16,660/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการนำเที่ยว
จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน ไม่เกิน 8 ท่าน ใช้รถตู้VIPนั่ง คันละ 6 ท่าน/คัน
* ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิค-19 แล้ว 2 เข็ม สามารถแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ มีผลตรวจไม่ติดโควิค-19 ก่อนเดินทาง 72 ชม. เป็นไปตามเงื่อนไขของสาธารณะสุขจังหวัดที่จะเดินทางไปถึง
* รายการทัวร์เมื่อชำระเงินแล้วเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
* ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น ไม่มีการชำระมัดจำ
* ไม่สามารถเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
* รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหมู่คณะ เวลา ระยะทาง ธรรมชาติ ทั้งนี้ยังคงรักษามาตรฐานในการบริการ เพื่อให้ท่านเกิดความสุขในการท่องเที่ยว
* รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
* ไม่สามารถคืนเงินบางส่วน กรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
* เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาล ทัวร์เที่ยวไทย
* การเดินทางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเดินทางข้ามจังหวัดที่ไปท่องเที่ยวเป็นหลัก
* สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง (นั่งคันละ 6 ท่าน) นำเที่ยวตามรายการ
2.ค่าที่พัก โรงแรมตามโปรแกรมทัวร์ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 3 คืน
3.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน 9 มื้อ
4.น้ำดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
5.ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
6.ค่ารถขึ้นม่อนหยุนไหล
7.ค่าเข้าชมทุกสถานที่ตามรายการ
9.มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กต่ำกว่า 10 ปี 500,000 บาท (การประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย)
11..ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ตลอดทริป
2.ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด นอกเหนือรายการ
3.ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในตู้เย็นในห้องพัก (ถ้ามี)
4.ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้
5.ไม่รวมอาหารบางมื้อ

การชำระเงิน :
1. เมื่อตัดสินใจเดินทางชำระ 60% ของราคาทัวร์ ” เท่านั้น 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่จอง ผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้น
2. พักเดี่ยว ชำระด้วยเงินสด โดยการโอนเข้าบัญชีบริษัท ท่านละ 2,700.- บาท

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
190 หมู่ 5 หมู่บ้านวราธรวิลล์ ซอยศรีด่าน 19 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
เบอร์โทร
021166395
อีเมล
contact@megacruising.com
หมายเหตุ

แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sputnik V ครบ 2 เข็ม หรือ Sinovac+ Astra Zeneca 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม หรือ Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ แสดงผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน

แนะนำ การเดินทางเข้า จ.แม่ฮ่องสอน ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Astra Zeneca, Moderna, Pfizer ครบ 2 เข็ม หรือ Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ วัคซีนไขว้ (โปรดตรวจสอบมาตรการจังหวัดเพิ่มเติม) หรือ แสดงผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ หรือ ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน

หนาวแล้ว ลุยหมอก ม่อนแจ่ม-เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน-ปางอุ๋ง-บ้านรักไทย 4วัน 3คืน

location_on สมุทรปราการ - แม่ฮ่องสอน
โดย บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ปาย - แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ 4 วัน พัก 3 คืน

หนาวแล้ว ลุยหมอก ม่อนแจ่ม สวนดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว * เดินย่ำสกายวอร์คไม้ไผ่ ดูวิวฟินๆ * เยือนสะพานประวัติศาสตร์ปาย ตั้งแต่ยุคสงครามโลก * ร้านกาแฟสุดน่ารักCoffee in Love * แตะไอหมอกชมพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวม่อนหยุนไหล * ขอพรพระธาตุแม่เย็นและวัดน้ำฮู * เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองจีนหมู่บ้านสันติชล * บ้านจ่าโบ่ทะเลหมอกสุดอลัง * ปลาตัวโตโตที่ถ้ำปลา * ปางอุ๋งธรรมชาติเมืองสามหมอก * ชิวๆที่บ้านรักไทยวิวปังๆ * รักแกะชอบแกะให้อาหารแกะที่ศูนย์เลี้ยงแกะตำหนักปางตอง * เกาะติดวิถีชีวิตกระเหรี่ยงคอยาว * ไหว้พระวัดดังวัดจองคำ-วัดจองกลาง-วัดพระนอน * พระธาตุดอยกองมูวัดสวยคู่แม่ฮ่องสอน * เส้นทางแสนสวยชมวิวกิ่วลม แดนเทวดาแลนด์มาร์คแห่งเชียงใหม่ * วัดบ้านเด่นวัดงามสุดล้ำค่าแห่งล้านนา

บินตรงไป-กลับ : สนามบินสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายล์
พักปาย 1 คืน - พักแม่ฮ่องสอน 2 คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ดและมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 2,500+2,500=5,000 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,200*4=4,800 บาท
3.ค่ารถมัคคุเทศก์ = 500 บาท
4.ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 800+1,000+1,000=2,800 บาท
5.ค่าประกันเดินทางมัคคุเทศก์ 42 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันเดินทางลูกค้า 42 บาท
2.ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 138 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 2,370 บาท

ภาษี7% = 1,090 บาท

รวมค่าเบ็ตเตล็ดทั้งหมด 3460 บาท

07.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เข้าประตูที่ 3 สายการบินไทยสมายล์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน
**ควรเตรียมเช็คอินบัตรโดยสาร และสัมภาระ ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที
**"ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการเดินทาง หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่"
** โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง

09.35 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

เหินฟ้าสู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่ โดยสายการบิน THAI SMILE
เที่ยวบินที่ WE104 (เวลา 09.35-10.55 น.)
(ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที) ** โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง

10.55 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย รับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์รวมทุกท่านที่จุดนัดพบ ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง เดินทางสู่ อ.แม่ริม

11.00 อริญชยา ทราเวล

รายละเอียดค่าเดินทาง "รถตู้นำเที่ยว"
เส้นทาง : สนามบินเชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - สวนดอกไม้ - สกายวอร์คไม้ไผ่ - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - Coffee in Love - ถนนคนเดินปาย

12.00 ร้านอาหารบ้านสวนแม่ริม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ้านสวนแม่ริม

รายละเอียดร้านอาหาร เลขที่ 261 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฝาง, ตำบล สันโป่ง อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180

13.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

เดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม จุดชมวิว 360 องศา ชมสวนดอกไม้ ณ ไร่ดอกลมหนาว (วิสาหกิจชุมชน) บนดอย
ซึ่งเป็นทุ่งกว้างในพื้นที่ลดหลั่นไปภูเขา เห็นวิวของแปลงผักขั้นบันไดอยู่เบื้องหน้า ซึ่งทุ่งดอกไม้มีให้ชมแบบเต็มอิ่มในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พ.ย. เป็นต้นไป ภายในไร่ดอกลมหนาว เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายพันธุ์ ทั้งทุ่งดอกเวอร์บีน่า ดอกคอสมอส ดอกหงอนไก่สีแดง ดอกกระดาษหลากสี ที่ปลูกแซมกัน

รายละเอียดสถานที่ บ้านหนองหอยเก่า ตำบล แม่แรม อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180

14.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

นำท่านเดินเล่น ถ่ายรูปมุมสวย ๆ กับ สกายวอร์คม่อนแจ่ม (ไม่ไผ่) (วิสาหกิจชุมชน)
Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร สองข้างทางประดับด้วยดอกสร้อยหงอนไก่สีแดงสดไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอกคอสมอส สีชมพูสลับขาว กำลังเบ่งบานสะพรั่ง รวมถึงดอกไม้ชนิดอื่น ๆ ที่จะทยอยบานในช่วงหน้าหนาว เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ ซึ่งเราสามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ได้แบบใกล้ชิด
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม

16.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

ได้เวลาพอควรเดินทางสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมสะพานประวัติศาสตร์ปาย เดิมเป็นสะพานไม้ที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นแพ้สงคราม ก่อนถอนทัพได้ทำลายสะพานไม้ทิ้งทั้งหมด จึงมีการสร้างขึ้นใหม่ แต่ก็ได้พังทลายอีกครั้งจากน้ำหลาก ทางชาวบ้าน อ.ปายได้ขอสะพานเหล็กเก่าที่ถอดจากสะพานนวรัฐ เชียงใหม่ มาทำสะพานแห่งนี้
จากนั้นแวะชิมกาแฟและชมวิว ณ Coffee in Love

17.45 โรงแรมไดมอนด์ เดอ ปาย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมไดมอนด์ เดอ ปาย อิสระให้ท่านพักผ่อนสักครู่

รายละเอียดที่พัก เลขที่ 143 หมู่8 ตำบล เวียงใต้ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน 58130

19.00 ร้านอาหารบ้านปาย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านปาย

รายละเอียดร้านอาหาร เลขที่ 7 หมู่ที่ 3 ตำบล เวียงใต้ อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน 58130

20.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

หลังอาหาร นำท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินปาย
ได้เวลาพอควรนำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

05.45 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

ทุกท่านเตรียมพร้อมขึ้นชมหมอกยามเช้า ณ จุดชมวิวม่อนหยุนไหล ชมสายหมอกยามเช้าของ อ.ปาย

06.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

นำท่านนั่งรถสองแถว (รถสองแถวท้องถิ่น)
เดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสันติชล ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากหมู่บ้านสันติชล ประมาณ 1.6 กิโลเมตร

06.15 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

นำท่าน สู่ ทะเลหมอกหยุนไหล (วิสาหกิจชุมชน)
ชมทะเลหมอกยามเช้า ณ จุดชมวิว ชมสายหมอกยามเช้าของ อ.ปาย จุดชมวิวหยุนไหล อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นสถานที่สุดโรแมนติกในยามเช้า ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สร้างความประทับใจให้กับคู่รักซึ่งสามารถมองเห็นทะเลหมอกรูปหัวใจ ช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาสุดโรแมนติกที่สามารถบอกรักหรือขอคนรักแต่งงาน จุดชมวิวหยุ่นไหลถือว่าเป็น 100 สถานที่บอกรัก และ 20 สถานที่ขอแต่งงาน หากท่านใดได้พาคนรักไปยังสถานที่สุดโรแมนติกแห่งนี้แล้ว ต้องเขียนชื่อตนเองและคนรักลงบนป้ายรูปหัวใจเพื่อเป็นพยานรัก แล้วนำไปแขวนบนต้นสนมงคลทั้ง 6 ต้น ซึ่งเลข 6 ในภาษาจีน แปลว่าโชคลาภ หรือ ความยั่งยืน บนจุดชมวิวหยุ่นไหลยังมีรีสอร์ทบ้านดิน ที่วาดภาพนกกระเรียนคู่ สื่อถึงความรักที่มั่นคงยั่งยืนตลอดไป ไว้รองรับคู่รักอีกด้วย คำว่าหยุนไหล เป็นภาษาจีนกลาง หมายถึง แหล่งที่เมฆไหลมารวมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนคนจีนยูนานที่อพยพมาจากเมืองจีน แต่ในที่สุดก็อพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกัน (ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับชมทะเล ควรมาแต่เช้าประมาณ 6 โมง – 7 โมงเช้า)

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสันติชล ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากหมู่บ้านสันติชล ประมาณ 1.6 กิโลเมตร

07.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

นำทุกท่าน ลงจากม่อนหยุนไหล เดินทางกลับที่พัก

07.30 โรงแรมไดมอนด์ เดอ ปาย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก โรงแรมไดมอนด์ เดอ ปาย

08.30 อริญชยา ทราเวล

รายละเอียดค่าเดินทาง "รถตู้นำเที่ยว"
เส้นทาง ปาย - พระธาตุแม่เย็น - วัดน้ำฮู - หมู่บ้านสันติชล - หมู่บ้านจ่าโบ่ - ก๊วยเตี๋ยวห้อยขา - ถ้ำปลา - แม่ฮ่องสอน

09.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

นำท่านออกเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น เป็นพระธาตุเก่าแก่ของ อ.ปาย สามารถชมวิวของ อ.ปาย ได้อีกด้วย
จากนั้นนำท่านสู่ วัดน้ำฮู นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง ในพระอุโบสถ ซึ่งพระเศียรสามารถเปิดออกได้ และมีน้ำผุดขึ้นกลางพระเศียร ทางวัดจึงได้นำน้ำนี้มาผสมเป็นน้ำมนต์
จากนั้นนำท่านชมและฟังตำนานเจดีย์พระสุพรรณกัลยา ซึ่งสมเด็จพระนเรศวร ฯ ทรงสร้างถวายให้กับพระพี่นาง
เที่ยวชมหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน “หมู่บ้านสันติชล” ชมหมู่บ้านจำลองและกำแพงเมืองจีนจำลอง เล่นชิงช้ายูนนานตามอัธยาศัย

12.00 ร้านอาหารชาลีแอนด์เล็ก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารชาลีแอนด์เล็ก

รายละเอียดร้านอาหาร เลขที่ 234 ถนน รังสิยานนท์ ปาย อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน 58130

13.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านเล็กๆ กลางหุบเขา ที่นำโดยจ่าโบ่
(จ่า = คำเรียกนำหน้าเพศชาย) มาตั้งรกรากที่นี่ นำท่านลองชิมก๊วยเตี๋ยวห้อยขา (ไม่รวมในรายการ) พร้อมกับชมวิวของหมู่บ้านจ่าโบ่
จากนั้นเดินทางสู่แม่ฮ่องสอน

15.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

นำท่านสู่ วนอุทยานถ้ำปลา ชมฝูงปลาพวงมากมายตัวโต ๆ ที่อาศัยอยู่หน้าถ้ำน้ำที่มีน้ำใส ๆ ไหลอยู่ตลอดเวลา

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: ตำบล หมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

17.30 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน (พักห้องละ 2 ท่าน)

รายละเอียดที่พัก : เลขที่ 149 หมู่ 8 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลปางหมู่, 58000 แม่ฮ่องสอน

18.30 ร้านอาหารไข่มุก

ร้บประทานาอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไข่มุก
หลังอาหาร เดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

รายละเอียดร้านอาหาร เลขที่ 23 ถนน อุดมชาวนิเทศ ตำบล จองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

07.00 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน

08.00 อริญชยา ทราเวล

อำลาที่พัก นำท่านเดินทางต่อ รายละเอียดค่าเดินทาง "รถตู้นำเที่ยว"
แม่ฮ่องสอน - ปางอุ๋ง - หมู่บ้านรักไทย - ศูนย์เลี้ยงแกะตำหนักปางตอง1 - กระเหรี่ยงคอยาว - บ้านห้วยเสือเฒ่า - สะพานไม้ไผ่ซูตองเป้ - ภูโคลน - วัดจำองคำ – วัดจองกลาง - วัดพระนอน - พระธาตุดอยกองมู

09.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ปางอุ๋ง หมู่บ้านรวมไทย สถานที่ซึ่งพัฒนาจากโครงการพระราชดำริ ร.9 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนเขา รายล้อมด้วยต้นสน จึงได้รับขนามนามว่า สวิสฯเมืองไทย
จากนั้น ได้เวลาพอควรลงจากเขา เดินทางสู่ บ้านรักไทย อิสระให้ท่านเที่ยว หมู่บ้านรักไทย ซึ่งเป็นชาวจีนในมณฑลยูนนานที่อพยพมาในช่วงสงครามในจีน เป็นชาวจีนเดียวกับกองพล 93 ดอยแม่สลอง ถ่ายรูปกับไร่ชาภูเขาที่ลดหลั่นเป็นขั้นบันได และ ช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึก
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์เลี้ยงแกะของตำหนักปางตอง 1 ชมและให้อาหารเลี้ยงแกะ ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ทำจากแกะ เป็นหนึ่งในโครงการในพระราชดำริขององค์ราชินี ร.9 ภายในบริเวณยังอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากอีกด้วย แวะให้ท่านชม

12.00 ร้านอาหารบ้านทรงไทย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ้านทรงไทย

รายละเอียดร้านอาหาร : เลขที่ 138 หมู่ 5 ถนน ทางหลวงชนบท แม่ฮ่องสอน 4069 ตำบล ผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

13.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

หลังอาหาร นำท่านสู่ บ้านห้วยเสือเฒ่า เที่ยวชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า ถือเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวแม่ฮ่องสอน ชาวกระเหรี่ยงคอยาวเป็นชนท้องถิ่นเผ่าปะดอง เดิมอาศัยอยู่ในพม่าและอพยพมาเรื่อยๆ การใส่ห่วงที่คอเป็นความเชื่อของชนเผ่าว่าป้องกันภูตผีปีศาจ และป้องกันเสือมากัดได้
จากนั้นแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ไผ่ซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในโลก สร้างขึ้นด้วยแรงสัทธาของชาวพุทธบ้านกุงไม้สักและพระสงฆ์จากสวนธรรมภูสมะ ซูตองเป้ ในภาษาไทยใหญ่แปลว่า อธิษฐานความสำเร็จสำฤทธิผล เชื่อกันว่าการอธิฐานอยู่กลางสะพานไม้ไผ่แห่งนี้จะสำเร็จผล
จากนั้นเดินทางสู่ ภูโคลน ใช้โคลนเป็นเครื่องสำอางและบำบัด เป็นโคลนธรรมชาติชั้นดีที่มีเพียง 3 แห่งในโลก อิสระให้ท่านลองพอกโคลนกับใบหน้า เพื่อบำรุงผิวและขจัดพิษตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
นำท่านชม วัดจองคำ-วัด จองกลาง ที่มีศิลปะของชาวมอญ-พม่า เป็นวัดคู่อยู่ริมหนองน้ำกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ชมหุ่นตุ๊กตาไม้ที่นำมาจากพม่า เก็บภาพแห่งความประทับใจ
แวะนมัสการ พระนอนองค์ใหญ่ ณ วัดพระนอน ที่มีความยาว 11 เมตร 90 เซนติเมตร วัดเก่าแก่ ศักด์สิทธิ์ คู่แม่ฮ่องสอน
จากนั้นเดินทางสู่ ดอยกองมู ขึ้นนมัสการพระธาตุดอยกองมู องค์พระธาตุคู่เก่าแก่และเป็นศูนย์รวมความศัทธาของชาวแม่ฮ่องสอน ชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอน อีกทั้งยังสามารถเห็นรันเวย์ของสนามบินแม่ฮ่องสอน

17.30 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

เดินทางถึงสนามบิน แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงใหม่ ถึงสนามบิน เตรียมเช็คอินบัตรโดยสาร และสัมภาระ ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที
(อิสระอาหารมื้อเย็นที่สนามบินเชียงใหม่)

18.30 ร้านอาหารใบเฟิร์น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารใบเฟิร์น

รายละเอียดร้านอาหาร ถนน ขุนลุมประพาส ตำบล จองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

19.30 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน (พักห้องละ 2 ท่าน)

รายละเอียดที่พัก : เลขที่ 149 หมู่ 8 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลปางหมู่, 58000 แม่ฮ่องสอน

07.00 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน

08.00 อริญชยา ทราเวล

อำลาที่พัก นำท่านเดินทางต่อ รายละเอียดค่าเดินทาง "รถตู้นำเที่ยว"
แม่ฮ่องสอน - ชมวิวกิ่วลม – แดนเทวดา - วัดบ้านเด่นฯ - ช้อปปิ้งของฝาก - สนามบินเชียงใหม่

09.30 บริษัท แดนเทวดา จำกัด

เดินทางสู่ แลนด์มาร์กใหม่ล่าสุดของเชียงใหม่ แดนเทวดา
ให้ท่านได้ตื่นตาไปกับหน้าผาน้ำตกจำลองที่สามารถเดินขึ้นไปได้และมีช่องกลางน้ำตกสามารถถ่ายภาพได้สวยงามที่นี่จะแบ่งออกเป็น 4 โซนหลักๆ คือร้านกาแฟ,สวนดอกไม้หน้าน้ำตก,สวนญี่ปุ่น ที่อยู่หลังน้ำตก และจำลองตลาดเก่าของแม่แตง มีสินค้าโอทอปจัดจำหน่าย พร้อมยังมีของฝากขึ้นชื่อด้วย เค้กสวรรค์ของฝากจากแดนเทวดา ให้นักท่องเที่ยวซื้อฝากคนทางบ้านได้ อิสระมีเวลาสบาย ๆ ให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย ในมุมสวย ๆ หรือจิบกาแฟในบรรยากาศของสวนดอกไม้และน้ำตก

(อิสระอาหารกลางวัน ในแดนเทวดา)

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: 288 หมู่2 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 เทศบาลนครเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50150​

15.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

ออกจากแดนเทวดา นำท่านเดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เต็มไปด้วยความวิจิตรตระการตา อลังการงานสร้าง
แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งของฝากจากเชียงใหม่ ได้เวลาพอควรเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

19.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

ถึงสนามบิน เตรียมเช็คอินบัตรโดยสาร และสัมภาระ ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที
(อิสระอาหารมื้อเย็นที่สนามบินเชียงใหม่)

21.15 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์
เที่ยวบินที่ WE121 (21:15-22:35) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 20 นาที)
ตั๋วเครื่องบินขากลับ เชียงใหม่-กรุงเทพ รวมค่าน้ำหนักสัมภาระฝากใต้ท้องเครื่องบินไม่เกิน 20กก. / ท่านละ 1 ชิ้น / เที่ยว (ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กก.)

22.25 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความประทับใจ....สวัสดี