12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการผ่อนชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-รับชำระด้วยแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
236/6 ม.3 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง
เบอร์โทร
0811018940
อีเมล
sightandseatour@gmail.com
หมายเหตุ

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจร ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เป็นต้น โดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ระยองฮิ...เที่ยวแบบนี้ไม่มีโป๊ะNoแกง

location_on นครสวรรค์ - ระยอง
โดย ไซท์ แอนด์ ซี ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวระยอง ดำน้ำดูปะการัง นั่งรถสามล้อชมทุ่งโปรงทอง นอนหาดแหลมแม่พิมพ์
พร้อมอาหารทะเลซีฟู๊ดน้ำจิ้มรสแซ่บ!!!

เดินทาง 1 พฤศจิกายน 64 - 31 มกราคม 65

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์+ออแกไนซ์+สตาฟ

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์+ออแกไนซ์+สตาฟ
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1 คน (1,500*4*1) = 6,000 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงออแกไนซ์ 1 คน (1,800*4*1) = 7,200 บาท
3.เบี้ยเลี้ยงสตาฟ 2 คน (1,000*4*2) = 8,000 บาท
4.ค่าเดินทางมัคคุเทศก์+สตาฟ 3 คน ไป-กลับ (1,000*3) = 3,000 บาท
5.ค่าห้องมัคคุเทศก์+สตาฟ (พิจิตร) 2 คืน (1,000*2) = 2,000 บาท
6.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์+ออแกไนซ์+สตาฟ 4 คน (35*4) = 140 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์+ออแกไนซ์+สตาฟ 26,340 บาท
ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 878 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2.ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 200 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1,113 บาท

ภาษี 7 % = 1190.91 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2,303.91 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

12.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

คณะพร้อมกันที่ ณ จุดนัดหมาย.......บริษัท Sight & Sea Tour เจ้าหน้าที่ทัวร์ให้การต้อนรับทำการเช็คชื่อและติดสัญลักษณ์ นำคณะทัวร์ออกเดินทางจาก จังหวัดนครสวรรค์ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดระยอง โดย Luxury Bus 44 Seat ใช้เวลาประมาณ 6 ชม. ***มัคคุเทศก์และสตาฟ บริการชุดอาหาร ​Welcome Drink + ขนมของว่าง***

16.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

เดินทางต่อ โดย Luxury Bus 44 Seat นำท่านเที่ยวชม วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา มีชื่อเสียงระบือไปทั่วประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซำปอกงที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านาน เมื่อมายังวัดแห่งนี้จะไม่แปลกที่จะต้องพบเจอผู้คนจำนวนมากที่ไหลเวียนมานมัสการหลวงพ่อโตกันอย่างเนืองแน่น

19.30 โรงแรมพิมพิมาน บีช โฮเต็ล

แวะทานอาหาร มื้อค่ำ

20.30 โรงแรมพิมพิมาน บีช โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมครูซเซส เดอะพูล แอคเซส )

เชิญทุกท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่อยู่ 236 หมู่ 3 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190

07.00 โรงแรมพิมพิมาน บีช โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมครูซเซส เดอะพูล แอคเซส )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

เดินทางออกจากโรงแรมที่พัก ถึงชุมชนปากน้ำประแสพาทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถสามล้อเที่ยวชมชุมชนริมแม่น้ำเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา และชม ทุ่งโปรงทอง ซึ่งเป็นบริเวณป่าชายเลนริมทะเลประแส ที่มีการปลูกต้นโปรงไว้เป็นจำนวนมาก มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา (Tranfer ทุกท่านด้วยสามล้อพ่วงข้างท้องถิ่น)

09.00 ภูผาทัวร์

เดินทางถึง ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม ลงเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะมันใน (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) พาทุกท่านเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และเยี่ยมชมบ่ออนุบาลเต่าอายุตั้งแต่ 10 วัน จนถึง 7 ปี เยี่ยมชมบ่อเต่าธรรมชาติ ให้เต่าเรียนรู้สภาพแวดล้อมภายนอก ก่อนปล่อยเต่าลงสู่ทะเลจริง และชมทะเลแหวก ใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ 1 ชม. จากนั้นต่อไปยัง เกาะทะลุ (ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที) ท่านจะพบกับ กิจกรรมดำน้ำชมปะการัง บนหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ฝูงปลา มากมาย พร้อมให้ท่านได้ถ่ายรูปเซลฟี่ใต้น้ำ ***พิเศษ มีบริการถ่ายรูปใต้น้ำฟรี บนเกาะทะลุ*** จากนั้นเดินชมผาวิว 360 องศา มองเห็นทะเลรอบทิศทาง เกาะทะลุได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ใช้เวลาอยู่ประมาณ 4 ชม. จากนั้นออกเดินทางออกจากเกาะทะลุขึ้นฝั่ง (ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที)

18.00 ภูผาทัวร์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมพิมพิมาน บีช โฮเต็ล )

รับประทานอาหารเย็น ณ ภูผาทัวร์ บริการแบบบุพเฟ่ต์ซีฟู้ด พร้อมน้ำจิ้มรสแซ่บจี๊ดจ๊าด

20.00 โรงแรมพิมพิมาน บีช โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมครูซเซส เดอะพูล แอคเซส )

เชิญทุกท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่อยู่ 236 หมู่ 3 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190

07.00 โรงแรมพิมพิมาน บีช โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ( โรงแรมครูซเซส เดอะพูล แอคเซส )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

***มัคคุเทศก์และสตาฟ บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น และของว่าง*** จากนั้นเดินทางไปช้อปปิ้ง ณ ตลาดนวลทิพย์

อิสระทุกท่านเลือกซื้อของทะเลแห้งและสด รวมทั้งผลไม้แปรรูปต่างๆกันอย่างจุใจ

12.00 ร้านแม่บัวตอง หรือเทียบเท่า ( ร้านข้าวแกงคุณยาย )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านแม่บัวตอง

ที่อยู่ 303/9 หมู่ 8 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

13.00 หจก.ทานา ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล

เดินทางถึง สะพานกระจกหรือSky Walk วัดเขาตะแบก เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างเขา 2 ลูก มีความสูงกว่า 25 เมตร มีสะพานทั้งหมดยาว 226 เมตร ให้ชมธรรมชาติแบบ 360 องศา ***มัคคุเทศก์และสตาฟ บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น และของว่าง*** จากนั้นออกเดินทางกลับจังหวัดนครสวรรค์โดยสวัสดิภาพและประทับใจ