11,150/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

สิ่งที่ท่านจะได้รับบริการ
1. พาหนะรถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำจำนวน 44 ที่นั่ง VIP 2 ชั้น
2. ที่พัก 5 คืน
• โรงแรมจันทิมาบูติก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
• โรงแรมเบญจธารา ลพบุรี
• โรงแรมเขาค้อ รีสอร์ท
• โรงแรมนนทบุรี พาเลซ
• โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. ค่าพาหนะรถกระบะท้องถิ่น เขาค้อ
4. ค่าพาหนะรถกระบะท้องถิ่น ภูทับเบิก
5. ค่าพาหนะรถรางเขื่อนป่าสักชลสิทธ์
6. ค่าอาหารตามกำหนดการ 13 มื้อ
7. ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม-ลูกอม-กระดาษชำระ-แมส-เจลล้างมือ 12 มื้อ
8. ค่าสินไหมประกันชีวิตท่านละ 500,000/ท่าน
9. มัคคุเทศก์ 1 ท่าน
10.สต๊าฟ (Staff) 2 ท่าน
11. รางวัลจำนวน 15 ชิ้น และกิจกรรมสันทนาการพร้อมด้วยเครื่องเสียงคาราโอเกะ “เฮฮาปาร์ตี้”
12.ค่าเข้าชม สวนไม้ดอกเมืองหนาว ณ.กังหันลม
13.ค่าเข้าชม ฐานอิทธิพิพิธภัณฑ์สงคราม

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
33 ถนนมหาราช ซอย8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่
เบอร์โทร
0619289988
อีเมล
sevensmiletour@hotmail.com
หมายเหตุ

หากเดินทางไม่ถึง 40 ท่าน กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

สู่มนต์เสน่ห์ภาคตะวันตก สู่ที่ราบลุ่มตอนกลางดินแดนธรรมชาติสร้างสรรค์ เพชรบุรี – กรุงเทพ – ลพบุรี – เพชรบูรณ์ - ประจวบคีรีขันธ์

location_on ปัตตานี - ประจวบคีรีขันธ์
โดย เซเว่น สไมล์ ทัวร์ แอนด์ ทิคเก็ต
คำโปรยรายการนำเที่ยว

โครงการทัวร์เที่ยวไทย
สู่มนต์เสน่ห์ภาคตะวันตก สู่ที่ราบลุ่มตอนกลางดินแดนธรรมชาติสร้างสรรค์
เพชรบุรี – กรุงเทพ – ลพบุรี – เพชรบูรณ์ - ประจวบคีรีขันธ์
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าไกด์ 1600*1*6=9600
staff 800*2*6=9600
ค่าห้องไกด์ คนขับ 700*2*5=7000
ค่าจัดสถานที่ งานเลี้ยง 1500
ค่าเครื่องเสียง 2000
ค่ารางวัล 3000
ค่าเจล แอกอฮอร์ กระดาษชำระ กระดาษเปียก 2000
ค่าประกัน 1500
รวม36200 /40=905
อาหาว่าง 65*2*6=780
ค่าธรรมเนียมเข้าชม รถราง พิพิธภัณฑ์ 70
ภาษี 7%= 640

ต้นทุน 7400
บวกเบ็ดเตล็ต 2395
บวกกำไร 1355
=ราคาขาย 11,150

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะพร้อมกันที่นัดหมาย ในเขต จ.ปัตตานี เพื่อสแกนคิวอาโค๊ตในโครงการ ทั่วเที่ยวไทย

06.30 รถบัสอาบังทัวร์

เดินทางออกจากที่นัดหมายพร:อมรับการตรวจอุณหภูมิร่างกายและรับ บริการเครื่องดื่ม น้ําขวด - น้ําผลไม – อาหารว่าง – ลูกอม – แมส เจลล้างมือ (คนละ 1 เซ็ฟ) บริการด้วยทีมงานสตาฟตลอดเส้นทาง พร้อม รับบริการชี้แจงรายละเอียดกําหนดการ การเดินทางจากมัคคุเทศก์
(ทุกๆ 2 – 3 ชั่วโมง)ของการเดินทางเราจะแวะหยุดทําภารกิจส่วนตัว
ณ. สถานีบริการ

12.00 ครัวมุสลิมซุกรี หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารวังกุ้ง สุราษฎร์ธานี )

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ครัวมุสลิมซุกรี (มื้อที่1)และสําหรับลูกทัวร์ไทยพุทธ ร้านวังกุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี (โต๊ะละ8ท่าน)

14.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเยี่ยมชมสวนเกษตรดีเด่นภาคใต้ พร้อมชมผลิตภัณฑ์และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ณ สวนนายดำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
(คณะรับบริการเครื่องดื่ม – อาหารว่าง เซ็ทที่ 2)

19.00 ร้านครัวคุณต้น (ตามอัธยาศัย)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวคุณต้น ทับสะแก (ตามอัธยาศัย)

20.00 โรงแรมจันทิมาบูติค

คณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมจันทิมาบูติค อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

06.30 โรงแรมจันทิมาบูติค

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม (มื้อที่2) ณ.ห้องอาหารโรงแรม ด้วยเมนูปักษ์ใต้เรา ข้าวยำสมุนไพร +ขนมปัง+ชา+กาแฟ+โอวัลติล+ผลไม้รวม พร้อมรับการตรวจอุณหภูมิร่างกาย

07.30 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเดินทางสู่ จ.ลพบุรี พร้อมรับบริการเครื่องดื่ม – อาหารว่าง (เซ็ทที่ 1)

12.00 ร้านอิสลามป่าสัก หรือเทียบเท่า ( ร้านชาวเขื่อน )

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) ณ ร้านอิสลามป่าสัก อ.พนัสนิคม จ.ลพบุรี (โต๊ะละ 8 ท่าน) และลูกทัวร์ไทยพุทธ ณ ร้านชาวเขื่อน

14.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเข้าชม เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ ซึ่งเป็นเขื่อนดินที่ไว้สำหรับกักน้ำที่ยาว
ที่สุดในไทย พร้อมชมวิวธรรมชาติด้วยรถรางรอบๆเขื่อนและสนุกกับการ
เซลฟี่กับสัญลักษณ์เมืองลพบุรี
พร้อมรับบริการเครื่องดื่ม – อาหารว่าง (เซ็ทที่ 2)

16.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเยี่ยมชมโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของลพบุรี กับพระปรางสามยอด อันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองลพบุรี

17.00 ห้องอาหาร โรงแรงเบญจธารา

คณะเดินทางสู่ที่พักโรงแรมเบญจธารา พร้อมรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่4)ณ.ครัวเบญจธารา จังหวัดลพบุรี (โต๊ะละ 8 ท่าน) พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 โรงแรมเบญจธารา

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว คณะ เข้าพัก ที่โรงแรมเบญจธารา

06.30 ห้องอาหารเช้า โรงแรมเบญจธารา

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่5) ณ.ห้องอาหารโรงแรม

07.30 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมรับการตรวจอุณหภูมิร่างกายและรับบริการเครื่องดื่ม – อาหารว่าง (เซ็ทที่ 1)

10.00 ไร่กำนันจุล

คณะเดินทางถึงไร่กำนันจุล จุดไฮไลท์หนึ่งของเมืองเพชรบูรณ์สัมผัสความร่มรื่นและมนต์เสน่ห์บ้านสวนไร่นา ชมผลิตผลพันธ์ไม้เมืองหนาวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ และของฝากเมืองเพชรบูรณ์

12.30 ครัวนมัสเต หรือเทียบเท่า ( ห้องอาหาร เขาค้ารีสอร์ )

คณะรับประทานอาหารเที่ยง ณ ครัวนมัสเต (มื้อที่6) (โต๊ะละ 6 ท่าน) และคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่ที่พัก เขาค้อรีสอร์ทและทำภารกิจส่วนตัว

14.00 รถกระบะท้องถิ่น

คณะพร้อมกันที่นัดหมาย พร้อมนั่งพาหนะรถกระบะท้องถิ่น คันละ 10 ท่าน รับบริการเครื่องดื่ม – อาหารว่าง (เซ็ทที่ 2)
ชม
- โครงการพระราชดำริเขาค้อ ชมความงดงามของพันธ์ไม้ดอก พืชผักเมืองหนาวสวนเกษตร และผลิตภัณฑ์ผลไม้เมืองหนาวนานาพันธ์ ภายในโครงการ
- ชมร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ การต่อสู่ในอดีต ณ.ฐานอิทธิ ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้คอมมิวนิสในอดีตและชมพิพิธภัณฑ์อาวุธชต่างๆและสุดสวยกับจุดเซลฟี่ ท่ามกลางขุนเขาและแมกไม้
- คณะเดินทางทุ่งกังหันลมเขาค้อ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว Amazing ที่สุดของเขาค้อกับกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีความสูง 100 เมตร พร้อมกับเยี่ยมชมจุดชมวิวต่างๆ อาทิเช่น จุดชมวิวช้างดอยและจุดชมวิวระเบียง
- ชมไร่สตอเบอรี่และชิมสตอเบอรี่สดๆจากสวน และชมพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ดื่มด่ำกับลมหนาวยามเย็นกลางสวนสนและวิวแห่งขุนเขา
- คณะแวะชมตลาดชาวม้งและชมวิวเมืองเขาค้อ ณ ที่ว่าการอำเภอเขาค้อกับจุดเซลฟี่และความงดงามของรีสอร์ทต่างๆ

17.00 ครัวเขาค้อรีสอร์ท

รับประทานอาหารค่ำด้วยเมนูผักสดๆจากเขาค้อครัวเขาค้อรีสอร์ท (มื้อที่7) (โต๊ะละ 8 ท่าน) อาหารฮาลาล

18.30 เขาค้อรีสอร์ท

หลังรับประทานอาหาร คณะเข้าพักผ่อน ณ เขาค้อรีสอร์ท

06.00 ห้องอาหารเช้า เขาค้อรีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ เขาค้อรีสอร์ท (มื้อที่8)

06.30 รถบัสอาบังทัวร์

เดินทางด้วยพาหนะรถกระบะท้องถิ่นมุ่งหน้าสู่ภูทับเบิก ชมทะเลหมอกยามเช้า กับจุดชมวิวที่สูงที่สุดของภูทับเบิกไออุ่นลมหนาวยามเช้าและทะเลหมอก Shopping กับผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของชาวม้ง
พร้อมรับบริการเครื่องดื่ม – อาหารว่าง (เซ็ทที่ 1)

12.00 ร้านขนมจีน 7 สี

คณะเดินทางสู่การรับประทานอาหารเที่ยงกับเมนูพิเศษขนมจีน 7 สี แม่บุญมี (มื้อที่9) พร้อมซื้อมะขามหวานแห่งเมืองเพชรบูรณ์ (โต๊ะละ 6 ท่าน)

13.00 รถบัสอาบังทัวร์

เดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร รับบริการเครื่องดื่ม – อาหารว่าง (เซ็ทที่ 2)

18.00 ร้านบ้านสวนริมเขา จ. สระบุรี (ตามอัธยาศัย)

คณะเดินทางสู่กรุงเทพฯพร้อมรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านสวนริมเขา จ.สระบุรี (มื้อนี้ ตามอัธยาศัย)

19.00 โรงแรมนนทบุรีพาเลส

คณะเดินทางสู่ที่พักโรงแรมนนทบุรีพาเลส เพื่อพักผ่อน ตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมนนทบุรีพาเลส

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม (มื้อที่10)

08.00 รถบัสาอาบังทัวร์

คณะเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับการตรวจอุณหภูมิ
ร่างกาย รับบริการเครื่องดื่ม – อาหารว่าง (เซ็ทที่1)

11.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับการตรวจอุณหภูมิ
ร่างกาย รับบริการเครื่องดื่ม – อาหารว่าง (เซ็ทที่ 1)

12.00 ครัวสุภาพชน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ครัวสุภาพชน ปราณบุริ (มื้อที่ 11)

16.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเยี่ยมชมและช็อปปิ้งจุใจกับตลาดชายแดนไทยพม่า ด่านสิงขรกับสินค้าหลากหลายชนิดและแวะซื้อสินค้า OTOP เมืองสามอ่าวกับร้านศุภลักษณ์ของฝากเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับบริการเครื่องดื่ม – อาหารว่าง (เซ็ทที่ 2)

18.00 ห้องอาหาร โรงแรมประจวบแกรนด์

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่12) ณ ครัวประจวบแกรนด์ จ.ประจวบฯ โต๊ะละ 8 ท่าน และคณะร่วมกิจกรรมสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้สนุก รวมเครื่องดื่ม กับกิจกรรมสันทนาการคาราโอเกะและรับรางวัลจากคณะทัวร์

21.00 โรงแรมประจวบแกรนด์

คณะเข้าสู่ที่พักห้องละ 2 ท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 ห้องอาหาร โรงแรมประจวบแกรนด์

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่13)

07.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเดินทางกลับปักษ์ใต้บ้านเรา พร้อมรับการตรวจอุณหภูมิร่างกาย รับบริการเครื่องดื่ม – อาหารว่าง (เซ็ทที่ 1)

12.00 ร้านอาการซุกรี (ตามอัธยาศัย)

รับประทานอาหารเที่ยงครัวมุสลิมสุราษฎร์ธานีร้านซุกรี (ตามอัธยาศัย) และซื้อของฝากเมืองสุราษฎร์ธานีกับไข่เค็มไชยาและผลิตภัณฑ์ OTOP

13.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเดินทางกลับ รับบริการเครื่องดื่ม – อาหารว่าง (เซ็ทที่ 2)

20.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ