13,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เชียงใหม่ - ภูเก็ต - เชียงใหม่ (รวมทุกอย่างแล้ว)
- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถตู้ / รถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยว (ตามจำนวนผู้เดินทางในแต่ละทริป)
- ค่าเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า รวม ไกด์ชำนาญการ, อาหารเย็นบนเรือ ชุดซาชิมิ+สเต็กไก่ และจิบไวน์
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ากิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000/500,000 บาท (คุ้มครองตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในกรมธรรม์)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย
1.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือหักจากที่รัฐฯ สนับสนุน เต็มจำนวนทันที่ หลังจากการจอง (ภายใน 24 ชม.)
2.การชำระค่าทัวร์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์" เท่านั้น โดยชื่อที่ลงในแอพพลิเคชั่น“เป๋าตัง” ต้องเป็นชื่อเดี่ยวกันกับผู้เดินทางเท่านั้น
3.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้
4.เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ทุกกรณี
5..ผู้เดินทางต้องนำโทรศัพท์เครื่องที่มีแอพพลิเคชั่น“เป๋าตัง”ที่ลงทะเบียนในชื่อท่านพกเดินทางไปด้วย
6.รัฐฯ สนับสนุนเงินโครงการ 40% ของค่าทัวร์ (ไม่เกิน 5,000)
7.รัฐฯ สนับสนุนเงินโครงการให้สำหรับผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เท่านั้น

การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ต้องได้รับวัคซีนครบตามเงื่อนไขดังนี้
Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม
Sinovac + Aztra Zeneca
Aztra Zeneca 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Pfizer 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Modena 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Johnson & Johnson 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
15/28 ถนนผดุงภักดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
เบอร์โทร
0902135253
อีเมล
jointour108@gmail.com
หมายเหตุ

1.โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม และสภาพอากาศในวันเดินทาง
2.รัฐฯ สนับสนุนโครงการทัวร์เที่ยวไทย 40% (ไม่เกิน 5000 บาท) จากราคาค่าทัวร์
3.รัฐฯ สนับสนุนโครงการทัวร์เที่ยวไทยให้สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

(06 Celeb Trip) 3 วัน 2 คืน เชียงใหม่ - พังงา - ภูเก็ต โปรแกรมหรู จัดเต็มโปรแกรมอาหาร ที่พัก บินตรงโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

location_on เชียงใหม่ - ภูเก็ต
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 108 ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงใหม่ - ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน เที่ยว+พัก ระดับไฮโซ จ่ายในราคาชาวบ้าน
บินตรงกับ ไทยแอร์เอเชีย เชียงใหม่-ภูเก็ต-เชียงใหม่ (รวมโหลดสัมภาระและอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ)
เที่ยวภูเก็ตช่วงไฮซีชั่น ที่สุดของทะเล ที่สุดของธรรมชาติ ที่สุดของความสวยงาม
ที่พักคัดสรรค์มาอย่างหรูและดีสุด ในราคาที่คุ้มที่สุด
ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า สุดแสนโรแมนติค ตามไสตล์ไฮโซ Celeb
ชมวิวระดับร้อยล้าน เสม็ดนางชี
อาหารทะเล จัดเต็ม จัดครบ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายการทัวร์รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเพื่อกระจายให้ทั่วถึงร้านค้าในพื้นที่
และเลือกโรงแรมระดับ 4-5 ดาว เพื่อเสนอแก่นักท่องเที่ยวที่มีทุนทรัพย์ และสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้
ค่าบริหารดำเนินการได้คำนวณรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้แล้ว

11.00 สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

ทุกท่านพร้อมเพรียงกัน ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เคาร์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริการเช็คอินท์และโหลดสัมภาระ (ทุกท่านสามารถโหลดสัมภาระได้ 15 กก. และถือขึ้นเครื่อง 7 กก.) จากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินท์ทุกท่านเข้าระบบโครงการทัวร์เที่ยวไทย (อย่าลืมนำโทรศัพท์ที่ท่านติดตั้งแอพ "เป๋าตังค์" ที่ทำการจองทัวร์ มาด้วยในวันเดินทาง)

13.00 ไทยแอร์เอเชีย

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3162 นำท่านเดินทางออกจากเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่เกาะภูเก็ต ทุกท่านกรุณานั่งประจำที่นั่ง เพื่อรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม

15.30 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

มัคคุเทศก์รอรับคณะ ณ จุดนัดพบ หลังทุกท่านรับสัมภาระและพร้อมเพรียงแล้วออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต

17.00 แหลมพรหมเทพ

นำคณะเดินทางถึงแหลมพรหมเทพ ชมวิวทิวทัศน์ เก็บภาพถ่ายกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน

18.00 Bukito by ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ หรือเทียบเท่า ( กันเอง2 หรือ สุโข สปา รีสอร์ท )

จากนั้นทุกท่านกลับมาจุดนัดพบ ณ ร้าน Bukito by ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ บริการอาหารเย็น พร้อมดื่มดำไปกับบรรยากาศของพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า

20.00 Seaview Patong Hotel หรือเทียบเท่า ( Four Points by Sheraton Patong Beach Resort หรือ Suuko Wellness & Spa Resort )

นำคณะเข้าเช็คอินท์สู่ที่พัก Seaview Patong โรงแรมสุดหรูหน้าชายหาดป่าตอง อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 108ทัวร์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

มัคคุเทศก์และรถตู้ปรับอากาศ ตามมาตรฐาน SHA รับคณะเดินทางสู่จังหวัดพังงา

09.30 สะพานรักสารสิน

นำคณะชมสะพานรักสารสิน พร้อมฟังคำบรรยายความมั่นคงในรัก จากมัคคุเทศก์จนเป็นที่มาของชื่อสะพานรักแห่งนี้

11.00 เสม็ดนางชี

นำคณะชมวิวร้อยล้าน เสม็ดนางชี วิวและบรรยากาศโดดเด่นที่สุดของ จ.พังงา ณ เวลานี้

12.00 สวนอาหารครกไม้ไทย2 หรือเทียบเท่า ( เสม็ดนางชีบูทีค )

นำคณะรับประทานอาหารเที่ยง ณ​ ร้านอาหารครกไม้ไทย 2

14.00 เขารัง สวนสาธารณะใจกลางเมือง

นำคณะเดินทางกลับเข้าสู่ภูเก็ต ถึงเขารัง สวนสาธารณะใจกลางเมืองที่ตั้งอยู่บนเขาสามารถชมวิวทัศนียภาพเมืองภูเก็ตได้360 องศา และชมอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี หรือ นายคอซิมบี้ ณ ระนอง ผู้สร้างคุณูปการให้กับ เมืองภูเก็ตมากมาย และพัฒนาเมืองภูเก็ตแทบทุกด้าน อาทิ การคมนาคม การศึกษา การปกครอง

14.30 ย่านเมืองเก่า ภูเก็ต

นำคณะเดินเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต แหล่งการค้าที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชมตึกสภาพบ้านเรือนในยุคสมัยที่เหมืองแร่เฟื่องฟู สถาปัตยกรรมแบบชิโนยูโรเปี่ยน แวะหยุดถ่ายรูปกับไฮไลท์ภูเก็ตสตรีทอาร์ทที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวภูเก็ต ชมศาลเจ้าแสงธรรม ตึกธนาคารกสิกรไทย ที่ถนนภูเก็ต ถนนพังงา และพลาดไม่ได้กับการช๊อปปิ้ง ณ ถนนถลาง แหล่งผ้าปาเต๊ะ ของฝาก อื่นๆ อีกมากมาย

16.00 ภูเก็ต ฮันนีมูน หรือเทียบเท่า ( นิกรมารีน )

นำคณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ขึ้นเรือยอร์ชคาตามารัน มุ่งหน้าสู่แหลมพรหมเทพ ชมบรรยากาศความสวยงามของท้องทะเลยามเย็น ล่องเรือยอร์ชผ่านจุดชมวิวด่าวยะนุ้ย พร้อมเก็บภาพประทับใจ ล่องเรือยอร์ชต่อไปแหลมกระทิงพร้อมชมภาพบรรยกาศพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า คู่ไปกับการรับประทานอาหารเย็นบนเรือ (ซาชิมิและสเต็กไก่) พร้อมทั้งเสริฟไวน์ เปิดเพลงคลอเคลียเบาๆ สุดแสนโรแมนติค และประทับใจกับประสบการณ์ใหม่ๆ

20.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

คณะเดินทางกลับถึงท่าเทียบเรือยอร์ช พร้อมภับภาพสวยๆ จากช่างภาพมืออาชีพ แล้วนำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

21.00 Seaview Patong Hotel หรือเทียบเท่า ( Four Points by Sheraton Patong Beach Resort หรือ Suuko Wellness & Spa Resort )

นำคณะกลับถึงที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่เดิม คืนที่ 2)

06.00 108ทัวร์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

นำคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต

08.30 108ทัวร์

นำคณะเช็คอินท์รับบอร์ดดิ้งพาส พร้อมโหลดสัมภาระ (ทุกท่านรวมค่าโหลดสัมภาระ 15 กก.) สายการบินไทยแอร์เอเชีย พร้อมทั้งเช็คเอาท์ผ่านแอพ "เป๋าตังค์" ออกจากโครงการทัวร์เที่ยวไทย

10.45 ไทยแอร์เอเชีย

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3161 ออกเดินทางจากสนามบินภูเก็ต มุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ (ทุกท่านกรุณานั่งประจำที่นั่ง เพื่อรับบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.30 ไทยแอร์เอเชีย

สายการบินไทยแอร์เอเชีย นำคณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ อิสระแยกย้ายเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง "Home Sweet Home"