11,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1. รถทัวร์นำเที่ยวปรับอากาศ 2 ชั้น วัฒนา ทัวร์ ( VIP 2 - 1 )
2. รถตู้ท้องถิ่นทีมงานวัฒนาทัวร์ ชำนาญเส้นทาง ขึ้นดอยต่างๆ
3. รวมค่าที่พักโรงแรมและรีสอร์ท รวม 6 คืน
4. รวมค่าอาหารบริการ 8 มื้อ พร้อมอาหารว่าง น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
5. รวมค่าอุทยาน บัตรเข้าชม สถานที่ต่างๆ ตามรายการ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 1,000,000 บาท/ท่าน
7. ไกด์ไทย ทีมงานวัฒนาทัวร์ เต็มใจบริการ เป็นกันเอง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
189 ม.10 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง
เบอร์โทร
0950398437
อีเมล
mlri_13@icloud.com
หมายเหตุ

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางหรือไปแทนได้

“ แอ่วเหนือ เมืองสามหมอก ” เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ แม่ฮ่องสอน ปางอุง บ้านรักไทย สะพานซูตองเป้ กะเหรียงคอยาว ปาย บ้านสันติสุข ห้วยน้าดัง ดอยสุเทพ ดอยคา แดนเทวดา

location_on ชุมพร - นครสวรรค์
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

“ แอ่วเหนือ เมืองสามหมอก ” เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ แม่ฮ่องสอน ปางอุง บ้านรักไทย สะพานซูตองเป้ กะเหรียงคอยาว ปาย บ้านสันติสุข ห้วยน้าดัง ดอยสุเทพ ดอยคา แดนเทวดา

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์&สต๊าป

ค่าใช้จ่ายทีมงาน มัคคุเทศก์&สต๊าป&คนขับ
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,500 * 7 = 10,500 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงสต๊าปทัวร์ 800 * 7 = 5,600 บาท
3.ค่าเดินทางมัคคุเทศก์+สต๊าป 1,000 บาท
4.ค่าห้องพัก มัคคุเทศก์ คนขับรถทัวร์ 1,000*7 = 7,000 * 2 ห้อง = 14,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทีมงาน 31,100 บาท ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 1,035 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์เดินทาง 35 บาท/ท่าน
2.ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม น้ำดื่ม เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เฉลี่ยวันละ 50 บาท * 7 วัน = 300 บาท/ท่าน

ค่าภาษี VAT 7% = ฿875

รวมทั้งหมด 2,245 บาท/ท่าน

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

00.30 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางด้วยรถทัวร์ VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น จ.ชุมพร รับสมาชิกจุดต่างๆ สู่ ภาคเหนือ (ค่ารถทัวร์เดินทางท่องเที่ยวรวม 7 วัน)

07.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานเช้าแบบปิกนิกบนรถ บะจ่าง เค้ก..........บริการมื้อที่ 1

12.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหาร ตามอัธยาศัย

16.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

แวะไหว้ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช , ชมสะพานข้ามแม่น้ำปิง

17.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทาง สู่ จ.ตาก พร้อมทานอาหารเย็น ถนนคนเดินริมแม่น้ำปิง ชมวิวเมืองตาก ตามอัธยาศัย

19.00 โรงแรมเวียงตาก หรือเทียบเท่า ( White House Hotel )

เข้าสู่ที่พัก โรงแรมเวียงตาก (คืนที่ 1)

06.00 โรงแรมเวียงตาก หรือเทียบเท่า ( White House Hotel )

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม..............บริการมื้อที่ 2 จากนั้นออกเดินทาง สู่ จ.ลำปาง

09.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางชมพิพิธภัณฑ์ธนบดี ที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ แห่งความภูมใจ ที่จัดแสดงต้นกาเนิดชามตราไก่ และกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด

10.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางชมวัดศรีชุม ที่เป็นวัดที่สวยงาม สร้างด้วยไม้จากป่าฝั่งพม่า พระบรมธาตุสีทอง งดงามมาก

11.30 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทาง สู่ จ.ลำปาง ทานอาหารเที่ยงศูนย์อาหาร ตามอัธยาศัย

14.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางชม “ กู่ช้าง กู้ม้า ” เป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองลาพูน มีรูปปั้นพระยาช้าง ชาวบ้านเชื่อกันว่า ถ้าได้ลอดท้องช้าง จะทาให้ ขออะไรจะสมหวังดังปรารถนา

16.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางชมและซื้อสินค้า OTOP จากบ่อสร้าง สันกาแพง

18.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเย็น ถนนคนเดินเชียงใหม่ ตามอัธยาศัย

19.00 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว )

เข้าที่พักโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ (คืนที่ 2)

04.00 รถตู้เชียงใหม่ นายพงษ์ศักดิ์ ไชยะราช

ต่อรถตู้ออกเดินทางไปชมทะเลหมอก ดอยอินทนนท์ พร้อมท่องเที่ยวดอยต่างๆ แม่ฮ่องสอน ( 3 วัน 2 คืน )

06.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางถึงดอยอินทนนท์ ชมจุดสูงสุดของประเทศไทย พร้อมพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ กิ่วแม่ปาน พร้อมบริการอาหารเช้า (กล่อง)....มื้อที่ 3

07.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ต่อรถอุทยานชมมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระธาตุคู่ที่กองทัพอากาศและพสกนิกรชาวไทยสร้างถวายรัชกาลที่ 9 และพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9

09.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมสวนสนสองใบ ตลอดเส้นทางสู่แม่ฮ่องสอน

11.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเที่ยงข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง แม่สะเรียง(กล่อง)...มื้อที่ 4

15.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมหมู่บ้านดอยเสือเฒ่า หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว จากนั้นชมวัดพระธาตุดอยกองมู พระธาตุ 2 องค์ คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญบนยอดเขา กลางเมืองแม่ฮ่องสอน

17.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมพิพิธภัณฑ์จัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลักเป็นรูปคนและสัตว์พระเวสสันดรชาดกฝีมือช่างชาวพม่า ณ วัดพระธาตุจองคำ

18.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

อิสระ ถนนคนเดิน เมืองแม่ฮ่องสอน ตามอัธยาศัย

19.00 โรงแรมใบหยก

เข้า ที่พักโรงแรมใบหยก (คืนที่ 3)

05.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

0ออกเดินทางชมอุทยานปางอุ๋ง ยามเช้า ชมอ่างเก็บน้ำที่มีไอน้ำเต็มอ่างเก็บน้ำ พร้อมบรรยากาศเย็นสวยงาม

07.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทาง สู่ เมืองชาวเขาปางอุ๋ง พร้อมทานอาหารเช้า พื้นเมือง ตามอัธยาศัย

09.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางชมหมู่บ้านรักษ์ไทย วิวทิวทัศน์ ในสวนไร่ชา ที่ปลูกเป็นขั้นบันที่แปลกตา สวยงาม พร้อมชิมชา หอมอร่อย และผลไม้แช่อิ่ม

10.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางชมบ่อโคลนที่รักษาผิวพรรณที่ยอดฮิตของทุกๆวัย ภูโคลน

11.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางชมอุทยานถ้ำปลา ธารน้ำใสที่ไหลออกมาจากใต้ภูเขาหิน อิสระ ศูนย์อาหารถ้ำปลา ตามอัธยาศัย

14.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางชมวิวทะเลหมอกทะเลภูเขา จุดชมวิวปางมะผ้า

15.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางสักการะเจดีย์สถูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยา พระพี่นางของ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดน้ำฮู อ.ปาย

16.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทาง สู่ หมู่บ้านสันติชน หมู่บ้านจีนยูนนาน เลือกซื้อสินค้าอาทิ บ๊วยรสชาติต่างๆ เล่น ถ่ายรูปบ้านยูนนาน ชิงช้าชาวเขา

17.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทาง ข้ามสะพานประวัติศาสตร์ข้ามแม่น้าปาย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังเป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ปายอินเลิฟ นำทุกท่านแวะถ่ายรูปกับร้านกาแฟชื่อดัง Coffee In Love

18.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทาง สู่ ถนนคนเดินยามค่ำคืน อากาศหนาวเย็น เมืองปาย สนุก คึกคัก กับสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด พร้อมสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก (ปาย อิน เลิฟ) พร้อมทานอาหารเย็น ที่มีให้เลือกสรรมากมาย ตามอัธยาศัย

20.00 โรงแรมบุระลำปาย หรือเทียบเท่า ( โรงแรมไดมอนด์ )

เข้าที่พักโรงแรมบุระลำปาย รีสอร์ท (คืนที่ 4)

06.00 โรงแรมบุระลำปาย หรือเทียบเท่า ( โรงแรมไดมอนด์ )

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม...................บริการมื้อที่ 5 จากนั้นออกเดินทาง สู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

08.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมอุทยานห้วยน้ำดัง ชมทะเลหมอกทะเลภูเขา วิวทิวทัศน์ ที่ประกอบด้วยพันธุ์พืชประจาถิ่นกล้วยไม้ หน้าพระตำหนัก

10.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางชมโป่งเดือดป่าแป๋ น้ำพุร้อนบนยอดเขาสูง

12.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทาง สู่ ศูนย์อาหาร รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

14.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมแดนเทวดา แลนด์มาร์คแห่งเมืองเชียงใหม่ อลังการ
งานสร้างที่ให้บรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด อีกทั้ง ความสวยงามของน้ำตกที่ยิ่งใหญ่สวยงาม ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป ซื้อบัตรเข้าชมตามอัธยาศัย

16.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมวัดพระธาตุดอยคำ เป็นที่สำคัญของเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่อง การขอพรจากหลวงพ่อทันใจ

17.30 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ พร้อมชมวิวเมืองเชียงใหม่

18.00 โรงแรมออคิด

ทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์ติ่มซำ โรงแรมออคิด...........มื้อที่ 6

19.00 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว )

เข้าที่พัก โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ( คืนที่ 5 )

06.00 โรงแรมเชียงใหม่ภูคา หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว )

ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม...........บริการมื้อที่ 7 จากนั้นออกเดินทาง สู่ กาดทุ่งเกวียน

09.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ทุ่งเกวียน

12.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทาง สู่ ศูนย์อาหารพื้นเมือง พร้อมทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย

14.30 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

นั่งรถรางชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน เช่น วัดมหาธาตุ วัดชนะสงคราม วัดศรีชุม และไหว้พ่อขุนรามคำแหง

18.30 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเย็น ถนนคนเดินปากน้ำโพ ตามอัธยาศัย

19.00 โรงแรมแกรนด์ฮิล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมไม้หอม )

เข้าที่พักโรงแรมแกรนด์ฮิล (คืนที่ 6)

06.00 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมไม้หอม )

ทานอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรม.............บริการมื้อที่ 8 ก่อนออกเดินทาง สู่ ภาคกลาง

08.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ของฝากจาก จ.นครสวรรค์ ร้านโมจิ

11.30 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย

18.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ทานอาหารเย็น ห้องอาหารคุณสาหร่าย ตามอัธยาศัย

21.30 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ถึง จุดหมายปลายทาง ส่งสมาชิกถึงบ้าน โดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย พร้อมความประทับใจ