาโค้ก ท่าซุง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหารศาลาโค้ก ท่าซุง อุทัยธานี

14.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ตลาดสามชุก ได้เวลาอันเหมาะสม เดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ ถึงที่หมายปลายทางพร้อมความประทับใจ