12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินไทยสมายล์ สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต - สุวรรณภูมิ
- ค่าที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถตู้ / รถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยว (ตามจำนวนผู้เดินทางในแต่ละทริป)
- ค่าเรือยอร์ชเที่ยวเกาะเฮ รวม ไกด์ชำนาญการ, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, อาหารกลางวัน, น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผลไม้, ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ากิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000/500,000 บาท (คุ้มครองตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในกรมธรรม์)

เงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย
1.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือหักจากที่รัฐฯ สนับสนุน เต็มจำนวนทันที่ หลังจากการจอง (ภายใน 24 ชม.)
2.การชำระค่าทัวร์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์" เท่านั้น โดยชื่อที่ลงในแอพพลิเคชั่น“เป๋าตัง” ต้องเป็นชื่อเดี่ยวกันกับผู้เดินทางเท่านั้น
3.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้
4.เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ทุกกรณี
5..ผู้เดินทางต้องนำโทรศัพท์เครื่องที่มีแอพพลิเคชั่น“เป๋าตัง”ที่ลงทะเบียนในชื่อท่านพกเดินทางไปด้วย
6.รัฐฯ สนับสนุนเงินโครงการ 40% ของค่าทัวร์ (ไม่เกิน 5,000)
7.รัฐฯ สนับสนุนเงินโครงการให้สำหรับผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เท่านั้น

การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ต้องได้รับวัคซีนครบตามเงื่อนไขดังนี้
Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม
Sinovac + Aztra Zeneca
Aztra Zeneca 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Pfizer 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Modena 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)
Johnson & Johnson 1 เข็ม (อย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
15/28 ถนนผดุงภักดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
เบอร์โทร
0902135253
อีเมล
jointour108@gmail.com
หมายเหตุ

1.โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม และสภาพอากาศในวันเดินทาง
2.รัฐฯ สนับสนุนโครงการทัวร์เที่ยวไทย 40% (ไม่เกิน 5000 บาท) จากราคาค่าทัวร์
3.รัฐฯ สนับสนุนโครงการทัวร์เที่ยวไทยให้สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

(BKK02) กรุงเทพฯ - ภูเก็ต - พังงา ล่องเรือยอร์ชหรู 3 วัน 2 คืน

location_on สมุทรปราการ - ภูเก็ต
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 108 ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส
คำโปรยรายการนำเที่ยว

กรุงเทพฯ - ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน เที่ยว+พัก ระดับไฮโซ จ่ายในราคาชาวบ้าน
บินตรงกับ ไทยสมายล์ สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต-สุวรรณภูมิ (รวมโหลดสัมภาระและอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ)
เที่ยวภูเก็ตช่วงไฮซีชั่น ที่สุดของทะเล ที่สุดของธรรมชาติ ที่สุดของความสวยงาม
ที่พักคัดสรรค์มาอย่างหรูและดีสุด ในราคาที่คุ้มที่สุด
ล่องเรือยอร์ชไปเกาะเฮ ตามแบบฉบับไฮโซ Celeb
ชมวิวระดับร้อยล้าน เสม็ดนางชี
อาหารทะเล จัดเต็ม จัดครบ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 นายสมโภช น้อยวิไล

รับคณะจากจุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

07.00 ไทยสมายล์แอร์เวย์

ทุกท่านเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าเช็คอินท์ลูกค้ากับระบบถุงเงิน จากนั้นเช็คอินท์สายการบินไทยสมายล์ พร้อมโหลดสัมภาระ

09.25 ไทยสมายล์แอร์เวย์

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ จังหวัดภูเก็ต โดยสายการบินไทยสมายล์

10.55 อันดามัน

คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต มัคคุเทศก์คอยบริการต้อนรับคณะ หลังทุกท่านรับสัมภาระแล้ว นำคณะเดินทางสู่ จ.พังงา

12.00 อันดามัน

นำคณะชมวิวร้อยล้านของอ่าวพังงา ณ จุดชมวิว เสม็ดนางชี ปล่อยคณะรับประทานอาหารพร้อมชมวิวตามอิสระ
แล้วนำคณะแวะชมสะพานรักสารสิน พร้อมฟังคำบรรยายความมั่นคงในรัก จากมัคคุเทศก์จนเป็นที่มาของชื่อสะพานรักแห่งนี้ จากนั้น นำคณะเดินเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต แหล่งการค้าที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชมตึกสภาพบ้านเรือนในยุคสมัยที่เหมืองแร่เฟื่องฟู สถาปัตยกรรมแบบชิโนยูโรเปี่ยน แวะหยุดถ่ายรูปกับไฮไลท์ภูเก็ตสตรีทอาร์ทที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวภูเก็ต ชมศาลเจ้าแสงธรรม ตึกธนาคารกสิกรไทย ที่ถนนภูเก็ต ถนนพังงา

18.00 ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ หรือเทียบเท่า ( กันเอง2 หรือ สุโข รีสอร์ท )

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศของพระอาทิตย์กำลังลับขอบเฟ้า

20.00 Grand Mercure Patong หรือเทียบเท่า ( Four Points by Sheraton Patong Beach Resort หรือ The Village Resort & Spa Karon Beach )

นำคณะเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน

08.00 108ทัวร์

บริการอาหารเช็า ณ โรงแรมที่พัก

09.00 อันดามัน

นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือฉลอง

10.00 ภูเก็ต ฮันนีมูน

นำคณะขึ้นเรือยอร์ชคาตามารัน เดินทางสู่เกาะเฮ ระหว่างชมธรรมชาติของท้องทะเลอันดามัน ซึ่งท่านอาจจะโชคดี ในวันที่ท้องทะเลเป็นใจท่านจะได้ชมน้องโลมา มาว่ายน้ำเทียบเคียงข้างเรือของเรา อาหารกลางวัน บริการแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือยอร์ชคารามารัน พร้อมชมบรรยากาศความสวยงามของเกาะเฮ
นำคณะขึ้นเกาะเฮ ถ่ายรูป เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ คณะจะไปร่วมสนุกกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำ ต่างๆ อาทิ อาบแดด ดำน้ำตื้น กิจกรรมบางอย่างมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม อาทิ ดำน้ำลึก, Sea Walker, เรือลากล่ม, เรือกล้วย สามารถสอบถามได้จากมัคคุเทศก์ที่เดินทางไปด้วย ได้เวลานัดหมายทุกท่านพร้อมเพรียงจุดนัดพบเดินทางกลับสู่ท่าเรือฉลอง ระหว่างทางกลับชมบรรยากาศความสวยงามของท้องทะเลภูเก็ต

17.00 Grand Mercure Patong Hotel หรือเทียบเท่า ( Four Points by Sheraton Patong Beach Resort หรือ The Village Resort & Spa Karon Beach )

นำคณะกลับเข้าสู่ที่พัก (พักที่เดิม คืนที่ 2)

08.00 108ทัวร์

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

09.00 อันดามัน

รับคณะเดินทางสู่ วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม) นมัสการ หลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง หลวงพ่อเกลื้อม พระพทุธรูปศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต สร้างความเป็นสิริมงคลของผู้เดินทาง แล้วเดินทางขึ้นสู่เขารัง สวนสาธารณะใจกลางเกาะภูเก็ที่ตั้งอยู่บนเขาสามารถชมวิวทัศนียภาพของตัวเมืองได้360 องศา และชมอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี หรือ นายคอซิมบี้ ณ ระนอง ผู้สร้างคุณูปการให้กับ เมืองภูเก็ตมากมาย และพัฒนาเมืองภูเก็ตแทบทุกด้าน อาทิ การคมนาคม การศึกษา การปกครอง นำคณะเดินทางสู่ วัดพระทอง สักการะหลวงพ่อพระทอง หรือ “พระผุด” เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระผุด เป็นพระพุทธรูปผุดเพียงพระเกตุมาลา สูงประมาณ 1 ศอก คนจีนเรียกกว่า “ภู่ปุ๊ค” เพราะคนจีนเชื่อว่าพระผุดมาจากเมืองจีน คนจีนในภูเก็ต พังงา ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง และกระบี่ ต่างเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

15.00 ไทยสมายล์แอร์เวย์

คณะเดินทางถึงสนามบินภูเก็ต เช็คอินท์ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทยสมายล์

16.30 นายสมโภช น้อยวิไล

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ รับคณะเดินทางส่งถึงจุดหมายปลายทาง "Home Sweet Home"