4,999/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

❌โปรแกรมทัวร์นี้สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
❌โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์ทบินของท่าน
❌ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและสภาพอากาศในแต่ละวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
54/2 ซอย คู็บอน 50 บางชัน คลองสามวา
เบอร์โทร
0887583866
อีเมล
smilethailandtour@hotmail.com
หมายเหตุ

เที่ยวกระบี่จัดเต็ม 4วัน 2คืน พักที่สุดชิค พร้อมทริปสุดปัง

location_on กรุงเทพมหานคร - กระบี่
โดย สไมล์ไทยแลนน์ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวกระบี่จัดเต็ม 4วัน 2คืน พักที่สุดชิค พร้อมทริปสุดปัง
ฟรี✅
- ค่าเดินทางไป-กลับ กรุงเทพ-กระบี่
- ค่าอาหาร 5มื้อ
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
- ค่าประกันอุบัติเหตุทางทะเล
- ค่าเรือพาเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่ามัคคุเทศก์ 750 บาท
ค่าเบล็ดเตล็ด 100บาท
รวม 850 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

17.30 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส ทัวร์ จำกัด

รับทุกท่าน ณ จุดนัดพบ

18.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส ทัวร์ จำกัด

ออกเดินทาง สู่จังหวัด กระบี่ บริการอาหาร Box Set บนรถ (1)

08.30 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส ทัวร์ จำกัด

นำทุกท่านเดินทางถึงท่าเรือ

09.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส ทัวร์ จำกัด

ออกเดินทางโดยเรือหางยาว (จอยทริป) มุ่งหน้าสู่ "ทะเลแหวก" ที่เป็นแนวสันทรายเชื่อมต่อระหว่าง 3 เกาะ เกาะไก่ เกาะทับ และเกาะหม้อ เข้าด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งสามเกาะนี้เป็น 3 เกาะเด่นที่อยู่ใน หมู่เกาะปอดะ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกัน มีสันฐานติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็น แนวสันทราย เชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทรายนี้จะจมหายไปเมื่อน้ำขึ้นสูง เมื่อน้ำลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมา เหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกกันเป็นสามส่วน สันทรายจะโผล่ในช่วงที่น้ำทะเลลดต่ำสุด แต่ถึงแม้ว่าสันทราย จะไม่โผล่เราก็สามารถเดินเล่น ได้ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว "อันซีน อิน ไทยแลนด์” จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการังและฝูงปลา ที่เกาะไก่

12.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส ทัวร์ จำกัด

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค อาหารกล่อง (1) บนเกาะหรือบนเรือ พร้อมออกเดินทางต่อไปยัง เกาะปอดะ เล่นน้ำดำผิวน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

13.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส ทัวร์ จำกัด

ออกเดินทางต่อไปยังอ่าวไร่เลย์ ชมทัศนียภาพบริเวณ "หาดถ้ำพระนาง" อันเป็นที่ตั้งของ ถ้ำพระนาง ด้วยเป็นที่สถิตของ พระนางอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือเมื่อเข้าไปอยู่ใหญ่เรียงรายในยามพระอาทิตย์ตก จะเป็นมุมมองสวยงามแปลกตา น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่ง ในเมืองไทย บรรยากาศในช่วงเวลากลางวัน ณ อ่าวถ้ำพระนาง แห่งนี้จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศชมนักท่องเที่ยวปีนผา พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในถ้ำมองออกมาจะเห็นปากโพรงถ้ำ มีหินย้อยลงมาเป็นฉากระย้า สวยงาม มีท้องทะเลกว้างและเกาะน้อยใหญ่

16.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส ทัวร์ จำกัด

เรือถึงท่าเรือ รถรอรับท่านเพื่อส่งกลับโรงแรม

17.00 Monotel Aonang

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางเข้าที่พัก MONOTEL

18.30 Monotel Aonang

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร โรงแรม (2)

07.00 Monotel Aonang

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส ทัวร์ จำกัด

รถรอรับที่โรงแรมที่พักเพื่อเดินทาง
นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือวิปัสสนา วัดนี้มีข้อสันนิษฐานว่าเนื่องจากในอดีตเคยมีเสืออาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติ เป็นรูปแบบของอุ้งเท้าเสือ ส่วนที่มาของวัดนี้น่าจะมาจากพระธุดงค์ที่เดินทางจาริกไปเพื่อหาสถานที่วิเวกในการปฏิบัติธรรม มาอาศัยอยู่ตามถ้ำ และมีชาวบ้านที่ศรัทธาตามมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นวัด(วัดถ้ำเสือ)ในเวลาต่อมา วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งความโดดเด่นของวัดและชื่อเสียงของ "หลวงพ่อจำเนียร" เจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธามาช้านาน สภาพโดยทั่วไปของวัดถ้ำเสือมีลักษณะ เป็นสวนป่า เป็นโพรงถ้ำ มีเพิงผาและแหล่งถ้ำธรรมชาติ เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำลอด ถ้ำช้างแก้ว ถ้ำลูกธนู ถ้ำพระ เป็นต้น ถ้ำบางแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณวัดยังสามารถใช้เป็นศูนย์กลางการนั่งฌานของพระภิกษุและเหล่าอุบาสก อุบาสิกาได้อีกด้วย

13.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส ทัวร์ จำกัด

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สระมรกต ตั้งอยู่ในอำเภอคลองท่อม มีกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระ น้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบๆ บริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมี พรรณไม้ที่น่าสนใจ
บ่อน้ำผุด ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสระมรกต ลักษณะเป็นตาน้ำสีฟ้าอมน้ำเงิน เป็นสระน้ำแร่ธรรมชาติ ด้วยความมีแร่ธาติอยู่ มาก และได้สะท้อนแสงอย่างที่เห็น ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เป็นแอ่งน้ำตามธรรมชาติขนาดเล็ก มีฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาเหนือน้ำ ตลอดเวลา สันนิษฐานว่าเกิดจากน้ำที่ซึมออกมาจากใต้ดิน ทำให้ที่แห่งนี้มีน้ำตลอดปีและไหลเป็นลำธารสู่ที่ต่างๆ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกร้อน คลองท่อม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกระบี่ มีลักษณะเป็นน้ำตกร้อน อุณหภูมิประมาณ 40 – 50 องศาเซลเซียล เป็นน้ำร้อนที่ซึมมาจากผิวดินซึ่งมีป่าละเมาะปกคลุมอยู่ ตัวน้ำตกร้อน มีขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 เมตร มี 3 ชั้น แต่ที่พิเศษ คือ แต่ละชั้น มีแอ่งลักษณะคล้ายอ่างอาบน้ำ ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของตะกอนหินปูนในน้ำร้อน ชั้นละ 4 – 5 อ่าง ลึกประมาณ 1 – 1.5 เมตร ในน้ำมีสารกำมะถัน เจือจางเป็นส่วนประกอบ มีอุณหภูมิพอเหมาะสามารถอาบน้ำและแช่ได้ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปแช่น้ำ หรือแช่เท้าเพื่อสุขภาพ

18.30 Monotel Aonang

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางเข้าที่พัก MONOTEL

07.00 Monotel Aonang

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม (4)
ให้ทุกท่านได้ทำการ Check Out ออกจากห้องพักให้เรียบร้อย

09.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส ทัวร์ จำกัด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปูดำ ถ่ายรูป เขาขนาบน้ำ ซึ่งเป็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่และ ประติมากรรมปูดำ ประติมากรรมปูดำ ประกอบไปด้วยตัวแม่ 1 ตัว และตัวลูก 3 ตัว สร้างขึ้นจากทองคำเหลืองรมคำ สัดส่วนสวยงาม สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว ในนิทานอิสปเรื่องแม่ปูกับลูกปู เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก”

12.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส ทัวร์ จำกัด

นำทุกท่านเดินทาง กลับกรุงเทพ บริการอาหาร Box Set บนรถ (5)

21.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส ทัวร์ จำกัด

เดินทางถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ