16,990/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรทัวร์อาจมีการสลับ ลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
34/2 หมุ่9 แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน
เบอร์โทร
0909713988
อีเมล
worldconnection88@hotmail.com
หมายเหตุ

สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง

เชียงราย 4 วัน 3 คืน WE

location_on สมุทรปราการ - เชียงราย
โดย บริษัท เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ล่องเรือแม่น้ำกก-หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร-วัดห้วยปลากั้ง-ดอยผาหมี-ดอยแม่สลอง-ไร่ชา-เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ-ดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-พระธาตุดอยตุง-แม่สาย-ภูชี้ฟ้า-ดอยผาตั้ง-ผาบ่อง-วัดร่องขุ่น-วัดร่องเสือเต้น

เดินทางช่วงเดือน พฤศจิกายน-เดือนมกราคม 2565 ราคาท่านละ 16,990 บาท
ราคาไม่รวมช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

เบ็ดเตล็ด
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 1,200 = 4,800
2.ค่าตั๋วไกด์ 3,600
3.โรงแรม 2,000+2,000+2,000 = 6,000
4.ค่ารถมัคคุเทศก์ 1,000
5.ค่าประกันการเดินทางไกด์ 25
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 15,425
ลูกค้า 6 ท่าน เฉลี่ยคนละ 2,571

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 25
2.ค่าน้ำ ขนมและของบริการบนรถ ท่านละ 175 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 2,771

ภาษี 7% = 1111

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 3,882

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.30 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

08.30 สายการบินไทยสไมล์

ออกเดินทางสู่จ.เชียงราย โดยสายการบินไทยสไมล์

10.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงราย

10.30 นายศักดื์ศีล อินทวงค์

นำท่านเดินทางโดยรถตู้

11.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำกก สายน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวเชียงรายสายนี้มีต้นน้ำอยู่ในบริเวณเทือกเขาชายแดนพม่า ไหลเข้าเขตไทยที่ท่าตอน ไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่บ้านสบกก เชียงแสน มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ชมทัศนีย์ภาพที่แสนงดงามสองฝั่งริมแม่น้ำกก จนถึง ‘หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร’ (50 นาที) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก ซึ่งนอกจากชาวกระเหรี่ยงแล้วแล้วยังมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ลีซอ ม้ง ไทลื้อ และลาหู่ในละแวกใกล้เคียงหมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตรอีกด้วย จากนั้นเดินทางโดยรถตู้สู่ ‘วัดห้วยปลากั้ง’ (17 กม.) วัดที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา มีเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ประดิษฐานภายในเจดีย์

12.00 เรือนนลิน หรือเทียบเท่า ( หลู้ลำ เชียงราย )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

13.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

เดินทางสู่ ‘ดอยผาหมี’ (61.4 กม.) บ้านผาหมีเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีชาวไทยภูเขาชนเผ่าอาข่า อาศัยประมาณ 300 กว่าครัวเรือน ดอยผาหมีถือเป็นต้นกำเนิดกาแฟต้นแรกของประเทศไทย ที่ทรงพระราชทานให้กับขาวเขาปลูกแทนการปลูกฝิ่น โดยต้นกาแฟที่ปลูกครั้งแรก คือ พันธุ์โรบัสต้า แวะ ‘ร้านโอโซนผาหมี’ พร้อมจิบกาแฟชมวิว ธรรมชาติที่โอบรอบด้วยภูเขาเขียวขจีทุกทิศทาง นำท่านเดินทางสู่ “สะพานไม้ไผ่ไร่ผาฮี้” หรือ “Bamboo walk” จุดเช็คอินแห่งใหม่ของร้านคอฟฟี่ฮิลล์ผาฮี้ เป็นทางเดินยาวและสูงมาก ประดับด้วยร่มสีสันสดใสตลอดทาง ให้เราไต่ขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามยอดดอย ระหว่างที่เดินก็เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ อ้าแขนรับลมหนาว สัมผัสหมอกอ่อน ๆ ในตอนเช้า แล้วถ่ายรูปกันชิลล์ ๆ กับวิวที่มองเห็นได้ทุกทิศรอบตัวแบบพาโนาราม่า

18.00 ภัตตาคารยูนนาน หรือเทียบเท่า ( ลีลาวดี เชียงราย หรือ โตกตอง ร้านอาหารเหนือ )

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

19.00 naknaraka hotel หรือเทียบเท่า ( Imperial river house Hotel หรือ The Heritage Chiang Rai )

ที่พัก : Nak Nakara Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

06.00 Naknaraka hotel หรือเทียบเท่า ( the heritage chaingrai หรือ Imperial river house Hotel )

บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม Naknaraka hotel

08.00 นายศักดื์ศีล อินทวงค์

นำท่านเดินทางโดยรถตู้

08.30 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

จากนั้นเดินทางสู่ ‘ดอยแม่สลอง’ ที่มีชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 อาศัยมานานหลายสิบปี ปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชื่อว่า หมู่บ้านสันติคีรี ตั้งอยู่ที่ความสูงจาก 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านสักการะ ‘พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี’ ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดที่ระดับความสูง 1,500 ม. เหนือหมู่บ้านสันติคีรี จากนั้นชม “ไร่ชา 101” หรือ ไร่ชาวังพุดตาล’ และศึกษาวิธีการผลิตชา ดอยแม่สลอง เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกชาที่ดีที่สุดของประเทศ ชมบรรยากาศของไร่ชากว้างสุดลูกหูลูกตา ที่เรียงรายกันเป็นขั้นบันไดอย่างงดงามเขียวขจี จากนั้นเดินทางสู่ อ.เชียงแสน (86 กม.)

12.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ‘สามเหลี่ยมทองคำ’ เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขง ซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและลาว และแม่น้ำรวก ซึ่งกั้นดินแดนระหว่าง ประเทศไทยและพม่า จากนั้น นำท่านสักการะ ‘พระพุทธรูปนวล้านตื้อ’ (จำลอง) พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ ปิดทองด้วยบุศราคัม น้ำหนักถึง 69 ตัน ซึ่งได้สร้างขึ้นแทนองค์เดิมที่จมลงแม่น้ำโขง สมัยรัชกาลที่ 3 สมควรแก่เวลา

18.00 หลู้ลำ เชียงราย หรือเทียบเท่า ( ภัตตาคารยูนนาน หรือ โตกตอง ร้านอาหารเหนือ หรือ ลีลาวดี เชียงราย )

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหาร หลู้ลำ เชียงราย

19.00 Naknaraka hotel หรือเทียบเท่า ( The Heritage Chiang Rai หรือ Imperial river house Hotel )

นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ ที่พัก Nak Nakara Hotel

06.00 Naknaraka hotel หรือเทียบเท่า ( Imperial river house Hotel หรือ The Heritage Chiang Rai )

บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม Naknaraka hotel

08.00 นายศักดื์ศีล อินทวงค์

นำท่านเดินทางโดยรถตู้

09.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านออกเดินทางสู่ “ดอยตุง” ให้ท่านได้ชม “สวนแม่ฟ้าหลวง” ดอยตุงมีทิวทัศน์สวยงามและยังมีสวนดอกไม้เมืองหนาว ในหุบเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมมีพื้นที่ 12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่ ซ้ำกัน ตลอดสามฤดู ล้อมรอบประติมากรรมชื่อ “ความต่อเนื่อง” เป็นรูปเด็กยืนต่อตัวที่กลางสวน นอกจากนี้ ยังจัดแต่งสวนหิน ซึ่งประดับด้วย หินภูเขากลมเกลี้ยงขนาดใหญ่ สวนน้ำอุดมด้วยไม้น้ำพันธุ์ต่างๆ บัว และสวนปาล์มที่รวบ รวมปาล์มไว้มากมายในพื้นที่ 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพื้นที่ทั้งสิ้น 25 ไร่ จากนั้น นำท่านนมัสการ “พระธาตุดอยตุง” เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้ายหรือ กระดูกไหปลาร้า ซึ่งนำมาจากประเทศอินเดีย เชื่อกันว่าเป็นองค์พระธาตุ ประจำปีกุน

12.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านออกเดินทางสู่ “วัดหิรัญญาวาส อุทยานเวฬุวัน” ชมพระเจ้าสานปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่พระประธานในวิหาร สานด้วยไม้ไผ่ หน้าตักกว้าง 9.9 ศอก สูง 19 ศอก เป็นพระพุทธรูป ลักษณะพระสิงห์หนึ่งเชียงแสน ศิลปะแบบล้านนาที่สร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์ ใช้เวลาสร้าง 99 วัน ใช้ไม้ไผ่ทั้งหมด 39,000 ท่อน ชื่อว่า " พระสิงห์สานชนะมาร " เคลือบเงาดำด้วยยางของตันรัก และที่สำคัญ ไม้ไผ่ที่นำมาสานก็มีแหล่งที่มา น่าค้นหา จากการสอบถาม ทราบว่าพระครูหิรัญอาวาสวัตร เจ้าอาวาสวัดหิรัญญาวาส ท่านได้นำไม้ชนิดนี้มาจากประเทศพม่า ซึ่งเป็นไม้มงคล มีถิ่นกำเนิดอยู่บนเขาสูงมีชื่อตามท้องถิ่นว่า " ไม้มุง " เป็นไม้ในตระกูลไผ่ชนิดหนึ่ง ลักษณะเด่นคือเหนียว มอดไม่กิน เหมาะสำหรับมาสานเป็นพระพุทธรูป โดยในหนึ่งปี ชาวบ้านที่ดูแลไม้มุง จะให้ตัดไม้นี้ได้แค่ครั้งเดียว ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เท่านั้น และทางพม่าเองก็จะมีการเสี่ยงทายเป็นผู้กำหนดว่าแต่ละปี วัดไหนที่ขอไป จะโชคดีเป็นผู้ได้สิทธิ์ตัดไม้ไผ่ชนิดนี้ จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นซื้อของ “ตลาดแม่สาย” อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด โดยเป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีชื่อเสียงมานานหลายสิบปี เนื่องจากชาวพม่าและชนกลุ่มน้อยจะเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคต่างๆจากฝั่งประเทศไทย ตลาดแม่สายนี้จัดจำหน่ายสินค้านานาชนิด ได้แก่ ประเภทอัญมณีอย่าง พลอยสี ทับทิม หยก หรือจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เครื่องประดับต่าง ๆ รองเท้า กระเป๋า เสื้อกันหนาว อาหารทะเลแห้ง ของเล่นเด็กก็มีให้เลือกมากมายถูกใจเหล่านักช้อปตัวน้อย ๆ หรือจะเป็นของกินก็มีอีกเพียบ จากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงราย

18.00 โตกตอง ร้านอาหารเหนือ หรือเทียบเท่า ( ภัตตาคารยูนนาน หรือ หลู้ลำ เชียงราย หรือ ลีลาวดี เชียงราย )

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหาร โตกตอง ร้านอาหารเหนือ

19.00 Naknaraka hotel หรือเทียบเท่า ( The Heritage Chiang Rai หรือ Imperial river house Hotel )

นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก Nak Nakara Hotel

04.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์ หรือเทียบเท่า ( บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์ )

นำท่านเดินทางสู่ ‘ภูชี้ฟ้า’ โดยรถท้องถิ่น ยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น (สูงประมาณ 1,628 เมตร) ติดชายแดนไทย- ลาว ในอำเภอเทิง ด้วยลักษณะเป็นผาที่มีแหลมยื่นขึ้นไปบนฟ้าจึงเรียกว่าภูชี้ฟ้า ประทับใจกับทิวทัศน์ของภูเขาสลับซับซ้อนดูกว้างไกล มีทะเลหมอกปกคลุมในหุบเขาเบื้องล่าง ชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น

08.00 นายศักดื์ศีล อินทวงค์

นำท่านเดินทางโดยรถตู้

09.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านไปต่อยัง “ดอยผาตั้ง” เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้ เช่นเดียวกับที่ดอยแม่สลอง ลักษณะเป็นสันเขาคดเคี้ยว มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ชมทิวทัศน์ที่สวยงามบนจุดชมวิว ‘ผาบ่องประตูสยาม’ หน้าผาขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็นเนินช่องเขาเหมือนประตู มีสัญลักษณ์รูปหัวใจ เป็นช่องหินขนาดใหญ่คนเดินลอดได้อยู่ในแนวหน้าผา มองเห็นทิวทัศน์ของประเทศลาวและวิวแม่น้ำโขงพาดผ่านตรงช่องเขาขาดพอดี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกเสี้ยวจะบานสะพรั่งงดงาม

12.00 มาลองเต๊อะ หรือเทียบเท่า ( ร้านเรือนนลิน หรือ ร้านลีลาวดี )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มาลองเต๊อะ

13.00 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านเดินทางสู่ ‘วัดร่องขุ่น’ (102 กม.) ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตาศิลปะที่งดงาม ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่สวยงามน่าประทับใจ จากนั้นเดินทางสู่ ‘’ (15 กม.) ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้าง เมื่อ 80-100 ปีก่อน วัดร่องเสือเต้นถูกสร้างขึ้นเนื่องจากชาวบ้านร่องเสือเต้นไม่มีที่ทำบุญในหมู่บ้าน ความโดดเด่นของวันร่องเสือเต้นที่เห็นได้ชัดคือ วิหารวัดร่องเสือเต้น สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย โดยใช้โทนสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับวิหาร โดยสีน้ำเงินฟ้าของตัววิหารนั้นแสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ขจรขจายไปทั่วโลก โดยพญานาคที่อยู่หน้าวิหารได้รับอิทธิพลจากศิลปะของอาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี ที่เน้นลักษณะโครงสร้างที่เข้มแข็ง เขี้ยวเล็บแหลมคมดูน่าเกรงขาม แต่มีความอ่อนช้อยในแบบล้านนา

18.15 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

นำท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงราย

20.15 สายการบินไทยสไมล์

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน ไทยสไมล์

21.45 บริษัท เวิลด์คอนเน็คชั่นส์

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ