12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

บริการจากทัวร์
1. รถบัสนำเที่ยวปรับอากาศ 2 ชั้น ทันสมัย
2. รถตู้ วีไอพี ขึ้นดอยอินทนนท์
3. ที่พัก โรงแรมมาตรฐาน พักห้องละ 2 ท่าน,
( หากท่านไม่มีคู่นอนพักเดี่ยว เพิ่ม 3,200 .- บาท )
4. บริการอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
5. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์ฯ บริษัทประกันภัย)
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ
7. บริการ น้ำดื่ม เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ผ้าเย็น ยาสามัญ
8. มัคคุเทศก์บริการนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
..... ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ ....
1.คุณจำลอง สุขสวัสดิ์ มือถือ 081 – 479 2972 ID LINE : 073244883
2.คุณไก่ ( วิไลลักษณ์ ) มือถือ 089 – 732 9059 ID LINE : 0897329059
3.คุณกุ้ง ( พรเพ็ญ ) มือถือ 086 – 296 1370 ID LINE : 0862961370
4.คุณบอย ( ณัฐชยา ) มือถือ 082 – 161 6714 ID LINE : boyygirl

สำนักงาน “รุ่งจำลองทัวร์” เลขที่ 5/12 ถนนเทศบาล 1 ซอย 4 ตำบลสะเตง
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร. 073 - 244883

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
5/12 ถ.เทศบาล 1 ซ.4 ต.สะเตง อ.เมือง
เบอร์โทร
0814792972
อีเมล
rungjamlongtour@hotmail.co.th
หมายเหตุ

รับลมหนาว เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2565 เชียงใหม่ เชียงราย ตาก พิษณุโลก (8 วัน 7 คืน)

location_on สงขลา - ประจวบคีรีขันธ์
โดย รุ่งจำลอง ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

"รับลมหนาว เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2565"
"เที่ยวงานเชียงรายดอกไม้งาม"
แดนเทวดา เชียงใหม่- สิงห์ปาร์ค -วัดร่องขุ่น -ไร่ชาฉุยฟง- วัดห้วยปลากั้ง- วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ถ้ำขุนน้ำนางนอน- ฮิโนกิแลนด์ -วัดบ้านเด่นสะหรี- ดอยอินทนนท์-ตลาดชายแดนไทย-พม่า แม่สาย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

1.ค่าเบื้ยเลี้ยง มัคคุเทศก์ 1400*8= 11200 บาท
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ช่วยมัคคเทศก์1000*8= 8000 บาท
3.ค่ารถมัคคุเทศก์ 500
4.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35
5.ค่าประกันการเดินทางผู้ช่วยมัคคุเทศก์ 35
6.ค่าห้องพักมัคคเทศก์ + ผู้ช่วย 1000+700+1080+1080+800+1000+1000= 6660 บาท
7.ค่าประกันการเดินทาง พนักงานขับรถ 2 คน เด็กรถ 1 คน คนละ 35 บาท = 105 บาท
8.ค่าอาหารมัคคุเทศน์ วันละ 200 * 8 วัน = 1600 บาท
9. ค่าอาหารผู้ช่วยมัคคุเทศน์ วันละ 200 * 8 วัน = 1600 บาท
10.ค่าอาหารพนักงานขับรถ คน และ เด็กรถ วันละ 300 * 8 วัน = 2400 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทีมงาน 32135 บาท
ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 1071.17 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรมม์เดินทาง 35 บาท / ท่าน
2.ค่าอาหารว่าง / น้ำดื่ม / เฉลี่ยวันละ 50 บาท* 8 วัน = 400 บาท/ ท่าน
3.ค่าเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย 2 ชิ้น/วัน เฉลี่ยรวม 100 บาท/ท่าน
4.ค่าเช่าสถานที่ จัดงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ ที่ รร.ไวท์เฮ้าท์ จ.ตาก= 200 บาท / ท่าน
5.ค่าเข้าชม ดอยดินทนนท์ 80 บาท / ท่าน
6.ค่าเข้าชม ฮิโนแลนด์ 80 บาท / ท่าน
7.ค่าเข้าอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำดอยนางนอน 40 บาท / ท่าน
8.ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า มัคคุเทศน์ ผู้ช่วยมัคคุเทศน์ และ พนักงานขับรถ เด็กรถ 200 บาท / ท่าน
รวมค่าใช้เบ็ดเตล็ดลูกค้า 1135 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 2206.17 บาท
ภาษี 7% = 773.50 บาท
รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2979.67 บาท

05.30 รุ่งจำลองทัวร์

ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย หน้าหอสมุดวัดพุทธฯ ยะลา

06.15 รุ่งจำลองทัวร์

รับสมาชิก หน้าวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
- บริการเครื่องดื่มร้อน ๆ (กาแฟ ไมโล) / บริการ Set Box

08.00 รุ่งจำลองทัวร์

ถึง อ.หาดใหญ่ รับสมาชิก ที่สถานีขนส่ง (หน้า เซเว่นฯ)

08.20 รุ่งจำลองทัวร์

คณะพร้อมกัน ณ ปั้ม ปตท.ท่าช้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ รุ่งจำลองทัวร์ ให้การต้อนรับ ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ ก่อนขึ้นรถผ่านมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ความปลอดภัยเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด – 19
- รับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย

09.30 รุ่งจำลองทัวร์

- เดินทาง ต่อ - สนุกสนาน กับการ ดูหนัง ฟังเพลง คาราโอเกะ และ กิจกรรมอื่น ๆ ระหว่างการเดินทาง

12.05 รุ่งจำลองทัวร์

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

19.19 ร้านอาหารสุภาพชน

รับประทานอาหารเย็น บริการ ณ ร้าน สุภาพชน

21.00 โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่า

(โดยประมาณ) ถึง อ.หัวหิน จ.ประจวบ นำเข้าที่พักโรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่า

06.00 โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บริการ)

07.00 รุ่งจำลองทัวร์

ออกเดินทาง สู่ จ.พิษณุโลก

12.05 รุ่งจำลองทัวร์

รับประทานอาหารกลางวัน ( ตามอัธยาศัย )

17.00 รุ่งจำลองทัวร์

ถึง จ.พิษณุโลก ... นำท่าน ชม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ (วัดใหญ่) นมัสการ พระพุทธชินราช (หลวงพ่อใหญ่) พระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก (หรือเมืองสองแคว )

18.00 รุ่งจำลองทัวร์

รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

19.00 ศุนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอร์วิว

นำเข้าโรงแรมที่พักในตัวเมืองพิษณุโลก ... ณ ศุนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอร์วิว

06.00 ศุนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอร์วิว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บริการ)

07.00 รุ่งจำลองทัวร์

ออกเดินทาง สู่ จ.เชียงราย

12.30 รุ่งจำลองทัวร์

เดินทางถึง อ.เมือง จ.แพร่... รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ..

15.00 รุ่งจำลองทัวร์

ชมความงดงามของอุโบสถสีขาวประดับด้วยกระจกสีเงินแวววาว ที่ผสมผสานวัฒนธรรมล้านนา และ ถ่ายรูปกับศิลปะร่วมสมัย ในสไตล์ อ.เฉลิมชัย ที่ วัดร่องขุ่น

17.00 รุ่งจำลองทัวร์

-เที่ยว ไร่บุญรอดหรือสิงห์ปาร์ค ชม ไม้ดอกไม้ประดับ ผัก-ผลไม้เมืองหนาว ไร่ชา ไร่ข้าวบาเลย์ ฯลฯ

18.00 โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรรีสอร์ท

นำเข้า ที่พัก โรงแรมกลางเมืองเชียงราย
- จากนั้น ให้อิสระท่าน เที่ยวชม งานเชียงรายดอกไม้งาม ณ บริเวณสวนตุง และโคม ซึ่งอยู่ไม่ไกลกับ โรงแรมที่พัก……….. รับประทานอาหารค่ำ / พักผ่อน........ ตามอัธยาศัย

06.00 โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรรีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บริการ)

07.00 รุ่งจำลองทัวร์

เดินทางสู่ ..... ไร่ชาฉุยฟง ภูเขาที่เขียวชะอุ่ม ไปด้วยต้นชาเขียวขจีในพื้นที่ขนาด 600 ไร่ ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขา ที่ กว้างใหญ่ ให้อิสระท่านได้เก็บภาพความประทับใจ ชิมชา กับบรรยากาศที่เป็นใจ ในช่วงอากาศหนาวเย็น และซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กลับบ้าน......

10.00 รุ่งจำลองทัวร์

นำท่าน ตามรอย 13 หมูป่าอคาเดมี่,
ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์จ่าแซม และเที่ยวชม ถ้ำหลวงขุนน้ำ ดอยนางนอน

12.05 รุ่งจำลองทัวร์

- รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13.00 รุ่งจำลองทัวร์

เดินทางถึง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ช้อปปิ้ง ที่ ตลาดแม่สาย ชายแดนไทย-พม่า

16.00 รุ่งจำลองทัวร์

- ต่อจากนั้น เดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง .... นำ ท่าน เที่ยวชม พบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์ 9 ชั้น ที่สวยงาม สามารถขึ้นไป นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ได้ทั้ง 9 ชั้น และ มี ภูมิทัศน์ที่สวยงาม

18.40 โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรรีสอร์ท

นำเข้า โรงแรมที่พัก ใน อ.เมือง จ.เชียงราย (พักที่เดิม)
- ให้อิสระท่าน เที่ยวชม แสง สี เสียง ที่ หอนาฬิกาเชียงราย ที่สวยที่สุดในเมืองไทย และ เที่ยว เชียงรายไนท์บาซาร์......... รับประทานอาหารค่ำ / พักผ่อน.......ตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรรีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บริการ)

08.00 รุ่งจำลองทัวร์

นำท่าน..สู่ จ.เชียงใหม่…..เดินทางถึง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่....
- นำเข้าชม อาณาจักร ฮิโนกิแลนด์...ดินแดนไม้หอม“อยู่เมืองไทย เหมือนไปญี่ปุ่น” ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและวิวอันสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ

12.05 รุ่งจำลองทัวร์

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ฮิโนกิแลนด์

13.47 รุ่งจำลองทัวร์

ถึง อ.แม่แตง นำเที่ยวชม วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือที่เรียกกันว่า วัดบ้านเด่น เดิมชื่อ วัดหรีบุญเรือง

15.00 แดนเทวดา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

- ต่อจากนั้น นำท่าน เที่ยวชม จุดเช็คอินแห่งใหม่ดินแดนแห่งเมืองสวรรค์ ครบพร้อมสรรพของการมาเยี่ยมเยือน ถ่ายรูปกันเต็มอิ่มที่ แดนเทวดา

19.00 โรงแรม บีพี เชียงใหม่ ซิตี้ โอเต็ล หรือเทียบเท่า ( เชียงใหม่เกตุ หจก.เต็มธนารักษ์ )

นำเข้า โรงแรมที่พัก กลางเมืองเชียงใหม่
- ให้อิสระท่าน เดินเล่น ช้อปปิ้ง เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ และรับประทานอาหารค่ำ หรือ พักผ่อน ( ตามอัธยาศัย )

06.30 โรงแรม บีพี เชียงใหม่ ซิตี้ โอเต็ล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บริการ)

07.30 รุ่งจำลองทัวร์

ออกเดินทางสู่ ดอยอินทนนท์ โดยเปลี่ยนเป็นรถตู้ …….. นมัสการ พระบรมสารีริกธาตุที่
พระธาตุเจดีย์คู่(นภเมทณีดล / นภพลภูมิสิริ), ชม สถานีเรดาห์ บนยอด สูงสุดของอินทนนท์ และ สักการะ พระอัฐิพระเจ้าอินทวิชยานนท์........ จากนั้น เดินทางลงจาก ดอยอินทนนท์ .....

10.00 รุ่งจำลองทัวร์

เปลี่ยนเป็นรถบัส นำท่าน เดินทางสู่ อ.เมือง จ.ตาก…….
- พัก.....รับประทานอาหารกลางวัน ( ตามอัธยาศัย )
- ถึง จ.ลำปาง แวะให้ท่าน ช้อปปิ้ง แหล่งรวมของฝากสินค้าทางภาคเหนือ ณ กาดทุ่งเกวียน ได้เวลาสมควรเดินทางกันต่อ

19.30 โรงแรมไวท์เฮ้าท์ โฮเทล จ.ตาก

ถึง จ.ตาก ... นำเข้าโรงแรมที่พักในตัวเมืองตาก ...
ณ โรงแรมไวท์เฮ้าท์ โฮเทล

19.45 โรงแรมไวท์เฮ้าท์ โฮเทล จ.ตาก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( บริการ )
และสนุกสนานกับ ปาร์ตี้ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
รับของที่ระลึก จาก รุ่งจำลองทัวร์ ทุกท่าน- ได้เวลาสมควร พักผ่อน ตามอัธยาศัย

06.30 โรงแรมไวท์เฮ้าท์ โฮเทล จ.ตาก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บริการ)

07.30 รุ่งจำลองทัวร์

ออกเดินทางสู่ จ.สุพรรณบุรี
- ถึง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี…. แวะเที่ยว ตลาด 100 ปี สามชุก ....... จากนั้น เดินทางสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

12.05 รุ่งจำลองทัวร์

แวะ รับประทานอาหารกลางวัน ( ตามอัธยาศัย )

13.00 รุ่งจำลองทัวร์

- ถึง จ.เพชรบุรี .... แวะหาซื้อ ของฝากจากเมืองเพชร เช่น ขนมหม้อแกง ขนมหวาน ฯลฯ

17.45 รุ่งจำลองทัวร์

- แวะรับประทานอาหารเย็น ( ตามอัธยาศัย )

19.30 โรงแรมหาดทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์

- นำท่านเข้า โรงแรมที่พัก ใน อ.เมือง จ.ประจวบฯ
- พักผ่อน ตามอัธยาศัย

06.00 โรงแรมหาดทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์

รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม (บริการ)

07.00 รุ่งจำลองทัวร์

เช็คเอาท์ จาก ที่พัก เดินทางกลับ ปักษ์ใต้บ้านเรา... โดย แวะ พักรถ เปลี่ยนอิริยาบถ
ซื้อของฝาก ณ สถานที่ ที่เหมาะสม

12.05 ร้านเพื่อนเดินทาง

รับประทานอาหารกลางวัน (บริการ )

18.00 รุ่งจำลองทัวร์

ถึง อ.หาดใหญ่ ส่ง สมาชิกที่ บขส.

21.00 รุ่งจำลองทัวร์

(โดยประมาณ) กลับถึง ปัตตานี ยะลา โดยสวัสดิภาพ