9,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

บริการจากทัวร์
1. รถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น นำเที่ยว ตลอดโปรแกรม
2. เรือสปีดโบ๊ท ไป-กลับ เกาะพยาม พร้อมชูชีพ
3. ที่พัก โรงแรม-รีสอร์ท พักห้องละ 2 ท่าน
( พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,000 .-บาท )
- โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ พัก 2, 3 และ 4 ท่าน
4. บริการอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม
6. ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง
( เงื่อนไขตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย )
7. บริการ น้ำดื่ม เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ผ้าเย็น ยาสามัญ ตลอดการเดินทาง
8. มีมัคคุเทศก์ บริการนำเที่ยวและอำนวยความสะดวก ตลาดการเดินทาง

..... ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ ....
คุณจำลอง สุขสวัสดิ์ มือถือ 081 – 479 2972 ID LINE : 073244883
คุณไก่ ( วิไลลักษณ์ ) มือถือ 089 – 732 9059 ID LINE : 0897329059
คุณกุ้ง ( พรเพ็ญ ) มือถือ 086 – 296 1370 ID LINE : 0862961370
คุณบอย ( ณัฐชยา ) มือถือ 082 – 161 6714 ID LINE : boyygirl

สำนักงาน “รุ่งจำลองทัวร์” เลขที่ 5/12 ถนนเทศบาล 1 ซอย 4 ตำบลสะเตง
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทร. 073 - 244883

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
5/12 ถ.เทศบาล 1 ซ.4 ต.สะเตง อ.เมือง
เบอร์โทร
0814792972
อีเมล
rungjamlongtour@hotmail.co.th
หมายเหตุ

เกาะพยาม - เกาะพิทักษ์ (ระนอง - ชุมพร) 4 วัน 3 คืน

location_on สงขลา - ชุมพร
โดย รุ่งจำลอง ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวเมืองรอง นอกกระแส แต่น่ารัก......ไปกับ “รุ่งจำลองทัวร์
เกาะพยาม - เกาะพิทักษ์
แหล่งท่องเที่ยวสุดชิลล์ มัลดีฟเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้
^_^เมืองไทยสวยกว่าที่เคยรู้จัก...รักกว่าที่เคยรู้สึก^_^

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

1.ค่าเบื้ยเลี้ยง มัคคุเทศก์1400*4= 5600 บาท
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ช่วยมัคคเทศก์ 1000*4 =4000 บาท
3.ค่ารถมัคคุเทศก์ 500 บาท
4.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท
5.ค่าประกันการเดินทางผู้ช่วยมัคคุเทศก์ 35 บาท
6.ค่าห้องพักมัคคเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ 990+2800+1200= 4990บาท
7.ค่าอาหารมัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วย มื้อละ100 บาท วันละ 2 มื้อ 4 วัน 1800 บาท
8.ค่าธรรมเนียมทิป พนักงานขับรถและพน้กงานยกกระเป๋า รวม 4 วัน = 1000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทีมงาน 17960 บาท
ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 598.67 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรมม์เดินทาง 35 บาท / ท่าน
2.ค่าอาหารว่าง / น้ำดื่ม / เฉลี่ยวันละ 50 บาท* 4 วัน = 200 บาท
3.ค่าเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย 2 ชิ้น/วัน เฉลี่ยรวม 90 บาท/ท่าน

รวมค่าใช้จ่าย 923.67 บาท
ภาษี 7% = 573.23บาท
รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1496.90 บาท

05.30 รุ่งจำลองทัวร์

ออกเดินทางจากจุดนัดขึ้นรถ หน้าหอสมุดวัดพุทธภูมิ ยะลา

06.15 รุ่งจำลองทัวร์

ถึง จ.ปัตตานี รับสมาชิก หน้า ว.เทคนิคปัตตานี (ศาลาที่พักผู้โดยสาร) ......
- ต้อนรับท่านด้วยเครื่องดื่มร้อน และขนมอร่อย ๆ / บริการ Set Box

08.00 รุ่งจำลองทัวร์

คณะพร้อมกัน ณ ปั้ม ปตท.ท่าช้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ รุ่งจำลองทัวร์ ให้การต้อนรับ ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ ก่อนขึ้นรถผ่านมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ความปลอดภัยเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด – 19 - รับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย

12.05 รุ่งจำลองทัวร์

- แวะ รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13.00 รุ่งจำลองทัวร์

เดินทางถึง จ.ระนอง นำท่านเที่ยว ภูเขาหญ้า เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมีแต่ต้นหญ้าปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ภูเขาที่เต็มไปด้วยหญ้าต่างสีต่างวันเวลาและเนินเขางดงาม

14.00 รุ่งจำลองทัวร์

- จากนั้น ชม ความสวยงามของ อุโบสถ 2 ชั้น ณ วัดบ้านหงาว ภายในอุโบสถวัดบ้าน หงาว เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน มีนามว่า “หลวงพ่อดีบุก” เป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัย มีชื่อเป็นทางการว่า “พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์” อันมีความหมายว่า “ พระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง ” และยังมีความสวยงามของฝาผนังที่แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ อีกด้วย

15.30 รุ่งจำลองทัวร์

- ได้เวลาสมคาร นำท่าน ช้อปปิ้ง ร้านจำหน่ายของฝาก ของ จ.ระนอง เช่น กะปิ กุ้งแห้ง ปลาเค็ม เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ

18.30 ร้านข้าวหอม ระนอง

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารในตัวเมืองระนอง ( บริการ ) ณ ร้านข้าวหอม ระนอง

20.00 หจก.บ้านเชิงเขา

- หลังอาหาร นำเข้าโรงแรมที่พักในตัวเมืองระนอง เข้า พัก ณ บ้านเชิงเขา
... พักผ่อน ตามอัธยาศัย

07.00 หจก.บ้านเชิงเขา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( บริการ )
- หลังอาหารเช้า .........นำท่านสู่ ท่าเทียบเรือไปเกาะพยาม

09.00 วรรณดี

ลงเรือทัวร์ สปีดโบท เดินทางสู่ เกาะพยาม มัลดีฟเมืองไทย
(ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง).....

10.00 วรรณดี

. ถึง ท่าเทียบเรือเกาะพยาม

10.30 เดอะบูลสกาย รีสอร์ท เกาะพยาม

นำท่าน ถ่ายรูป ชมวิว กับรีสอร์ท ที่สวยบนเกาะพยาม ณ เดอะบลูสกาย รีสอร์ท พร้อม บริการเครื่องดื่ม คนละ 1 แก้ว ฟรี!!!

11.30 นิธิพร รีสอร์ท เกาะพยาม

- จากนั้น นำ เข้าที่พักรีสอร์ท ติดทะเล
พัก ที่ นิธิพร รีสอร์ท เกาะพยาม

12.05 ร้าน อาหาร นิธิพรรีสอร์ท

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ( บริการ )

13.00 นายจเร เพ็ญบุญ

นำเที่ยว รอบเกาะ โดยรถไถลากพ่วง อาทิ เช่น สักการะพระพุทธรูปใหญ่ ณ วัดเกาะพยาม, โบสถ์กลางน้ำ, ชมนกเงือก, ถ่ายรูปกับหินทะลุ, ชมอ่าวใหญ่ อ่าวที่ยาวที่สุดของเกาะพยาม

16.00 รุ่งจำลองทัวร์

- ได้เวลาสมควร นำกลับสู่ที่พัก พักผ่อน เล่นน้ำหน้า รีสอร์ท

18.30 ร้านอาหารวรรณดี ซีฟู๊ด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านวรรณดีซีฟู๊ด ( บริการ )
- หลังอาหาร กลับที่พัก พักผ่อน ตามอัธยาศัย

07.00 นิธิพร รีสอร์ท เกาะพยาม

อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ เจอกัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ( บริการ )

07.00 รุ่งจำลองทัวร์

อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ เจอกัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ( บริการ )

08.00 วรรณดี

เช็คเอาท์จากที่พัก เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือเกาะพยาม ... นำสมาชิก ลงเรือ ... เดินทางกลับ ตัวเมืองระนอง

09.00 รุ่งจำลองทัวร์

เดินทางถึง ... ตัวเมืองระนอง ... รถทัวร์คันเดิมรอรับ

10.00 รุ่งจำลองทัวร์

- นำท่าน อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน ที่ บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน ( ค่าอาบน้ำแร่ และกิจกรรม ต่าง ๆ ท่านบริการตัวเอง เช่น อบสมุนไพร, นวดตัว, นวดเท้า, สปา เป็นต้น ) สำหรับแช่เท้าและอาบน้ำแร่ในบ่อธรรมชาติ ฟรี !

12.05 รุ่งจำลองทัวร์

รับประทานอาหารกลางวันบนรถ ( บริการอาหารกล่อง ) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ซึ่งเดินทางจาก อ.เมือง จ.ระนอง สู่ เกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

15.00 รุ่งจำลองทัวร์

เดินทาง ถึง เกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

15.30 บ้านนายหัวหรั่งแม่หลวงพรโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์

- นำท่าน นั่งเรือข้ามฟาก ประมาณ 15 นาที ถึง เกาะพิทักษ์

15.50 บ้านนายหัวหรั่งแม่หลวงพรโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์

- นำเข้าที่พักแบบโฮมสเตย์ ... เก็บสัมภาระ พักผ่อน เดินเล่นรอบเกาะ. ชมบรรยากาศ ตามอัธยาศัย

18.30 บ้านนายหัวหรั่งแม่หลวงพรโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์ ( บริการ )
......... หลังอาหาร พักผ่อน ตามอัธยาศัย
*** ค่าอาหาร รวมกับกับค่าที่พัก

07.00 บ้านนายหัวหรั่งแม่หลวงพรโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์

รับประทานอาหารเช้า กับ บรรยากาศธรรมชาติ สดใส สบายๆ
ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์ ( บริการ )

08.00 รุ่งจำลองทัวร์

- หลังอาหาร ถ่ายรูป บรรยากาศ ตอนเช้า ๆ บริเวณโฮมสเตย์ ตามอัธยาศัย

08.30 รุ่งจำลองทัวร์

เช็คเอ้าท์จากที่พัก นั่งเรือข้ามฟาก ประมาณ 15 นาที สู่ อ.หลังสวน
- รถทัวร์คันเดิม รอรับ เดินทางกลับ หาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา

12.05 รุ่งจำลองทัวร์

แวะ รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ สถานที่ที่เหมาะสม
.........หลังอาหาร ออกเดินทางกันต่อ

18.30 รุ่งจำลองทัวร์

(โดยประมาณ) เดินทางถึง หาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา โดยสวัสดิภาพ...
เก็บธรรมชาติประทับไว้ในใจ มิรู้ลืม
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
( โปรแกรมนำเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ และ ความเหมาะสม )