12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- ค่ารถทัวร์ปรับอากาศ2ชั้น จำนวน 8 วัน
-บริการอาหาร 15 มื้อ , อาหารว่าง ขนม บนรถ
-ค่ารถตู้ 10ที่นั่ง ตามที่ระบุในโปรแกรม, ค่าบริการจอดรถ
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,00บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
-ค่าเข้าชม-ค่าธรรมเนียมตามโปรแกรมที่ระบุ
-ค่าเรือไป-กลับ วัดโลกติการาม
-บริการหมวกนำเที่ยวท่านละ 1 ใบ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
48 ถนนบ้านหนองเหรียง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง
เบอร์โทร
0628925292
อีเมล
sopatour@hotmail.com
หมายเหตุ

-รายการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และจะไม่รับผิดชอบในกรณีล่าช้าที่เกิดจากการจลาจล ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ ความล่าช้าของผู้เดินทางและเหตุการณ์ล่วงหน้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ทางทีมงานจะคำนึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางโสภาทัวร์หวังว่ารายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นนี้ คงเป็นที่เพียงพอในการพิจารณาใช้บริการโสภาทัวร์ของเรา หากท่านต้องการรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ทุกโอกาส

บริการด้วยหัวใจ ห่วงใยทุกเส้นทาง โสภาทัวร์
โสภาทัวร์ใบอนุญาตเลขที่20/00202

ทัวร์เที่ยวไทย ไปภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย

location_on ชุมพร - นนทบุรี
โดย โสภาทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

-นครสวรรค์ - พาสาน-น่าน-ดอยเสมอดาว-อุทยานขุนสถาน -พระธาตุแช่เเห้ง- วัดก๋ง -ถนนโค้งเลข3-ม่อนกิ่วม่วง-วัดภูมินทร์- เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ไร่ชาฉุยฟง- ดอยผาฮี้-เชียงรายดอกไม้งาม -แสงสีในดินแดนมหัศจรรย์-วัดร่องเสือเต้น-แพร่-ไหว้พระวัดกลางน้ำ-พระธาตุช่อแฮ-นนทบุรี

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

-ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์และSTAFF
ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และSTAFF ( 8 วัน)
1.เบี้ยงเลี้ยง 9,600+4,800 = 14,400 บาท
2.ค่าที่พัก = 3,900 บาท
3.ค่ารถตู้ =1,200+1,200 =2,400 บาท
4.ค่าประกันเดินทาง 35+35 =70 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และ STAFF =20,770.00 บาท
ลูกค้า 30 ท่าน เฉลี่ยคนละ 692.33 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง= 35 บาท
2.ค่าน้ำ ค่าขนม และของบริการบนรถ =300บาท
3.ค่าที่พักพนักงานขับรถ = 3,900 บาท เฉลี่ย = 130 บาทต่อคน
รวมค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ดลูกค้า =465 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,157.33 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

00.19 โสภาทัวร์

-คณะพร้อมกันณ. จุดนัดหมาย ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศ 2ชั้น สู่จังหวัดนครสวรรค์
แวะรับสมาชิกระหว่างทาง ถึงจังหวัดชุมพร เชคอินสแกนใบหน้า ผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
( ค่ารถทัวร์ไปกลับตรัง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครสวรรค์ น่าน เชียงราย และเเวะเที่ยวตามเส้นทาง จำนวน 8 วัน )

07.30 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเช้าจังหวัดชุมพร ( อิสระ)

12.00 โสภาทัวร์

-รับประท่านอาหารกลางวัน ระหว่างทาง ( อิสระ )

18.00 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง ( อิสระ )

21.30 โรงแรม 42 C นครสวรรค์

-นำท่านเข้าพักโรงแรม42 C จังหวัดนครสวรรค์ ( คืนที่1)
*เลขที่23/18ถนนนครสวรรค์ -พิษณุโลก หมู่10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

06.30 โรงแรม42C

-บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารโรงแรม ( มื้อที่1 )

09.30 โสภาทัวร์

-ชมพาสาน สัญญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

12.00 โสภาทัวร์

รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง ( อิสระ )

18.00 เฮือนเจ้านาง

- บริการอาหารเย็นร้านอาหารเฮือนเจ้านาง จังหวัดน่าน ( มื้อที่2 )
*เลขที่400/1 ท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน55000

21.30 โรงแรมเทวราช

-นำท่านเข้าพักโรงแรมเทวราช ( คืนที่2 ) พักห้องละ 2 ท่าน
*เลขที่ 466 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

06.30 โรงแรมเทวราช

- บริการอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารโรงแรม ( มื้อที่3 )

08.30 โสภาทัวร์

- นมัสการพระธาตูเเช่แห้ง

09.30 โสภาทัวร์

-ชมพิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติน่านเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดแห่งแรกของจังหวัดน่าน เป็นอาคารแบบยุโรปเข้ามาในรัชกาลที่5 ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองน่าน ภายในชม'' งาช้างดำ'' หนึ่งเดียวในโลก แปลกตรงที่ไม่ได้มีสีขาวหรือออกเหลืองเช่นงาช้างทั่วไป แต่กลับมีสีนำตาลเข้มค่อนไปทางสีดำ โดยวางอยู่โดยมีรูปสลักไม้เป็นครุฑตัวสีน้ำเงิน มีปีกสีทองทำท่าแบกงาช้างอยู่ด้านบน

10.00 โสภาทัวร์

-ถ่ายภาพที่ระลึก ซุ้มต้นลีลาวดี หรือต้นลั่นทม บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซึ่ง

10.30 โสภาทัวร์

-ชมวัดภูมินทร์

12.00 โสภาทัวร์

-บริการอาหารกลางวันเเบบกล่อง น้ำดื่ม กาแฟ ( มื้อที่4 )

13.30 โสภาทัวร์

-นำคณะนั่งรถตู้จุดชมวิว กิ่วม่วง ม่อนกิ่วม่วง ร้านกาเเฟวิวดี ตั้งอยู่ริมทาง-ไหล่เขา บนเส้นทางระหว่างอำเภอเมืองน่าน-สันติสุข-บ่อเกลือ นั่งจิบกาแฟแลวิวภูเขาที่สวยงาม บวกกับการตกเเต่งร้านสไตล์ล้านนาที่เข้ากับธรรมชาติบนถนนลอยฟ้า( บริการกาแฟ-เครื่องดื่ม)

14.30 โสภาทัวร์

- ถนนลอยฟ้า ปัว- บ่อเกลือ-สันติสุข เป็นเส้นทางที่สวยงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ในการเเวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เช็คอินอันซีนไฮเวย์ ''โค้งเลข 3'' กับวิวธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่ถนนหมายเลข1081

15.30 โสภาทัวร์

- วัดศรีมงคล ( วัดก๋ง ) วัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมทัศนียภาพที่สวยงาม

18.00 น้ำทอง

-นำท่านเข้าพักโรงแรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน ( คืนที่3 )
*เลขที่321 หมู่6 ถนนน้ำทองน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

18.29 โรงแรมน้ำทอง หรือเทียบเท่า ( เฮือนเจ้านาง )

-บริการอาหารเย็นห้อง ณ.ห้องอาหารโรงแรมน้ำทอง ( มื้อที่5 )
*เลขที่321 หมู่6 ถนนน้ำทองน่าน ตำบลกู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

04.30 โสภาทัวร์

-นั่งรถตู้สู่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

06.00 โสภาทัวร์

- อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกดอยเสมอดาว

07.00 โสภาทัวร์

-บริการอาหารเช้าเเบบกล่อง กาแฟ - นม ขนม ( มื้อที่6)

10.00 โสภาทัวร์

-อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ขุนเขาที่มีอากาศหนาวเย็น นำท่านชมดอกนางพญาเสือโคร่ง

11.00 โสภาทัวร์

-ชมไร่องุ่นขุนสถาน ณ.อุทยานขุนสถานน่าน ชิม-ช้อปองุ่นดำไร้เมล็ด

11.40 โสภาทัวร์

-ชมไร่สตรอว์เบอร์รี่ของชาวเขาที่ปลูกเรียงรายกันณ.ขุนสถาน เป็นไร่ริมเชิงเขา นอกจากชิม - ช้อปสตรอว์เบอร์รี่สดๆจากไร่แล้ว ยังสามารถถ่ายภาพสวยๆกับไร่สตรอว์เบอร์รี่และวิวขุนเขาสลับซับซ้อนกว้างไกลสุดสายตา โดยพันธุ์ส่วนใหญ่ที่ปลูกคือพันธ์พระราชทาน 80

12.30 โสภาทัวร์

-บริการอาหารเที่ยงแบบกล่อง - น้ำดื่ม ขนม ( มื้อที่7 )

18.30 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเย็นจังหวัดเชียงราย ( อิสระ )

21.30 โรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ท

-นำท่านเข้าพักโรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ทจังหวัดเชียงราย ( คืนที่4 )
*เลขที่ 515 หมู่ 7 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดน่าน

06.00 โรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ท

-บริการอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารโรงแรม ( มื้อที่8 )

06.45 โสภาทัวร์

-นำคณะนั่งรถตู้ สู่ดอยเเม่สอง และดอยผาฮี้

08.30 โสภาทัวร์

-ถ่ายภาพที่ระลึกดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท ดอยแม่สลอง

09.30 โสภาทัวร์

-นำคณะชมไร่ชาวังพุดตาล ไร่ชาที่ขึ้นชื่อของดอยเเม่สลอง ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ จากนั้นเที่ยวชมตลาดดอยแม่สลอง

12.00 เฮื้อนจั๋นคำ หรือเทียบเท่า ( ปุณยมันตรา รีสอร์ท )

-บริการอาหารเที่ยง ร้านอาหารเฮือนจั่นคำ ( มื้อที่9)
*เลขที่111 หมู่ที่5 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอเเม่จัน จังหวัดเชียงราย

14.00 โสภาทัวร์

-นำคณะชมความงดงามและทัศนียภาพไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดีของบริษัทฉุยฟงทีจำกัด

16.30 โสภาทัวร์

-เที่ยวดอยผาฮี้ นั่งจิบกาแฟ แลพระอาทิตย์ตกยามเย็น

19.30 หจก.ปุณยมันตรารีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( เฮือนจั๋นคำ )

-บริการอาหารเย็น ณ. ปุณยมันตรารีสอร์ท ( มื้อที่10)
*เลขที่316 หมู่7 ตำบลแม่ไร่ อำเภอเเม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240

21.00 เอ็มบูทีครีสอร์ท

-นำท่านเข้าพักโรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
*เลขที่ 515 หมู่7 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย57000

06.30 โรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ทเชียงราย

-บริการอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่11)

08.30 โสภาทัวร์

-เที่ยวงานเชียงรายดอกไม้งาม '' ทิวลิปงามที่กลางนครเชียงราย''

10.20 โสภาทัวร์

-นำท่านชมมหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2021 ''เเสงสีในดินแดนมหัศจรรย์''ชมการร้อยเรื่องราวของจังหวัดเชียงราย ผ่านดอกไม้ ศิลปะและเเสงสีได้อย่างลงตัว

11.45 ร้านอาหารท่าน้ำภูเเล หรือเทียบเท่า ( เอกโอชา )

-บริการอาหารเที่ยง ร้านอาหารท่าน้ำภูแล ( มื้อที่12 )
*เลขที่341 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 27100

13.40 โสภาทัวร์

-ชมอุโบสถสีน้ำเงิน วัดร่องเสือเต้น

16.30 โสภาทัวร์

-ลงเรือสู่วัดติโลกอาราม วัดเก่าแก่กลางกว๊านพะเยาที่มีอายุราว 500กว่าปี เเวะไหว้พระวัดกลางน้ำ

18.00 แสงจันทร์

-บริการอาหารเย็นร้านอาหารแสงจันทร์ ( มื้อที่13)
*เลขที่17/4ถนนชายกว๊าน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

22.00 โรงแรมแพร่นครา

-นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมแพร่นครา จังหวัดเเพร่( คืนที่6 )

07.00 โรงแรมเเพร่นครา

-บริการอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรมแพร่นครา ( มื้อที่14)

08.45 โสภาทัวร์

-นมัสการพระธาตุช่อเเฮ พระธาตุที่เคารพบูชาของเมืองเเพร่

09.45 โสภาทัวร์

-ตลาดผ้าม่อฮ่อม จังหวัดเเพร่

11.30 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเที่ยง ( อิสระ)

18.00 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเย็น ( อิสระ )

20.30 โรงเเรมอัณณา นาวา ปากเกร็ด

-นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมอัณณา นาวา ปากเกร็ด ( คืนที่7)

07.00 โรงแรมอัณณา นาวา

-บริการอาหารเช้าห้องอาหารโรงแรมอัณณา นาวา ( มื้อที่15 )

07.40 โสภาทัวร์

-สแกนเชคเอ้าท์ผู้เดินทางทุกท่าน โดยสแกนใบหน้า ออกเดินทางสู่ปักษ์ใต้บ้านเรา

12.00 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง (ตามอัธยาศัย)

18.20 โสภาทัวร์

-รับประทานอาหารเย็นจังหวัดชุมพร ( ตามอัธยาศัย)

23.59 โสภาทัวร์

-เดินทางถึงจังหวัดตรังโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ