8,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระขั้นต่ำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-ชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังค์ เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
65 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
เบอร์โทร
0833076329
อีเมล
hugtravel888@gmail.com
หมายเหตุ

หนองคาย - บึงกาฬ

location_on ร้อยเอ็ด - บึงกาฬ
โดย ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

จงจำไว้ว่า ความสุขเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศน์
1. ค่ารถมัคุเทศน์-สตาฟ 2000
2ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคุเทศน์ 1500x3 =4500
3.ค่าเบี้ยเลี้ยงสตาฟ2คน 800x3 = 2400 x2=4800
4.ค่าห้องมัคคุเทศน์ 700+700=1400
5.ค่าประกันเดินทางมัคุเทศน์+สตาฟ 56x2=112
รวมค่าใช้จ่ายมัคุเทศน์+สตาฟ 12812บาท
ลูกค้า20คน เฉลี่ยคนล่ะ 640.6บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันเดินทาง 56 บาท
2.ค่าขนม ค่าเครี่องดื่ม และของบริการบนรถ 3วันx100 =300 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 996.6 บาท
ภาษี7% 595 บาท
รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1591 .6บาท

05.00 ละมัย เเสงเสดาะ

รวมกันที่จุดนัดหมายพร้อมทีมงานต้อนรับ ตรวจเช็คสัมภาระแจกแท็กติดกระเป๋านำทุกท่านเดินทางมุ่งหน้า สู่จังหวัดอุดร พร้อมให้ท่านได้สนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะหรือจะหลับพักผ่อนบนรถ
บัสปรับอากาศ VIP

07.00 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารเช้าบนรถ set box อาหารเช้า

10.30 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

คำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็น เกาะลอยน้ำ ที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีประทุมมา และสิ่งลี้ลับต่าง ๆ เกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำ โดยมีความเชื่อที่ว่าเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา

12.00 วาสนาปาร์ค รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ครัวแม่เเป๊ด )

รับประทานอาหารเช้า วาสนาปาร์คและร้านอาหาร

13.00 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

สักการะขอพรหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมือง ประดิษฐาน อยู่ที่วัดโพธิ์ชัย ซึ่งมีฐานะเป็นวัดอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนโพธิ์ชัย ในเขตเทศบาลเมือง

15.00 โรงแรมอัศวรรณ หรือเทียบเท่า ( บุศยรินทร์ )

นำคณะเข้า Check-in เข้าที่พักให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรมอัศวรรณ

18.00 โรงแรมอัศวรรณ หรือเทียบเท่า ( ร้านชายโขง )

รับประทานอาหารเย็น โรงแรมอัศวรรณ

22.00 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

ราตรีสวัสดิ์

07.00 โรงแรมอัศวรรณ หรือเทียบเท่า ( บุศยรินทร์ )

รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารโรงแรมอัศวรรณ

08.00 ละมัย เเสงเสดาะ

check-out นำคณะเดินทางท่องเที่ยวโดยรถบัส ปรับอากาศ vip

09.00 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย หรือ วัดแขก ตั้งอยู่ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาเยี่ยมชมมากมาย เพราะเต็มไปด้วยรูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ที่มีความแปลกตาจำนวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคลในคริสต์ศาสนา ความเชื่อพื้นบ้าน และตัวละครจากรามเกียรติ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และงดงามดูสวยงามตระการตา

10.00 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

ซื้อของฝาก ตลาดท่าเสด็จ และชมวิวริมแม่น้ำโขง

12.00 ครัวแม่เเป๊ด หรือเทียบเท่า ( ร้านโขงวิว )

รับประทานอาหารกลางวัน

14.30 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

แก่งอาฮง หรือจุดชม “สะดือแม่น้ำโขง” ณ วัดอาฮงศิลาวาส ตำบลหอคำ เขตอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุดไม่สามารถวัดความลึกได้ กระแสน้ำไหลเชี่ยวมากในฤดูน้ำหลาก และมีกระแสน้ำไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่จัง สังเกตได้จากเมื่อมีวัสดุหรือซากไม้ขนาดใหญ่ลอย มาเมื่อถึงบริเวณนี้ สิ่งของต่างๆ จะหมุนวนอยู่ประมาณ 30 นาที จึงจะไหลต่อไป ซึ่งชาวบ้านเชื่อกัน ว่าเป็น “สะดือแม่น้ำโขง” มีความกว้างประมาณ 300 เมตร

15.00 โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมบีเคเพลส Bk Place บึงกาฬ )

นำคณะ check-in เข้าที่พัก

18.00 โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมบีเคเพลส Bk Place บึงกาฬ )

รับประทานอาหารเย็น

22.00 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

ราตรีสวัสดิ์

07.00 โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมบีเคเพลส Bk Place บึงกาฬ )

รับประทานอาหารเช้า

08.00 ละมัย เเสงเสดาะ

Check-out ออกจากที่พัก นำคณะเดินทางท่องเที่ยวโดยรถบัส ปรับอากาศ vip

10.00 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

หินสามวาฬ เป็นกลุ่มภูเขาหินทรายขนาดมหึมาสามก้อน อายุเก่าแก่ราว 75 ล้านปี กลุ่มหินเหล่านี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก กระบวนการกัดกร่อนของหินทราย และอีกหลายปัจจัย จากธรรมชาติจนเกิดเป็นหน้าผาลักษณะแปลกตาหินช้างจุดชมวิวส้างร้อยบ่อ มีลักษณะเป็นหลุมคล้ายสามพันโบก

12.00 ร้านคุณปุ๋ยพูลวิลล่า

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

นำคณะซื้อของฝาก/เดินทางกลับ

18.00 จ้อก้อฟาร์ม ร้อยเอ็ด

รับประทานอาหารเย็น

21.00 บริษัท ฮัก เที่ยวไทย ทราเวล จำกัด

นำคณะถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ