7,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวม
- รถโค้ชปรับอากาศ
- รถสองแถวท้องถิ่นที่ใช้ท่องเที่ยว
- ที่พักที่ 3 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม
- อาหารตามรายการ 13 มื้อ และ น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์ก์และเจ้าหน้าที่
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท และ
- วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น คิด 300 บาทต่อท่านต่อทริป
เงื่อนไขการชำระเงิน มัดจำท่านละ 1,500 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
6/1 ซอย 3 ถนนช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่
เบอร์โทร
0815952178
อีเมล
charoontour@gmail.com
หมายเหตุ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์รับแต่ท่านที่เข้าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
• ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac),ซิโนฟาร์ม (Sinopharm),สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 1 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca),ไฟเซอร์ (Pfizer),โมเดอร์นา (Moderna),จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
• หรือ มีผลตรวจ Rapid Antigen Test (RT-PCR) หรือ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง
• สำหรับผู้ที่เคยป่วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่เคยติดเชื้อมาแล้วภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

เชียงใหม่-เลย-เพชรบูรณ์

location_on เชียงใหม่ - เพชรบูรณ์
โดย บริษัท จรูญ ทัวร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์เที่ยวไทย จ่าย 4,740 บาท
เชียงใหม่ – เลย – เพรชบูรณ์3คืน5วัน
ภูเรือ - สกายวอร์คเชียงคาน - ล่องแก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน - ยอดภูทอก – คุนหมิงเมืองเลย – ฟูจิเมืองเลย - ภูทับเบิก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าชมลานหินปุ่ม - ภูลมโล - เขาค้อ - วัดผาซ่อนแก้ว

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ ระยะเวลา 5วัน
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 7500 บาท
2.ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 720 บาท
3.ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 0 บาท
4.ค่าประกันการเดินทาง 49 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 8,269 บาท
ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 275.63 บาท


ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
ค่าน้ำ ขนม บริการบนรถ 250 บาท
ค่าประกันการเดินทาง 49 บาท
รวมค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ดลูกค้า 299 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 575 บาท

VAT7% 553

18.00 บริษัท จรูญ ทัวร์ จำกัด

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนสาธารณะตรงข้ามสถานีรถไฟ ตรวจเช็คสัมภาระในการเดินทาง

19.00 บจก. อรทัยทรานเซอร์วิส

ออกเดินทางสู่จังหวัดเลย โดยรถโค้ชปรับอากาศ

19.30 บริษัท จรูญ ทัวร์ จำกัด

บริการอาหารมื้อเย็น(1)แบบปิกนิกบนรถ พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการสมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักค้างคืนบนรถโค้ชปรับอากาศ 1 คืน)

05.00 บริษัท จรูญ ทัวร์ จำกัด

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านขึ้นสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ นำท่านขึ้นรถสองแถว (ประมาณ 700 เมตร )ขึ้นสู่ยอดจุดชมวิว ผ่านป่าสนสองใบและป่าสนสามใบชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ณ ผาโหล่นน้อย สัมผัสความหนาวเย็นและ บรรยากาศที่ธรรมชาติสร้างขึ้นไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ

07.00 บุษบาภูเรือ รีสอร์ท

บริการอาหารเช้า (2) ที่ ร้านอาหาร บุษบาภูเรือ รีสอร์ทจากนั้นให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย

08.30 บจก. อรทัยทรานเซอร์วิส

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนต้นคริสต์มาสสีแดงสดใสให้ท่านถ่ายภาพกับมุมต่าง ๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน ระหว่างทางแวะ ถ่ายภาพเทอโมมิเตอร์ขนาดยักษ์ สัญลักษณ์ อีก1อย่างของอ.ภูเรือ จากนั้นนำท่านเดินทาง วัดป่าห้วยลาด วัดที่มีความงดงามใน อ.ภูเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางไปชิมช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า ชาโต้ เดอเลย อาทิ ไวน์, แยม ฯ ล ฯ

12.00 เลยดานังสาขา1

บริการอาหารกลางวัน(3) ร้านอาหารเลยดานังสาขา 1

13.00 บริษัท จรูญ ทัวร์ จำกัด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน เดินทางสู่ LANDMARK แห่งใหม่ของเชียงคาน ณ SKYWALK ภูคกงิ้ว ให้ท่านได้ชม สกายวอล์คของเชียงคาน นำท่านเดินบนสะพานกระจกที่ ตั้งอยู่หน้าพระใหญ่ภูคกงิ้ว นำท่านชมวิวบรรยากาศบริเวณปากแม่น้ำเหือง ที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง นำท่านเก็บภาพบรรยากาศจนถึงเวลาที่เหมาะสม

14.00 บริษัท จรูญ ทัวร์ จำกัด

จากนั้น นำท่านเดินทาวสู่แก่งคุดคู้ ลงเรือหางยาว ล่องแก่งคุดคู้ ชมลำน้ำสองฝั่งโขง ผ่านแก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกลางลำน้ำโขง ห่างจาก อ.เชียงคานประมาณ 3 กม. ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมากจากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน ทำให้หินเหล่านี้มีสีสันต่าง ๆ ให้ท่านได้ยลโฉม ความงามที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้น..

18.00 บริษัท จรูญ ทัวร์ จำกัด

เชิญท่านเลือกซื้อของฝากมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่าง ๆ อาทิ มะพร้าวแก้ว ที่ขึ้นชื่อของเชียงคาน

18.30 ครัวนุชา

บริการอาหารค่ำ(4) ณ ร้านอาหาร ครัวนุชา จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

19.30 โรงแรม วงศ์สายสิริ ศรีเชียงคาน

เดินทางถึงที่พัก นำท่านเข้าห้องพักผ่อน หรือ ท่านจะออกมาเดินเล่นย่อยอาหาร ที่ ถนนคนเดินเชียงคาน จากเส้นทางนี้ท่านสามารถเดินเท้า เลือกซื้อสินค้าจากซอย 20 ไปจนถึงที่พักของท่านได้ ระหว่างทางจะผ่าน ร้านขายของมากมาย อาทิร้านขนมต่าง ๆ, เสื้อผ้าทำมือ, ภาพเขียน, โปสการ์ด, ตุ๊กตา, ร้านนวด ฯ ล ฯ และ มุมถ่ายภาพตลอด 2 ข้างทาง

05.00 บริษัท จรูญ ทัวร์ จำกัด

นำท่าน ชม ทะเลหมอกที่สวยงามไม่แพ้ที่ไหน ๆ ณ ยอดภูทอก จากจุดนี้ท่านสามารถชมวิว เมืองเชียงคานได้เด่นชัด และ เป็นภาพที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง..ถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ท่านที่ไม่ขึ้นภูทอก สามารถตักบาตรข้าวเหนียวได้บริเวณหน้าที่พักให้ท่านได้เดินเล่น เลือกซื้ออาหารพื้นถิ่น บริเวณ ตลาดเช้า อาทิ ข้าวปุ่นน้ำแจ่ว, ข้าวเปียก, ไข่กระทะ ฯ ล ฯ )

06.30 โรงแรม วงศ์สายสิริ ศรีเชียงคาน

เหมาะสมกับเวลา เดินทางกลับสู่ที่พัก บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเช้าและ ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายภาพ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ของ อ.เชียงคานกันอย่างจุใจ

09.00 บจก. อรทัยทรานเซอร์วิส

อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ สวนหินผางาม

10.30 บริษัท จรูญ ทัวร์ จำกัด

ถึงสวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองเลย เทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่ บนพื้นที่ 9,000 ไร่ และ ชมภูเขาหินปูนขนาดเล็กอีกไม่ต่ำกว่า 500 ลูก เขาหินปูนเหล่านี้มีลักษณะเป็นผาหินรูปทรงแปลกตา เต็มไปด้วยซอกหลืบและโพรงที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าอัศจรรย์ อาทิ รูปเต่า, รูปสุนัขหมอบ, ตามแต่จินตนาการของแต่ละท่าน

12.00 บ้านพี่น้อง คุนหมิงกาแฟสด

บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหารบ้านพี่น้อง คุนหมิงกาแฟสด

13.00 บริษัท จรูญ ทัวร์ จำกัด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูป่าเปาะหรือฟูจิเมืองเลย จากนั้นนำท่านเปลี่ยนรถเดินทางเป็น รถอีแต๊ก นำท่านขึ้น สู่จุดชมวิวภูป่าเปาะ นำท่านชมทะเลหมอกที่สวยงามอีก1แห่งในประเทศไทย ที่นี่ท่านยังสามารถมองเห็น ภูหอ หรือ ฟูจิเมืองเลย อิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจ

15.00 บริษัท จรูญ ทัวร์ จำกัด

เหมาะสมกับเวลา นำท่านเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์

18.00 ภัตตาคารเมืองหล่ม

นำทุกท่านไปร้านอาหาร บริการอาหารค่ำ (7)ณ ภัตตาคารเมืองหล่ม หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

20.30 บ้านวรฉัตร

ถึงที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 บ้านวรฉัตร

บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 บริษัท จรูญ ทัวร์ จำกัด

นำท่านเปลี่ยนเป็นรถ2แถวท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ยอด "ภูทับเบิก" ที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง 1,768 เมตร จากระดับน้ำทะเล สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders อิสระเก็บภาพความประทับใจ แวะชมไร่กะหล่ำปลี และชมไร่สตอเบอรี่และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจจากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ชม สำนักอำนาจรัฐ ซึ่งเป็นศูนย์กลางบัญชาการ ชมบ้านพักของคุณเสกสรรค์ ประเสริฐกุล และ คุณจิรนันท์ พิตรปรีชา สมัยเป็นนักศึกษาที่หลบหนีช่วงเหตุการณ์ตุลาวิปโยค ชมหลุมหลบภัย ทางอากาศ แล้วเดินเลียบหน้าผา ระหว่างทางจะพบดอกไม้บนลานหินมากมาย แวะ ชมวิวที่ ผาชูธง เป็นสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จะชูธงค้อนเคียวทุกครั้งที่รบชนะรัฐบาล ปัจจุบันมีธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ ที่นี่ลมเย็นสบาย มองเห็นป่าน้ำหนาวอยู่ลิบๆ ชมปรากฎการณ์อันน่าอัศจรรย์ ลานหินปุ่ม โดยจะมีหินเป็นลักษณะเป็นตะปุ่มตะปั่มจำนวนมาก

12.00 ครัวคุณริน อุทยานภูหินร่องกล้า

บริการอาหารกลางวัน (9)ที่ ร้านอาหารครัวคุณริน อุทยานภูหินร่องกล้า

13.00 บริษัท จรูญ ทัวร์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ บ้านร่องกล้า ถึงบ้านร่องกล้า เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น เพื่อเดินทางไปชม ดอกพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย ที่ ภูลมโล อิสระเก็บภาพประทับใจกับ ภูเขาสีชมพู สีของต้น พญาเสือโคร่งนับแสนต้นจนถึงเวลาที่เหมาะสม นำท่านเดินทางกลับ

18.00 ภัตตาคารเมืองหล่ม

บริการอาหารมื้อค่ำ(10) ณ ภัตตาคารเมืองหล่ม

19.00 บจก. อรทัยทรานเซอร์วิส

หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำไทหล่ม อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมาย จนถึงเวลาที่เหมาะสม

20.30 บ้านวรฉัตร

ถึงที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 บ้านวรฉัตร

บริการอาหารเช้า (11) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 บริษัท จรูญ ทัวร์ จำกัด

อำลาที่พัก เดินทางถึง วัดผาซ่อนแก้ว เพื่อ นมัสการและไหว้พระพร้อมชมวิวที่สวยงามของ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำท่านชม เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต เจดีย์ที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกระเบื้องหลากหลายสี เครื่องประดับ ถ้วยชามเครื่องเบญจรงค์ อิสระเก็บภาพความประทับใจ จนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ร้านกาแฟวิวหลักล้าน ณ ร้าน Pino Latte ร้านกาแฟสุดเก๋สามารถมอบความสุขให้คุณได้มากกว่าเครื่องดื่ม อิสระเก็บภาพความประทับใจ

12.00 มาลี เขาค้อ

บริการอาหารกลางวัน (12)ที่ ร้านอาหาร มาลี เขาค้อ

13.00 บริษัท จรูญ ทัวร์ จำกัด

นำท่านชมพระตำหนักเขาค้อ ตั้งอยู่บนเขาย่า ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเขาค้อ พระตำหนักนี้สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานโครงการในพระราชดำริและทรงตรวจเยี่ยมราษฎร ณ เขตเขาค้อ และพื้นที่ใกล้เคียง จากนั้น ชมฐานอิทธิ เป็นจุดหนึ่งที่มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม อดีตเคยเป็นฐานสำคัญฐานหนึ่งในการเข้ายึดพื้นที่ปัจจุบันจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ โดยการนำอาวุธปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธที่ใช้สู้รบในการรบที่บนเขาค้อมากมาย จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับวิวเขาค้อ ณ จุดชมวิว ร้านกาแฟ แทนรักทะเลหมอก ชิมกาแฟหรือเค้กอร่อยๆพร้อมถ่ายภาพวิวสุดสวย จนถึงเวลาที่เหมาะสม

18.00 ครัวเขาค้อ

บริการอาหารค่ำ (13)ที่ ร้านอาหารครัวเขาค้อ หลังอาหารเดินทางกลับ จ.เชียงใหม่ อิสระแก่การพักผ่อน ตามอัธยาศัย

23.00 บจก. อรทัยทรานเซอร์วิส

เดินทางกลับถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง.