10,998/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เชียงราย ภูชี้ฟ้า ปีใหม่ 2022 (4วัน2คืน) Private VIP by Van
กรุ๊ปแรกเดินทาง 30 ธ.ค. 64 – 3 ม.ค. 65
พักเชียงราย 1 คืน ภูชี้ฟ้า 1 คืน อาหารทุกมื้อ
ราคา : ราคา 10,998 บาท เที่ยวทั่วไทยชำระผ่านแอปเป๋าตังเพียง 6,599 บาท
(เชียงรายพักห้องละ 2 ท่าน , ภูชี้ฟ้า พักห้องละ 2 / 4 / 6 ท่าน)

เงื่อนไขรายการนำเที่ยวโครงการ “ทัวร์ เที่ยว ไทย”
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน ถึงออกเดินทางได้ ใช้รถตู้ VIP 6-8 ท่าน/คัน
2. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบฯ ก่อนวันเดินทาง
3. เงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์
3.1. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ตามเงื่อนไขทัวร์เที่ยวไทย มิเช่นนั้นจะจ่ายราคาเต็มปกติ
3.2. ผู้ได้รับสิทธิ์ สามารถไปเที่ยวได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นและไม่สามารถใช้สิทธิ์ในวันเดียวกันร่วมกับโครงการอื่นๆได้ เช่น เราเที่ยวด้วยกัน. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องยืนยันการเดินทางกับทางบริษัทฯตามจุดเช็คอินต่างๆ ตามรายการทัวร์ไม่สามารถให้บุคคลอื่นมาใช้สิทธิ์แทนได้
4. เงื่อนไขการจองและการเดินทาง
4.1. เมื่อผู้ได้รับสิทธิ์ ได้เลือกเส้นทางเที่ยวแล้ว บริษัทฯ จะทำการยืนยันรับสิทธิ์อีกครั้งผ่านทางโทรศัพท์ ไลน์ หรืออีเมล
4.2. ทางบริษัทฯจะกำหนดวัน เวลา ในการจัดการเดินทางให้ลูกค้าได้รับทราบของในแต่ละโปรแกรม รวมถึงจัดส่งโปรแกรมและการเตรียมตัวในการเดินทางให้ลูกค้าได้รับทราบโดยละเอียด
4.3. ลูกค้าจะต้องทำการจองล่วงหน้าก่อนกำหนดวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน เพื่อทางบริษัทฯจะได้ทำการจองห้องพักและกิจกรรมตามที่ระบุในโปรแกรมที่ลูกค้าเลือก รวมถึงการส่งรายชื่อเพื่อทำประกันอุบัติเหตุท่องเที่ยว
4.4. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย รับชำระด้วยแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
4.5. โปรแกรมทัวร์สามารถสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสมหรือตามความพอใจของลูกค้าส่วนใหญ่ได้ ไม่มีการคืนเงินในรายการที่ไม่ไป เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายแล้ว

การให้บริการ
- ผู้เดินทางทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย ตลอดการเดินทางร่วมกัน ทางทัวร์มีบริการแจกหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ
- การท่องเที่ยวเว้นระยะห่างให้เหมาะสม พร้อมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล บ่อยๆ ทางทัวร์มีบริการให้
- การรับประทานอาหาร รบกวนไม่สนทนาและใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม ทางทัวร์จัดอาหารตามความเหมาะสมและลดความเสี่ยง
- สำหรับรถที่ใช้เดินทาง ทางบริษัทฯ จัดรถนำเที่ยวประเภทรถตู้ VIP 10 ที่นั่ง โดยแบ่งนักท่องเที่ยว คันละ 6-8 ท่านเพื่อเว้นระยะห่าง ให้เหมาะสม

หมายเหตุ : เป็นรายการทัวร์เหมือนกับรายการไป-กลับด้วยเครื่อง (PRIVATE VIP by Plan) แต่เนื่องจากช่วงเทศกาล ปีใหม่ ไม่สามารถจองตั๋วเครืองบินได้จึงทำรายการนี้ขึ้นมา เดินทางไป-กลับ
ทางรถยนต์ เป็นราคาช่วงปีใหม่ 2022 นี้เท่านั้น

ราคานี้รวม
• ค่ารถไป-กลับ กรุงเทพ-เชียงราย-กรุงเทพ
• ที่พักและจำนวนคืน ตามรายการที่ระบุ
• การเดินทางและเที่ยวในเชียงรายด้วยรถตู้ VIP 10 ที่นั่ง
• อาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
• ทัวร์และตั๋วค่าเข้าชมทุกทีตามรายการ
• ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ไทยประกันภัย
• อุปกรณ์ป้องกัน/ทำความสะอาด:Face shield+หน้ากากอนามัย+สเปร์แอลกอฮอลล้างมือ
• อื่น ๆ : หมวกเท่ ๆ กันแดดกันลม ท่านละ 1 ใบ (มีหลายแบบให้เลือก)
• มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ ที่ได้รับวัคซีนครบโดสและผ่านการตรวจคัดกรอง ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
ราคานี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่ : เลขที่ 10/8 ถนนโกสุมรวมใจซอย 3 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
การติดต่อ : โทร 02 503 8801, 081 3154366, ID Line&Mobile: 061068 8775
เว็บไซต์ : www.sabuyjaitravel.com

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
108 ถ.โกสุมรวมใจซอย 3 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
เบอร์โทร
0813154366
อีเมล
sineekij@gmail.com
หมายเหตุ

รายการทัวร์เที่ยวปีใหม่ 2022 เชียงราย ภูชีฟ้านี้ เป็นการเดินทางและพัก ในวันส่งท้ายปีเก่าและฉลองปีใหม่ ซึ่งจะถูกจัดแบบ New Normal เป็นราคาที่เดินทางได้จริง ที่รวมค่าใช้จ่ายไว้ครบทุกอย่างแล้ว ไม่มีการเดินทางทางอากาศ ตัดปัญหาการตรวจโควิด ซึ่งมีขั้นตอนและความไม่สะดวก นั้นถูกตัดออกไป เพิ่มความคล่องตัว สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

เชียงราย ภูชี้ฟ้า ปีใหม่ 2022 by van 4 วัน 2 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - เชียงราย
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สบายใจทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงราย ภูชี้ฟ้า ปีใหม่ 2022 (4วัน2คืน) Private VIP by Van
เที่ยวซิวๆ NEW Normal , Health Safety and Happy
ขึ้นภูชี้ฟ้า, วัดร่องขุน , ไร่บุญรอด/ไร่ชาฉุยฟง , ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน , เหนือสุดในสยามชายแดนสามแผ่นดิน เชียงแสน , วัดห้วยปลากั้ง , วัดร่องเสือเต้น , วัดพระแก้ว , ดอยแม่สลอง/ดอยตุง , ตลาดแม่สาย

***** รายการเที่ยวไฮไลน์ในทริป เชียงราย ที่ควรไปเช็คอิน *****

n1. ไร่บุญรอดหรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ ภายในไร่มีการปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน อาทิ ไร่ชาอู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน แปลงดอกไม้ประดับปลูกเปลี่ยนหมุนเวียนทั้งปี เนินเขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้และกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม

n2. วัดร่องขุ่น ชมความงามของศิลปะล้านนาประยุกต์ที่ออกแบบสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ลายปูนปั้นที่ปราศจากการแต้มสี ประดับด้วยกระจกที่มีความสวยงามแปลกตา และความงดงามของภาพวาดฝาผนัง

ท3. วัดร่องเสือเต้น ชมความงามของพระอุโบสถสีน้ำเงิน สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของนายพุทธา กาบแห้ว หรือสล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย

ท4. วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้คอ "พบโชคธรรมเจดีย์" รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลมผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ภายในเจดีย์ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันทร์เนื้อหอมองค์ใหญ่ รวมทั้งรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวองค์ใหญ่ และโบสถ์สีขาวที่งดงามด้วยลายปูนปั้นสุดอลังการ

ท5. วัดพระแก้ว เชียงราย ให้ท่านสักการะองค์พระแก้วมรกตจำลอง สถานที่แห่งนี้คือสถานที่พบ พระแก้วมรกตตามประวัติศาสตร์

n6. อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง ขุนน้ำ-นางนอน สัมผัสจุดเช็กอินประวัติศาสตร์ระดับโลก เข้าได้ถึงศูนย์บัญชาการช่วย 13 หมูป่าในโถง 1

n7. เหนือสุดในสยามชายแดนสามแผ่นดิน เมืองเก่าอายุกว่า 800 ปี (เก่ากว่าสุโขทัย) เที่ยวชมพระธาตุเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา ซึ่งสูงใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในเชียงรายที่วัดเจดีย์หลวง สามเหลี่ยมทองคำหรือสบรวก เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน ใช้เป็นพรมแดนแดนกั้นระหว่างไทย-ลาว-พม่า

n8. ดอยแม่สลอง เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านสันติคิรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง เดิมชื่อ บ้านแม่สลองนอก เป็นชุมชนผู้อพยพจากกองพล 93 จากสหภาพพม่าเข้ามาในเขตไทย จำนวนสองกองพันคือ กองพันที่ 3 เข้ามาอยู่ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และกองพันที่ 5 อยู่ที่บ้านแม่สลองนอก ภูเขาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ที่เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกชาที่ดีที่สุดของประเทศและมีต้นนางพญาเสือโคร่งมีดอกช่วงช่วงต้นเดือนมกราคม จนถึงปลายเดือนมีนาคม

n9. ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่ ในจังหวัดเชียงราย

n10. น้ำตกขุนกรณ์ น้ำตกที่สวยที่สุดในจังหวัดเชียงราย
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ทริปนี้เป็นการเดินทางช่วงปีใหม่ 2022 แม้ราคาโรงแรมที่พัก กิจกรรม รวมทั้งค่าเดินจะเป็นราคาปีใหม่ แต่สามารถทำต้นทุนเฉลี่ยในราคาที่เหมาะสม เป็นราคาที่รวมทุกอย่างแล้ว ไม่มีการให้ลูกค้าจ่ายที่หน้างานแต่อย่างใด โดยจัดการเดินทางด้วยรถตู้ ไม่ต้องไปพบปัญหาการเดินทางด้วยเครื่องบิน เต็ม การตรวจความปลอดภัยตามสถานการโควิด
ขอชี้แจ้งดังนี้
1. คชจ.เบ็ดเตล็ด ตามสถานที่ท่องเที่ยวจะมีค่ากิจกรรม ค่าใช้จ่ายซึ่งไม่มีใบเสร็จ หรือมีก็ไม่มี Vat อาทิ ค่าพาไปยังด้านในของถ้ำขุนน้ำนางนอน , ค่าลงเรือ(ไม่มั่นใจว่ายังมีเรือบริการหรือไม่)ล่องแม่น้ำโขงชมวิว 3 ประเทศ , ค่าบัตรเข้าอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งรวมประมาณ 350 บาท/ คน
2. ค่ามัคคุเทศก์ ด้วยเป็นเดินทางช่วงปีใหม่และต้องดูแลลูกค้าตั้งแต่จุดนัดพบแรกจนจบรายการรวม 5 วัน * 1,000 บาท + ค่าเดินทาง + ค่าที่พัก = 8000 / 10 ลูกทัวร์ = 800 บาท/คน ดังนั้น คชจ. 1 และ 2 = 1,150
3. ค่าเดินทาง กรุงเทพ-เชียงราย-กรุงเทพ ได้วางแผนไว้ 3 กรณี
3.1 เดินทางด้วยรถบัสประจำทาง และมีรถตู้ รอรับอยู่ที่เชียงราย ใช้รถตู้เที่ยวเชียงรายอย่างเดียว ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่าแต่ไม่สะดวกในการนัดหมาย
3.2 เดินทางด้วยรถตู้ และเที่ยวต่อด้วยรถตู้ ซึ่งต้องใช้ พขร. 2 คน
3.3 ทั้งข้อ 3.1 และ 3.2
4. ค่าอาหาร วันที่ 2 เวลา 07.30 เรารวมค่าใช้จ่ายนี้อยู่ในค่าเดินทางค่ะ รวมอยู่ในค่าบริการให้ลูกค้าค่ะ ไม่ได้ให้ลูกค้าอิสระทานเอง. มัคคุเทศก์จะดูแลค่าอาหารส่วนนี้และมาเบิกกับบริษัทฯ

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

17.00 หจก.สบายใจทราเวล

พบกันที่จุดนัดพบ ในกรุงเทพ ทีมงานสบายใจทราเวล ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เช็คอิน Scanใบหน้า และการสแกน QR CODE ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ตามเงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินสดเต็มจำนวนกรณีผู้เดินทางไม่สามารถแสดงสิทธิ์ตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยได้ จ่ายเพิ่มเป็นราคาเต็มตามปกติ ไม่สามารถคืนหรือยกเลิกรายการที่จองมาได้)

18.00 หจก.สบายใจทราเวล

ออกเดินทางกรุงเทพ มุ่งหน้าสู่ จ. เชียงราย ด้วยรถบัสปรับอากาศหรือรถตู้ VIP พักผ่อนบนรถ และหยุดพักระหว่างทาง เพื่อเข้าห้องน้ำ ยืดเส้นยืดสายเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของขนส่ง ฯ

07.00 หจก.สบายใจทราเวล

เดินทางถึง จ. เชียงราย เช็คอินท์พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เชียงราย

กรณีนักท่องเที่ยวเดินทางจากกรุงเทพ - เชียงราย ด้วยรถบัสประจำทาง จะมีรถตู้ หจก. สบายใจทราเวล จอดรออยู่ที่ท่ารถบัส รับท่านเดินทางมายังจุดนัดพบ เพื่อเช็คอินและออกเดินทางเที่ยวพร้อมกัน

07.30 หจก.สบายใจทราเวล

บริการอาหารเช้า

09.00 หจก.สบายใจทราเวล

หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว เดินทางต่อด้วยรถตู้ไปยังวัดร่องขุน

10.00 ไร่บุญรอดหรือสิงห์ปาร์ค

ไร่บุญรอดหรือสิงห์ปาร์ค Farm Tour by Tram นั่งรถรางแวะ 4 จุด รวมเข้าแปลงดอกไม้ ใช้เวลาประมาณ 1-1.30 ชม.

12.00 ไร่บุญรอด หรือเทียบเท่า ( เรือนนลิน หรือ ร้านหลู้ลำ หรือ ร้านอิ่มปลาเผา เชียงราย )

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่2) ในไร่บุญรอด

14.00 หจก.สบายใจทราเวล

หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้ว เดินทางต่อด้วยรถตู้ไปยัง วนอุทยานถ้าหลวง-ขุนนำ้านางนอน เป็นถ้้ำหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อว่าเป็นถ้า ที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ชมรูปปั้นจ่าแซม นาวาตรีสมาน กุนัน จากฝีมือของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาว เชียงราย และนาท่านสักการะเจ้าแม่นางนอน นำท่านชม "สระขุนน้ำมรกต" ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ บริเวณขุนน้านางนอนนำคณะแวะชมผ่อนคลายอิริยบถสดชื่นป่าเบญจพรรณที่สีเขียวขจี ตั้งอยู่ในเขต อุทยานในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย พื้นที่ 12,000 ไร่ สถานที่สำคัญที่เคยเป็นจุดสนใจของคนทั้งโลกในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังด่านชายแดนไทยพม่า อ. แม่สาย (ดูความเหมาะสมเวลาอีกครั้ง)

17.30 โรงแรมดิอิมพีเรียลโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท เชียงราย หรือเทียบเท่า ( ภูชี้ฟ้าฮิลล์ หรือ โรงแรมวังคำ หรือ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย )

เดินทางไปยังที่พัก โรงแรมดิอิมพีเรียลโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท เชียงราย

19.00 โรงแรมดิอิมพีเรียลโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท เชียงราย หรือเทียบเท่า ( ภูชี้ฟ้าฮิลล์ หรือ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย หรือ โรงแรมวังคำ )

บริการอาหารค่ำ ในโรงแรมที่พัก งานเลี้ยงขึ้นปีใหม่ 2022 แบบ New Normal

07.00 โรงแรมดิอิมพีเรียลโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท เชียงราย หรือเทียบเท่า ( ภูชี้ฟ้าฮิลล์ หรือ เฮอริเทจ เชียงราย หรือ โรงแรมวังคำ )

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่4)

10.00 หจก.สบายใจทราเวล

คืนห้องพัก นำท่านเดินทางด้วยรถตู้ เที่ยวเชียงแสน เมืองเก่าอายุกว่า 800 ปี เที่ยวชมพระธาตุเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา ซึ่งสูงใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในเชียงรายที่วัดเจดีย์หลวง สามเหลี่ยมทองคำหรือสบรวก เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน ใช้เป็นพรมแดนแดนกั้นระหว่างไทย-ลาว-พม่า พาท่านไหว้ พระพุทธนวล้านตื้อ บริเวณริมแม่น้ำโขง หลังจากนั้นพาท่านขึ้นจุดชมวิว 3 ประเทศ ไหว้พระธาตเจดีย์หลวง

12.30 ร้านอิ่มปลาเผา เชียงราย หรือเทียบเท่า ( ร้านหลู้ลำ หรือ เรือนนลิน9909 หรือ โรงแรมดิอิมพีเรียลโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท เชียงราย )

บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5 ) ณ ร้านอิ่มปลาเผา เชียงราย อาหารไทย บรรยากาศสบาย ๆ ชร.5023 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง โทร.052 020 844 (จากเชียงแสนมาใช้เวลประมาณ 1 ชม. )

14.00 หจก.สบายใจทราเวล

หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้ว เดินทางต่อด้วยรถตู้ เดินทางไปเที่ยวชม วัดห้วยปลากั้ง , วัดร่องเสือเต้น ก่อนตรงไปยังภูชี้ฟ้าฮิลล์ (อาจเพิ่มวัดพระแก้ว โดยดูความเะหมาะสม)

18.00 ภูชี้ฟ้าฮิลล์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมดิอิมพีเรียลโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท เชียงราย หรือ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย หรือ วังคำ เชียงราย )

เดินทางถึงที่พัก ภูชี้ฟ้าฮิลล์

19.00 ภูชี้ฟ้าฮิลล์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย หรือ โรงแรมวังคำ หรือ อิ่มปลาเผา เชียงราย )

รับประทานอาหารเย็น ในโรงแรมที่พัก เพิ่มพิเศษ หมูกะทะบนดอยสูง

หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศรัย เตรียมพร้อมขึ้นภูชี้ฟ้าจุดชมวิว เช้ามืดวันรุ่งขึ้น

05.00 หจก.สบายใจทราเวล

รถตู้ท้องถิ่นมารับ เพื่อนำท่านไปยังจุดชมวิว จุดสูงสุดของภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น

07.30 หจก.สบายใจทราเวล

ขึ้นรถตู้กลับมายังที่พัก เพื่อทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.00 ภูชี้ฟ้าฮิลล์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย หรือ วังคำ เชียงราย หรือ โรงแรมดิอิมพีเรียลโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท เชียงราย )

อาหารเช้า ณ ภูช้ฟ้าฮิลล์

09.00 หจก.สบายใจทราเวล

หลังอาหารเช้าเดินทางลงจากภูชี้ฟ้า ด้วยรถตู้ เที่ยวรายการทัวร์ (ที่ยังไม่ได้เที่ยว n1-n6) ดอยตุง หรือ ดอยแม่สลอง หรือ น้ำตกขุนกรณ์ หรือ ไร่ชาฉุยฟง

12.30 เรือนนลิน หรือเทียบเท่า ( ร้านหลู้ลำ หรือ ร้านแซ่บ ชาบู สุกี้หม้อไฟ )

รับประทานอาหารกลางวัน ร้าน เรือนนลิน เมืองเชียงราย (มื้อที่ 8)

14.00 หจก.สบายใจทราเวล

หลังอาหารเที่ยง เดินทางต่อด้วยรถตู้ เที่ยวตามรายการทัวร์ที่นักท่องเที่ยวโหวตเลือกกันเอง อาทิ ดอยตุง หรือ ดอยแม่สลอง หรือ น้ำตกขุนกรณ์ หรือ ไร่ชาฉุยฟง และแวะซื้อของฝากให้ท่านได้ซื้อสินค้าไปฝากคนทางบ้าน ทั้งน้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง แคปหมู ไส้อั่ว ตามอัธยาศัย

18.00 ร้านหลู้ลำ หรือเทียบเท่า ( ร้านแซ่บ ชาบู สุกี้หม้อไฟ หรือ เรือนนลิน9909 )

ร้านหลู้ลำ ติดแม่น้ำกก อาหารเหนือ

19.30 หจก.สบายใจทราเวล

หลังอาหารเย็น พาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยรถบัสปรับอากาศหรือรถตู้ VIP พักผ่อนบนรถ และหยุดพักระหว่างทาง เพื่อเข้าห้องน้ำ ยืดเส้นยืดสายเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของขนส่ง ฯ


วันที่ 5

เช้า เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ