13,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เชียงราย - ภูเก็ต - เชียงราย
- ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถตู้ / รถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยว (ตามจำนวนผู้เดินทางในแต่ละทริป)
- ค่าเรือยอร์ชเที่ยวเกาะเฮ รวม ไกด์ชำนาญการ, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, อาหารกลางวัน, น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผลไม้, ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ากิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000/500,000 บาท (คุ้มครองตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในกรมธรรม์)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย
1.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือหักจากที่รัฐฯ สนับสนุน เต็มจำนวนทันที่ หลังจากการจอง (ภายใน 24 ชม.)
2.การชำระค่าทัวร์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์" เท่านั้น โดยชื่อที่ลงในแอพพลิเคชั่น“เป๋าตัง” ต้องเป็นชื่อเดี่ยวกันกับผู้เดินทางเท่านั้น
3.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้
4.เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ทุกกรณี
5..ผู้เดินทางต้องนำโทรศัพท์เครื่องที่มีแอพพลิเคชั่น“เป๋าตัง”ที่ลงทะเบียนในชื่อท่านพกเดินทางไปด้วย
6.รัฐฯ สนับสนุนเงินโครงการ 40% ของค่าทัวร์ (ไม่เกิน 5,000)
7.รัฐฯ สนับสนุนเงินโครงการให้สำหรับผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เท่านั้น

การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ต้องได้รับวัคซีนครบตามเงื่อนไขดังนี้
Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม
Sinovac + Aztra Zeneca
Aztra Zeneca 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Pfizer 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Modena 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Johnson & Johnson 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
15/28 ถนนผดุงภักดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
เบอร์โทร
0902135253
อีเมล
jointour108@gmail.com
หมายเหตุ

1.โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม และสภาพอากาศในวันเดินทาง
2.รัฐฯ สนับสนุนโครงการทัวร์เที่ยวไทย 40% (ไม่เกิน 5000 บาท) จากราคาค่าทัวร์
3.รัฐฯ สนับสนุนโครงการทัวร์เที่ยวไทยให้สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

(003 Phuket Hiso Trip) เชียงราย - ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน เที่ยว+พัก สุดหรู จ่ายในราคาชาวบ้าน แถมรัฐสนับสนุนจ่ายแทนอีก 5000 บินตรงโดยสายการบินเวียดเจ็ท

location_on เชียงราย - ภูเก็ต
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 108 ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงราย - ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน เที่ยว+พัก ระดับไฮโซ จ่ายในราคาชาวบ้าน
บินตรงกับ ไทยเวียดเจ็ทแอร์ เชียงราย-ภูเก็ต-เชียงราย (รวมโหลดสัมภาระและอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ)
เที่ยวภูเก็ตช่วงไฮซีชั่น ที่สุดของทะเล ที่สุดของธรรมชาติ ที่สุดของความสวยงาม
ที่พักคัดสรรค์มาอย่างหรูและดีสุด ในราคาที่คุ้มที่สุด
ล่องเรือยอร์ชเที่ยวเกาะเฮ ตามแบบฉบับไฮโซ Celeb
ชมวิวระดับร้อยล้าน เสม็ดนางชี
อาหารทะเล จัดเต็ม จัดครบ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

พยายามรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเพื่อกระจายให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน
และเลือกโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ที่ไม่ซ้ำใคร เพื่อเสนอแก่นักท่องเที่ยวที่มีทุนทรัพย์ และสามารถใช้จ่ายในการเดินทางได้
ค่าใช้คำนวณรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้แล้ว

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

08.30 สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ทุกท่านพร้อมเพรียงกัน ณ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เคาร์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ท เจ้าหน้าที่บริการเช็คอินท์และโหลดสัมภาระ (ทุกท่านสามารถโหลดสัมภาระได้ 15 กก. และถือขึ้นเครื่อง 7 กก.) จากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินท์ทุกท่านเข้าระบบโครงการทัวร์เที่ยวไทย (อย่าลืมโทรศัพท์ที่ท่านติดตั้งแอพ "เป๋าตังค์" ที่ทำการจองทัวร์ นำมาด้วยในวันเดินทาง)

10.55 ไทยเวียดเจ็ทแอร์

สายการบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ401 นำท่านออกเดินทางจากสนามบินเชียงราย สู่สนามบินภูเก็ต ทุกท่านกรุณานั่งประจำที่ เพื่อรับบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่ม

13.30 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

คณะเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต หลังทุกท่านรับสัมภาระและพร้อมเพรียงแล้ว มัคคุเทศก์ รอรับคณะนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต

14.30 วัดพระทอง

นำคณะเดินทางถึง วัดพระทอง สักการะหลวงพ่อพระทอง หรือ “พระผุด” เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระผุด เป็นพระพุทธรูปผุดเพียงพระเกตุมาลา สูงประมาณ 1 ศอก คนจีนเรียกกว่า “ภู่ปุ๊ค” เพราะคนจีนเชื่อว่าพระผุดมาจากเมืองจีน คนจีนในภูเก็ต พังงา ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง และกระบี่ ต่างเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

15.30 วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม)

นำคณะเดินทางถึงวัดฉลอง นมัสการ หลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง หลวงพ่อเกลื้อม พระพทุธรูปศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต สร้างความเป็นสิริมงคลของผู้เดินทาง

17.00 ถนนคนเดินหลาดใหญ่ หรือเทียบเท่า ( สุโข สปา รีสอร์ท )

นำคณะเดินทางสู่ถนนถลาง ซึ่งทุกวันอาทิตย์เป็นถนนคนเดินหลาดใหญ่ ชมไฮไลท์อาหารท้องถิ่น และสินค้าต่างๆ มากมาย ให้คณะได้ลองชิมอาหารพื้นเมืองตามอิสระอัธยาศัย

20.00 Suuko Wellness & Spa Resort หรือเทียบเท่า ( The Front Village Karon )

นำคณะเข้าเช็คอินท์สู่ที่พัก โรงแรม สุโข สปา แอนด์ รีสอร์ท รีสอร์ท สุดหรูท่ามกลางธรรมชาติ
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 108ทัวร์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

มัคคุเทศก์และรถตู้ปรับอากาศ ตามมาตรฐาน SHA รับคณะเดินทางสู่จังหวัดพังงา

09.30 สะพานรักสารสิน

นำคณะชมสะพานรักสารสิน พร้อมฟังคำบรรยายความมั่นคงในรัก จากมัคคุเทศก์จนเป็นที่มาของชื่อสะพานรักแห่งนี้

11.00 เสม็ดนางชี

นำคณะชมวิวร้อยล้าน เสม็ดนางชี วิวและบรรยากาศโดดเด่นที่สุดของ จ.พังงา ณ เวลานี้

12.00 สวนอาหารครกไม้ไทย2 หรือเทียบเท่า ( เสม็ดนางชีบูทีค )

นำคณะรับประทานอาหารเที่ยง ณ​ ร้านอาหารครกไม้ไทย 2

14.00 เขารัง สวนสาธารณะใจกลางเมือง

นำคณะเดินทางกลับเข้าสู่ภูเก็ต ถึงเขารัง สวนสาธารณะใจกลางเมืองที่ตั้งอยู่บนเขาสามารถชมวิวทัศนียภาพเมืองภูเก็ตได้360 องศา และชมอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี หรือ นายคอซิมบี้ ณ ระนอง ผู้สร้างคุณูปการให้กับ เมืองภูเก็ตมากมาย และพัฒนาเมืองภูเก็ตแทบทุกด้าน อาทิ การคมนาคม การศึกษา การปกครอง

15.30 ย่านเมืองเก่า ภูเก็ต

นำคณะเดินเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต แหล่งการค้าที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชมตึกสภาพบ้านเรือนในยุคสมัยที่เหมืองแร่เฟื่องฟู สถาปัตยกรรมแบบชิโนยูโรเปี่ยน แวะหยุดถ่ายรูปกับไฮไลท์ภูเก็ตสตรีทอาร์ทที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวภูเก็ต ชมศาลเจ้าแสงธรรม ตึกธนาคารกสิกรไทย ที่ถนนภูเก็ต ถนนพังงา และพลาดไม่ได้กับการช๊อปปิ้ง ณ ถนนถลาง แหล่งผ้าปาเต๊ะ ของฝาก อื่นๆ อีกมากมาย

17.00 แหลมพรหมเทพ

นำคณะเดินทางถึงแหลมพรหมเทพ ชมวิวทิวทัศน์ เก็บภาพถ่ายกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน

18.00 Bukito by ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ หรือเทียบเท่า ( กันเอง2 หรือ สุโข รีสอร์ท )

จากนั้นทุกท่านกลับมาจุดนัดพบ ณ ร้าน Bukito by ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ บริการอาหารเย็น พร้อมดื่มดำไปกับบรรยากาศของพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า

19.30 Suuko Wellness & Spa Resort หรือเทียบเท่า ( The Front Village Hotel )

นำคณะกลับเข้าสู่ที่พัก (พักที่เดิม คืนที่2)

07.00 108ทัวร์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

มัคคุเทศก์พร้อมรับคณะเดินทางสู่ท่าเทียบเรือฉลอง

09.00 ภูเก็ต ฮันนีมูน

นำคณะขึ้นเรือยอร์ชคาตามารัน เดินทางสู่เกาะเฮ ระหว่างชมธรรมชาติของท้องทะเลอันดามัน ซึ่งท่านอาจจะโชคดี ในวันที่ท้องทะเลเป็นใจท่านจะได้ชมน้องโลมา มาว่ายน้ำเทียบเคียงข้างเรือของเรา อาหารกลางวัน บริการแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือยอร์ชคารามารัน พร้อมชมบรรยากาศความสวยงามของเกาะเฮ

12.00 เกาะเฮ

นำคณะขึ้นเกาะเฮ ถ่ายรูป เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ คณะจะไปร่วมสนุกกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำ ต่างๆ อาทิ อาบแดด ดำน้ำตื้น กิจกรรมบางอย่างมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม อาทิ ดำน้ำลึก, Sea Walker, เรือลากล่ม, เรือกล้วย สามารถสอบถามได้จากมัคคุเทศก์ที่เดินทางไปด้วย

14.30 ภูเก็ต ฮันนีมูน

นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือฉลอง ระหว่างทางกลับชมบรรยากาศความสวยงามของท้องทะเลภูเก็ต และร่วมสนุกกับกิจกรรมตกปลา

16.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

คณะเดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง นำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ให้คณะอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะใช้บริการเสริมต่างๆ ของทางโรงแรม อาทิ สปา , นวดแผนโบราณ (บริการเสริมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทุกท่านสามารถสอบถามได้โดยตรงกับทางโรงแรมที่พัก)

17.00 Suuko Wellness & Spa Resort หรือเทียบเท่า ( The Front Village Karon )

นำคณะกลับถึงโรงแรมที่พัก (พักที่เดิม คืนที่ 3) ให้คณะอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะใช้บริการเสริมต่างๆ ของทางโรงแรม อาทิ สปา , นวดแผนโบราณ ( บริการเสริมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทุกท่านสามารถสอบถามได้โดยตรงกับทางโรงแรมที่พัก )

18.30 สุโข สปา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( The Front Village )

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

05.30 108ทัวร์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

06.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

นำคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต

07.00 108ทัวร์

นำคณะเช็คอินท์รับบอร์ดดิ้งพาส พร้อมโหลดสัมภาระสายการบินไทยเวียดเจ็ท (ทุกท่านสามารถโหลดสัมภาระได้ท่านละ 15 กก.) พร้อมทั้งให้คณะเช็คเอาท์ผ่านแอพ "เป๋าตังค์" ออกจากโครงการทัวร์เที่ยวไทย

08.15 ไทยเวียดเจ็ทแอร์

สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ400 คณะออกเดินทางจากสนามบินภูเก็ต มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานเชียงราย ทุกท่านกรุณานั่งประจำที่นั่ง เพื่อรับบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง

10.25 ไทยเวียดเจ็ทแอร์

สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ นำคณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยสวัสดิภาพ อิสระแยกย้ายเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง "Home Sweet Home"