12,499/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-รายการทัวร์ เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ทุกกรณี -ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันเดินทางได้ -รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่มีชำระเงินมัดจำ ชำระแบบเต็มจำนวน
-โปรแกรมการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-อัตราค่าบริการดังกล่าว เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 30 ท่าน/บัส หากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นรถตู้ปรับอากาศ VIP

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
98/204 หมู่ 9 ซอย 4 หมู่บ้านร่มรื่นการ์เด้นวิลล์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน
เบอร์โทร
0819212701
อีเมล
Kosoltour@hotmail.com
หมายเหตุ

อัตราค่าบริการดังกล่าวนี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 แบบVIP หรือรถตู้ปรับอากาศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
- ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยว หรือมาไม่ครบคู่)
- ค่าอาหารหลัก และเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
-ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 - บาททุกท่าน ตลอดการเดินทาง
(เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
-ค่ามัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการดังกล่าวนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากระบุ เช่นค่ามินิบาร์ในห้องพัก/ค่าค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 ค่าทิปทีมงานไกด์และคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท
เงื่อนไขการเดินทาง
 ราคาทัวร์นี้เป็นราคาแบบเหมาจ่ายหากท่านไม่ได้ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งถือว่าท่านสละสิทธิ์

ภูเก็ต - ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน พังงา-ระนอง

location_on พระนครศรีอยุธยา - พังงา
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

สุดหรู โปรแกรมเที่ยวภูเก็ต ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรเทพ และเที่ยวเกาะสิมิลันด้วยเรือสปีดโบ๊ท

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบล็ดเตล็ด
1.ค่ามัคคุเทศก์ 1500*4= 6000
2.ค่าน้ำมันรถมัคคุเทศก์ =500
3.ค่าSatff ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ 800*4=3200
4.ค่าห้องพักทีมงาน 1400*2=2400
รวมค่าใช้จ่าย คิดเป็นต้นทุน 12,100 /30 คน ต้นทุน 404

ค่าใช้จ่ายรายบุคคล
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 12,500 *7% =875
2.ค่าประกันภัย ท่านละ 35 บาท
3.ค่าอาหารว่าง ตลอดทรป 4*100= 400

04.00 หจก.อยุธยานฤมิตร

คณะพร้อมกัน ที่จุดนัดหมาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีมงาน โกศลทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเดินทางมีมัคคุเทศก์ คอยให้ความรู้ในเส้นทางที่ผ่าน

07.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

บริการอาหารเช้าบนรถ ระหว่างเดินทาง

12.00 ร้านอาหารคุณสาหร่าย

บริการอาหารมื้อเที่ยงที่ร้าน คุณสาหร่าย จังหวัดชุมพร /เทียบเท่า

16.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

แวะชมวิวเสม็ดนางชี อันซีนสุด อลัง ที่จะทำให้คุณรู้ว่า สวรรค์อยู่ใกล้แค่เอื้อม เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวน่าเช็กอินของพังงา สำหรับไฮไลต์ที่น่าสนใจของการมาเที่ยวที่นี่ นั่นคือ การได้สัมผัสกับจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนยอดเนินเขา มองเห็นภาพความสวยงามของธรรมชาติกว้างไกลสุดสายตา มองเห็นวิวอ่าวพังงา ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ มองไปมองมาก็เหมือนภาพวาดที่มีธรรมชาติเป็นผู้บรรจงสร้างสรรค์อย่างมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร

18.00 ร้านอาหารกันเอง2 ริมอ่าวฉลอง

บริการอาหารมื้อเย็น ที่ร้านอาหาร กันเอง 2 /หรือร้านเทียบเท่า

20.00 บริษัท พิโซน่าทัวร์ จำกัด สาขา3 หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Seabed Grand Hotel Phuket หรือ โรงแรม The Nature Phuket )

เดินทางเข้าที่พัก ที่โรงแรมป่าตองเบย์ฮิว Patong Bay Hill Resort ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 บริษัท พิโซน่าทัวร์ จำกัด สาขา3 หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Seabed Grand Hotel Phuket หรือ โรงแรม The Nature Phuket )

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม

09.30 หจก.อยุธยานฤมิตร

เดินทางสู่ วัดฉลอง นำท่านสักการะรูปเหมือน หลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง หลวงพ่อเกลื้อม พร้อมหาเช่าวัตถุมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัว

12.00 ร้านอาหารทุ่งคา

บริการอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารทุ่งคา พร้อมชมเมืองภูเก็ตมุมสูง บนยอดเขารัง

14.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

พาไปเดินถ่ายภาพชิคๆ พร้อมเที่ยวชม มิวเซียมภูเก็ต (Museum Phuket) กับสองอาคารพิพิธภัณฑ์สีเหลืองเด่น ในย่านเมืองเก่าอันเป็นแลนด์มาร์คของเมืองภูเก็ต ทั้งภูเก็ตนคราและเพอรานากันนิทัศน์

16.00 บริษัท ภูเก็ต แอ็ดเวนเจอร์คลับ จำกัด

ไปล่องเรือยอช จิบไวน์ ดื่มด่ำกับอาหารมื้อเย็นน ลงเรือที่ท่าเรืออ่าวฉลองล่องไปแหลมพรหมเทพ
ฟังเพลงชิวๆ ชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพ

19.30 บริษัท ภูเก็ต แอ็ดเวนเจอร์คลับ จำกัด

เดินทางกลับถึงท่าเรือฉลอง ด้วยความประทับใจกับภาพสวยๆ

20.30 บริษัท พิโซน่าทัวร์ จำกัด สาขา3 หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Seabed Grand Hotel Phuket หรือ โรงแรม The Nature Phuket )

สมควรแก่เวลาเข้าที่พักที่ โรงแรมป่าตองเบย์ฮิว Patong Bay Hill Resort (นอนคืนที่2)

07.00 บริษัท พิโซน่าทัวร์ จำกัด สาขา3 หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Seabed Grand Hotel Phuket หรือ โรงแรม The Nature Phuket )

บริการอาหารที่ห้องอาหารโรงแรม

08.00 หจก.อยุธยานฤมิตร

ออกจากที่พัก พร้อมชุดดำน้ำ ชมปะการังเดินทางไปท่าเรือทับละมุ

09.30 บริษัท เม็ดทราย ทัวร์ จำกัด

พาทุกท่านลงเรือท่องเที่ยวเดินทางสู่ เกาะสิลิลัน
ดำน้ำตื้นชมปะการัง และปลาสวยๆ ที่เกาะ 5 บริเวณจะมีฝูงปลานกแก้ว ปลาผีเสื้อสีสดให้ท่านยลโฉม

11.00 บริษัท เม็ดทราย ทัวร์ จำกัด

เดินทางถึงอ่าวหน้า เกาะเมี่ยง (เกาะ 4) ซึ่งท่านสามารถดำน้ำตื้นในปรินเซสเบย์ (Princess Bay) สำรวจ
ชมความสวยงามของเกาะ ปีนขึ้นจุดชมวิว หรือพักผ่อนบนหาดทรายสวยสีขาวซึ่งทรายของสิมิลันขึ้น
ชื่อว่าเป็นทรายที่ดีที่สุดของในประเทศไทย บางท่านให้นิยามของทรายสิมิลันว่า “ทรายคอฟฟี่เมต”

12.00 บริษัท เม็ดทราย ทัวร์ จำกัด

บริการอาหารกลางวันที่เกาะ

13.30 บริษัท เม็ดทราย ทัวร์ จำกัด

ช่วงบ่ายดำน้ำตื้นที่เกาะบางู (เกาะ 9) ที่คริสต์มาสพอยท์ (Christmas Point)
จุดไฮไลท์ของนักดำน้ำตื้นที่มีปะการังที่น่าดูชมและความหลากหลายของเหล่าปลาสีสัน
เดินทางถึงโดนัลดัคเบย์ (Donald Duck Bay) ของเกาะสิมิลัน (เกาะ 8) ซึ่งจุดนี้ท่านจะได้พักผ่อนบน
ชายหาด เล่นน้ำถ่ายรูปหรือปีนจุดชมวิวบนหินเรือใบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน

17.00 โรงแรม Beyond Resort Khaolak

ทุกท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม Beyond Resort Khaolak / หรือเทียบเท่า

18.00 ร้านมันโภชนา

บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารมันโภชนา / หรือเทียบเท่า

07.00 โรงแรม Beyond Resort Khaolak

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 หจก.อยุธยานฤมิตร

เดินทางออกจากที่พัก แวะที่บ้านไร่ ไออรุณ เกิดขึ้นจากหนุ่มสถาปนิกเมืองกรุงที่ฝันอยากทำให้บ้านเกิดเป็นที่ที่มีความสุข และแบ่งปันความสุขนั้นมาถึงคนในชุมชน จนเกิดที่พักแสนจะชิลแห่งนี้ขึ้น

12.00 ร้านคุ้นลิ้น

บริการอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารคุ้นลิ้น /หรือร้านเทียบเท่า

13.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลทัวร์

ให้ทุกท่านแช่น้ำแร่ ถ่ายรูป กับ พุร้อนที่ทักษะวารินทร์ ระนอง บริการแช่เท้าฟรีเพื่อผ่อนคลาย นอกจากนี้บริเวณใกล้บ่อน้ำร้อนได้จัดเป็นสวนสาธารณะ "รักษะวาริน" มีศาลาที่พัก (ไม่รวมค่าห้องอาบน้ำร้อน)

18.00 ร้านอาหารรับลม

บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารรับลม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /หรือร้านเทียบเท่า