14,944/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ค่าบริการรวม
1. ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศนำเที่ยว 4 วัน คันละ 8 ท่าน + หัวหน้าทัวร์ 1 ท่าน
2. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
3. ค่าอาหาร 3 มื้อตามที่ระบุในรายการ (มื้อที่ไม่ได้รวมเปฺ็นร้านอาหารท้องถิ่น อิสระ)
4. ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน
5. เจ้าหน้าที่บริษัทดูแลคณะ 1 ท่าน
6. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท วงเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์
7. ค่าทิปคนขับรถตู้ และผู้ให้บริการท้องถิ่น
8. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
9. น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
10. ค่ารถ 4WD ขึ้นวนอุทยานภูลังกา
11. ค่าเรือล่องกว๊านพะเยา
12. ค่ารถม้าชมเมืองลำปาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
230/24 ซอยวิภาวดีรังสิต 2
เบอร์โทร
0972379536
อีเมล
INFO@BETTERDAYSVACATION.COM
หมายเหตุ

สามารถทำเป็นกรุ๊ปส่วนตัว ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป และกำหนดวันเดินทางเองได้
สอบถามเพิ่มเติมได้ Line ID : @bdvacation
** โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก **
*กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน*
*เมื่อตกลงใช้บริการแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง*
*ระหว่างการเดินทางต้องมีเอกสารการฉีดวัคซีน หรือ ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ หนังสือรับรองการหายป่วย COVID19 มาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน*
*ชำระทัวร์เต็มจำนวน และ รับชำระด้วยแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ เท่านั้น *
*เมื่อทำการจองแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี ยกเว้นมีประกาศห้ามเดินทางจากรัฐบาล*
*หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด*

เชียงราย พะเยา ลำปาง

location_on กรุงเทพมหานคร - ลำปาง
โดย บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ไหว้พระ ชมภู ดูหมอก เดินเขา นั่งรถม้าเมืองเขลางค์นคร

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1.ค่าเดินทางของหัวหน้าทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน 4,400 บาท (550)
2.ค่าแรงหัวหน้าทัวร์ 4 วัน วันละ 2000 บาท = 8000 บาท (1,000)
3.ค่าโรงแรมของหัวหน้าทัวร์ 3 คืน 3,200 บาท = 400 บาท
4. ค่าอาหารหัวหน้าทัวร์ ค่าอาหารคนขับรถ มื้อละ 100 บาท รวม 5 มื้อ 2 คน 1000 บาท (125)
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ คนละ 400 บาท
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนละ 500 บาท
7. พนักงานยกกระเป๋าเข้าและ ออก 3 แห่ง คนละ 200 บาท
8. ค่าน้ำดื่ม ขนมท้องถิ่น คนละ 200 บาท
9. ค่ารถ 4WD ขึ้นวนอุทยานภูลังกา 1000 บาท (125)
10. ค่าประกันภัยการเดินทาง 30 บาท
11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% = 974 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

07.30 สายการบินนกแอร์

ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เที่ยวบินที่ DD100 (0730-0845)

09.15 รถตู้ VIP โดยนายภัทรพงศ์ ทับน้อย

นำคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางไปชมวัดร่องเสื้อเต้น

11.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศต่อไปยัง น้ำตกภูซาง จังหวัดพะเยา (ระยะทาง 94 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2 ชม.)
อิสระอาหารกลางวันใกล้อุทยาน

14.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

นำท่านนมัสการ “วัดนันตาราม” ตั้งอยู่บ้านดอนไชย ในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ จังหวัดพะเยาเป็นวัดที่อนุรักษ์วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ตัววิหาร สร้างด้วยไม้สักทั้งหลักตกแต่งลวดลาย ฉลุไม้อย่างสวยงาม ตามส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น หน้าบัน หน้าต่าง ระเบียง เป็นต้น ทั้งลวดลายแกะสลัก หลังคาซ้อนชั้นมุงแป้นเกล็ดหรือกระเบื้องไม้ที่ลดหลั่นลงตัว

15.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

นำท่านนมัสการ “วัดพระนั่งดิน” วัดพระนั่งดิน อัศจรรย์อันซีนไทยแลนด์ ตั้งอยู่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่องค์พระประธานของวัดไม่มีฐานรองรับเหมือนกับพระประธานองค์อื่นๆ เคยมีราษฎรสร้างฐานรองรับเพื่ออัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐานบนฐานรองรับ แต่ปรากฏว่าพยายามยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้น จึงเรียกสืบต่อกันมาว่า "พระนั่งดิน"
นอกจากนี้ ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานสืบกันมาว่า เคยมีชาวบ้าน ได้พากันสร้างฐานชุกชีแล้วได้อันเชิญพระเจ้านั่งดินขึ้นประทับ แต่ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ฟ้าได้ผ่าลงมาที่กลางพระวิหารถึง 3 ครา พุทธบริษัททั้งหลายจึงอาราธนาพระเจ้านั่งดินมาประดิษฐานบนพื้นดินดังเดิมตราบจนทุกวันนี้

16.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

เดินทางต่อไปอำเภอปง ประมาณ 45 นาที
อิสระพักกางเต็นท์ใกล้วนอุทยานภูลังกา

18.00 อิงหมอกโฮมสเตย์

คณะพักผ่อนที่โฮมสเตย์ (คืนที่ 1)

06.30 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

อิสระรับประทานอาหารเช้า

08.00 รถตู้ VIP โดยนายภัทรพงศ์ ทับน้อย

นำท่านเที่ยววนอุทยานดอยภูลังกา ดอยภูลังกาตั้งอยู่ที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยรถ 4WD ขึ้นยอดดอย นั่งได้ราวๆ 10 คน ขึ้นมาจนถึงจุดเดินเท้า และเดินต่อไปอีกประมาณ 800 เมตร จะถึงบนยอดเขา

12.00 Daiki Shushi

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

14.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

นำชมกว๊านพะเยา เป็นแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สามของประเทศไทย รองจากหนองหาน จังหวัดสกลนคร และบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และถือเป็นแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ บริเวณรอบกว๊านพะเยามีสถานที่ท่องเที่ยวและจุดชมวิวที่สวยงาม รอบกว๊านพะเยาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนพะเยาและนักท่องเที่ยว นำท่านชม อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

15.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

เดินทางต่อไปที่ วัดศรีโคมคำ วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา และวัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในแผ่นดินล้านนา ชาวพะเยาถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง โดยทุกเดือนหกของทุกปีจะมีงานนมัสการพระเจ้าจนหลวงวัดศรีโคมคำ

18.00 ครัวออโรราพะเยา

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2)

19.00 โรงแรมเอบิซ สาขากว๊านพะเยา

นำคณะพักผ่อนที่โรงแรม (คืนที่ 2)

07.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

อิสระ รับประทานอาหารเช้า ที่ตลาดเช้าใกล้โรงแรมที่พัก เอบิซ กว๊านพะเยา

08.00 รถตู้ VIP โดยนายภัทรพงศ์ ทับน้อย

นำท่านไปยังท่าเรือ เพื่อนั่งเรือชมกว๊าน (นั่งเรือประมาณ 15 นาที) และเข้าไปไหว้พระที่ วัดติโลกอาราม ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้ กว๊านพะเยา เป็นบึงหรือแอ่งน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือ รองรับน้ำที่ไหลจากลำห้วยต่างๆ กว๊านพะเยามีพื้นที่ประมาณ 12,831 ไร่ ในสมัยก่อน ประมาณช่วง พ.ศ. 2482 กว๊านพะเยาเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำอิงไหลผ่าน รอบๆ เป็นหนองน้ำ ต่อมามีการสร้างประตูกั้นแม่น้ำอิง ทำให้สวน ไร่ นา และวัดได้จมอยู่ใต้น้ำกว๊านพะเยา 20 กว่าวัดในปี พ.ศ. 2526 ได้มีชาวบ้านชุมชนวัดศรีอุโมงค์ ได้ขุดพบพระเครื่องยอดขุนพลเมืองพะเยา และ พระพุทธรูปปางมารวิชัยอายุ 72 ปีในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ พระพุทธรูปปางมารวิชัยนี้มีชื่อว่า พระพุทธรูปหินทรายหลวงพ่อศิลากว๊านพะเยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการสำรวจวัดกลางกว๊านพะเยา และได้พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศิลาจารึก เขียนด้วยอักษรฝักขาม แปลว่า “วัดติโลกอาราม” เป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราช แห่งล้านนา ได้โปรดให้ เจ้าหัวแสน เจ้าเมืองพะเยากำเนินการก่อสร้าง ในช่วงปี พ.ศ. 2019 – 2029 ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ชาวบ้านได้ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปหินทรายหลวงพ่อศิลากว๊านพะเยา กลับมาประดิษฐาน ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา นั่นเอง!!

10.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

จากนั้นออกเดินทางไปจังหวัดลำปาง สู่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ระยะทางประมาณ 68 กม. เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง นำท่านชม หล่มภูเขียว สถานที่ Unseen ของจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง เป็นความสวยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างแท้จริง มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่คล้ายปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยู่บนภูเขา คาดว่าน่าจะเกิดจากการยุบตัวของผิวดิน ที่รู้จักกันในชื่อของ หลุมยุบ นั่นเอง เป็นธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะพื้นผิวพังทลายจนเป็นหลุมขึ้นมา บริเวณโดยรอบของหล่มภูเขียว จะมีลักษณะเป็นป่าดิบแล้ง ล้อมไปด้วยหน้าผาที่เกิดจากภูเขาหินปูน มีความเงียบสงบ และมีสัตว์หลากหลายชนิดอาศัยอยู่ ส่วนภายในหลุม จะมีน้ำสีฟ้า และสีเขียวมรกต ที่มีความใส นิ่ง และลึก และยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาหลายชนิด แน่นอนว่าทีนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนของความสวยงามในธรรมชาตินี้ ที่แอบซ่อนอยู่ที่ จังหวัดลำปาง แห่งนี้

13.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

เดินทางไปอ.แจ้ห่ม ระยะทาง 122 กม. เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง บนเส้นทางคดเคี้ยว

15.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือชื่อเดิมเรียกว่า“วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้จนทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง คือ ภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์ อยู่ในพื้นที่ของเขต ห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท บนยอดเขาแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาท ประดิษฐานอยู่ เป็นที่เคารพบูชาของชาว อ.แจ้ห่ม มาอย่างยาวนาน

18.00 ร้านริเวอร์ไซด์ ลำปาง

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3)

19.00 โรงแรมทรีธารา

นำคณะพักผ่อนที่โรงแรม (คืนที่ 3)

06.30 โรงแรมทรีธารา

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 รถตู้ VIP โดยนายภัทรพงศ์ ทับน้อย

นำชม วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา วัดนี้ยังมิได้ยกขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวง และเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของไทย มีความสำคัญทั้งก่อนและหลังที่ชนเชื้อชาติไทยในปัจจุปันจะเข้ามาครอบครองแผ่นดินภูมิภาคนี้ ซึ่งท่านจะได้รับความรู้อันเป็นประวัติศาสตร์ของชาติและศาสนาต่อไป

09.00 บริษัท เบทเทอร์เดส์ วาเคชั่น จำกัด

นำคณะนั่งรถม้าชมเมืองลำปาง ชมย่าน ตลาดจีนบนถนนตลาดเก่า (กาดกองต้า) ซึ่งเป็นถนนเศรษฐกิจในอดีตที่ยังคงสภาพอาคารตึกแถวแบบโบราณไว้ทั้งสองข้างทาง ซึ่งบ้านเก่าหลายหลังมีลวดลายไม้ฉลุที่งดงาม ชมสถานีรถไฟที่เป็นอาคารแบบโบราณ แวะถ่ายภาพที่ห้าแยกหอนาฬิกา และแวะซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิคบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 ที่อยู่ใกล้ๆกับหอนาฬิกา ซึ่งมีให้เลือกหลายร้าน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) อิสระให้ท่านเดินเล่น และหาอาหารทานจนได้เวลานัดหมายก่อนเดินทางไปสนามบิน

13.00 สายการบินนกแอร์

เดินทางกลับโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD163 (13.00-14.15) ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 55 นาที