12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารภคืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรีอเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-รับชำระด้วยแอฟพลิแคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
63/294 หมู่บ้านสัมมากร ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด
เบอร์โทร
0800851100
อีเมล
greattravelworld@gmail.com
หมายเหตุ

บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด (สาขาอุทัยธานี)
บริการรถรับ- ส่งสนามบิน ฟรี! (เส้นทางสายเอเซีย)
สำหรับผู้เดินทางเริ่มจาก อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา
สอบถามรายละเอียด โทร. 080-085-1100

ไปไหม..ไปปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่
โดย บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวแม่ฮ่องสอน ปาย...เมืองสามหมอก 4 วัน 3 คืน
ไฮไลท์การเดินทาง
* เที่ยวปาย แม่ฮ่องสอน เส้นทางสายโรแมนติก
* นมัสการพระเจดีย์คู่ปูชนียสถานกลางเมืองสามหมอก
* ปล่อยชีวิตไหลไปช้าๆ แล้วลืมการมีอยู่ของเวลาที่บ้านรักไทย
* สูดกลิ่นไอธรรมชาติกลางหุบเขาที่ปางอุ๋ง
* วัดจองคำ จองกลาง เสน่ห์ของวัดไต (ไทใหญ่)
* ชิลลมหนาวฟินสายหมอก 'จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล'

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์
ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ = 4, 000 บาท
2 เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,000*4 = 4,000 บาท
3. ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ 500 บาท
3. ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 800+ 800 = 1,600 บาท
4. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมีคคุเทศก์ 10,135 บาท
ลูกค้ากรุ๊ปละ 9 คน เฉลี่ยคนละ 1,126 บาท

ค่าใช้จ่าเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 100 บาท

ยอดรวม 1,260 บาท

08.40 สายการบิน Air Asia

คณะพบกันนะจุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง เวลา 06.40 น. เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง และเช็คอิน เหินฟ้าสู่เชียงใหม่ โดยสารการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD3444 ดอนเมือง -เชียงใหม่ (เวลา 08.40 - 09.55 น.)

10.00 นายมิตร ตาอินต๊ะ

คณะเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ รถตู้ปรับอากาศ (VIP 8-9 ที่นั่ง) รับคณะที่สนามบิน พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว

12.00 ร้านอาหารบ้านแก้วโมรา ปางมะผ้า หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารมิตรภาพ บ้านสันติชล )

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1 ) ณ ร้านอาหารบ้านแก้วโมรา

13.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว ‘บ้านลุกข้าวหลาม’ อ.ปางมะผ้า (53 กม.) ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลภูเขา รวมถึงยังเต็มไปด้วยร้านรวงสินค้าสินค้าพื้นเมืองอย่างพวกผักและผลไม้ของชาวบ้านมูเซอมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นแวะชมวิวสองฝั่ง อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า จากจุดจุดชมวิว ‘ดอยกิ่วลม’ (33 กม.) จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปาย (23 กม.)

14.00 สะพานประวัติศาสตร์ปาย

เดินทางถึง อ.ปาย ชม สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง 'เชียงใหม่ - ตองอู' หรือที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า 'ฮักโกสุ ไกโด'

16.00 หมู่บ้านจีนยูนาน วัดน้ำฮู

เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม หมู่บ้านจีนยูนนาน ที่ ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานหมู่บ้านสันติชล ชมบ้านดิน ชิมชา สนุกสนานกับการโล้ชิงช้า และถ่ายรูปมุมสวยๆ ในบรรยากาศเมืองจีน จากนั้น เราจะไปกราบสักการะ พระอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระพุทธรูปองค์นี้มีความมหัศจรรย์ตรงพระโมฬี (มวยผม) สามารถเปิดออกได้ และมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สมัยอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานว่าถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรฯ ในขณะเดินทัพผ่านมาทางเมืองปายแห่งนี้

17.00 วัดพระธาตุแม่เย็น

จุดชมวิวเมืองปาย และชมพระอาทิตย์ตก ณ วัดพระธาตุแม่เย็น ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองปาย พร้อมกราบสักการะ พระพุทธโลกุตระมหามุนี องค์ใหญ่สีขาวที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองปายได้แบบ 360 องศา

18.00 Diamond De Pai City Hotel หรือเทียบเท่า ( YOMA HOTEL PAI หรือ PAI COUNTRY HUT )

นำท่านกลับที่พัก Diamond De Pai หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 ครัวสายน้ำปาย หรือเทียบเท่า ( ครัวระเบียงปาย )

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) (เมนูพิเศษ : ปลาน้ำปาย) จากนั้นเราจะไปชมบรรยากาศ ถนนคนเดินเมืองปาย เดินชมสินค้าของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองชาวไทยใหญ่ สมควรแก่เวลา

06.00 จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล

ตื่นแต่เช้าเพื่อสัมผัส จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในมุมมองกว่า 180 องศาที่ปกคลุมเมืองปาย

07.00 Diamond De Pai City Hotel หรือเทียบเท่า ( YOMA HOTEL PAI หรือ PAI COUNTRY HUT )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

08.00 นายมิตร ตาอินต๊ะ

รถตู้ปรับอากาศ (VIP 8-9 ที่นั่ง) บริการท่าน ท่องเที่ยว เมืองปาย - แม่ฮ่องสอน

09.00 จุดชมวิวกิ่วลม - วัดจองคำจองกลาง แม่ฮ่องสอน

เดินทางสู่แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางเราจะแวะตรงจุดชมวิวต่างๆ เช่น จุดชมวิวกิ่วลม แวะถ่ายรูป สูดอากาศบริสุทธิ์ และอุดหนุนสินค้าชาวบ้านที่วางจำหน่ายมากมาย ชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ กราบองค์ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่าขนาดใหญ่ ชาวแม่ฮ่องสอนนิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง และเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย จากนั้น ชมวัดจองกลางซึ่งมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก มีทั้งรูปคนและสัตว์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยฝีมือช่างชาวพม่า

12.00 ร้านอาหารใบเฟิร์น หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารไข่มุก แม่ฮ่องสอน )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารใบเฟิร์น (มื้อที่ 4)

13.00 วัดจองคำ และวัดจองกลาง

พาท่านชม วัดจองคำ และวัดจองกลาง เป็นวัดคู่ วัดหนึ่งเป็นศิลปะมอญ อีกวัดเป็นศิลปะล้านนา อยู่ติดกันเคียงกัน เหมือนคู่แฝดที่ต่างศิลปะ

14.00 พระธาตุดอยกองมู - สะพานซูตองเป้

หลังจากนั้น พาท่านจะขึ้นไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูชาธาตุทั้งสี่เพื่อให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุลของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่เจ็บป่วยง่าย และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง ผ่อนคลายไปกับสายลมเย็น ถ่ายรูป เช็คอินได้ตามอัธยาศัย แวะกราบขอพร พญาซูตองเป้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่องกษัตริย์ ประดิษฐานอยู่ที่ สวนธรรมวัดภูสมะ พร้อมเดินชม สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่สานที่ทอดผ่านกลางทุ่งนาเชื่อมกับหมู่บ้านกุงไม้สักเพื่อให้พระเณรสามารถเดินทางบิณฑบาตได้ เนื่องจากในช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำมักจะท่วมบริเวณพื้นที่แห่งนี้ซึ่งยากต่อการเดินทางเป็นอย่างมากชาวบ้านและพระภิกษุสงฆ์จึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานไม้ไผ่แห่งนี้ขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาอย่างแท้จริง

17.00 The Imperial Mae Hong Son Resort หรือเทียบเท่า ( นงนุช รีสอร์ท บ้านรักไทย หรือ ริมธาร รีสอร์ท หรือ Panorama Hotel Mae Hong Son )

เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรม ดิ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน

18.00 ร้านอาหารใบเฟิร์น หรือเทียบเท่า ( นงนุช รีสอร์ท บ้านรักไทย หรือ ร้านอาหารไข่มุก แม่ฮ่องสอน หรือ The Imperial Mae Hong Son Resort )

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)

07.00 The Imperial Mae Hong Son Resort หรือเทียบเท่า ( ริมธาร รีสอร์ท หรือ นงนุช รีสอร์ท บ้านรักไทย หรือ Panorama Hotel Mae Hong Son )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 6)

07.15 นายมิตร ตาอินต๊ะ

เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม บริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ (VIP 8-9 ที่นั่ง) ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่

08.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

เดินทางสู่ ปางอุ๋ง หรือ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 บรรยากาศคล้ายทะเลสาบท่ามกลางทิวสน งดงามเปรียบดั่ง Switzerland เมืองไทย ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่สวยงาม อิสระถ่ายรูป จากนั้น เราจะเดินทางสู่หมู่บ้านรักไทย เวลา 09.30 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางออกจากปางอุ๋ง เพื่อเดินทางกลับสู่เชียงใหม่

12.00 ครัวน้องกระถิน บ้านขุนยวม

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารน้องกระถิน บ้านขุนยวม (มื้อที่ 7)

14.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พาท่านเที่ยวชม เทศกาลชมดอกบัวตอง ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ที่ดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน (พฤศจิกายน ของทุกปี) รีบไปก่อนที่ดอกบัวตองจะโรย.. กรณี ไม่มี ดอกบัวตอง พาชมกะเหรี่ยงคอยาว ที่แม่ฮ่องสอน หลังจากนั้น ออกเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ ลัดเลาะไปตามถนนสุดโรแมนติก

15.30 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

แวะจุดถ่ายรูป สวนสนบ่อแก้ว หรือ สถานีทดลองปลูกพันธุ์ไม้บ่อแก้ว ตั้งอยู่ในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ภายในสวนสนมีถนนทอดผ่านนำเข้าสู่ดงสนสูงใหญ่ มีแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าและเย็น เกิดเป็นภาพสุดโรแมนติกที่หลายคนอดใจไม่ไหวต้องแวะมาชื่นชมสักครั้งในชีวิต

18.00 ร้านอาหารข้าวเม่า ข้าวฟ่าง หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารคำดารา )

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารข้าวเม่า ข้าวฟ่าง (มื้อที่ 8)

19.00 White Boutique Hotel and Spa หรือเทียบเท่า ( Eurasia Chiang Mai หรือ De Lanna Hotel หรือ Holiday Inn Chiangmai )

เดินทางถึงเชียงใหม่ เช็คอินที่พัก ณ White Boutique Hotel, Chiang Mai หรือเทียบเท่า

07.00 White Boutique Hotel and Spa หรือเทียบเท่า ( Eurasia Chiang Mai หรือ De Lanna Hotel หรือ Holiday Inn Chiangmai )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 9)

08.00 นายมิตร ตาอินต๊ะ

เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม บริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ (VIP 8-9 ที่นั่ง) ท่องเที่ยว เชียงใหม่

09.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุดอยคำ - หลวงพ่อทันใจ
เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ พาท่านสักการะ หลวงพ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคำ มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบาน แล้ว ประสบความสำเร็จ

12.00 ร้านอาหารเฮือนเพ็ญ พืชสวนโลก

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮือนเพ็ญ อาหารพื้นเมือง (มื้อที่ 10)
หลังจากรับประทานอาหารแล้ว พาท่านแวะซื้อของฝาก จากเชียงใหม่

13.40 สายการบิน Air Asia

ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ
เวลา 15.40 น. พาท่านเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ด้วยเที่ยวบิน FD 3446 เชียงใหม่ – ดอนเมือง (เวลา 15.40 -16.45 น.) เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ