7,999/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ทันสมัย VIP. 8 ที่นั่งนำเที่ยวนั่งสบาย
2. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืนตามรายการระบุ พักห้อง 2 – 3 ท่าน
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามระบุในรายการ
4. ค่ารถท้องถิ่นขึ้นสกายวอล์ค สวนดอกไม้-อุโมงค์ปิยะมิตรเบตง
5. ค่ามัคคุเทศก์ คอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าบริการของว่าง ขนม/น้ำผลไม้ (วันละ 1 ครั้ง) น้ำดื่มวันละ 1 ขวด ตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
หมายเหตุ: เอกสารการเดินทาง : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ท่านละ 1 ใบ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
2.ค่าทิปไกด์สินน้ำใจคนขับรถ แล้วแต่ความเหมาะสมของท่าน
3.ค่ากระเช้าลอยฟ้านครหาดใหญ่ (อิสระค่าตั๋วเข้าชม)
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมในการโอนจากราคาทัวร์ทุกกรณี..
เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้งกลับมาด้วยว่า ไปเที่ยวโปรแกรมไหน และช่วย
เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยเพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คการโอนเงิน**
เงื่อนไขการจอง : สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 500 บาท (เมื่อท่านสแกนจองเดินทางจ่าย 60 % ) แล้ว ทางทัวร์จะคืนเงินมัดจำดังกล่าวให้ครับ...!!!

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
154/58 หมู่ 9
เบอร์โทร
0818928565
อีเมล
akachai-154@hotmail.com
หมายเหตุ

"เอกชัยทักษิณทัวร์" 154/58 หมู่ 9 ถ.ลิ่มดุลย์ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทร.081-8928565,089-8674349 ติดต่่อสำรองที่นั่งราคาถูกพิเศษ..สุด..สุด..เริ่มตั้งแต่ วันนี้หมดเขต 25 มกราคม 2565

ล่องใต้เมืองสายหมอก..ดอกไม้งามใต้สุดสยาม

location_on นครศรีธรรมราช - สงขลา
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยทักษิณทัวร์ แทรเวิลเซ็นเตอร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

นครศรีธรรมราช*วัดเพ็ญญาติ อ.ฉวาง*หาดใหญ่กระเช้าลอยฟ้า*ทะเลสาบป่าฮาลาบารา*สวนดอกไม้เมืองหนาวหมื่นบุปผา* อุโมงค์ปิยะมิตร*บ่อน้ำร้อนเบตง *ยอดเขาอัยเยอร์เวง*สกายวอล์ค*พระมหาเจดีย์*สนามบิน เบตง*อุโมงค์มงคลฤทธิ์*ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดของไทย*ชม..นกนางแอ่นจำนวนมาก* ท่องราตรีเมือง เบตง*ปัตตานี*หลวงปู่ทวด*นครหาดใหญ่*ช้อปปิ้งตลาดกิมหยงพัทลุง*ขนำคอฟฟี่ ชมวิวทะเลน้อย*ตรัง*ชมสินค้าพื้นเมือง*

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,500*4 = 6,000 บาท
-ค่าห้องพัก 1,100*3= 3,300 บาท
-ค่าประกันเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท
-ค่ารถมัคคุเทศก์ 800 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 10,135 บาท
ลูกค้า 8 คน เฉลี่ยคนละ 1,266 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2.ค่าน้ำ ขนม เครื่องดื่ม ผ้าเย็น บริการบนรถ 400 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 435 บาท
รวมค่าเบ็ตเตล็ดทั้งหมด 1,701 บาท

05.30 นายบุญสม ศิริไชย รถตู้ VIP.

ออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP.8 ที่นั่ง ท้ายเหมือง จ.พังงา รับสมาชิกจุดต่างๆ ผ่านกระบี่ สู่ วัดเพ็ญญาติ นครศรีธรรมราช
บริการอาหารว่างบนรถ

09.30 หจก.เอกชัยทักษิณทัวร์

ถึงวัดเพ็ญญาติ อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่ทัวร์ ให้การต้อนรับผู้เดินทางต้องเตรียมกลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ ก่อนขึ้นรถผู้เดินทางต้องผ่านมาตรการคัดกรอง วัดอุณภูมิตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ความปลอดภัยเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19

10.30 หจก.เอกชัยทักษิณทัวร์

เชิญคณะร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ รับฟังบรรยายธรรมะกับ(พระกาโตะ) เป็นพระรุ่นใหม่บรรยายธรรมฟังแบบสบาย บริการอาหารว่างเครื่องดื่ม-ขนม ( มื้อ 1 ) สมควรเวลาเดินทางสู่นครหาดใหญ่

16.00 หจก.เอกชัยทักษิณทัวร์

ถึงนครหาดใหญ่ เดิมดินแดนหาดใหญ่เป็นเนินสูงมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนัก เป็นป่าต้นเสม็ดชุน โดยทั่วไปชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านโคกเสม็ดชุน เมื่อทางการได้ตัดทางรถไฟมาถึงท้องถิ่นนี้ จึงมีประชาชนอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินและมากขึ้นเป็นลำดับ สมัยนั้นสถานีชุมทางรถไฟอยู่...นำคณะสู่สวนสาธารณะแนะนำการขึ้น Cable Car Hatyai เคเบิ้ล คาร์ กระเช้าลอยฟ้า(อิสระค่าตั๋ว)ไหว้พระที่เขาคอหงส์เป็นศิริมงคล เป็นจุดชมวิวเห็นเมืองนครหาดใหญ่สวยงามมาก สมควรเวลา นำคณะเดินทางสู่ที่พักโรงแรม...

18.00 โรงแรมโกลเด้นคราวน์ แกรนด์

ถึงโรงแรมโกลเด้นคราวน์ แกรนด์ ให้ท่านพักผ่อน ทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 42-44 ถ.นิพันธ์อุทิศ 3 เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

19.00 หจก.เอกชัยทักษิณทัวร์

นำคณะช้อปปิ้งตลาดโต้รุ่งท่องราตรี และทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ( พัก 1 คืน) ราตรีสวัสดิ์

06.30 โรงแรมโกลเด้นคราวน์ แกรนด์

บริการอาหารเช้า (มื้อ 2) ณ ห้องอาหารโรงแรมโกลเด้นคราวน์ แกรนด์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.30 นายบุญสม ศิริไชย รถตู้ VIP.

นำคณะเดินทาง อ.ธารโต ยะลา ชมความงามแผ่นดินไทยปลายด้ามขวาน ข้ามสะพานข้ามทะเลสาบฮาลาบาลา อ.ธารโต ยะลา-เบตง จุดรถจอดส่วนมากนักท่องเที่ยวถ่ายรูปเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามมาก ถนนสายนี้เริ่มกันด้วยเส้นทางระหว่างขับรถมาผ่านถนนหนทางคดเคี้ยวเลี้ยวโค้งคณะเดินทางควรระมัดระวัง จะทำเอาใจหล่นตาตุ่มไปหลายรอบ...สมควรเวลาเดินทางสู่ อ.เบตง

10.00 หจก.เอกชัยทักษิณทัวร์

ถึงต.เนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ดินแดนใต้สุดแดนสยาม แวะชมวิธีทำ(วุ้นดำ หรือเฉาก๋วย )แนะนำคณะชิมรสชาติ (อิสระ) ซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่อของอำเภอเบตงถือเป็นขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเบตงอีกอย่างหนึ่งด้วย สมควรเวลาเดินทางสู่ร้านอาหาร-ถ้ำปิยะมิตร

11.00 ร้านอาหารริมธาร

บริการอาหารกลางวัน (มื้อ 3) ร้านอาหารลำธาร เป็นอาหารพื้นเมืองโต๊ะจีน เลขที่ 354 ม.2 ต.แม่เลาะ อ.เบตง จ.ยะลา

12.00 หจก.เอกชัยทักษิณทัวร์

นำคณะชมอุโมงค์ปิยะมิตร ซี่งประวัติศาสตร์ของการรบของคอมมิวนิสต์มลายา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เดินชม..โดยต้นสมพงต้น หรือต้นสะพุงนี้ โดดเด่นอยู่ในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ต.อัยเยอร์เวง มีอายุมากกว่าหนึ่งพันปี วัดขนาดความสูงได้ประมาณ 40 เมตร ทั้งยังถือเป็นต้นไม้ที่ทรงคุณค่า มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นรุกข มรดกของแผ่นดิน ที่สะท้อนถึงความผูกพันของคนกับธรรมชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อ นำคณะเดินทางสู่สวนดอกไม้

13.30 หจก.เอกชัยทักษิณทัวร์

ถึงสวนดอกไม้เมืองหนาว ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดให้สร้างสวนดอกไม้นี้และได้ทรงอักษรจีนพระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮัวหยวน หรือแปลเป็นไทยว่า สวนหมื่นบุปผา สวนแห่งนี้มีพื้นที่กว่า 35 ไร่ ความสูงประมาณ 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีอากาศเย็นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส สมควรเวลาเดินทางสูบ่อน้ำร้อนเบตง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจะเราะปะไร ตำบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ซึ่งมีแม่ค้าจำหน่ายนำไข่ทดลองต้มที่บ่อน้ำพุให้ด้วย สมควรเวลานำคณะเดินทางสู่เมืองเบตง

16.00 หจก.เอกชัยทักษิณทัวร์

ถึงเมืองเบตง นำชม..อุโมงค์มงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สัญจรไปมา โดยสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร และมีความยาวตลอดอุโมงค์ระยะทางประมาณ 273 เมตร ที่เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 ซึ่งในช่วงเย็นๆ จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปหน้าอุโมงค์นี้กันอย่างมากมาย ถือเป็นจุดเช็คอิน และแลนด์มาร์คใต้สุดของไทย สมควรเวลานำคณะทานอาหาร

18.00 ร้านอาหารต้าเหยิน

บริการอาหารเย็น (มื้อ 4) ร้านที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองเบตง (ไก่เบตง) ณ ร้านต้าเหยิน เลขที่ 253 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา นำคณะสู่ที่พักโรงแรม

18.30 โรงแรมเบตงเมอร์ลิน

ถึงโรงแรมนำคณะสู่ที่พัก เชิญคณะพักผ่อน ให้ท่านเดินเล่นถนนคนเดินทางตัวเมืองเบตงท่องราตรีค่ำคืน ชม..นกนางแอ่นที่เกาะบนสายไฟ ถ่ายรูปกับหอนาฬิกา-ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุด 33 อำเภอเบตง ยะลา 95110 (พัก 1 คืน) ราตรีสวัสดิ์

04.00 นายมูฮำมัดกันดา หะยึมามุ

นำคณะออกเดินทางด้วยรถท้องถิ่น สู่บ้านอัยเยอร์เวง ชม..จุดชมวิวบนเขาอัยเยอร์เวง ชมทะเลหมอก และพระอาทิตยขึ้นยามเช้า เช็คอิน!!! SKY WALK สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง ที่มีความสูงและสวยงามที่สุดแห่งใหม่ ล่าสุดของประเทศไทย SKY WALK สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง

07.00 หจก.เอกชัยทักษิณทัวร์

นำคณะเดินทางกลับตัวเมืองเบตงอีกครั้ง ชมสตรีทอาร์ท ฝีมือของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร เล่าขานตำนานเมืองเบตง

08.30 โรงแรมเบตงเมอร์ลิน

บริการอาหารเช้า (มื้อ 5 ) ณ ห้องอาหารโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย เช็คเฮ้าส์ออกจากโรงแรม 33 อำเภอเบตง ยะลา 95110

09.30 นายบุญสม ศิริไชย รถตู้ VIP

นำคณะเดินทางชมสนามบินแห่งใหม่ เป็นสนามบินเบตง ประตูสู่ด้ามขวานไทย ของเมืองเบตง จากนั้นนำท่านสักการะพระมหาเจดีย์ เป็น..พระพุทธธรรมประกาศ ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ณ วัดพุทธาธิวาส นำคณะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมีแปลก ๆ ใหม่ ๆ มากมาย

10.30 ร้านอาหารบ้านคุณชาย

บริการอาหารเที่ยง (มื้อ 6) ณ ร้านอาหารบ้านคุณชาย 27 ถ.สฤษดิ์เดช ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 นำคณะเดินทางสู่ปัตตานีบริการอาหารว่างเครื่องดื่มแล้วแต่ความเหมาะสม แนะนำคณะชมทิวทัศน์ 2 ริมทาง ของ อ.เบตง มีอำเภอเดียวที่ กรมขนส่งทางบกออกทะเบียนรถให้ ." เบตง " 1 เดียวของประเทศ

15.30 หจก.เอกชัยทักษิณทัวร์

ถึงวัดช้างไห้ ปัตตานี สักการะหลวงปู่ทวด ดามประวัติกล่าวว่าหลวงปู่ทวด เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2125 เป็นบุตรของนายหู นางจันทร์ ซึ่งเป็นทาสในเรือนเบี้ย (ทาสทำงานใช้หนี้) ของเศรษฐีปานเกิดในรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช หลวงปู่ทวดมีนามเดิมว่า ปู เป็นบุตรของนายหู นางจัน ชาวบ้านวัดเลียบ ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ส่วนวันเดือนปีเกิดของเด็กชายปู ... ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ หาดใหญ่ เวลาเพียงพอแวะศาลเจ้าแม่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เดินทางสู่นครหาดใหญ่...

18.00 โรงแรมโกลเด้น คราวน์ แกรนด์

ถึงนครหาดใหญ่ คณะเข้าที่พักโรงแรม เชิญคณะพักผ่อนทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย และท่องราตรี ตาม อัธยาศัย (พัก 1 คืน) ราตรีสวัสดิ์ 42-44 ถ.นิพันธ์อุทิศ 3 เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

07.00 โรงแรมโกลเด้น คราวน์ แกรนด์

บริการอาหารเช้า (มื้อ 7) ณ ห้องอาหารโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 หจก.เอกชัยทักษิณทัวร์

เชิญคณะช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายทึ่ตลาดกิมหยงมีสินค้าผลไม้สดๆมากมาย สมควรเวลาเดินทางกลับ

10.00 นายบุญสม ศิริไชย รถตู้ VIP

นำคณะเดินทางสู่เมืองพัทลุง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องที่ทั่วไปหลายอำเภอในสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13 –14) บริเวณเมืองพัทลุงเป็นแหล่งชุมชนที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียในด้านพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน และเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองมโนราห์ แวะซื้อสินค้าพื้นเมืองริมถนน เช่น ลูกสละ สับประรด

11.30 หจก.เอกชัยทักษิณทัวร์

ถึงนาโหนด แนะนำทานอาหารเที่ยงร้านใต้โด ตามอัธยาศัย อ .เมืองพัทลุง เดินทางวิวร้าน..ขนำคอฟฟี่ เวลาเพียงพอเดินทางสู่ทะเลน้อย

13.30 หจก.เอกชัยทักษิณทัวร์

ถึงทะเลสาบพัทลุง (หรือทะเลน้อยพัทลุง) มีสินค้าพื้นบ้านให้ซื้อมากมาย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เดินทางสู่ เมืองตรัง

14.00 หจก.เอกชัยทักษิณทัวร์

ถึง จ.ตรังชม..สินค้าพื้นเมือง ตรัง ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดแรกที่มีต้นยางพารามาปลูก โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) นำพันธุ์ยางพารามาจากมาเลเซีย และในตรังยังมีต้นยางพาราต้นแรกอีกด้วย สมควรเวลาเดินทางสู่พังงา

19.00 หจก.เอกชัยทักษิณทัวร์

ถึงพังงา ส่งคณะระหว่างทาง โดยสวัสดิภาพ.