12,888/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1. รถทัวร์นำเที่ยวปรับอากาศ
2. รถตู้ท้องถิ่นทีมงานวัฒนาทัวร์ ชำนาญเส้นทาง ขึ้นดอยต่างๆ
3. รวมค่าที่พักโรงแรมและรีสอร์ท รวม 6 คืน
4. รวมค่าอาหารบริการ 13 มื้อ พร้อมอาหารว่าง น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
5. รวมค่าอุทยาน บัตรเข้าชม สถานที่ต่างๆ ตามรายการ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 1,000,000 บาท/ท่าน
7. ไกด์ไทย ทีมงานวัฒนาทัวร์ เต็มใจบริการ เป็นกันเอง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
189 ม.10 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง
เบอร์โทร
0950398437
อีเมล
mlri_13@icloud.com
หมายเหตุ

รับลมหนาว แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่

location_on กรุงเทพมหานคร - นครสวรรค์
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

รับลมหนาว แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 7 วัน 6 คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1500*7=10500 บาท
2.ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ 1000 บาท
3.ค่าห้องมัคคุเทศก์ 6000 บาท(เฉลี่ยคืนละ 1000 บาท)
4.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 17535 บาท
ลูกค้า 32 คน เฉลี่ยคนละ 548 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2.ค่าน้ำ ค่าของว่า และของบริการบนรถ 7 วันๆละ 50 บาท = 350 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 385 บาท

ภาษี 7% = 819.18

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ทั้งหมด 1752.18

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

08.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

คณะพบกัน ณ จุดนัดพบ ปั๊ม ป.ต.ท.พระรามสอง

08.30 หสม. สุรีย์ทรานสปอร์ตแอนด์ทราเวล (2005)

ออกเดินทางสู่ภาคเหนือ

12.00 แม่ลาปลาเผา สิงห์บุรี

รับประทานอาหารกลางวัน แม่ลาปลาเผา สิงห์บุรี(1)

14.30 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

นำท่านชม พาสาน พาสาน อาคารสัญลักษณ์สุดล้ำแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่แม่น้ำสองสี ปิง-วัง และ ยม-น่าน มาบรรจบกันพอดี จัดเป็น แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของปากน้ำโพ
จากนั้นเดินต่อสู่ จ. ตาก

18.00 บ้านเคียงน้ำ หรือเทียบเท่า ( บ้านผักรักตะวัน )

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร จ.ตาก(มื้อที่ 2)

19.00 โรงแรมไวท์เฮ้าส์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมตากอันดามัน แอนด์ รีสอร์ท )

เข้าที่พัก รร. White House Hotel หรือโรงแรมตากอันดามัน แอนด์ รีสอร์ท จ.ตาก

06.00 โรงแรมไวท์เฮ้าส์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมตากอันดามัน แอนด์ รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (มื้อที่ 3)

07.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

สักการะ องค์สมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่

11.30 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

เดินทางสู่แดนเทวดา จุดเช็คอินแห่งใหม่ ดินแดนแห่งเมืองสวรรค์ ครบพร้อมสรรพ์ของการมาเยี่ยมเยือน ถ่ายรูปกันเต็มอิ่มที่ แดนเทวดา พร้อมรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยในแดนเทวดา

จากนั้น นำท่านชมวัดสวยอีกหนึ่งแห่งของเชียงใหม่ วัดบ้านเด่น หรือ วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน

18.00 ร้านอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่าง

รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 4)

19.00 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว )

เข้าที่พัก โรงแรมเชียงใหม่ภูคำพักผ่อนตามอัธยาศัย

05.00 นายพงษ์ศักดิ์ ไชยะราช

ออกเดินทางชมทะเลหมอก จุดชมวิวดอยกิ่วลม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง รับประทานอาหารเช้าระหว่างเดินทางบนรถ(5)

09.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ได้เวลาเหมาะสม เดินทางสู่ อ.ปาย
สักการะเจดีย์สถูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยา พระพี่นางขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดน้ำฮู อ.ปาย
เที่ยวชม หมู่บ้านสันติชน หมู่บ้านจีนยูนนาน เลือกซื้อสินค้าอาทิ บ๊วยรสชาติต่างๆ หรือจะเลือกเล่น ชิงช้าชาวเขา ถ่ายรูปบ้านยูนนาน

11.00 ศาลาหมื่นลี้

รับประทานอาหารกลางวัน ศาลาหมื่นลี้(6)

13.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

เดินทางสู่ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
นำท่านชมวัดศิลปะพม่า-ไทยใหญ่ที่ วัดจองคำ วัดจองกลาง เพลิดเพลินกับถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

19.00 ริมธารรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โรงแรม B2 พรีเมียร์ แม่ฮ่องสอน )

เข้าที่พัก ริมธารรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

05.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง (บ้านรวมไทย) เที่ยวชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้ารอบ ๆ ทะเลสาบ ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ชมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากต่างประเทศภายใน โครงการตามพระราชดำริ ปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง นำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย นำท่านชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง ท่านสามารถเลืกรับประทานอาหารเช้าสไตล์จีนยุนนานได้ตามอัธยาศัย

09.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

จากนั้นนำท่านนมัสการ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุประจำเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นสิริมงคล

นำท่านชมการดำรงค์ชีวิตของชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่ บ้านห้วยเสือเฒ่า

ออกเดินทางชมบ่อโคลนที่รักษาผิวพรรณที่ยอดฮิตของทุกๆวัย ภูโคลน

12.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ชมอุทยานถ้ำปลา ธารน้ำใสที่ไหลออกมาจากใต้ภูเขาหิน อิสระ ศูนย์อาหารถ้ำปลา ตามอัธยาศัย

13.00 หจก.วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

นำท่านเดินทาง สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขา ให้ท่านถ่ายรูปสวยจุดแลนด์มาร์กดั้งเดิมเมืองปาย

17.00 ร้านชาลีแอนด์เล็ก ปาย หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารครัวสายน้ำปาย )

รับประทานอาหารเย็น ร้านชาลีแอนด์เล็ก ปาย(7)

18.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

เมื่อได้เวลาเหมาะสม นำท่านเยี่ยมชมถนนคนเดินเมืองปาย ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก

20.00 โรงแรมบุระลำปาย

เข้าที่พักโรงแรมบุระลำปาย รีสอร์ท

20.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมไดมอนด์ )

กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

05.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

เดินทางชมทะเลหมอกหยุนไหล

07.00 โรงแรมบุระลำปาย หรือเทียบเท่า ( โรงแรมไดมอนด์ )

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม(8)

08.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

• ชมสะพานไม้จากศรัทธาชาวบ้าน สะพานบุญโขสุโก้
• สะพานประวัติศาตร์ปาย

จากนั้นเดินทางต่อสู่ อ.แม่แตง แวะรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่ เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้หายากนานาชนิดมาไว้ที่นี่ แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ ศูนย์รวมพันธุ์ไม้ ,สวนไม้ดัด ,สวนสัตว์ ,และพิพิธภัณฑ์จัดแสดง ที่นี่เป็นทั้งแหล่งการเรียนรู้และที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับเดินเล่นและออกกำลังกาย

17.00 Horizon Village & Resort

เข้าที่พัก Horizon Village & Resort ภายในสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

18.00 Horizon Village & Resort

บริการอาหารเย็นจากทางโรงแรม(9)

06.00 Horizon Village & Resort

บริการอาหารในโรงแรม(10)

07.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

ออกเดินทางสู่ ศูนย์คชรัตน์ ชมโชว์ช้างแสนรู้ ชื่อดัง จ.ลำปาง (แวะกาดทุ่งเกวียนช๊อปของฝากเมืองเหนือ ระหว่างการเดินทาง)

12.00 ไส้อั่วเผาเตาหลวงลำปาง

รับประทานอาหารกลางวัน ไส้อั่วเผาเตาหลวงลำปาง(11)

13.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

• เดินทางสู่ นครสวรรค์

18.30 ภัตตราคารหงส์ฟ้า

บริการอาหารเย็นมื้อพิเศษ โต๊ะจีน ณ ภัตตราคารหงส์ฟ้า(12)

20.00 โรงแรมไม้หอม หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแกรนด์ฮิล )

เข้าที่พัก โรงแรมไม้หอม

06.00 โรงแรมไม้หอม หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแกรนด์ฮิล )

บริการอาหารเช้าในโรงแรม(13)

07.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ตลาดน้ำดอนหวาย

12.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

เที่ยง แวะซื้อของฝากก่อนกลับบ้าน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดน้ำดอนหวาย

14.00 หจก. วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

พร้อมส่งสมาชิกสู่จุดต่างๆ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ