12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
• รถโค้ชปรับอากาศ VIP สองชั้น ไป – กลับ และระหว่างการท่องเที่ยว
• รถตู้ขึ้นดอย 2 วัน
• ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุไว้
• ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุไว้
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
• ค่าเจ้าหน้าที่และไกด์คอยอำนวยความสะดวก
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางมูลค่า 1,000,000 บาท
• ค่าภาษี 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าอาหารเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ได้กำหนดไว้
• ค่าชักรีด มินิบาร์
• อาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการอาหาร
• ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
51/67 ซ.รามคำแหง96 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
เบอร์โทร
0814459593
อีเมล
topteam@topuplearning.co.th
หมายเหตุ

เชียงใหม่-ดอยปุย-ดอยอินทนนท์

location_on อุบลราชธานี - เชียงใหม่
โดย ท็อปอัพ เลินนิ่ง
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวเชียงใหม่ชมทะเลหหมอกและดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์
-ค่าอาหารว่าง 4 วัน 700 บาท
-ค่าประกันชีวิต (กรรมธรรม์เสียชีวิต อุบัติเหตุท่านละ 1 ล้านบาท/ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุท่านละ 5 แสนบาท) ท่านละ 25 บาท
-ค่ามัคคุเทศก์ วันละ 100 บาท
-่ค่าสตาฟวันละ 50 บาท
-ค่าอาหารเย็นวันแรก 100 บาท
-ค่าหมวก 157 บาท
-ค่าของกิจกรรมเล่นเกมบนรถทัวร์และบนเวทีงานเลี้ยง 500 บาท
-ค่าหน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ 400 บาท
-ค่าภาษี 7% คิดเป็น 827 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

13.00 ศรีอุทัยทัวร์

รับคณะท่านที่จุดนัดพบ ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยพนักงาน ณัฐชาเลิฟทัวร์จะคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระของท่านจากนั้นบริการอาหารว่างบนรถและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

18.00 ร้านอาหารปลาป้าใหญ่ป้าน้อย ขอนแก่น

แวะรับประทานอาหารเย็น/เซ็ตโต๊ะ หลังจากนั้นเดินทางไปยังเชียงใหม่

06.00 โรงแรมเดอะแฟมิลี่ เชียงใหม่

นำคณะท่านทำภาระกิจส่วนตัว (ห้อง day-use) และรับประทานอาหารเช้า/บุฟเฟต์

08.00 รถตู้ทีมงานเสน่ห์กรุุ๊ป

นำคณะเปลี่ยนยานพาหนะเป็น รถตู้ เดินทางขึ้นดอยปุย เที่ยวชมดอยปุย หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง เชียงใหม่

10.00 น. นำคณะท่านเที่ยวชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

11.00 น. นำคณะท่านเที่ยวชม วัดพระธาตุดอยสุเทพ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 ปี มาบรรจุไว้ที่นี่

12.00 ภัตตาาคารใบตอง

รับประทานอาหารกลางวัน/เซ็ตโต๊ะ

13.00 ท็อปอัพ เลินนิ่ง

นำคณะท่านเลือกซื้อของฝาก ณ.โรงงานผลิตเครื่องหนัง เอสเค

14.00 น. นำคณะท่านเที่ยวชมสวนพฤกษาศาสตร์เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด

15.00 น. นำคณะท่านกลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 ม่อนพาฝัน รีสอร์ท

นำคณะนักท่องเที่ยว Check-in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ร้านาหารม่อนพาฝัน

อาหารเย็น/ชุดหมูกระทะ

07.00 ม่อนพาฝัน รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า/บุฟเฟต์ และcheck-out ออกจากโรงแรม

08.00 รถตู้ทีมงานเสน่ห์กรุุ๊ป

นำคณะท่านขึ้นรถตู้ออกเดินทางไปยังดอยอินทนนท์

09.00 น. นำคณะท่านเที่ยวชมดอยอินทนนท์ และชมจุดสูงสุดของยอดดอยซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติชื่อดังประจำเมืองเชียงใหม่ พร้อม เดินทอดน่องไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชมทิวทัศน์ป่าเขา

10.00 น. นำคณะท่านเที่ยวชมพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ

12.00 ร้านอาหารจิ๊บเบิร์ด น้ำตกแม่กลาง

นำคณะท่านรับประทานอาหารกลางวัน/เซ็ตโต๊ะ

13.00 ท็อปอัพ เลินนิ่ง

ชมเครื่องปั้นดินเผา สินค้า OTOP ณ หางดง

14.00 น. นำคณะท่านเที่ยวชมชุมชนหมู่บ้านหัตถกรรม ที่มีชื่อเสียงทางด้านงานไม้แกะสลัก ที่มีฝีมือสวยงาม ประณีต ณ บ้านถวาย

16.00 โรงแรมฟูราม่า

นำคณะท่าน Check-in เข้าโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 ขันโตกเวียงแก้ว

รับประทานอาหารเย็น/บุฟเฟต์

07.00 โรงแรมฟูราม่า

รับประทานอาหารเช้า/บุฟเฟต์ พร้อม Check-out ออกจากโรงแรม

08.00 ศรีอุทัยทัวร์

นำคณะท่านเดินทางออกจากที่พัก

08.30 น. เดินทางแวะซื้อของฝากที่วนัสนันท์

09.00 น. เดินทางกราบไหว้พระธาตุลำปางหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคล

12.00 ร้านอาหารเฮือนงิ้วแดง

นำคณะท่านรับประทานอาหารกลางวัน/เซ็ตโต๊ะ

17.00 บ้านเทียนหอม คาเฟ่แอนด์สเต็ก

นำคณะท่านแวะรับประทานอาหารเย็น/เซ็ตโต๊ะ

19.00 ท็อปอัพ เลินนิ่ง

นำคณะท่านเดินทางกลับอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยพร้อมความประทับใจ