9,085/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- พาหนะรถบัสปรับอากาศ จำนวนขั้นต่ำ 40 ท่าน
- ที่พัก 4 คืน รวมอาหารเช้า
- ค่ากิจกรรมการล่องแพ
- ค่าเข้าชมสถานที่ สวย วอน แด ซอง,พันธ์สุขฟาร์ม
- รวมอาหาร 10มื้อ (เช้า4, เที่ยง3, เย็น3)
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ผลไม้ 10 มื้อ
- ค่าสินไหม ประกันอุบัติเหต ทุน 1,000,000 บาท
-มัคคุเทศก์ ชำนาญการ 1 ท่าน
-ผู้ช่วยดูแล 2 ท่าน
-รางวัลจำนวน 15ชิ้น กิจกรรมสันทนาการพร้อมด้วยเครื่องเสียงคาราโอเกะ "เฮฮาปาร์ตี้" พร้อมอาหารว่าง
-บริการหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ ตลอดการเดินทาง
-เครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกาย

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
33 ถนนมหาราช ซอย8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่
เบอร์โทร
0619289988
อีเมล
sevensmiletour@hotmail.com
หมายเหตุ

สู่มนต์เสน่ห์ภาคตะวันตก สู่ที่ราบลุ่มตอนกลางดินแดนธรรมชาติสร้างสรรค์ เพชรบุรี – ราชบุรี – กาญจนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร

location_on ปัตตานี - ประจวบคีรีขันธ์
โดย เซเว่น สไมล์ ทัวร์ แอนด์ ทิคเก็ต
คำโปรยรายการนำเที่ยว

สู่มนต์เสน่ห์ภาคตะวันตก สู่ที่ราบลุ่มตอนกลางดินแดนธรรมชาติสร้างสรรค์ เพชรบุรี – ราชบุรี – กาญจนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าไกด์ 1600*1*5=8000
staff 800*2*5=8000
ค่าห้องไกด์ คนขับ 700*2*4=5600
ค่าจัดสถานที่ งานเลี้ยง 1500
ค่าเครื่องเสียง 2000
ค่ารางวัล 3000
ค่าเจล แอกอฮอร์ กระดาษชำระ กระดาษเปียก 2000
ค่าประกัน 1500
รวม 31600/40=790
อาหาว่าง 65*2*5=650
ค่าเช้าชมสวนดอกไม้ 70
เสริมอาหารเช้า วันที่ 4 =100
=เบ็ดเตล็ดรวม 1610
ภาษี 7%= 530

ต้นทุน 5900
บวกเบ็ดเตล็ตรวมภาษี 2140
บวกกำไร 1060
=ราคาขาย 9100

05.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะพร้อมกันที่นัดหมาย ในเขต จ.ปัตตานี เพื่อสแกน เช็คอิน ในโครงการทั่วเที่ยวไทย พร้อมรับการตรวจอุณหภูมิร่างกาย

06.30 รถบัสอาบังทัวร์

ดินทางออกจากที่นัดหมายพร้อมรับบริการเครื่องดื่ม น้ำขวด – แมส เจลล้างมือ - น้ำผลไม้ – อาหารว่าง – ลูกอม (คนละ 1 เซ็ฟ) บริการด้วย ทีมงานสต๊าฟตลอดเส้นทาง พร้อมรับบริการชี้แจงรายละเอียด กำหนดการ การเดินทางจากมัคคุเทศก์ (ทุกๆ 2 – 3 ชั่วโมง)ของการ เดินทางเราจะแวะหยุดทำภารกิจส่วนตัว ณ. สถานีบริการ

12.00 ซุกรีร้านอาการมุสลิม (มื้อที่1)

ถึงร้านอาหาร ครัวมุสลิมร้านซุกรี จ.สุราษฎร์ธานี ทุกท่าน สามารถ รับประทานอาหาร (มื้อที่1)

13.30 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเยี่ยมชมสวนเกษตรดีเด่นภาคใต้ เชิงการท่องเที่ยวกับผลิตภัณฑ์ เกษตรและผลไม้แปรรูป ณ.สวนนายดำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

16.30 รถบัสอาบังทัวร์

คณะทำภารกิจส่วนตัว คณะรับอาหารว่าง เครื่องดื่มน้ำผลไม้ (เซ็ทที่ 2) ณ.ครัวคุณต้นทับสะแก และปฏิบัติศาสนกิจ และรับประทาน อาหารเย็น ตามอัธยาศัย

18.30 โรงแรมจันทิมาบูติก

คณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมจันทิมาบูติค อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

06.30 ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่2)

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม (มื้อที่2) ด้วยเมนูอาหารปักษ์ใต้บ้านเรา

07.30 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี พร้อมรับการตรวจอุณหภูมิร่างกาย

10.30 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเข้าชมโฉมใหม่ ของจามจุรียักษ์อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของ เมืองกาญจนบุรี ซึ่งมีอายุกว่าร้อยปี พร้อมจุดเซลฟี่ สะพานไม้ล้อมรอบ พร้อมรับเครื่องดื่ม – อาหารว่าง – ลูกอม – น้ำขวด – แมส(เซ็ทที่ 1)

12.00 แพนายหัวดำ (มื้อที่3)

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) ด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นท่ามกลางสายน้ำ ด้วยเมนูอาหารเลิศรสพื้นบ้านเมืองกาญจนบุรี ณ.แพนายหัวดำ

14.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเยี่ยมชม สวนดอกไม้วอนแดซองเกาหลีทิพย์แห่งกาญจนบุรี เราจะพาทุกท่านไปพบกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ท่ามกลางหุบเขาล้อมรอบที่สร้าง ตกแต่งผสมผสานแนวเกาหลีโบราณกับสวนดอกไม้ตลอดปี มีชุดฮันบกให้ เช่าถ่ายรูปเก๋ๆในสวนดอกไม้ที่มีความงดงามตัดกับฉากหลังโรงกาแฟ สุด คุ้มค่ากับสวนดอกไม้ที่มีนานาพันธ์ ซี่งมาที่เดียวเกินคุ้มค่า ทั้งถ่ายรูปกับดอกไม้และได้พร๊อบฉากที่เสมือนได้ไปเกาหลีจริงๆ คณะรับเครื่องดื่มน้ำ ผลไม้ อาหารว่าง (เซ็ทที่ 2)

16.00 แพนายหัวดำ

คณะเดินทางสู่อ้อมกอดของธรรมชาติกับกิจกรรมแพ็คเก็จการล่องแพ เหนือลำน้ำแควน้อย สนุกกับแพบันเทิง – แพเปียก – กิจกรรมทางน้ำ พร้อมบริการเครื่องดื่ม – อาหารว่างตลอดเส้นทาง และรับประทาน อาหารค่ำ (มื้อที่4) ด้วยเมนูอาหารหลากรสกับแพนายหัวดำ

19.00 โรงแรมมิตรพันธ์

คณะเดินทางสู่ที่พักโรงแรมมิตรพันธ์ กาญจนบุรี อ.เมือง จ. กาญจนบุรี พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.30 ห้องอาหารเช้าโรงแรม (มื้อที่5)

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ด้วยเมนูหลากรส อาหารฮาล้าล (มื้อที่5)

07.30 รถบัสอาบังทัวร์

คณะรับการตรวจอุณหภูมิร่างกายและเข้าชม สะพานแห่งประวัติศาสตร์ ณ.สะพานข้ามแม่น้ำแคว กับจุดท่องเที่ยวไฮไลท์ของเมืองกาญจนบุรี และ ชมเพชรพลอย ผลิตภัณฑ์ OTOP

09.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะช้อปปิ้งจุใจกับแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ณ ตลาดโรงเกลือท่าล้อ กาญจนบุรี กับสินค้าหลากหลายชนิดเสมือนหนึ่งยกตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ คณะรับอาหารว่าง เครื่องดื่มน้ำผลไม้-ลูกอม-น้ำขวด-แมส (เซ็ทที่ 1)

12.00 ร้านของฝากแม่บัวคำ (มื้อที่6)

รับประทานอาหารเที่ยงและเครื่องดื่ม (มื้อที่6) ณ.ศูนย์อาหารแม่บัวคํา และพร้อมเลือกซื้อของฝากเมืองกาญจนบุรี

15.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเดินทางถึง จ.เพชรบุรี เยี่ยมชมแหล่งช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและส่งออกชื่อดังเอาท์เลทชะอำ ให้ท่านใด้เลือกซื้อเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ รับอาหารว่าง-เครื่องดื่ม-ผลไม้ (เซ็ทที่2)

16.30 ร้านอาหารมาเรียมครัวมุสลิม (ตามอัธยาศัย)

คณะรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านครัวมุสลิมชะอำ(ตามอัธยาศัย)

18.00 โรงแรมนิรันดร

คณะเดินทางเข้าสู่ที่พักชายหาดชะอำ ณ โรงแรมนิรันดร พักผ่อนให้เต็มที่กับบรรยากาศริมทะเล สระว่ายน้ำและกิจกรรมต่างๆ ณ ชายหาดชะอำ

06.30 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7) โดยทางทัวร์จัดเตรียมอาหารเช้าให้ พร้อมรับการตรวจอุณหภูมิร่างกาย

08.00 พันธ์สุขฟาร์ม

คณะเดินทางสู่ พันธ์สุขฟาร์ม ฟาร์มสไตล์ยุโรป ที่ทุกคนจะได้เพลิดเพลินไปกับมุมถ่ายรูปสวย ๆ ที่เราจัดเตรียมไว้ให้เลือกถ่ายภาพกันได้อย่างหลากหลายมุม ได้สัมผัสฟาร์มแกะ ม้าแคระโพนี และบ้านกระต่าย

11.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะแวะซื้อของฝากเมืองสามร้อยยอดกับมะม่วงหลายสายพันธ์ุ และแวะซื้อของฝากเมืองเพชรบุรี พ่อเข่ง คณะรับของว่าง เครื่องดื่ม น้ำขวด ลูกอม (เซ็ทที่1)

12.00 ร้านอาหารสุภาพชน(มื้อนี้8)

รับประทานเที่ยงอาหารและเครื่องดื่ม ณ ครังสุภาพชน (มื้อนี้8) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเมนูหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกทาน และสามารถซื้อของฝากได้ที่นี่อีกด้วย

14.30 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเยี่ยมชมตลาดชายแดนไทย-พม่า กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ เช่นพันธ์ุไม้ดอก ตลาดเพชรพลอย ตลาดเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ครัวเรือน เครื่องนุ่งห่ม ณ ตลาดชายแดนสิงขร

16.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเข้าชมความงดงามอันร่มรื่นของเมืองสาวอ่าว กับชายหาดอ่าวมะนาวกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะรับอาหารว่าง - เครื่องดื่ม (เซ็ทที่2)

17.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะแวะซื้อของฝากเมืองประจวบกับร้านของฝากศุภลักษณ์ และสินค้าของฝากหลากหลายชนิดและเยื่ยมชมตลาดริมชายเล เมืองประจวบคีรีขันธ์

19.00 โรงแรมประจวบแกรนด์ (มื้อที่9) หรือเทียบเท่า ( ร้านข้าวนึ่งแกงจี๊ดจ๊าด หรือ ร้านนิสรา )

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารประจวบแกรนด์ (มื้อที่9) โต๊ะละ 8 ท่าน พร้อมเครื่องดื่ม ผลไม้ (มุสลิมอาหารฮาลาลรองรับ) และสนุกกับกิจกรรมเฮฮาปาร์ตี้ คาราโอเกะ พร้อมรางวัลจากคณะทัวร์

21.00 โรงแรมประจวบแกรนด์

หลังจากคณะรับประทานอาหารค่ำ พร้อมปาร์ตี้อย่างสนุกสนาน คณะเข้าพัก ณ โรงแรมประจวบแกรนด์

06.00 รถบัสอาบังทัวร์ (มื้อที่10)

คณะ รับประทานอาการเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่10)

07.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะออกเดินทางกลับปักษ์ใต้บ้านเรา

10.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะแวะซื้อของฝากผลิตภัณฑ์กล้วย ณ หินตาหินยายเมืองชุมพร คณะรับอาหารว่าง เครื่องดื่ม ผลไม้ น้ำขวด ลูกอม หน้ากากอนามัย (เซ็ทที่1)

12.30 ครัวมุสลิม สุราษฎร์ธานี (ตามอัธยาศัย)

รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมซื้อของฝากเมืองไชยาไข่เค็ม ณ ร้านอาการครัวมุสลิมสุราษฎร์ (มื้อนี้ให้ทุกท่าน ตามอัธยาศัย)

16.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะแวะซ์้อของฝากเมืองพัทลุง ร้านปาลิโอของฝาก พักผ่อนทานอาหารตามอัธยาศัย พร้อมรับบริการและปฏิบัติศาสนกิจ รับของว่าง เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ (เซ็ทที่2)

21.00 รถบัส อาบังทัวร์

คณะเดินทาง ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ