12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ขาไปลงกระบี่ ขากลับจากภูเก็ต
- ค่าที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ จัดหนัก จัดเต็ม ซีฟู๊ดสดสุดๆ
- ค่ารถตู้ / รถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยว (ตามจำนวนผู้เดินทางในแต่ละทริป)
- ค่าเรือยอร์ชเที่ยวชมทะเลภูเก็ต มี ไกด์ชำนาญการ, อาหาร, เครื่องดื่มพร้อม เ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ากิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000/500,000 บาท (คุ้มครองตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในกรมธรรม์)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย
1.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือหักจากที่รัฐฯ สนับสนุน เต็มจำนวนทันที่ หลังจากการจอง (ภายใน 24 ชม.)
2.การชำระค่าทัวร์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์" เท่านั้น โดยชื่อที่ลงในแอพพลิเคชั่น“เป๋าตัง” ต้องเป็นชื่อเดี่ยวกันกับผู้เดินทางเท่านั้น
3.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้
4.เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ทุกกรณี
5..ผู้เดินทางต้องนำโทรศัพท์เครื่องที่มีแอพพลิเคชั่น“เป๋าตัง”ที่ลงทะเบียนในชื่อท่านพกเดินทางไปด้วย
6.รัฐฯ สนับสนุนเงินโครงการ 40% ของค่าทัวร์ (ไม่เกิน 5,000)
7.รัฐฯ สนับสนุนเงินโครงการให้สำหรับผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เท่านั้น

การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ต้องได้รับวัคซีนครบตามเงื่อนไขดังนี้
Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม
Sinovac + Aztra Zeneca
Aztra Zeneca 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Pfizer 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Modena 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Johnson & Johnson 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
15/28 ถนนผดุงภักดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
เบอร์โทร
0902135253
อีเมล
jointour108@gmail.com
หมายเหตุ

1.โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม และสภาพอากาศในวันเดินทาง
2.รัฐฯ สนับสนุนโครงการทัวร์เที่ยวไทย 40% (ไม่เกิน 5000 บาท) จากราคาค่าทัวร์
3.รัฐฯ สนับสนุนโครงการทัวร์เที่ยวไทยให้สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

(KBV02) กระบี่ - เสม็ดนางชี - เขาหลัก - ตะกั่วป่า - ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน เที่ยวที่ใหม่ เที่ยวครบ เที่ยวเต็มคุ้มสุดๆ

location_on กระบี่ - ภูเก็ต
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 108 ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวครบ เที่ยวจบ ในทริปเดียว กระบี่ - พังงา - เสม็ดนางชี - เขาหลัก - ตะกั่วป่า - ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
พบกับที่เที่ยวใหม่ๆ สดๆ ร้อนๆ ในหนึ่งเดือน สามารถเที่ยวได้เพียง 2 ครั้ง
เราจะพาท่านไปพบกับป่าอเมซอนน้อย พร้อมทั้งล่องแม่น้ำชมบรรยากาศความอุดมสมบูรณ์
บินตรงทุกเส้นทางกลับสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย / ไทยเวียดเจ็ทแอร์ / ไลออนแอร์
ฮันดามันหน้าไฮซีชั่น ที่สุดของทะเล ที่สุดของธรรมชาติ ที่สุดของความสวยงาม
จัดเต็มล่องเรือยอร์ช ชมทะเล ในสไตล์ไฮโซเซเลป
ที่เที่ยว สปาโคลนหาดทรายร้อน , เสม็ดนางชี, เขาหลัก - ตะกั่วป่า ภูเก็ต
อาหารทะเล จัดเต็ม จัดครบ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ราคาทัวร์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ค่าทัวร์พยายามกระจายไปให้ถึงชุมชน และย่านตลาดคนท้องถิ่น

10.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

คณะเดินทางถึงสนามบินกระบี่ / สถานีขนส่งกระบี่ หลังทุกท่านรับสัมภาระ มัคคุเทศก์รอต้อนรับคณะ ณ ตรงประตูทางออก เช็คอินท์เข้าระบบแอพทัวร์เที่ยวไทย เสร็จแล้วออกเดินทางสู่ตัวเมืองกระบี่

11.00 ขนาบน้ำซีฟู้ด

นำคณะนั่งเรือเดินทางสู่เกาะกลาง บริการอาหารเที่ยง บน กระชังเลี้ยงปลา เสริฟด้วยอาหารทะเลสดสุดๆ
หลังจากนั้นนำคณะเที่ยวชมวิถีชุมชนชาวบ้านเกาะกลาง ที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำและป่าชายเลน ดูการทำเรือหัวโทง, ผ้าบปาเต๊ะ และ เหล็กตบไฟ ที่สืบทอดการทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบัน เสร็จแล้วนำคณะนั่งเรือ ล่องแม่น้ำกระบี่ ชมธรรมชาติและวิวเขาขนาบน้ำ อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่

13.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

นำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองกระบี่ แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นปูดำ ที่รอรับทุกท่านมาเยือน ณ เมืองกระบี่แห่งนี้ จากนั้นนำคณะเดินทาง สู่ อ.อ่าวลึก อำเภอเล็กๆ แต่คับคั่ง และแน่นไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์ และการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน

15.00 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี

นำคณะเที่ยวชมอุทยานแหล่งชาติธารโบกขรณี

16.00 ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ (นายจตุรพร อร่าม)

นำคณะเข้าสู่ที่พัก ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ รีสอร์ทโฮมสเตย์ ที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนล่อยให้คณะ ได้พักผ่อนอริยาบถชื่นชมกับธรรมชาติ

18.00 ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า ( แหลมสักซีฟู๊ดส์ )

ทุกท่านพร้อมเพรียง กัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท บริการอาหารเย็น

05.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือต้นขาม

05.30 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกไคร

นำคณะลงเรือหางยาวมุ่งหน้าสู่ หาดทรายร้อน พบกิจกรรม สปาโคลน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 1 เดือน มีแค่ 2 ครั้ง ๆ 4 วัน เท่านั้น ให้ทุกท่านได้ทำกิจกรรมสปาธรรมชาติ แช่/ลูบน้ำร้อน,น้ำเย็น (น้ำทะเล) พอกโคลน พร้อมรับบริการเครื่องดื่มร้อนๆ และขนมพื้นบ้าน ที่ชุมชนเตรียมมาให้ทุกท่าน

08.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

นำคณะเดินทางกลับถึงท่าเรือแล้วเดินทางกลับสู่รีสอร์ทที่พัก อาบน้ำชำระล้างร่างกาย พร้อมทั้งรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) เปรียบสมัยวัดประจำรัชกาลที่ 10 อีกหนึ่งวัด ด้วยในวันที่ 16 พ.ย 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้พระราชทานนามให้วัด และพร้อมทั้งให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” ขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถ

12.00 สวนอาหารครกไม้ไทย2 หรือเทียบเท่า ( เสม็ดนางชีบูทีค )

บริการอาหาร เที่ยง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

13.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

นำคณะมาชมวิวร้อยล้าน อันขึ้นชื่อ ที่เป็นเป้าหมายของนักเดินทางในขณะนี้ "เสม็ดนางชี" ชมวิวและบรรยากาศอ่าวพังงา เรียกได้ว่าสวยที่สุดของ จ.พังงา ณ เวลานี้ แล้วเดินทางต่อสู่เขาหลัก แวะชมสะพามไม้เก่าเขาปิหลาย สะพานแห่งนี้ ในอดีตได้ผ่านการใช้งานมาอย่างมากมาย ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการขนแร่ดีบุกจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในทะเลมาสู่โรงแยกแร่บนฝั่งแต่ปัจจุบันแร่ดีบุกได้ถูกขุดจนหมดสิ้นแล้ว แต่สะพานไม้แห่งนี้ก็ไม่ได้ถูกทำลายแต่กลับถูกอนุรักษ์เอาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนได้เก็บภาพร่องรอยความรุ่งเรืองในอดีตของแหล่งขุมทรัพย์หมื่นล้าน
ตามด้วยแวะชมความสวยงามของ วัดเทศก์ธรรมนาว (วัดท่าไทร) สักการะสิ่งศักดืสิทธิ์และ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทยหลังงาม ที่มี ที่เดียวเท่านั้นที่ตั้งอยู่ริมทะเล บริเวณหาดท่าไทรท่ามกลางป่าสนชายฝั่งในบรรยากาศร่มรื่น เดินทางต่อจนถึง หาดทรายสีดำ ณ หาดนางทอง และประภาคารของเขาหลัก อีกนึงจุดท่องเที่ยวสำคัญของเขาหลัก ที่ต่างชาติรู้จักแวะเวียนมาเที่ยวชมไม่ขาดสาย

17.00 เขาหลัก ออร์คิด บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( เขาหลักแอมเมอรัลรีสอร์ท หรือ เขาหลัก เบย์ฟรอนท์ รีสอร์ท )

นำคณะเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก โรงแรมรีสอร์ทเขาหลัก บรรยากาศริมทะเล สุดแสนโรแมนติก อิสระสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่โรงแรมและชายหาด

07.00 108ทัวร์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทที่พัก

08.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองตะกั่วป่า (ตะโกลา) เมืองประวัติศาสตร์ที่แฝงไว้ด้วยความ คลาสสิค ในอดีตเป็นเมืองท่าที่สำคัญของชายฝั่งอันดามัน ตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์ มีการแลกเปลี่ยนและผสมผสานวัฒนธรรมทั้งของจีน อินเดีย และอาหรับ

09.00 กลุ่มท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน คลองสั่งเน่ห์

นำคณะเดินทางถึงคลองสังเน่ห์ ตะกั่วป่า นำคณะลงเรือยาง (ลำละ 2 ท่าน มีเจ้าหน้าคอยดูแลและพายเรือให้) ล่องเรือชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่เกือบเต็ม 100 และต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า 100ปี จนได้รับสมญานามกล่าวขานกันว่าป่าอเมซอนน้อย “Little Amazon” บรรยากาศนั่งเรือล่องไปตามคลองลอดอุโมงค์ต้นไม้น้อยใหญ่

10.30 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

นำคณะเดินทางมาแวะถ่ายรูปกับสะพานเหล็กบุญสูง ซึ่งหลังจากหมดยุคความยิ่งใหญ่และเฟื่องฟูของการทำเหมืองแร่ดีบุก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 หลังการยุติทำเหมืองแร่เลยทำให้เรือที่ใช้ขุดแร่ต้องจอดทิ้งโดยไร้ประโยชน์ ทำให้ นายจุติ บุญสูง ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเรือขุด ได้มีการนำเหล็กส่วนต่างๆ ของเรือมาทำสะพานแห่งนี้เพื่อข้ามแม่น้ำตะกั่วป่า แล้วเดินทางต่อเข้าสู่ตัวเมืองตะกั่วป่า นำคณะมาเดินเที่ยวชม “สตรีทอาร์ท” กลางเมืองตะกั่วป่า ซึ่งโชว์ให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของชาวบาบ๋าย๋าหยา ให้คณะได้รับประทานอาหารเที่ยงแบบท้องถิ่นดั้งเดิม ณ ร้านอาหารมากมายบริเวณเดียวกันนี้

14.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

นำคณะมุ่งหน้าเดินทางเข้าสู่ จ.หวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร แวะถ่ายรูปเช็คอินท์กับสะพานสารสิน พร้อมฟังไกด์บรรยายถึงความมั่นคงในรักจนต้องเรียกว่า “สะพานรักสารสิน” และเดินทางต่อสู่ใจกลางเมืองภูเก็ต นำเที่ยวชมย่านเมืองเก่า ตึกโบราณสถาปัตยกรรมชิโน-ยูโรเปี้ยน และสตรีทอาร์ทที่ถนนดีบุก

17.30 ชิโนเฮ้าส หรือเทียบเท่า ( โคโค่ รี-ทรีท ภูเก็ตรีสอร์ท )

นำคณะเช็คอินท์เข้าสู่โรงแรมที่พัก ปล่อยคณะอิสระพักผ่อนตามอริยาบถ

07.00 108ทัวร์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 ภูเก็ต ฮันนีมูน

นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อขึ้นเรือยอร์ชคาตามารัน เดินทางสู่เกาะเฮ ระหว่างชมธรรมชาติของท้องทะเลอันดามัน ซึ่งท่านอาจจะโชคดี ในวันที่ท้องทะเลเป็นใจท่านจะได้ชมน้องโลมา มาว่ายน้ำเทียบเคียงข้างเรือของเรา อาหารกลางวัน บริการแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือยอร์ชคารามารัน พร้อมชมบรรยากาศความสวยงามของเกาะเฮ จากนั้นนำคณะขึ้นเกาะเฮ ถ่ายรูป เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ คณะจะไปร่วมสนุกกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำ ต่างๆ อาทิ อาบแดด ดำน้ำตื้น กิจกรรมบางอย่างมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม อาทิ ดำน้ำลึก, Sea Walker, เรือลากล่ม, เรือกล้วย สามารถสอบถามได้จากมัคคุเทศก์ที่เดินทางไปด้ว หลังสนุกสนานเพลิดเพลินกันเต็มที่แล้วนำคณะเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือ

14.00 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

คณะเดินทางกลับถึงท่าเรือรับคณะเดินทางต่อสู่สนามบินภูเก็ต

16.00 สนามบินภูเก็ต

คณะเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต บริการเช็คอินท์ รับบอร์ดดิ้งพาส

18.00 ไทยแอร์เอเชีย

ออกเดินทางจากสนามบินภูเก็ต สู่สนามบินดอนเมือง

19.00 ไทยแอร์เอเชีย

ทุกท่านเดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ "Home Sweet Home"