12,950/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการนำเที่ยว
จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 7 ท่าน ไม่เกิน 9 ท่าน ใช้รถตู้VIP
* ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิค-19 แล้ว 2 เข็ม สามารถแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ มีผลตรวจไม่ติดโควิค-19 ก่อนเดินทาง 72 ชม. เป็นไปตามเงื่อนไขของสาธารณะสุขจังหวัดที่จะเดินทางไปถึง
* รายการทัวร์เมื่อชำระเงินแล้วเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
* ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น ไม่มีการชำระมัดจำ
* ไม่สามารถเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
* รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหมู่คณะ เวลา ระยะทาง ธรรมชาติ ทั้งนี้ยังคงรักษามาตรฐานในการบริการ เพื่อให้ท่านเกิดความสุขในการท่องเที่ยว
* การจัดที่นั่งบนรถตู้หรือรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
* รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
* ไม่สามารถคืนเงินบางส่วน กรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
* เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาล ทัวร์เที่ยวไทย
* การเดินทางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเดินทางข้ามจังหวัดที่ไปท่องเที่ยวเป็นหลัก
* สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
*กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุดรฯ // อุดรฯ-กรุงเทพฯ สายการบินไทยสไมล์ หรือ เวียดเจ็ทแอร์ไลน์
2.ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3.โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
5.ค่าล่องเรือชมทะเลบัวแดง
6.ค่ารถท้องถิ่นขึ้นป่าภูสิงห์ หินสามวาฬ
7.มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 400 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถแล้วแต่ความพอใจของท่าน
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.ค่าอาหารเช้าวันแรก. อาหารเที่ยงวันแรกและวันที่สอง และ มื้อเย็นวันที่สี่ ไม่รวมในรายการ

การชำระเงิน :
1. เมื่อตัดสินใจเดินทางชำระ 60% ของราคาทัวร์ ” เท่านั้น 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่จอง ผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้น
2. พักเดี่ยว ชำระด้วยเงินสด โดยการโอนเข้าบัญชีบริษัท ท่านละ 2,000.- บาท

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิด 19
● ผู้เดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ไม่รับประทานอาหารบนรถ
● ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
● ที่นั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ)
● มีการฉีดพ่นทำความสะอาดบนรถโดยสาร

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
190 หมู่ 5 หมู่บ้านวราธรวิลล์ ซอยศรีด่าน 19 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
เบอร์โทร
021166395
อีเมล
contact@megacruising.com
หมายเหตุ

**การเดินทางเข้า จ.อุดรธานี ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna ครบ 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน หากเคยเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องหายจากอาการป่วยมาแล้ว ไม่เกิน 90 วัน

**ไม่สามารถใช้ผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test ในการเดินทางได้ ประกาศวันที่ 5 ก.ค. 64

*เสน่ห์อีสาน* อุดร - ทะเลบัวแดง - ภูทอก - บึงกาฬ - หินสามวาฬ - สะดือแม่น้ำโขง - ป่าคำชะโนด - หนองคาย - ภูพระบาท - วัดหลวงตามหาบัว 4 วัน 3 คืน

location_on สมุทรปราการ - หนองคาย
โดย บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เกล็ดพญานาคริมโขง "วาฬแหวกว่ายกลางป่าบึงกาฬ" สะพานบุญภูทอก
อุดรฯ - บึงกาฬ - หนองคาย 4 วัน 3 คืน
โดยสารการบิน ไทยสมายล์ หรือ เวียดเจ็ทแอร์ไลน์

* ยลโฉมทะเลบัวแดง * อุโบสถดอกบัวกลางน้ำวัดสันติวนาราม * พลังลี้ลับบึงโขงหลง * เปิดตำนานศาลเจ้าปู่อือลือนาคราช * ภูทอกจากศรัทธาสู่สถาปัตยกรรม * ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่หินสามวาฬ * ป่าภูสิงห์ (ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และ ป่าดงสีชมพู) * จุดสะดือแม่น้ำโขงที่วัดอาฮงศิลาวาส * ป่าคำชะโนดอาถรรพณ์ดินแดนพญานาค * ศาลาแก้วกู่ประติมากรรมซ่อนความขลัง * อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง ภูพระบาท * มรดกภูมิปัญญาที่พุทธบาทบัวบก * วัดป่าภูก้อน พุทธสถานท่ามกลางธรรมชาติ * วัดผาตากเสื้อ เกล็ดพญานาคริมโขง * ถ้ำดินเพียง(วัดถ้ำศรีมงคล) ตามรอยพญานาคสู่เมืองบาดาล * วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส * ขอพรสมหวังที่พระธาตุบังพวน * วัดโพธิสมภรณ์ วัดสวยใจกลางเมืองอุดร * วัดป่าบ้านตาด หลวงตามหาบัว

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ดและมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 1,900+1,900=3,800 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,200*4=4,800 บาท
3.ค่ารถมัคคุเทศก์ = 500 บาท
4.ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 950+1,100+1,100=3,150 บาท
5.ค่าประกันเดินทางมัคคุเทศก์ 35.70 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันเดินทางลูกค้า 35.70 บาท
2.ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 135.80 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1926.60 บาท

ภาษี7% = 847.20 บาท

รวมค่าเบ็ตเตล็ดทั้งหมด 2,774 บาท

05.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 สายการบินไทยสมายล์เช็คอินน์เที่ยวบินที่ WE 002
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

**ควรเตรียมเช็คอินบัตรโดยสาร และสัมภาระ ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที
**"ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการเดินทาง หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่"
** โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง

07.15 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี โดยสายการบินไทยสมายล์
เที่ยวบินที่ WE 002 (เวลา 07:15-08:15 น.)
(ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง)
** โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง

08.15 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี รับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์รวมทุกท่านที่จุดนัดพบ ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง เดินทางสู่ อ.กุมภวาปี หนองหาน

09.00 หจก. นิลผกา

รายละเอียดค่าเดินทาง "รถตู้นำเที่ยว"
เส้นทาง : สนามบินอุดรธานี - ทะเลบัวแดง หนองหาน - วัดสันติวนาราม - บึงโขงหลง - ศาลเจ้าปู่อือลือนาคราช – ภูทอก - บึงกาฬ

10.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

(อาหารมื้อเช้าอิสระ ไม่รวมในรายการ)
เดินทางสู่ ทะเลบัวแดง นำท่านนั่งเรือเที่ยวชมทะเลบัวแดง (วิสาหกิจชุมชน)
เส้นทาง อ.กุมภวาปี หนองหาน (50 กม.)
ทะเลบัวแดง เป็นหนองน้ำจืดธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยปลาจำนวนมาก มีนก อย่างน้อย 74 ชนิด และพืชน้ำอีกอย่างน้อย 15 ชนิด โดยเฉพาะ บัวแดง หรือบัวสาย ที่จะพร้อมใจกันบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปีอีกด้วย ลงเรือที่ท่าเรือบ้านเดียม ล่องเรือชม “ทะเลบัวแดง” ที่บานสะพรั่งเต็มบึง
(บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์)

11.30 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

เดินทางสู่ วัดสันติวนาราม (47 กม.) ชมอุโบสถดอกบัวกลางน้ำ ใกล้กับ แหล่งมรดกโลกชุมชนบ้านเชียง เป็นพระอุโบสถทรงดอกบัวสีขาวหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ตั้งโดดเด่นกลางน้ำมีสะพานทางเดินเชื่อมไปยังพระอุโบสถ ส่วนภายในวิจิตรตระการตาด้วยภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ มีองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นอยู่ภายในอุโบสถ บริเวณโดยรอบอุโบสถยังโอบล้อมไปด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

14.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

(อาหารมื้อเที่ยงอิสระ ไม่รวมในรายการ)
เดินทางสู่ บึงโขงหลง (141 กม.) แวะเก็บภาพบรรยากาศของบึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และพืชน้ำนานาชนิด เช่น นกกว่า 100 ชนิด โดยเป็นนกอพยพกว่า 50 ชนิด เก็บภาพบรรยากาศบึงโขงหลง
นำท่านสักการะศาลเจ้าปู่อือลือนาคราช วังเจ้าปู่สุริยะวงศ์ชัยนาคราช ตำนานพญานาคราชแห่งบึงโขงหลง
นำท่านเดินทางสู่ ภูทอก หรือ “วัดเจติยาศรีวิหาร” (26 กม.) ขึ้นสู่ยอดภูทอกด้วยการเดินเท้า จุดเด่นของภูทอก คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบๆ ภูทอก เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 องศา ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปี ทางเดินขึ้นแต่ละชั้นจะผ่านซอกหิน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเนินเขาเตี้ยๆ สลับกัน และทัศนียภาพของภูลังกา รวมถึงอุโมงค์ และถ้ำต่าง ๆ และพุทธวิหารอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ชั้นที่ 6 จะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของภูทอก (ควรเตรียมน้ำดื่มขึ้นไปด้วย)
จากนั้นเดินทางสู่ บึงกาฬ (47 กม.)

19.30 ครัวเคียงตะวัน หรือเทียบเท่า ( ครัวเสวย )

รับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวเคียงตะวัน จ.บึงกาฬ
หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

รายละเอียดร้านอาหาร : เลขที่ 224 หมู่ 9 วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ (224 ม.9)

20.30 โรงแรมเดอะวัน (The One Hotel) หรือเทียบเท่า ( โรงแรม บีเค เพลส (BK Place Hotel) )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเดอะวัน (The One Hotel) (พักห้องละ 2 ท่าน)

รายละเอียดสถานที่พัก : บริษัท เดอะวันบีเค จำกัด เลขที่ 459 หมู่ 1 ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ, บึงกาฬ, บึงกาฬ, ประเทศไทย, 38000

04.45 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทุกท่านพร้อมกัน ณ ลอบบี้ของโรงแรม นำท่านสู่ ป่าสงวนแห่งขาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู (24 กม.)

เปลี่ยนเป็น รถของชาวบ้านท้องถิ่น ขึ้นภูสิงห์ หินสามวาฬ บึงกาฬ รถสามารถนั่งได้ถึง 10 คน และจะใช้เวลาในการขับรถขึ้นไปประมาณ 30-40 นาที (เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา 05.30-17.00 น)

เชิญทุกท่านรอชมพระอาทิตย์ขึ้น บางวันจะมีหมอกลงในตอนเช้า (ตามสภาพอากาศ) ในบรรยากาศที่สวยงาม เย็นสบายและสดชื่นกับทัศนียภาพบนหินพ่อวาฬและแม่วาฬ ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ “หินสามวาฬ” (Tree Rock Whale) มีอายุกว่า 75 ล้านปี ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดมหึมาวางเรียงกัน 3 ก้อน รูปร่างคล้ายปลาวาฬ สามารถยืนชมทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น้ำโขง และภูเขาเมืองปากกระดิ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างชัดเจน
ได้เวลาพอควรหลังพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว นำท่านเดินทางท่องเที่ยวจุดต่าง ๆ ของภูสิงห์ หินหัวช้าง รูปร่างเหมือนหัวช้าง ประตูภูสิงห์ จุดชมวิว ส้างร้อยบ่อ และ ลานธรรมภูสิงห์
สมควรแก่เวลา นำท่านลงจากภูสิงห์ เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : บ้านนนไทรทอง ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

08.30 โรงแรมเดอะวัน (The One Hotel) หรือเทียบเท่า ( โรงแรม บีเค เพลส (BK Place Hotel) )

รันประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพัก

09.30 หจก. นิลผกา

รายละเอียดค่าเดินทาง "รถตู้นำเที่ยว"
เส้นทาง : วัดอาฮงศิลาวาส - สะดือแม่น้ำโขง - ป่าคำชะโนด - ศาลาแก้วกู่ - ตลาดท่าเสด็จ - หนองคาย

10.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

ออกเดินทางสู่ “วัดอาฮงศิลาวาส” (21 กม.) ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองบึงกาฬ ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร บริเวณหน้าวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของแก่งอาฮง คือ จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงซึ่งมีความลึก 200 เมตร ชาวบ้านเรียกกันว่าสะดือแม่น้ำโขง ในหน้าฝนน้ำหลากน้ำจุดนี้จะไหลวนเป็นวงกว้างเหมือนกับใต้น้ำมีโพลงขนาดใหญ่

11.30 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

(อาหารมื้อเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย)
นำท่านสู่ คำชะโนด หรือ ป่าคำชะโนด (113 กม.) สถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธ์ ที่ตั้งอยู่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ดินแดนที่เต็มไปด้วยการเล่าขานตำนานลี้ลับอันโด่งดัง ที่เชื่อกันว่าเป็นดินแดนของพญานาค ป่าคำชะโนด ตั้งอยู่ภายในพื้นที่วัดศิริสุทโธคำชะโนด ด้านในของป่าคำชะโนด เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าปูศรีสุทโธ และ “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์” หรือ “บ่อคำชะโนด”

14.30 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

ออกเดินทางจากคำชะโนด นำท่านเดินทางสู่หนองคาย (85 กม.)
นำท่านชม “ศาลาแก้วกู่” (ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน)
อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา อันเป็น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่สวยงามแปลกตา จัดแสดงรูปปั้นก่ออิฐถือปูนเรื่องราว ทางศาสนาพราหม พุทธ ฮินดู จำนวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วย พระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคลในคริสต์ศาสนา ความเชื่อพื้นบ้าน และตัวละครจากรามเกียรติ์ เป็น สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และงดงามตระการตา สร้างขึ้นโดยปู่บุญเหลือ

16.30 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ตลาดท่าเสด็จ เป็นสินค้าที่ข้ามมาจากจีนและลาว มากมายหลากหลายให้เลือกซื้อเป็นของฝาก สัมผัสบรรยากาศเก่าๆ ผ่านตึกโบราณ เป็นจุดเช็คอินท่องเที่ยวของหนองคาย แหล่งช้อป กิน เที่ยว ที่พัก ครบ

18.00 ร้านแดงแหนมเนือง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านแดงแหนมเนือง เจ้าดังของหนองคาย ร้านตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง บรรยากาศสบายๆยามเย็น

รายละเอียดร้านอาหาร : เลขที่ 526-527 ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

19.00 โรงแรมแทนซิโน หนองคาย (Tanzeno Hotel) หรือเทียบเท่า ( โรงแรมรอยัล นาคารา แอนด์ คอนแวนชั่น (Royal Nakhara Hotel) )

นำท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรมแทนซิโน หนองคาย (Tanzeno Hotel) (พักห้องละ 2 ท่าน)

รายละเอียดที่พัก : ถ. มิตรภาพ ตำบล มีชัย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000

07.00 โรงแรมแทนซิโน หนองคาย (Tanzeno Hotel) หรือเทียบเท่า ( โรงแรมรอยัล นาคารา แอนด์ คอนแวนชั่น (Royal Nakhara Hotel) )

รับประทานอาหารเช้า ณ หัองอาหารของที่พัก

08.00 หจก. นิลผกา

รายละเอียดเดินทาง "รถตู้นำเที่ยว" เส้นทาง : อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท – พุทธบาทบัวบก – วัดป่าภูก้อน – วัดผาตากเสื้อ (เกล็ดพญานาคริมโขง) - ถ้ำดินเพียง(วัดถ้ำศรีมงคล) – หนองคาย

09.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” (61 กม.)
ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ถือเป็นอุทยานที่แสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่ถูกขัดเกลาจากขบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติกัดเซาะ มาเป็นเวลาหลายล้านปี ทำให้เกิดเป็นโขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่างๆ กัน มีจุดให้ชมหลายแห่ง เช่น ถ้ำลายมือ ถ้ำโนนสาวเอ้ ถ้ำคน ถ้ำวัวแดง ซึ่งถ้ำเหล่านี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่พำนักของมนุษย์สมัยหิน นอกจากนั้นยังมีลานหินที่สวยงาม คือ ลานหินโนนสาวเอ้ ธรรมชาติได้สร้างเพิงหินต่าง ๆ ไว้ ทำให้มนุษย์รุ่นหลัง ๆ ได้จินตนาการผูกเป็นเรื่องตำนานพื้นบ้าน คือ เรื่อง "นางอุสา-ท้าวบารส" ชม "หอนางอุสา" ที่ตั้งตระหง่านเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น โดยมีลักษณะเป็นโขดหินลักษณะคล้ายรูปเห็ดตั้งอยู่บนลาน
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เปิดบริการเวลา 08.00-16.30 น.
ที่อยู่: 194 ตำบล เมืองพาน อำเภอบ้านผือ อุดรธานี 41160

10.30 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

นำท่านสักการะ "พระพุทธบาทบัวบก" (3 กม.) รอยพระพุทธบาทมีลักษณะเป็นแอ่งลึกประมาณ 60 เซนติเมตร ที่มีการสร้างพระธาตุเจดีย์ครอบรอยพระพุทธบาท ภายในพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตัวองค์เจดีย์เป็นทรงบัวเหลี่ยมคล้ายองค์พระธาตุพนม

จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดป่าภูก้อน’ (60 กม.) สถานที่ปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง และป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง เป็น รอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ทำด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร มี ลักษณะอ่อนช้อยงดงาม
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อ.สังคม (37 กม.)

12.00 บ้านไม้ริมโขง รีสอร์ท อ.สังคม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านไม้ริมโขง รีสอร์ท อ.สังคม

รายละเอียดร้านอาหาร : เลขที่ 181 หมู่ที่ 3 ตำบล ผาตั้ง อำเภอ สังคม หนองคาย 43160

13.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

หลังอาหาร เดินทางสู่ ‘วัดผาตากเสื้อ’ (18 กม.)
ชมความงดงามทัศนียภาพ ฝั่งไทยและฝั่งลาว โดยมีแม่น้ำโขงไหลผ่านแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างสองประเทศที่สร้างความประทับใจจากจุดชมวิวด้านบนของ ‘SKYWALK’ ที่ติดตั้งอยู่บนหน้าผา ช่วงน้ำลงจะเห็น “เกล็ดพญานาคริมโขง” ปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ที่เกิดจากลอนคลื่นในแม่น้ำโขงพัดพาเอาทรายและตะกอนมาทับถมจนคล้ายเกล็ดพญานาค มีให้พบเห็นโดยทัวร์ไปบริเวณสันดอนแม่น้ำโขง (ควรติดกล้องส่องทางไกลมาด้วย) ทั้งนี้การเกิดปรากฏการณ์เกล็ดพญานาคริมโขงจะขึ้นอยู่กับกระแสน้ำและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ส่วนมากจะพบเห็นได้ในบางช่วงของฤดูหนาว และในฤดูร้อนของทุกปี ประมาณ เดือน ธ.ค.-เม.ย.

จากนั้นเดินทางสู่ ‘ถ้ำดินเพียง’ (19 กม.) สถานที่ที่มีเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวกับเรื่องพญานาค อยู่ในวัดถ้ำศรีมงคล ภายในถ้ำมีน้ำชื้นอยู่ตลอดเวลาและมีลักษณะเป็นโพรงลอดผ่านเข้าไปได้ อีกทั้งยังมีจุดที่เชื่อมต่อกับลำน้ำโขง ชาวบ้านเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เคยเป็นสายทางที่พญานาคใช้เดินทางไปสู่เมืองบาดาล โดยภายในถ้ำมีการติดไฟนีออนสีต่างๆ กระทบกับช่องและโพรงภายในถ้ำยิ่งทำให้ดูมีความสวยงามและอัศจรรย์
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ จ.หนองคาย (80 กม.)

18.00 ครัวแม่แป๊ด หรือเทียบเท่า ( ร้านชายโขง )

รับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวแม่แป๊ด

รายละเอียดร้านอาหาร : ถนนทางหลวงหมายเลข 211 ต.เมืองหมี จ.หนองคาย, อ.เมืองหนองคาย, , 43000

19.00 โรงแรมแทนซิโน หนองคาย (Tanzeno Hotel) หรือเทียบเท่า ( โรงแรมรอยัล นาคารา แอนด์ คอนแวนชั่น (Royal Nakhara Hotel) )

นำท่านกลับที่พัก ณ โรงแรมแทนซิโน หนองคาย (Tanzeno Hotel) (ห้องละ2 ท่าน)

รายละเอียดที่พัก : ถ. มิตรภาพ ตำบล มีชัย อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000

07.00 โรงแรมแทนซิโน หนองคาย (Tanzeno Hotel) หรือเทียบเท่า ( โรงแรมรอยัล นาคารา แอนด์ คอนแวนชั่น (Royal Nakhara Hotel) )

รับประทานอาหารเช้า ณ หัองอาหารของที่พัก

08.00 หจก. นิลผกา

รายละเอียดเดินทาง "รถตู้นำเที่ยว" เส้นทาง : วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส – พระธาตุพังพวน – ช้อปปิ้งบ้านนาข่า – อุดรธานี – วัดโพธิสมภรณ์ – วัดป่าบ้านตาด - สนามบินอุดรธานี

09.30 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

นำท่านสู่ “วัดโพธิชัย” กราบนมัสการ “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาว หนองคาย เพื่อความเป็นสิริมงคล ฟังประวัติที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระพุทธรูปสามองค์ พระสุข พระเสริม พระใส

จากนั้นเดินทางสู่ ‘พระธาตุบังพวน’ (30 กม.) มนัสการ พระธาตุเจดีย์เก่าแก่ที่สําคัญของจังหวัดหนองคาย วัดพระธาตุบังพวน นอกจากมีองค์พระธาตุแล้ว ยังกลุ่มโบราณสถานที่เรียกว่า สัตตมหาสถาน ที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนา จำนวน 7 แห่ง คือ โพธิบัลลังก์, อนิมมิสเจดีย์, รัตนจงกรมเจดีย์, รัตนฆรเจดีย์, อชาปาลนิโครธเจดีย์,มุจลินทเจดีย์ และราชายตนะเจดีย์ ซึ่งในวัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้นับเป็นที่เดียวในโลกที่ยังหลงเหลือโบราณสถานอันเป็นสัตตมหาสถาน จากอดีตครบทั้ง 7 สิ่ง

สมควรแก่เวลาแวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ตลาดผ้าบ้านนาข่า (36 กม.) หาซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือมัดหมี่ ผ้าย้อม ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดอุดรธานี เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนเป็นศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

12.00 วีทีแหนมเนือง สาขาโพศรี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านวีทีแหนมเนือง สาขาโพศรี

รายละเอียดร้านอาหาร : 345/1-3ถ.โพศรี(หลังวัดโพธิสมภรณ์), ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี, 41000

13.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

หลังอาหาร ช้อปปิ้งของฝากจากหนองคายที่ ร้านอาหารวีที แหนมเนือง อาทิ แหนมเนือง หมูยอ กุนเชียง น้ำพริก ฯลฯ ตามอัธยาศัย

ได้เวลาพอควรนำท่านสู่ วัดโพธิสมภรณ์ เป็นพระอารามหลวงที่ถือว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมาก สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดย มหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ซึ่งท่านได้ชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งมาสร้างวัด ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า วัดใหม่ แต่ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ก็ได้ทรงประทานนามว่า วัดโพธิสมภรณ์ ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัดแห่งนี้ ไฮไลท์ภายในวัดมี พระพุทธรัศมี พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย อายุราว 600 ปี พระพุทธรูปศิลาแลง ปางประธานพร สมัยลพบุรี อายุกว่า 1,300 ปี ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ชาวเมืองอุดรฯ ให้ความเคารพกันเป็นอย่างมากเลย มีคนมากราบไหว้ขอพรอยู่เสมอๆ จนเรียกกันว่า พระขอ ซึ่งหมายถึงถ้าเราขออะไรก็จะได้อย่างนั้นนั่นเอง นอกจากนี้ก็จะมี รอยพระพุทธบาทจำลอง และ พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ เจดีย์พิพิธภัณฑ์ 3 ชั้นที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะมากมาย วัดโพธิสมภรณ์ แห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำคัญของอุดรธานี

จากนั้นเดินทางสู่ “วัดป่าบ้านตาด” (19 กม.) ซึ่งตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีศรัทธาญาติโยมชาวบ้านตาดถวายพื้นที่ในกำแพงล้อมรอบ พร้อมกับนิมนต์ให้หลวงตามหาบัวมาพำนักเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้าน หลังจากนั้น หลวงตามหาบัว จึงตกลงรับนิมนต์ชาวบ้านมาพำนักที่นี่เพื่อจะได้อยู่ดูแลโยมแม่ที่แก่ชรา พร้อมกับเริ่มสร้างและพัฒนา วัดป่าบ้านตาด และเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2513 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนา และให้ชื่อว่า วัดเกษรศีลคุณ แต่ชาวบ้านจะรู้จักและเรียกกันในนาม “วัดป่าบ้านตาด” หลวงตามหาบัวได้พัฒนาและทำให้วัดป่าบ้านตาด กลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ชาวบ้านให้ความเคารพ เลื่อมใสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อปี 2540 หรือช่วงวิกฤติต้มยำกุ้ง หลวงตามหาบัว ได้จัดทำโครงการทองคำช่วยชาติ ขอบริจาคเงินและทองคำเข้าคลังหลวง เพื่อเยียวยาทุนสำรองของประเทศที่ได้รับความเสียหายจากการลดค่าเงินบาทในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากนั้นชื่อของ หลวงตามหาบัว และ วัดป่าบ้านตาด เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น และก็มีญาติโยม และ ศิษยานุศิษย์ซื้อที่ดินถวายหลวงตามหาบัว ให้สร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันวัดป่าบ้านตาด มีเนื้อที่ประมาณเกือบ 300 ไร่ ได้เวลาพอควรเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี (16 กม.)

16.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

ถึงสนามบินนานาชาติอุดรธานี เตรียมเช็คอินบัตรโดยสาร และสัมภาระ ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที
(อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย)

17.35 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์
ตั๋วเครื่องบินขากลับ อุดรธานี-กรุงเทพ
เที่ยวบินที่ WE 009 (17:35-18:40) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 5 นาที)
รวมค่าน้ำหนักสัมภาระฝากใต้ท้องเครื่องบินไม่เกิน 20กก. / ท่านละ 1 ชิ้น / เที่ยว (ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กก.)

18.40 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความประทับใจและโดยสวัสดิภาพ ....... สวัสดี