9,800/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1. รายการทัวร์นี้สามารถใช้สิทธิ์ได้รับส่วนลด 40% จากราคาขาย
2. ลูกค้ายืนยันการจองพร้อมชำระเงินทันที่ในวันที่จองทัวร์
3. ขออนุญาตดำเนินการ สแกนใบหน้าผู้เดินทางในวันเดินทางตามเงื่นไขโครงการ
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หจก.ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก การคืนเงืนในทุกกรณี

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
12 ถ.ประตูโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทร
0949526461
อีเมล
thaismiletour2@gmail.com
หมายเหตุ

กำหนดการเดินทาง สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน จำนวน 6 ท่านขึ้นไป
กรุณาสอบถามวันเดินทางโดยตรงกับทาง หจก.

เชียงราย ท่องทะเลหมอก บนยอดภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน เดินทางโดย Nok Air

location_on กรุงเทพมหานคร - เชียงราย
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย สมายล์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ท่องทะเลหมอก บนยอดภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบิน Nok Air
พาท่านขึ้นภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกในวิวพาโนราม่า ชมความงามบนยอดภู เที่ยวสิงห์ปาร์คหรือไร่บุญรอด นั่งรถรางชมไร่ เกษตรผสมผสานในพื้นที่กว่า 8,000 ไร่พลาดไม่ได้กับการถ่ายรูปคู่กับสิงห์ทองตัวใหญ่ยักษ์ สัญลักษณ์ของที่นี่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ณ วัดห้วยปลากั้ง ชมไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาใหญ่ที่สุดของไทย ชมความงามสถาปัตยกรรมอันมีเอกลักษณ์ของวัดร่องเสือเต้น หรือ วัดสีน้ำเงิน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์ ดังนี้
1. ค่ามัคคุเทศก์ 1,000 x 3 วัน = 3,000 บาท
2. ค่าที่พักมัคคุเทศก์ 2,400 บาท
3. ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ 1,000 บาท
4. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ ทุนประกัน 1,000,000 บาท 40 บาท
5. ค่าจนท.ผู้ช่วยส่งกรุ๊ป 500 บาท

รวม 6,940 บาท ลูกค้า 6 ท่าน เฉลี่ย 1,156.67 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทางทุนประกัน 1,000,000 บาท 40 บาท
รวม 1,196.67 บาท

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 641.12 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งสิ้น 1,837.79 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 หจก.ไทย สมายล์ ทัวร์แอนด์แทรเวล

คณะลูกค้าพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง

07.30 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ Nok Air ช่วงเช้าเวลา 07.30-08.45 น. หรืออาจมีการปรับเวลาภายหลัง

09.00 นเรศ อินคำ

เดินทางถึงสนามบินเชียงราย จากนั้นเจ้าหน้าที่นำท่านไปขึ้นภูชี้ฟ้า

17.00 ก้อง-กฤษฎิ์ x ณ เวียงแก่น Resort&Restaurant

จากนั้นนำท่านเช็คอินที่พัก ก้อง-กฤษฎิ์ x ณ เวียงแก่น
Resort&Restaurant *** 99/5 ม.5 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น เชียงราย
57310
*** อิสระอาหารเย็นให้ท่านได้เลือกทานหมูจุ่ม หมูกระทะ
ตามอัธยาศัย

05.00 นเรศ อินคำ

นำท่านเดินทางขึ้นภูชี้ฟ้า เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นและดูทะเลหมอกบนยอดภูชี้ฟ้า ที่ระดับความสูง 1,628 เมตร จากระดับน้ำทะเล อิสระอาหารเช้าบนภูชี้ฟ้า
ได้เวลาสมควร 10.00 น. เดินทางกลับลงมาจากภูชี้ฟ้า

12.00 สิงห์ปาร์ค

รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่2) ที่สิงห์ปาร์คหรือไร่บุญรอด
*** ตำบล แม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 ***

13.00 สิงห์ปาร์ค

นำท่านนั่งรถรางชมสวนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ ชมสวนดอกไม้ ฟาร์มสัตว์ ไร่ชา ไร่องุ่น สวนเกษตรแบบผสม และที่พลาดไม่ได้กับการถ่ายรูปกับสิงห์ตัวยักษ์สีทอง สัญลักษณ์ของสิงห์ปาร์คแห่งนี้ *** ตำบล แม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 ***

16.00 Imperial River House Resort

นำท่านเช็คอินเข้าที่พักที่โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์ไชด์ เชียงราย (Imperial River House Resort) ให้ท่านอิสระพักผ่อน
*** 482 ม.4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 ***

18.00 ร้านอาหารลีลาวดีเชียงราย หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหาร ท่าน้ำ ภูแล (แห่งใหม่) )

นำท่านรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3) ณ ร้านอาหารลีลาวดีเชียงราย *** 58/2 หมู่ 19 ถ.แควหวาย ตำบล รอบเวียง เมือง เชียงราย 57000 ***

19.00 หจก.ไทย สมายล์ ทัวร์แอนด์แทรเวล

รับประทานอาหารเรียบร้อย นำท่านส่งกลับที่พัก ราตรีสวัสดิ์

07.00 Imperial River House Resort

รับประทานทานเช้า (มื้อที่4) ณ ห้องอาหารในที่พัก จากนั้นนำท่านเช็คเอ้าท์ และเตรียมตัวออกเดินทาง
ไปเที่ยวชมวัดห้วยปลากั้ง ต่อด้วยนำท่านไปเที่ยวไร่ชาฉุยฟง จบด้วยวัดร่องเสือเต้น *** 482 ม.4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 ***

12.00 โอรา อาหารเหนือ เชียงราย หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหาร เรือนนลิน 9909 )

นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) ณ ร้านโอรา อาหารเหนือ เชียงราย *** 412 ถนนสนามบิน ตำบลเวียง เมือง เชียงราย 57000 ***

14.00 นเรศ อินคำ

หลังรับประทานอาหารเสร็จ นำท่านส่งกลับสนามบินเชียงราย กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

14.30 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

นำท่านเช็คอินตั๋วเดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ Nok Air เครื่องออกเวลา 16.30-17.45 น. อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางในภายหลัง และเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความทรงจำประทับใจ