12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
11/16 ถนนสันเหมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์โทร
0966498264
อีเมล
devivacation@gmail.com
หมายเหตุ

ที่พักรวมอาหารเช้าแล้ว
ทัวร์4เกาะรวมอาหารเที่ยงแบบข้าวกล่องแล้วค่ะ

เชียงใหม่-กระบี่ 3วัน2คืน

location_on เชียงใหม่ - กระบี่
โดย เดวี วาเคชั่น
คำโปรยรายการนำเที่ยว

บินตรง เชียงใหม่-กระบี่ 3วัน2คืน
เที่ยว4 เกาะทะเลแหวก สระมรกต น้ำตกร้อน ที่พักติดหาด อาหารครบทุกมื้อ
**รวมค่าโหลดกระเป๋า 15 กก/ 1 ท่าน

ราคาท่านละ 12,500 บาท
พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ราคาท่านละ 7,500 บาทเท่านั้น

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์รอรับสนามบินกระบี่
1.เบี้ยเลี้ยงวันละ 1,200*3= 3,600 บาท
2.ค่าห้องมัคคุเทศก์ วัน =1200 บาท (คืนละ600 )
3.ค่าประกันมุคคุเทศก์ 35 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 4,835 บาท
ลูกค้า 6 คน เฉลี่ยคนละ 805 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ประกันการเดินทาง 35
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 50บาท
3.ค่าเข้าอุทยาน4 เกาะ 40 บาท รวมต่อคน 125บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์


รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมดคนละ 930 บาท

07.00 บ.เดวีวาเคชั่น

พร้อมกันที่จุดนัดพบสนามบินเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่บ้านนกทัวร์นำท่านเช็คอินที่เค้าท์เตอร์เช็คอินเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่จังหวัดกระบี่

09.00 ไทยแอร์เอเชีย

นำท่านออกเดินทางสู่กระบี่ด้วยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมง (รวมกระเป๋าโหลดท่านละ15กก) ถือขึ้นเครื่องได้ 7กก

11.00 ธนากร นวลศรี

ถึงสนามบินกระบี่ รถตู้รับท่านออกเดินทางไปยังน้ำตกร้อน สระมรกต

12.00 ครัวริมธาร

รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นเที่ยวชมน้ำตกร้อน ได้เวลาสมควรนำท่านเช็คอินเข้าที่พักที่อ่าวนาง

15.00 วาเคชั่น วิลเลจ

นำท่านเข้าที่พัก ติดหาดอ่าวนาง

18.00 วังทรายซีฟู้ด

นำท่านรับประทานอาหารเย็นกับร้านอาหารชื่อดังของกระบี่ จากนั้นนอนหลับพักผ่อน

08.00 วาเคชั่น วิลเลจ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 ธนากร นวลศรี

รถรับท่านไปยังท่าเรือสปีดโบ้ท เพื่อนั่งเรือสปีดโบ้ทชมเกาะต่างๆ

09.00 บ.เดวีวาเคชั่น

นั่งเรือสปีดโบ้ทชมเกาะไข่ ทะเลแหวก อ่าวพระนาง ไร่เลย์ จากนั้นรับประทานอาหารข้าวกล่อง บนเกาะปอดะ

15.00 วาเคชั่น วิลเลจ

นำท่านกลับที่พักที่อ่าวนาง จากนั้นอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปเดินถนนคนเดิน(มีทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

18.00 ร้านก้อยกุลากศัย สาขาในเมือง หรือเทียบเท่า ( เรือนทิพย์ สาขาคลองสน )

รับประทานอาหารเย็นจากนั้นพักผ่อน

08.00 วาเคชั่น วิลเลจ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเช็คเอ้าท์

08.30 ธนากร นวลศรี

รถตู้รับท่านออกเดินทางแวะช้อปปิ้งของฝากระหว่างทางจากนั้นนำท่านส่งสนามบินกระบี่

12.00 ไทยแอร์เอเชีย

ถึงสนามบินนำท่านเช็คอินที่เค้าท์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย บินตรงจากกระบี่-เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมง **รวมโหลดกระเป๋า15กก** จากนั้นถึงเชียงใหม่ในเวลา14.30น ดดยสวัสดิภาพ และความปลอดภัย