10,600/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราราคานี้รวม
- ห้องพักแบบ Standard room 2 คืน (ห้องคู่) รวมอาหารเช้า
- กรีนฟี 18-หลุม รวมรถกอล์ฟและแคดดี้ สำหรับ 2 สนาม
- รถตู้รับส่งระหว่างโรงแรม-สนามกอล์ฟ
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทางมูลค่า 1,000,000 บาท/ท่าน

อัตราราคานี้ไม่รวม
- ค่าเครื่องดื่มและอาหาร (ยกเว้นมื้อเช้าที่โรงแรม)
- ค่าซักรีดและมินิบาร์ของโรงแรม
- ค่าทิปแคดดี้ (ปกติ 300-500 บาท/สนาม)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
254/113 หมู่ 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
เบอร์โทร
0819174796
อีเมล
info@easygolfbooking.com
หมายเหตุ

- ราคาทัวร์ 10,600 บาท/ท่าน เป็นราคาพักห้องคู่ (สำหรับพักเดี่ยวลูกค้าจะต้องจ่ายเพิ่มอีก 2,200 บาท)
- ราคาทัวร์ 10,600 บาท/ท่าน สำหรับคณะเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป (หากไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจอง
- ราคาทัวร์ 10,600 บาท/ท่าน ราคานี้ไม่รวมการเดินทางจากภูมิลำเนาของท่าน

เล่นกอล์ฟที่เชียงใหม่ Chiang Mai Golf Package 3 วัน/2 คืน/2 สนาม

location_on เชียงใหม่ - ลำพูน
โดย บริษัท อีซี่กอล์ฟบุ๊กกิ้ง จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

แพ็คเกจเล่นกอล์ฟเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ Burisiri Hotel - เล่นกอล์ฟ 2 สนามชั้นนำของเชียงใหม่ Alpine Golf Resort Chiangmai และ Chiangmai Highlands Golf and Spa Resort

ราคาโปรโมชั่นทัวร์เที่ยวไทย สิ้นสุด 28 ก.พ. 65

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1.ค่ามัคคุเทศก์ 1400*3 = 4200 บาท
2.ค่าห้องมัคคุเทศก์ 1100*2 = 2200 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 6400 บาท
ลูกค้า 6 คน เฉลี่ยคนละ 1066.66 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง = 35 บาท
2.ค่าแคดดี้ 400+350 = 750 บาท
3.ค่าทิปคนขับรถ 500*2 วัน/ลูกค้า 6 คน เฉลี่ยคนละ = 166.66 บาท

14.00 Burisiri Hotel, Chiang Mai หรือเทียบเท่า ( Duangtawan Hotel Chiang Mai )

นัดเจอลูกค้าที่โรงแรมเพื่อ check-in เข้าพักที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย (ลูกค้าเดินทางมาจากภูลำเนาด้วยตัวเอง)

07.00 Burisiri Hotel, Chiang Mai หรือเทียบเท่า ( Duangtawan Hotel Chiang Mai )

ลูกค้ารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 บริษัท อีซี่กอล์ฟบุ๊กกิ้ง จำกัด

รับลูกค้าเดินทางไปสนามกอล์ฟ

09.00 Chiangmai Highlands Golf and Spa Resort

ลูกค้า check-in เข้าเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟ

14.30 Burisiri Hotel, Chiang Mai หรือเทียบเท่า ( Duangtawan Hotel, Chiang Mai )

ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 Burisiri Hotel, Chiang Mai หรือเทียบเท่า ( Duangtawan Hotel Chiang Mai )

ลูกค้ารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 บริษัท อีซี่กอล์ฟบุ๊กกิ้ง จำกัด

ลูกค้า check-out จากโรงแรมและเดินทางไปสนามกอล์ฟ

09.00 Alpine Golf Resort Chiangmai

ลูกค้า check-in เข้าเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟ

14.30 บริษัท อีซี่กอล์ฟบุ๊กกิ้ง จำกัด

ลูกค้านั่งรถตู้เดินทางกลับตัวเมือง/สนามบินเชียงใหม่ (ลูกค้าเดินทางกลับภูลำเนาด้วยตัวเอง)