7,692/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. รถตู้ปรับอากาศเดินทางตามโปรแกรม
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. ที่พัก 2 คืน
4. ค่าอาหาร 6 มื้อตามรายการที่ระบุ
5. มัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุอาทิค่าอาหารและเครื่องดื่มค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
330/12
เบอร์โทร
088226926
อีเมล
info@udomporntours.co.th
หมายเหตุ

1. รัฐบาลจ่ายให้ 40% ของแพ็คเกจแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
2.ต้องจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน
3. 1 คน ใช้ได้ 1 สิทธิ์ และอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
4. สิทธิ์จะใช้ได้เมื่อชำระเงินแล้ว
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ คณะไม่ถึง โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
6. บริษัท สามารถเปลี่ยนแปลงที่พัก ร้านอาหาร กรณีวันเดินทางไม่ว่าง โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง
7. กรณีลูกค้ายกเลิก ไม่สามารถคืนเงินได้ เว้นแต่จะมีประกาศจากทางภาครัฐ
8. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" เท่านั้น
9. เดินทาง 15 ตุลาคม 64 - 31 มกราคม 65

เชียงใหม่-ฮิโนกิแลนด์-ดอยแม่สะลอง-ผาฮี้วิวหลักล้าน - สิงค์ปาร์ค 3 วัน2 คืน

location_on เชียงใหม่ - เชียงราย
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมพร ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงใหม่-ฮิโนกิแลนด์-ดอยแม่สะลอง-ผาฮี้วิวหลักล้าน - สิงค์ปาร์ค 3 วัน2 คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1.เบี้ยเลี้ยงวันละ 1,000*3= 3,000 บาท
2.ค่าห้องมัคคุเทศก์ 2วัน =1,200 บาท
3.ค่าประกันมุคคุเทศก์ 25 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 4,225 บาท
(ลูกค้า 6 คน เฉลี่ยคนละ 705 บาท)

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ประกันการเดินทาง 25
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 50บาท
3. ภาษี 430
= 505

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมดคนละ 705+505 = 1,210

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

08.00 หจก.อุดมพรทัวร์

คณะทัวร์พบกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อเดินทางออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงราย

11.00 ฮิโนกิแลนด์​

ยินดีต้อนรับสู่ ฮิโนกิแลนด์ แลนมาร์คของอำเภอไชยปราการ อาณาจักรฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างเลียนแบบปราสาทและหมู่บ้านโบราณของคนญี่ปุ่น เปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เมื่อเราก้าวเข้าไปเราก็จะพบกับ โคมแดง ซึ่งเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น แปลเป็นไทยได้ว่า “โชคดี” แต่อยู่ตรงประตูทางเข้าซึ่งแปลโดยรวมก็คือประตูแห่งความโชคดีซึ่งทุกคนที่จะเข้าไปด้านในจะต้องผ่านประตูนี้ ภายในตกแต่งด้วยดอกซากุระ มีการจัดสวนแบบญี่ปุ่น มีเสาโทริอิสีแดงมีทั้งหมด 88 คู่ เมื่อเดินไปจนสุดทางจะเจอคู่ที่ใหญ่ที่สุด

12.00 บ้านสวนโกลัก

เดินทางไปรับประทานอาหารไสตล์ญี่ปุ่นที่ร้าน บ้านสวนโกลัก บรรยากาศในสวน อินทผาลัมแห่งแรกในประเทศไทย

14.00 หจก.อุดมพรทัวร์

เดินทางไปจังหวัดเชียงรายเส้นท่าตอน ฝาง แวะนั่งเรือหางยาวจากท่าเรือบ้านรวมมิตร ล่องแม่น้ำกกสั้นๆชมบรรยากาศระหว่างทาง

16.00 หจก.อุดมพรทัวร์

เดินทางโดยรถตู้มุ่งสู่จังหวัดเชียงราย มุ่งสู่ดอย แม่สะลอง ดอยที่มีการปลูกชามากที่สุดของเมืองไทย มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา แถมรสชาติชายังอร่อย มีการส่งขายทั้งในและต่างประเทศ และด้วยความที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากถึง 1200 เมตร จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี แวะจิบชาที่ไร่ชา 101 เลือกซื้อชาตามอัธยาศัย

17.00 หจก.อุดมพรทัวร์

นำท่านเดินทางสู่อำเภอเมืองเชียงราย

18.30 โรงแรมGrand Vista Hotel

เดินทางเข้าสู่ที่พัก ที่ โรงแรม Grand Vista Hotel

19.00 ร้านมาลองเต๊อะ

รับประทานอาหารที่ร้าน มาลองเต๊อะ เดิม เป็น ครัวศิลปะ ระหว่างรออาหารท่านสามารถเดินชมงานศิลปะได้บริเวณร้านอาหาร หลังจากนั้นเดินทางกลับที่พัก

08.00 โรงแรม Grand Vista Hotel

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม Grand Vista Hotel

09.30 หจก.อุดมพรทัวร์

เดินทางไปดอยผาฮี้แหล่งปลูกกาแฟที่ขึ้นชื่อของเชียงราย ที่คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเยี่ยมส่งขายตามร้านกาแฟต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่เพียงแต่ชื่อเสียงในเรื่องของกาแฟเท่านั้น แต่ถ้าพูดถึงวิวทิวทัศน์ของบ้านผาฮี้ก็โดดเด่นไม่แพ้กัน เพราะที่ตั้งอยู่บนดอยสูงโอบล้อมด้วยทิวเขาที่สวยงามและมีรูปร่างแปลกตา

11.00 หจก.อุดมพรทัวร์

เดินทางสู่ดอยผาหมี ตามรอยพ่อหลวง

12.00 หจก.อุดมพรทัวร์

รับประทานอาหารกลางวันบนรถ

13.00 หจก.อุดมพรทัวร์

ดื่มด่ำกับบรรยากาศขุนเขา รายล้อมด้วยไร่กาแฟ หลากหลายสายพันธุ์

13.30 หจก.อุดมพรทัวร์

เดินทางลงมายังตัวเมือง เชียงราย

15.30 หจก.อุดมพรทัวร์

แวะวัดห้วยปลากั้ง วัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ ” พบโชคธรรมเจดีย์” รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลมผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ และเป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันทร์หอมองค์ใหญ่ รวมทั้งรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวองค์ใหญ่ และโบสถ์สีขาวที่งดงามด้วยลวดลายปูนปั้นสุดอลังการ

16.30 โรงแรม Grand Vista Hotel

เดินทางกลับโรงแรม โรงแรม Grand Vista Hotel

18.00 หจก.อุดมพรทัวร์

พานักท่องเที่ยวไปย่านไนท์บาซ่า รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

20.00 หจก.อุดมพรทัวร์

เดินทางกลับโรงแรม Grand Vista Hotel

08.00 โรงแรม Grand Vista Hotel

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม Grand Vista Hotel

09.30 หจก.อุดมพรทัวร์

เดินทางไปไร่บุญรอด มาถึงเวลาแห่งความสนุก รถรางกำลังพาเราเข้าไปภายในไร่ ทั้ง 4 จุด พร้อมไกด์ที่คอยอธิบายประวัติความเป็นมา รวมถึงพืชผลและพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่ปลูกภายในไร่บุญรอด นั่งรถรางผ่านถนนชมวิวระหว่างทางกับพื้นหญ้าไล่ระดับเขียวขจี ให้ความรู้สึกเหมือนวิวในต่างประเทศ

10.00 บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ( สาขา 00001 )

นั่งรถรางชมวิวทิวทัวน์ภายในไร่ชา

12.00 หจก.อุดมพรทัวร์

รับประทานอาหารกลางวันบนรถ

14.00 หจก.อุดมพรทัวร์

เดินชมความงดงามของวัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทยสร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตา ผสานวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ ความงดงามของอุโบสถสีขาวประดับด้วยกระจกสีเงินแวววาว และลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงประดับด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามประณีตที่เห็นแล้วต้องตะลึง

15.00 หจก.อุดมพรทัวร์

แวะซื้อ พายที่อร่อยของฝากจากเชียงราย สวนจริณ ก่อนกลับเชียงใหม่

19.00 หจก.อุดมพรทัวร์

ถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ