13,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก ขอคืนเงินหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- รับชำระด้วยแอพพิเคชั่น เป๋าตังเท่านั้น
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
191/2 ซอย ศึกษาวิทยา ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก
เบอร์โทร
0817521013
อีเมล
nok@tpsl.co.th
หมายเหตุ

006 กรุงเทพฯ - พิษณุโลก - แพร่ - น่าน

location_on กรุงเทพมหานคร - น่าน
โดย บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

บินไปแอ่วเหนือ เที่ยวพิษณุโลก แพร่ น่าน กันเต๊ะเจ้า
มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา สัมผัสวิถีสุดสโลว์ไลฟ์ 4 วัน 3 คืน เดินทาง 8-11 ธันวาคม 2564
กราบมนัสการพระพุทธชินราช ณ วัดมหาธาตุฯ จังหวัดพิษณุโลก - สวนบัวอมรรัตน์ - วัดพระธาตุช่อแฮ แพร่ - ดอยเสมอดาว - พระธาตุแช่แห้ง - นั่งรถรางชมเมือง - ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 2000+2000 = 4000 บาท
2. เบื้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1000*4 = 4000 บาท
3. ค่าห้องมัคคุเทศก์ 1200+1400+1400 = 4000 บาท
4 ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 122 x 8 มื้อ = 976 บาท
5. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 25 บาท
รวมเป็นเงิน 13,001 บาท
เดินทาง 6 ท่าน เฉลี่ยนท่านละ 2167
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2.ค่าน้ำ ขนมและของบริการบนรถ 155*4 = 620 บาท
รวมค่าใช้จ่าย
ค่าภาษี 7% = 973 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 3,785 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

07.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ ให้การต้อนรับท่านและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

10.05 Nok Air

นำท่านเหินฟ้าสู่จังหวัดพิษณุโลก โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 202 (ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที) (รวมค่าโหลดสัมภาระ 15 กกต่อท่านต่อเที่ยวบิน) ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ ห้องเลขที่ 4235 ชั้น 4 เลขที่ 222 ถนนวิภาวดี ตำบล/แขวง สนามบิน อำเภอ/เขต ดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210

10.55 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

ถึงท่าอากาศยานพิษณุโลก หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

11.00 หจก ซี พี เอ็น ทราเวล

นำท่านกราบนมัสการ “พระพุทธชินราซ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร” พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย

12.00 ร้านอาหารต้นตาล หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารบ้านระเบียงไม้ )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารต้นตาล พิษณุโลก
ที่อยู่ 59 ถนนพระร่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000

13.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

เดินทางเข้าชม “สวนบัวอมรรัตน์” จุดเช็คอินสุดชิค

14.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดแพร่ นำท่านสักการะ “พระธาตุช่อแฮ” เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่

17.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

18.00 โรงแรมเฮือนนานา จังหวัดแพร่ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแพร่นครา )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเฮือนนานา ที่อยู่ 7/9 ถนนศศิบุตร ต.ในเวียง อ.เมือง แพร่ จังหวัดแพร่ 54000

07.00 โรงแรมเฮือนนานา หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแพร่นครา )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

08.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านเข้าชม “คุ้มวงศ์บุรี” บ้านไม้สักสีชมพูโดดเด่น อายุกว่า 100 ปี

10.00 หจก ซี พี เอ็น ทราเวล

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดน่าน

12.00 ร้านอาหารครัวต้นตาลเลิศรส

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวต้นตาลเลิศรส ที่อยู่ 348 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120

13.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านสู่ “กาแฟบ้านไทลื้อ” ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของเมืองปัว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “วัดศรีมงคล” หรือ วัดบ้านก๋ง วัดสวยเก่าแก่ประจำจังหวัดน่าน

17.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

18.00 โรงแรมน่านตรึงใจ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมน่านฟอร์ยู )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมน่านตรึงใจ
ที่อยู่ 354 หมู่ 2 ถนนน่าน-ท่าวังผา ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

07.00 โรงแรมน่านตรึงใจ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมน่านฟอร์ยู )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

08.00 หจก ซี พี เอ็น ทราเวล

นำท่านเดินทางสู่ดอยเสมอดาว

09.30 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านชมความงามของทัศนียภาพ ณ จุดชมวิวที่ “ดอยเสมอดาว” ในส่วนของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน

12.00 ร้านเฮือนฝ้ายแม่จำปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเฮือนฝ้ายแม่จำปี
ที่อยู่ 35 อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

13.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ “พระธาตุแช่แห้ง”

15.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

“นั่งรถชมประวัติศาสตร์เมืองน่าน”

16.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

ก่อนมื้อค่ำ นำท่านไปเดินเล่นที่ “ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน” ซึ่งจะมีเฉพาะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เท่านั้น

17.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

18.00 โรงแรมน่านตรึงใจ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมน่านฟอร์ยู )

นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรมน่านตรึงใจ ที่อยู่ 354 หมู่ 2 ถนนน่าน-ท่าวังผา ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

07.00 โรงแรมน่านตรึงใจ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมน่านฟอร์ยู )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

08.00 หจก ซี พี เอ็น ทราเวล

นำท่านเดินทางสู่วัดภูมินทร์

08.15 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านสู่ “วัดภูมินทร์” เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันแบบจตุรมุข ประตูไม้ทั้งสี่ด้านแกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก นำท่านเดินทางต่อไปยัง “วัดมิ่งเมือง” เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองน่าน

13.00 ร้านอาหารเฮือนฮอม หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารเฮือนภูคา )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม ที่อยู่ 11 12 ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000

15.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร

17.40 Nok Air

นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD177 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม. 10 นาที) (รวมค่าโหลดสัมภาระ 15 กกต่อท่านต่อเที่ยวบิน) ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ ห้องเลขที่ 4235 ชั้น 4 เลขที่ 222 ถนนวิภาวดี ตำบล/แขวง สนามบิน อำเภอ/เขต ดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210

18.50 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ