8,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

สิ่งที่ท่านจะได้รับบริการ
1. พาหนะรถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำจำนวน 40 ที่นั่ง VIP 2 ชั้น
2. ที่พัก 3คืน
• โรงแรมสุพิชฌาย์ พูล แอคเซส ภูเก็ต 2คืน
• โรงแรมอ่าวนางซันเซ็ท 1คืน
3. ค่าพาหนะรถกระบะเสม็ดนางชี
4. เรือยอร์ชส่วนตัวสำหรับกรุ๊ป
5. ค่าอุทยาน เกาะปันหยี เขาพิงกัน, น้ำตกร้อน
6. ค่าอาหารตามกำหนดการ 7 มื้อ
7. ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม-ลูกอม-กระดาษชำระ-แมส-เจลล้างมือ 8 มื้อ
8. ค่าสินไหมประกันชีวิตท่านละ 500,000/ท่าน
9. มัคคุเทศก์ 1 ท่าน
10.สต๊าฟ (Staff) 2 ท่าน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
33 ถนนมหาราช ซอย8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่
เบอร์โทร
0619289988
อีเมล
sevensmiletour@hotmail.com
หมายเหตุ

หากเดินทางไม่ถึง 40 ท่าน กรุณาเช็คค่าเดินทางใหม่

สู่มนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลอันดามัน ไข่มุกแห่งเอเชีย ดินแดนธรรมชาติสร้างสรรค์ ภูเก็ต - พังงา - กระบี่

location_on ยะลา - กระบี่
โดย เซเว่น สไมล์ ทัวร์ แอนด์ ทิคเก็ต
คำโปรยรายการนำเที่ยว

โครงการทัวร์เที่ยวไทย
สู่มนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลอันดามัน ไข่มุกแห่งเอเชีย ดินแดนธรรมชาติสร้างสรรค์
ภูเก็ต - พังงา - กระบี่
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าไกด์ 1600*1*4=6400
staff 800*2*4=6400
ค่าห้องไกด์ คนขับ 700*2*3=4200
ค่าเจล แอกอฮอร์ กระดาษชำระ กระดาษเปียก 2000
ค่าประกัน 1500
รวม 20500 /40=513
อาหาว่าง 65*2*4=520
ค่าธรรมเนียม
อุทยาน เกาะปันหยี เขาตะปู 40
น้ำตกร้อน กระบี่ 20
รวมเบ็ดเตล็ด 1093
ภาษี 7%= 470

ต้นทุน 5570
บวกเบ็ดเตล็ตและภาษี 1563
บวกกำไร 867
=ราคาขาย 8,000

04.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะพร้อมกันที่นัดหมายในเขต จ.ยะลา เพื่อรับการสแกนคิวอาร์โค้ท
พร้อมรับการตรวจอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรการควบคุมโรคโควิท 19

05.00 รถบัสอาบังทัวร์

เดินทางออกจากที่นัดหมาย พร้อมรับบริการเครื่องดื่ม หน้ากากอนามัย
เจลล้างมือ น้ำผลไม้ อาหารว่าง ลูกอม (ชุดที่ 1) โดยรับบริการ
ด้วยทีมงานสต๊าฟตลอดระยะเวลาเดินทาง พร้อมรับบริการคำชี้แจง
รายละเอียด กำหนดการ การเดินทางจากมัคคุเทศก์ (ทุกๆ 2-3 ชั่วโมง
ของการเดินทางเราจะแวะหยุดทำภารกิจส่วนตัว ณ สถานีบริการน้ำมัน)

08.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเดินทางถึงประตูสู่อันดามัน “เก็ตเวย์”เขาพับผ้า ชมประวัติการ
ก่อสร้าง เส้นทางเขาพับผ้าและประติมากรรม ศิลปะการก่อสร้าง
พร้อมทำภารกิจส่วนตัว และคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดกระบี่

12.00 ร้านอาหารอับดุลเลาะห์ กระบี่ (มื้อที่1)

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารอับดุลเลาะห์ กระบี่กับ
เมนูอาหารหลากรส (โต๊ะละ 8 ท่าน)

14.00 เสม็ดนางชี

คณะเดินทางสู่จุดไฮไลต์แห่งใหม่ของเมืองพังงา ณ เสม็ดนางชี เทือกเขา
อันสวยงาม โดยนั่งรถกระบะท้องถิ่นสู่ยอดเขาเสม็ดนางชี(คันละ10 ท่าน)
ชมทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวพังงาและท้องสมุทรอันดามัน ณ ยอดเขา
เสม็ดนางชี คณะรับบริการ อาหารว่าง เครื่องดื่ม ชุดที่2

18.00 แหลมพรหมเทพ

คณะเดินทางสู่ไข่มุกอันดามัน กับเมืองภูเก็ต ชมพระอาทิศอัสดง
บรรยากาศยามเย็นที่สวยงามของแหลมพรมเทพ

18.30 ตลาดเกษตรเมืองภูเก็ต (ตามอัธยาศัย)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ตลาดเกษตรเมืองภูเก็ต (ตามอัธยาศัย)

19.30 โรงแรมสุพิชฌาย์ พูล แอคเซส

เดินทางสู่ที่พัก โรงแรมสุพิชฌาย์ พูล แอคเซส จังหวัดภูเก็ต

06.30 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม พร้อมรับการตรวจอุณหภูมิร่างกาย ตาม
มาตรการควบคุมโรคโควิท 19

07.30 ล่องเรือยอร์ชสุดหรู จาก ท่าเรืออ่าวฉลอง

คณะเดินทางสู่ท่าเทียบเรือยอร์ช ณ อ่าวฉลอง พร้อมใส่เสื้อชูชีพ โดยพาหนะสองแถวไม้ สัญลักษณ์แห่งอันดามัน และรับบริการบริการเครื่องดื่ม หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ น้ำผลไม้ อาหารว่าง ลูกอม ( ชุดที่ 1) สู่ท่าเทียบเรือยอร์ช ท่าอ่าวฉลอง พร้อมนั่งเรือยอร์ชสู่มนต์
เสน่ห์ไข่มุกแห่งเอเชีย ชมความงดงามของเกาะแก่งต่างๆ และกิจกรรมทางน้ำ พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆ กับเรือยอร์ชสุดหรู รวมอาหารเที่ยง ทานบนเรือ (มื้อที่3)

15.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง นั่งพาหนะรถกระบะสู่พาหนะรถทัวร์มุ่ง
หน้าสู่จังหวัดภูเก็ต (พร้อมรับบริการเครื่องดื่ม – อาหารว่าง) คณะรับ
บริการเครื่องดื่มอาหารว่างๆ(ชุดที่ 2)

17.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเดินทางช๊อปปิ้งสินค้าที่ระลึกเมืองภูเก็ตกับร้านบาติกภูเก็ตกับสินค้าหลากหลายชนิด

18.00 ตลาดเกษตรเมืองภูเก็ต (มื้อนี้ตามอัธยาศัย)

คณะรับประทานอาหารค่ำ ณ. ตลาดเกษตรเมืองภูเก็ตกับเมนูหลากรส
(ตามอัธยาศัย)

19.00 โรงแรมสุพิชฌาย์ พูล แอคเซส

คณะเดินทางสู่ที่พัก โรงแรมสุพิชฌาย์พลูแอดเซส (ห้องละ 2 ท่าน)
พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.30 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4)

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม พร้อมรับการตรวจอุณหภูมิร่างกาย

07.30 รถบัสอาบังทัวร์

คณะแวะชมสัญลักษณ์แห่งภูเก็ต กับสะพานสารสิน ชมความงดงามและชมวิวเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา พร้อมรับบริการเครื่องดื่ม หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ น้ำผลไม้ อาหารว่าง ลูกอม (ชุดที่ 1)ณ สะพานรักสารสิน

10.30 เรือหางยาวเกาะปันหยี

คณะเดินทางสู่จัดหวัดพังงา ตามเส้นทาง โคกกลอย สู่ท่าเทียบเรือกระโสม นั่งพาหนะเรือสู่อ้อมกอดอันดามัน ชมความงดงามของอ่าวพังงากับเขาตะปู – เขาพิงกัน - ถ้ำลอด และชมวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมของชาวบ้านเกาะปันหยี และซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ O-TOP ชื่อดังของเกาะปันหยี คณะรับบริการเครื่องดื่ม อาหารว่าง

12.00 รับประทานอาหารเที่ยง ณ. ครัวอันดามันซีฟู๊ต (มื้อที่5)

คณะรับประทานอาหารเที่ยง ณ. ครัวอันดามันซีฟู๊ต(มื้อที่5) (โต๊ะละ 8 ท่าน)และทำภารกิจส่วนตัว

15.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเยี่ยมชม ความมหัศจรรย์ล้านปี ณ. สุสานหอยร้อยล้านปี พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของฝากพื้นเมือง พร้อมรับบริการ เครื่องดื่มอาหารว่าง-น้ำผลไม้ ชุดที่ 2

16.30 ถนนคนเดิน (มื้อนี้ตามอัธยาศัย)

คณะเยี่ยมชมสัญลักษณ์เมืองกระบี่มรกตอันดามัน ลานปูดำ พร้อมเยี่ยม
ชม ถนนคนเดินยามเย็น รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

19.00 โรงแรมอ่าวนางซันเซท กระบี่

คณะเดินทางสู่ที่พัก โรงแรมอ่าวนางซันเซท กระบี่ (ห้องละ 2 ท่าน)
พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)

รับประทานอาหารเช้าโรงแรมและรับการตรวจอุณหภูมิร่างกายและ
สแกนคิวอาร์โค้ทและใบหน้า ครั้งที่ 2

08.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะพร้อมสัมภาระเดินทางสู่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ พร้อมรับบริการเครื่องดื่ม หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ น้ำผลไม้ อาหารว่าง ลูกอม (ชุดที่ 1)

09.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเยี่ยมชมน้ำตกร้อนคลองท่อม เป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอ่างอาบน้ำธรรมชาติกลางป่ารองรับ สายน้ำตกที่ไหลหลั่นลงมาจากเนินเขา ซึ่งเป็นสายน้ำแร่กับไออุ่นเพื่อสุขภาพที่ช่วยผ่อนคลายร่างกาย

12.30 ร้านของฝาก กาแฟ สายใจ (มื้อที่7)

รับประทานอาหารเที่ยง กับครัวเค้กสายใจพร้อมซื้อของฝากเมืองตรัง (โต๊ะละ 6 ท่าน) และทำภารกิจส่วนตัว

14.30 ร้านของฝากปาลิโอ พัทลุง

คณะแวะซื้อของฝากเมืองพัทลุงกับปาลิโอ รับบริการเครื่องดื่มอาหารว่าง-น้ำผลไม้ ชุดที่ 2

19.00 รถบัสอาบังทัวร์

คณะเดินทางถึง จ.ยะลา โดยสวัสดิภาพ